Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo financí 3. června 2008

2 Novela RUD účinná k 1.1.2008.. se týkají pouze sdílených daní.. se nevztahují na parametry „motivačních“ složek.. nemění spektrum sdílených daní Přijaté změny v RUD OBCÍ…

3 Struktura daňových příjmů obcí dle RUD * (města, obce a hl. m. Praha 2008; bez zohlednění vlivu meziročních převodů) *) graf neobsahuje např. místní poplatky, správní poplatky řazené mezi daňové příjmy DPFO z podnikání 30 % motivace 3,2% DPFO ze závislé činnosti 1,5 % motivace 1,2% DPPO placená obcemi 4,4% Daň z nemovitostí 4,0% DPH 40,8% DPPO bez daně placené obcemi 26,6% DPFO z podnikání (z přiznání) sdílená 1,4% DPFO ze závislé činnosti sdílená 17,6% DPFO zvláštní sazba 0,8% Sdílené daně 87,2 %Svěřené daně 8,4 % Motivační složky 4,4 %

4 Problematické body RUD obcí  postupné přechody mezi velikostními kategoriemi (94%)  nová kritéria pro SD: výměra katastrálních území (3 %) skut. počet obyvatel (3 %)  přibližně 4,4 násobné rozdíly  4 velikostní kategorie + Plzeň, Ostrava, Brno a Praha  skokové přechody mezi velikostními kategoriemi jediné kritérium pro SD: přepočtený počet obyvatel  6,5 násobné rozdíly v příjmech ze sdílených daní na 1 obyvatele  14 velikost. kategorií SCHVÁLENÉ změny od 1.1.2008

5 Průměrné sdílené daně na 1 obyvatele (v tis. Kč) 12 velikostních kategorií

6 Novela RUD účinná k 1.1.2010

7 Orientační harmonogram přípravy nového zákona o RUD od 10/2007 02/200802-12/200801-04/200905-12/2009 od 01/2010 Spolupráce relevantních subjektů (příprava novely RUD resp. zadání analýzy) Uzavření smlouvy o dílo Zpracování analýzy Zpracování věcného záměru a diskuse Paragrafované znění (připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlamentu ČR) Účinnost novely zákona o RUD  

8 Duben - Červen Červenec - Srpen Září – Listopad Základní analýza rozpočtů Dotazníkové šetření Sondážní průzkum, řízené rozhovory Syntéza poznatků Časové rozložení etap

9 Dílčí výzkumy a) Základní analýza výdajů obcí. b) Spádové oblasti a jejich role v systému financování obcí, typologie obcí a jejich výběr pro dotazníkové šetření. c) Návrh dotazníku pro potřeby analýzy. d) Analýza mandatorních výdajů obcí. e) Financování přenesené působnosti obcí a krajů. f) Postavení Prahy, Brna, Ostravy, Plzně v systému financování. g) Možnosti úpravy RUD na základě poznatků z evropských zemí. h) Hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k majetku.

10 Hospodaření ÚSC a) Celkový dluh obcí za rok 2007 dosáhl výše 79,2 mld. Kč b) Zadluženost vykázalo 3 242 obcí c) Statutární města se podílejí na celkové zadluženosti 46,3 mld.Kč d) Zůstatky na účtech 71,6 resp. 71,8 mld. k 30.4.08 e) Obce neschopné dostát svým závazkům

11 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google