Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ošetřovatelský proces při podávání léků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ošetřovatelský proces při podávání léků"— Transkript prezentace:

1 Ošetřovatelský proces při podávání léků
Bakalářské studium I. ročník – všeobecná sestra Prezenční i kombinovaná forma studia B001772, B01859 Ošetřovatelské postupy 2 Zpracovala: Mgr. Monika Hošťálková

2 Ošetřovatelský proces při podávání léků Teoretický úvod
Bakalářské studium I. ročník – všeobecná sestra Prezenční i kombinovaná forma studia B001772, B01859 Ošetřovatelské postupy 2 Zpracovala: Mgr. Monika Hošťálková

3 Podávání léků v práci sestry
Sestra plní ordinace lékaře Sestra léky Uskladňuje Objednává Připravuje Aplikuje Sleduje účinky Vede záznam Podávání léků patří ke kompetencím sestry.

4 Pojmy vztahující se k podávání léků
Léčivo - jakákoli látka nebo směs látek, které se podávají čl. nebo zvířeti za účelem diagnostiky, léčby, mírnění a prevence bolestí Pod pojem léčivo řadíme Léčivé látky – suroviny pro výrobu léčivých přípravků, léků Léčivé přípravky vznikají upravením léčivých látek do určité lékové formy Léky jsou léčivé látky a léčivé přípravky upravené do vhodné dispenzační formy a připravené k použití Léčivé látky mohou pocházet z přirozených zdrojů (rostliny, zvířata,minerály) nebo jsou syntetizovány v laboratoři. Z rostlin se vyrábí digitalis či opium, ze zvířat očkovací vakcíny a z minerálů NaCl, Fe. Léčivé látky syntetizovány v laboratoři mohou být např. sulfonamidy. Pod pojmem dispenzační forma si můžeme představit např. ampule, lékovky, tuby atd.

5 Magistrality – IVPL - léky připravené v lékárně (indivuduálně)
Speciality - HVLP- hromadně vyráběné léčivé přípravky Alopatická léčiva - léčiva, které potlačují příznaky choroby nebo léčí léčivy opačného účinku (spasmolytika) Homeopatická léčiva - léčiva, které potlačují příznaky nemoci a léčeny léčivy stejného účinku (oxytocyn) Lékopis (pharmacopoea) - soupis oficiální léčiv a léčivých přípravků Lékopis obsahuje předpisy o kvalitě léčiv, uskladnění, vydávání, terapeutickém použití. Lékopis je národní (ČR) a mezinárodní (WHO).

6 Názvosloví léčiv Generický název – vychází ze složení léku
Oficiální název – lékopisný – název uvedený v lékopisu státu (ČR) Chemický název – chemická struktura léku Obchodní název – daný výrobcem Léky mají hned 4 názvy. Generický název je název používaný po celém světě. Oficiální název je uvedený v lékopisu daného státu (ČR).

7 Formy léků Vademecum uvádí 34 forem léků Rozdělení na Tuhé Polotuhé
Tekuté Vnitřní a vnější použití Jednotlivé formy léků jsou uvedeny na dalších snímcích.

8 Léky tuhé - pevné Prášky – pulveres, pulv. Tablety – tabulettae, tbl.
Šumivé tablety – tabulettae effervescens – eff. Dražé – tabulettae obductae, drg. Kapsle – capsulae, cps. Pilulky – pillulae, pi. Zrnka – granula, gran. Každá forma léků má svůj český a latinský název a také svou běžně užívanou zkratku. Tuto zkratku je nutné dobře znát, protože je užívaná ve zdravotnické dokumentaci. Pod pojmem prášek si můžete představit skupenství jako je např. mouka apod. Tablety jsou lisované a balené v blistrech, které jsou vždy označené názvem léku a jeho sílou a nebo mohou být baleny v lahvičce. Mají zpravidla vylisovanou dělící čáru pro lepší půlení či čtvrcení. Šumivé tablety se rozpouštějí ve vodě. Dražé je potažené sladkým, lesklým obalem. Dražé se má rozpadnout v nižších částech GIT, a proto se nesmí drtit ani půlit. Kapsle jsou v želatinovém obalu a pomalu se rozpouštějí. Zrnka jsou opravdu malá zrnka, která se podávají po lžičkách.

