Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Novela RUD účinná k Novela RUD účinná k Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo financí 3. června 2008

2 Novela RUD účinná k se týkají pouze sdílených daní.. se nevztahují na parametry „motivačních“ složek.. nemění spektrum sdílených daní Přijaté změny v RUD OBCÍ…

3 Struktura daňových příjmů obcí dle RUD * (města, obce a hl. m. Praha 2008; bez zohlednění vlivu meziročních převodů) *) graf neobsahuje např. místní poplatky, správní poplatky řazené mezi daňové příjmy DPFO z podnikání 30 % motivace 3,2% DPFO ze závislé činnosti 1,5 % motivace 1,2% DPPO placená obcemi 4,4% Daň z nemovitostí 4,0% DPH 40,8% DPPO bez daně placené obcemi 26,6% DPFO z podnikání (z přiznání) sdílená 1,4% DPFO ze závislé činnosti sdílená 17,6% DPFO zvláštní sazba 0,8% Sdílené daně 87,2 %Svěřené daně 8,4 % Motivační složky 4,4 %

4 Problematické body RUD obcí  postupné přechody mezi velikostními kategoriemi (94%)  nová kritéria pro SD: výměra katastrálních území (3 %) skut. počet obyvatel (3 %)  přibližně 4,4 násobné rozdíly  4 velikostní kategorie + Plzeň, Ostrava, Brno a Praha  skokové přechody mezi velikostními kategoriemi jediné kritérium pro SD: přepočtený počet obyvatel  6,5 násobné rozdíly v příjmech ze sdílených daní na 1 obyvatele  14 velikost. kategorií SCHVÁLENÉ změny od

5 Průměrné sdílené daně na 1 obyvatele (v tis. Kč) 12 velikostních kategorií

6 Novela RUD účinná k

7 Orientační harmonogram přípravy nového zákona o RUD od 10/ / / / /2009 od 01/2010 Spolupráce relevantních subjektů (příprava novely RUD resp. zadání analýzy) Uzavření smlouvy o dílo Zpracování analýzy Zpracování věcného záměru a diskuse Paragrafované znění (připomínkové řízení, jednání Vlády ČR, Parlamentu ČR) Účinnost novely zákona o RUD  

8 Duben - Červen Červenec - Srpen Září – Listopad Základní analýza rozpočtů Dotazníkové šetření Sondážní průzkum, řízené rozhovory Syntéza poznatků Časové rozložení etap

9 Dílčí výzkumy a) Základní analýza výdajů obcí. b) Spádové oblasti a jejich role v systému financování obcí, typologie obcí a jejich výběr pro dotazníkové šetření. c) Návrh dotazníku pro potřeby analýzy. d) Analýza mandatorních výdajů obcí. e) Financování přenesené působnosti obcí a krajů. f) Postavení Prahy, Brna, Ostravy, Plzně v systému financování. g) Možnosti úpravy RUD na základě poznatků z evropských zemí. h) Hodnocení rozpočtových výdajů obcí ve vztahu k majetku.

10 Hospodaření ÚSC a) Celkový dluh obcí za rok 2007 dosáhl výše 79,2 mld. Kč b) Zadluženost vykázalo obcí c) Statutární města se podílejí na celkové zadluženosti 46,3 mld.Kč d) Zůstatky na účtech 71,6 resp. 71,8 mld. k e) Obce neschopné dostát svým závazkům

11 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Novela RUD účinná k 1.1.2008 Novela RUD účinná k 1.1.2010 Hospodaření ÚSC Jan Zikl Ředitel odboru financování územních rozpočtů a prog. financování Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google