Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důvody sestavování podnikatelského piánu Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro zpracování informací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důvody sestavování podnikatelského piánu Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro zpracování informací."— Transkript prezentace:

1

2 Důvody sestavování podnikatelského piánu Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro zpracování informací nutných pro vytyčení reálných cílů podnikání, které jsou jak dosažitelné. V zásadě tedy slouží pro: interní účely: nástroj analýzy a následné integrace informací pro formulaci vize a cílů, souhrnný dokument - komplexně prezentuje záměr a strategii, pomocí které chce firma dosáhnout v určitém období kvantifikovaných cílů, slouží jako nástroj realizace budoucích závažných změn, nástroj pro posouzení technicko-ekonomické smysluplnosti významné investiční akce, externí účely: hledání poskytovatele kapitálu pro investiční akci nebo zájemce o koupí firmy.

3 Sumář (maximálně 2-3 strany)  Identifikační údaje  Stručný popis podnikatelského záměru  Stručný popis startovní strategie a nejdůležitější časové kontrolní body  Zhodnocení manažerských a jiných dovedností, které mohou zaručit úspěch projektu  Sumarizace existujících a potřebných finančních prostředků  Hypotetická rozvaha

4 Popis byznysu  Charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí. Podnikatel­ské prostředí, podpora regionu, kraje, lokality.  Charakteristika oboru a jeho specifik, trendy rozvoje a předpokládané přírůstky s výhledem na 2-3 roky. Důvody pro podnikání:  Motivy a současná situace předkladatele.  Poslání - formální vyjádření, co si od podnikatelského záměru slibujeme, v rozpracování do základních kvantifikovatelných cílů.  Jaké jsou zdroje naší konkurenční výhody.  Které faktory mohou zaručit úspěch v podnikání (nápad, cena, technické detaily).

5  Výzkum trhu a analýza dat  Analýza konkurence  Marketingový plán

6 Management  Klíčoví pracovníci - pokud nejsou rodinní příslušníci, jejich charakteristiky.  Předpokládaná potřeba zaměstnanců. Jejich potřeba a přínos pro úspěch podni­katelského záměru. Požadovaná kvalifikace, doklady o jejich profesní způsobi­losti. Náklady na jejich získání, pokud bude použita recruiting agentura.  Hrubý propočet mzdových prostředků - nezapomenout na odvody do zdravot­ního a sociálního pojištění.  Organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní:  Právní forma - OSVČ, společnost s ručením omezeným., komanditní společ­nost, akciová společnost, veřejná obchodní společnost.  Rozložení pravomoci a odpovědnosti mezi liniové a štábní útvary. Popis náplně jednotlivých funkčních míst.  Základní organizační schémata.

7 Kritická místa  Potencionální riziko nepříznivého vývoje na úseku surovin nebo energetických zdrojů.  Vliv konkurence produkce z nízkonákladových zemí.  Náklady vstupu na trhy EU.  Základní způsoby práce s jednotlivými drahý podnikatelských rizik a alternativní strategie reakce na nejdůležitější rizikové faktory.

8 Základní časové etapy  Časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých aktivit. Časový plán aktivit může být zpracován do roku, čtvrtletí, měsíců nebo týdnů. Je důležitý nejen pro koordinaci takových aktivit, jako je vývoj a design produktu, nalezení vhodných lidí, marketingových aktivit, ale rovněž nákupu surovin, prvních prodejů, placení prvních splátek, účasti na výstavách a další.  Časový plán je možno zpracovat pomocí některých technik, jako jsou síťové grafy, rozhodovací stromy nebo techniky projektového plánování s vyznačením rozhodujících kontrolních bodů.

9


Stáhnout ppt "Důvody sestavování podnikatelského piánu Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro zpracování informací."

Podobné prezentace


Reklamy Google