9 Léky polopevné – polotuhé
Masti – unguenta, ung. Pasty – pastae Gely, želé Čípky – suppositoria, supp. Poševní globule – globuli vaginales Pěny Mýdla – sapones Náplasti - emplastra Podkladem mastí je tuk (lanolín nebo vazelína), do nějž se vmíchá léčivá látka. Jsou určeny k aplikaci na kůži a sliznice (např. Framykoin, Infadolan, apod.). Pasty jsou tvořeny tak, že do mastného základu se vmíchá prášek. Pasty se kůží nevstřebávají, zabraňují mokvání kůže (např. Menalind, atd.). Gely a želé jsou čiré a průhledné. Léčebná látka je smíchána s gelem. Jejich použití je na kůži. Čípky se vyrábějí z glycerínové želatiny nebo kakaového másla. Mají válcovitý nebo kuželovitý tvar. Aplikují se do konečníku. Poševní globule jsou kulovitého nebo vejcovitého tvaru. Zavádí se do pochvy. Mýdla v medicíně jsou s příměsí léčivých látek. Používají se především v kožním lékařství. Náplasti jsou naplněné léčivou látkou.

10 Léky tekuté Ve formě kapek, sirupech, sprejích, sterilně balené v ampulích nebo lékovkách Roztoky – solutiones, sol. Směsi – mixturae, mixt. Tinktůry – tincturae, tinc. Suspenze – suspenziones, susp. Aerosoly, spreje Čaje – species, spec. Roztoky je účinná látka rozpuštěna v rozpouštědle. Jejich způsob využití je do úst, nosu, uší, očí či do pochvy. Směsi obsahují více rozpustných látek. Některé se ukládají na dno, proto je důležité nádobu před použitím protřepat. Tinktury jsou alkoholové nebo vodní roztoky připravené z léčiv získaných nejčastěji z rostlin. Suspenze je léčivá látka smíchaná s gelem. Suspenze se aplikuje ústy. Používá se k ochraně žaludeční sliznice. Aerosoly a spreje se nanášejí stlačením plynu na kůži.

11 Označení léků Označení magistralit Způsob použití – štítek
bílý červený černý + bílý nápis a symbol lebky se zkříženými hnáty žlutý šikmý s modrým pruhem Název přípravku + forma Datum přípravy léku Označení lékárny Expirace Další informace Všechny léky jsou na svém štítku označeny podle způsobu použití. Bíle je označen lék pro vnitřní použití. Červeně pro zevní použití. Kombinace nápisu černý + bílý a symbol lebky se zkříženými hnáty označuje jedy. Žlutě jsou označeny reagencia. Označení šikmé s modrým pruhem značí omamné látky. Dále může být na štítku léku další informace jako např. pozor hořlavina!.

12 Název léku a formu (Riboflavin 30 drg)
Označení specialit Název léku a formu (Riboflavin 30 drg) Chemické složení a sílu léku – generický název (ribovlavinum 10 mg v 1 drg) Označení síly léku - FORTE; BIFORTE; MITTE Expirační dobu – přímé x nepřímé uvedení Informace o indikaci, dávkování, aplikaci, skladování Údaje o výrobci Komu je lék určen - PRO ADULTIS, PRO INFATIBUS Informace o účinku - RETARD, DUPLEX !!! Léky označené trojúhelníkem nesmějí užívat řidiči!!! Pro označení síly léku se užívá FORTE = silný; BIFORTE = 2x tak silný; MITTE = slabý. Například Furosemid forte, Pancreolan forte, atd. To, pro koho je lék určen má také své označení. Označení PRO ADULTIS = pro dospělé; PRO INFATIBUS = pro děti. Informace o účinku nám dává označení RETARD = s prodlouženým účinkem; DUPLEX = dvojitý účinek.

