Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava zákona „o úřednících veřejné správy“ odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 28. – 29.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava zákona „o úřednících veřejné správy“ odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 28. – 29."— Transkript prezentace:

1 Příprava zákona „o úřednících veřejné správy“ odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 28. – 29. února 2012

2 Obsah východiska cíle geneze návrhu zákona základní teze spolupráce harmonogram prací

3 Východiska „Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon“ čl. 79 odst. 2 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR „Vláda předloží návrh jednotné právní úpravy práv a povinností úředníků veřejné správy, ve které bude jednoznačně určena hranice mezi politickými a úřednickými místy a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy“ Programové prohlášení vlády „1.7 Zvýšení efektivity výkonu a stabilizace státní správy prostřednictvím nového zákona o úřednících“ Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 přístupové závazky k Evropské unii

4 Cíle zvýšení právní ochrany úředníků prostupnost státní správy a samosprávy stabilizace a profesionalizace depolitizace zvýšení transparentnosti garance kvalitních služeb

5 Geneze návrhu zákona 2008 – předložení Koncepce řešení nové právní úpravy příprava paragrafovaného znění přetnuta pádem vlády 2010 2010 – příprava nového věcného záměru srpen 2011 – předložení věcného záměru vládě schváleno UV č. 647/2011 září/leden 2011 – příprava Návrhu tezí zákona únor 2012 – předložení návrhu tezí zákona o úřednících schváleno UV č. 92/2012 únor/srpen 2012 – příprava návrhu zákona září 2012 – předložení návrhu zákona o úřednících

6 Základní teze pro přípravu zákona věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě přijato 31. srpna 2011 návrh tezí zákona o úřednících přijato 15. února 2012 podněty z diskuse členů vlády

7 Teze zákona o úřednících Právní úprava Soukromoprávní subsidiarita k zákoníku práce flexibilita omezená sankcionovatelnost omezení jednosměrných aktů zaměstnavatele „složitější“ zapracování do zákona veřejnoprávní? vůči ÚSC možno vnímat protiústavně formálnost až rigidnost přísnější/vynutitelná pravidla jednosměrné akty zaměstnavatele „jednodušší“ zapracování nebo Soukromoprávní!

8 Teze zákona o úřednících Institucionální působnost rozšíření oproti věcnému záměru taxativní výčet ANO Český statistický úřad Nejvyšší kontrolní úřad Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad na ochranu osobních údajů Vězeňská služba ANO Český statistický úřad Nejvyšší kontrolní úřad Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad na ochranu osobních údajů Vězeňská služba NE Česká národní banka úředníci MZV spadající pod zákon o diplomatické službě NE Česká národní banka úředníci MZV spadající pod zákon o diplomatické službě

9 Teze zákona o úřednících Osobní působnost užší vymezení hranice mezi politickými a úřednickými místy rozdíly v rozsahu práv, povinností, odměňování servisní činnost manuálního charakteru (vč. takovýchto vedoucí) nebudou pod zákon včleněni úředník veřejné správy vrchnostenská státní správa, normotvorba, celostátní koncepce (front-office) vedoucí úředníci a vedoucí úřadu v ÚSC vyšší ochrana, povinnosti i kompenzace úředník veřejné správy vrchnostenská státní správa, normotvorba, celostátní koncepce (front-office) vedoucí úředníci a vedoucí úřadu v ÚSC vyšší ochrana, povinnosti i kompenzace zaměstnanec veřejné správy podpůrné správní činnosti (back-office) klíčoví spolupracovníci politické reprezentace – podpůrné činnosti pro členy vlády/primátory/ hejtmany/ náměstky (mid-office) ochrana, práva, povinnosti a kompenzace min. dle zákoníku práce zaměstnanec veřejné správy podpůrné správní činnosti (back-office) klíčoví spolupracovníci politické reprezentace – podpůrné činnosti pro členy vlády/primátory/ hejtmany/ náměstky (mid-office) ochrana, práva, povinnosti a kompenzace min. dle zákoníku práce

10 Teze zákona o úřednících Odměňování a kompenzace zvýšené odchodné prodloužená délka dovolené za kalendářní rok využívání některých pracovních prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely (motorová vozidla, mobilní telefony atd.) systémové řešení vnitřní konstrukce platů posílení významu odměňování jako stabilizačního prvku (nad rámec zákoníku práce) řešení ve spolupráci s MPSV

11 Teze zákona o úřednících Vzdělávání využití stávající struktury právní úprava nebude obsahovat: úpravu akreditací systém uznání rovnocennosti Centralizace ověřování (certifikace) metodické řízení NE monopolizace Centralizace ověřování (certifikace) metodické řízení NE monopolizace Decentralizace zachování specifických potřeb plně v kompetenci úřadů Decentralizace zachování specifických potřeb plně v kompetenci úřadů

12 Teze zákona o úřednících Název úprava řeší pracovní poměry úředníků i zaměstnanců „zákon o výkonu veřejné správy“ „zákon o pracovních poměrech ve veřejné správě“ „zákon o zaměstnání ve veřejné správě“ „zákon o veřejné službě“ „zákon o výkonu veřejné správy“ „zákon o pracovních poměrech ve veřejné správě“ „zákon o zaměstnání ve veřejné správě“ „zákon o veřejné službě“

13 Spolupráce na přípravě zákona Grémium pro veřejnou správu Platforma pro přípravu zákona o úřednících úzká spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí (konstrukce platů, odměňování) neziskové organizace

14 Harmonogram návrhu zákona – r. 2012 únor/květen – příprava materiálu květen/červen – resortní připomínkové řízení červen – meziresortní připomínkové řízení 30. září – předložení na jednání vlády 1. 1. 2014 – platnost a účinnost nového zákona o úřednících veřejné správy1. 1. 2014 – platnost a účinnost nového zákona o úřednících veřejné správy

15 Děkuji za pozornost Kontakt: Mgr. Soňa Dvořáčková odbor veřejné správy tel.: 974 816 615, 603 190 533 e-mail: sona.dvorackova@mvcr.czsona.dvorackova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Příprava zákona „o úřednících veřejné správy“ odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha, 28. – 29."

Podobné prezentace


Reklamy Google