13 Expirace Přímé uvedení expirace Nepřímé uvedení exp 12 10
(do ) Nepřímé uvedení první číslo: 3 – doba použitelnosti (roky) dvojčíslí za prvním číslem 11 – orientační označení výrobce předposlední dvojčíslí 04 – měsíc výroby poslední dvojčíslí 09 – rok výroby expirace = lék je použitelný do dubna 2012 = = 12 K označení expirace se používají dva možné způsoby. Buď přímé nebo nepřímé uvedení.

14 Účinky léků Terapeutický – žádoucí, primární účinek, který od léku očekáváme Vedlejší – nežádoucí účinek, který můžeme u určitého léku očekávat Toxický – škodlivý, obvykle po překročení dávky v důsledku jeho hromadění v org. Účinky léků jsou 3.

15 Terapeutický účinek Účinek účinky Paliativní
Navozuje zmírnění příznaků, neovlivňuje podstatu choroby Kurativní Ovlivňuje příčinu nemoci Podpůrný Podporuje tělní funkce org. nebo odpovědi org. Substituční Náhrada tělních tekutin, nebo jiných látek, které org. chybí Posilňující Posílení org. Uvedeme si pár příkladů. Paliativní účinek má např. Morfin (MO). Kurativní účinek mají antibiotika (ATB). Podpůrný účinek má např. acylpyrin (ACP). Účinek substituční má inzulin (INZ) a účinek posilující má vitamin C.

16 Tolerance léků Kumulativní účinek – zvýšená odpověď na opakované dávky léku (lék se hromadí v org. = kumuluje) Idiosynkratický účinek – je stav, kdy se toxické účinky dostaví i po podání netoxické látky U některých léků se musí dávka snižovat, aby nedošlo k toxické reakci.

17 Léková interakce Při podání 2 a více léků, které se mohou navzájem ovlivňovat Účinek potencovat Účinek inhibovat Žádoucí Nežádoucí Jednotlivé léky se mohou vzájemně ovlivňovat. Mohou svůj účinek vzájemně potencovat (zvyšovat) a nebo inhibovat (snižovat). Jako účinek žádoucí si můžeme uvést zesílení účinku léčiva (viz kombinovaná léčba u cytostatik) nebo potlačení účinku léčiva, který způsobil intoxikaci (detoxifikace, antidota). Nežádoucí účinek je neadekvátní reakce nemocného od banální příhody až po život ohrožující komplikace (např. Warfarin).

18 Léková alergie Imunologická reakce org. na lék
Po prvním podání se účinek objeví obvykle za 1 – 2 týdny Po opakovaném podání za 2 – 48 hod Projevy AR Vyrážka Pruritus = svědění Edém Slzení očí Nevolnost, zvracení Průjem Ztížené dýchání !!! Anafylaktický šok!!! selhání zákl. životních fcí Léky mohou vyvolat alergie, které mají různé projevy. Může se objevit až alergická reakce, tzv. anafylaktický šok.

19 Působení léku v organismu
Absorbce Distribuce Biotransformace Exkrece Lék se absorbuje (proniká) do krevního řečiště. Důležité je lék podat ve správné formě a správou cestou. Dále se v organismu lék distribuuje (transportuje) z místa absorbce do krevního řečiště. Proces, kterým se lék mění na méně účinnou formu díky metabolickým pochodům v organismu, vzniká netoxická nebo toxická sloučenina, která se z organismu vyloučí (játra). Tento proces se nazývá biotransformace neboli detoxikace. Poté probíhá v organismu exkrece léku. To znamená, že lék či jeho metabolity se z těla vylučují ledvinami (močí), tlustým střevem (stolicí), plícemi (vydechovaný vzduch), potem a mateřským mlékem.

20 Faktory ovlivňující působení léku v organismu
Věk Tělesná hmotnost Pohlaví Psychologické faktory Nemoc Doba podání léku Prostředí Mladý organismus (dítě), je daleko citlivější k podaným lékům, než starší. Nejsou dokonale vyvinutá játra a ledviny. Proto je nutné snížit dávku léku. Ve stárnutí může být mnoho příčin, které mohou vést k obtížím při užívání léků. Např. poruchy paměti (zapomínání, porucha vštípivosti a výbavnosti,…), poruchy zraku (nevidí na příbalový leták,…), snížená schopnost vylučování léků ledvinami, pomalejší absorbce v GIT, snížená funkce jater, léky ovlivňující CNS mohou vyvolat paradoxní odpovědi a všeobecně je činnost orgánů u stárnoucího organismu mnohem menší. Čím má jedinec vyšší hmotnost, tím vyšší dávky léku mu musíme podat. Muži absorbují léky rozpustné ve vodě rychleji než ženy. Ženy naopak absorbují lépe léky rozpustné v tucích. Víra v účinek léku podporuje významně jeho účinnost. Některé léky v době nemoci svůj účinek mají, ale podají-li se v době, kdy je člověk zdravý, nepůsobí. Je to například acylpyrin, který sníží horečku. Ale podá-li se v případě, že člověk horečku nemá, tak to tělesnou teplotu nijak nesníží. Některé léky jsou závislé také na denní době. V prázdném žaludku se léky rychleji vstřebávají. Proto u některých léků musíme dodržovat podání na lačno nebo po jídle. Při vysoké teplotě okolí se rozšiřují periferní cévy a potencuje se účinek vazodilatancií.

21 Způsoby podávání léků Perorálně – ústy, per os, p. o.
Sublinguálně – pod jazyk Bukálně – na sliznici DÚ Rektálně – do konečníku Dermálně – kůží Parenterálně – injekčně Intrakutánní, intradermální, i. d. - do kůže Subcutánní, s. c. - pod kůži Intramuskulární, i. m. – do svalu Intravenózní, i. v. - do žíly Do srdce Do kloubu Do páteřního kanálu   Inhalačně – do dýchacích cest Do tělesných otvorů Do nosu Vaginálně Do uší Do spojivkového vaku Do močového měchýře Způsobů podání léku je celá řada.

22 Nástup působení léků Per os 30 min Sublinguálně 1 – 2 min
Na sliznici nosní 1 – 2 min Do dýchacích cest – 3 min Per rectum 15 min Per vaginálně 15 min Subkutánně 15 min Intramuskulárně 30 min Intravenózně 1 min Intraarteriálně okamžitě Léky podané různými způsoby mají také různou dobu nástupu účinku.

23 Pokyny pro bezpečné podávání léků
Identifikujeme K/P, kterému lék podáváme Kontrola léku název, dávku v jednom balení a způsob aplikace Porovnáme s dokumentací Neoznačený lék nepodáváme!!! Pomáháme K/P při užití či aplikaci léku – vhodná poloha, edukace, kontrola, zda K/P lék užil Provedeme záznam o podání léku Do denního záznamu Dodržujeme právní normy (opiáty) Vyhodnotíme reakci K/P na lék – ústní informace, záznam do dokumentace Chyby hlásíme lékaři!!! Pokud identifikujeme pacienta, vždy se jej ptáme na jméno. Pokud je pacient v bezvědomí nebo má jinak změněné vědomí, kontrolujeme identifikační štítek. Kontrolujeme název léku, dávku léku v jednom balení a způsob aplikace, který je uveden na balení. Vždy samotný lék porovnáme s dokumentací. Neoznačený lék nikdy nepodáváme!!! Pomáháme K/P při užití či aplikaci léku. Vhodná poloha K/P záleží na způsobu aplikace léku. Edukace nemocného se odvíjí od schopnosti a mentálního stavu nemocného. Kontrolujeme, zda K/P lék užil.

24 5 zásady správného podání léků
Správný lék Správný K/P Správný čas Správný způsob Správná dávka Těchto 5 zásad je třeba při podávání léků dodržet.

25 Uložení léků Vždy v uzamčené, prosklené skříni
Roztříděné do skupin – k vnitřnímu užití, k zevnímu užití, ATB Ředidla, jedy, hořlaviny, reagencia – uskladněny v samostatném prostoru Termolabilní roztoky, čípky, masti – v ledničce Opiáty – uloženy v trezoru Uspořádání dle abecedy Lékárna ne na přímém světle nebo u topení Za hospodaření s léky odpovídá vrchní sestra a vedoucí lékař Léky objednává staniční či vrchní sestra Uložení léků má také svůj systém.

26 Opiáty Omamné látky podléhající zákonům o opiátech
Uložení v označeném trezoru, klíč má sestra vždy u sebe Objednávají se na speciální žádance s modrým pruhem - tiskopis Objednávka omamných látek (objednává je sestra pověřená lékařem) Příjem nebo výdej je evidován – opiátová kniha, tj. Záznam o spotřebě omamných látek Do dekurzu se dá tzv. opiátové razítko, kde je uveden čas, opiát, množství, způsob aplikace, sestra a lékař Manipulace se opiáty je vždy přesně stanovena a kontrolována.

27 Literatura Mikšová, Z. a kol. Kapitoly z oš. péče I. 1. vyd. Praha: Grada s. ISBN Seznam literatury.

28 Děkuji za pozornost!

29 Ošetřovatelský proces při perorálním podávání léků
Bakalářské studium I. ročník – všeobecná sestra Prezenční i kombinovaná forma studia B001772, B01859 Ošetřovatelské postupy 2 Zpracovala: Mgr. Monika Hošťálková

30 Perorální aplikace Perorální aplikace (p. o. = per os) – podání ústy
Co může sestra podávat ústy – tablety, prášek, šumivé tablety, pilulky, zrníčka, kapsle, roztok, suspenze, čaj, tinktury Způsoby podání – p. o., s. l. (sublinguales) na bukální sliznici Pro perorální podání nebo-li podání ústy se běžně používá zkratka p. o. Existuje celá řada léčivých přípravků, které se podávají ústy. Další způsob podání léku per os je podání pod jazyk (sublingválně), kdy se lék vstřebává přes bukální sliznici. Obr. č. 1 Léky

31 Nástup účinku léků U p. o. podání – účinnost za 20 – 30 minut
U s. l. podání – účinnost za 1 minutu U podání (př. tinktur) na bukální sliznici – působí ihned (aftózní stomatitida – Corsodyl 0,2%) Léky podané per os začínají působit za 20 – 30 minut po podání. Velice rychle se dostaví účinek léku po podání sublingválním, tedy pod jazyk.

32 Kontraindikace podání léků p. o.
Zvracení Neschopnost polykat (např. bezvědomí) Před některými vyšetřeními Při léčebné hladovce a žíznivce Není vždy vhodné podávat léky per orálně. V některých případech to stav pacienta nedovoluje a léky podávané per os jsou kontraindikované.

33 Posouzení – získávání informací
Údaje vztahující se k medikaci – jaký lék, jak dlouho, vyhovuje, má je K/P s sebou Léky bez předpisu lékaře – vit., min., … Alergie na léky Závislost na léky Návyky s přijímáním potravy Celkový stav Poruchy polykání Některé léky se nesnášejí s některými potravinami (např. tetracyklin se nesnáší s mlékem). Některé léky se zapíjí, jiné ne. Léky se mohou užívat při jídle, po jídle nebo před jídlem (nalačno).

34 Ošetřovatelská diagnóza
Deficit informací ve vztahu k účinku léku, správnému užívání, vedlejším účinkům apod. Ošetřovatelská dg. dle NANDA taxonomie II. – diagnostická doména: 5. Vnímání – poznávání Oš. dg. kód Deficitní vědomosti týkající se účinku léků, způsobu podání, atd. 00126 Zkuste se zamyslet a vytvořit trojsložkovou ošetřovatelskou diagnózu.

35 Cíle ošetřovatelské péče
K/P zná důvod podávání léků Jejich nežádoucí účinky Správné užívání léků Sestra – podávání léků bez rizika V rámci ošetřovatelské péče si při podávání léků klademe tyto cíle.

36 Postup a zásady při podávání jednotlivých druhů léků
Příprava na pokoji a následně podávat Příprava na pracovně sester do označených lékovek a roznést K/P Připravit a podávat léky na pracovně sester, např. psychiatrie Možností, jak a kde léky připravovat, je hned několik. Lék připravovat na pokoji u lůžka pacienta je z mého pohledu nejbezpečnější. Jsou tam nejmenší rizika záměny pacienta nebo léku při jejich přípravě a následném podání. Můžeme také na místě zkontrolovat, zda pacient lék užil či nikoli. Například na psychiatrických odděleních je možné léky připravovat a zároveň i podávat v pracovně sester. V tomto případě je také dobrá kontrola pacienta a také podaného léku.

37 Obr. č. 2 Pomůcky k přípravě léků
Lékový podnos či vozík, který obsahuje Ordinované léky Pinzetu Lékovku nebo lžičky Odměrky Emitní misku „Půlítko“ (popř. nůž nebo skalpel) Třecí misku Čtverečky Dokumentaci Obr. č. 2 Pomůcky k přípravě léků Na podnose či vozíku bychom měli mít nachystané všechny potřebné pomůcky.

38 Záznam ordinace léků Záznam ordinace může mít podoby
1 – 1 – 1 (ráno – poledne – večer 1 tbl.) 1 – 0 – 1 (ráno – večer) 1/2 – 0 – 2 (ráno 1/2 tbl – večer 2 tbl.) 1 – 0 – 0 (ráno 1 tbl.) 0 – 0 – 1 (večer 1 tbl.) dlp. nebo p. p., L. D., S. D., LT, ST 2 g za 24 hodin

39 Podávání léků per os Podávání tablet, kapslí, dražé, pilulek, želatinových tobolek Podávání tekutých léků Léky z lahviček vytahujeme pinzetou a připravujeme je do lékovky či na lžičku. Léky nebereme z hygienických důvodů do rukou. U připravovaných léků provádíme tzv. trojkontrolu. Zkontrolujeme název a sílu léku na obalu, poté zkontrolujeme název a sílu léku na blistru při jeho vyjmutí z krabičky a pak ještě při vracení zpět do krabičky (obalu). Lék z blistru se vyloupne do lékovky či na lžičku. Léku se opět nedotýkáme. Některé léky je nutné rozpůlit pomocí půlítka, nože či skalpelu. Některé léky lze i rozlomit podle dělící čáry na tabletě ve čtverečku buničiny. Pacientům, kteří mají problémy s polykáním tablet, můžeme tablety rozdrtit na prášek, který pak pro snadnější spolknutí rozpustíme troše vody nebo čaje. Šumivé tablety se rozpustí v přiměřeném množství vody. Granule se naberou lžičkou do skleničky a nechají se rozpustit ve vodě. V případě, že má pacient ordinované léky v tekuté formě (např. kapky, sirup,…), je nutné množství přesně odměřit pomocí odměrky. Vršek od daného léku pokládáme vnitřní stranou nahoru. Emitní misku máme přichystanou k odkládání použitých lžiček. Vše samozřejmě kontrolujeme podle písemné ordinace v dokumentaci a po přípravě léku jej v dokumentaci odškrtneme. Zkontrolujeme užití léku pacientem. Na závěr uklidíme pomůcky.

40 Zvláštnosti podávání léků malým dětem
Nezbytná kontrola dávek (množství) Aplikace ve zvýšené poloze Léky v tuhé formě, vždy nadrtit a rozpustit v čaji nebo v dětském sirupu Pokud se dítě brání je potřeba pomoci druhé sestry nebo rodiče Pochválit a odměnit dítě (obrázek) Při podávání léků dětem je třeba dodržovat tyto zásady.

41 efekty Placebo – i neúčinný „lék“ zbavuje nemocného obtíží
Nocebo – obava z nežádoucího nebo vedlejšího účinku léku vede u mnoha lidí k tomu, že se tento účinek skutečně dostaví Mnoho studií prokázalo, že pacienti, kterým byl podán například neškodný, ale neúčinný hroznový cukr, ale kterým bylo řečeno, že jde třeba o lék proti bolesti, brzy hlásilo, že jejich bolesti ustupují. Tento placebo efekt se podle výzkumů objevuje zhruba u 30 % všech lidí. Tablety placeba jsou také barevně označeny. Červené jsou „účinné“ při potížích se srdcem, oranžové při kožních potížích a zelené na deprese. Obdobný efekt může působit i obráceně, tedy negativně. Obecně jde o to, že účinnost mnoha léků je do značné míry závislá na psychickém stavu a "naladění" pacienta. Efekt nocebo by se dal definovat tak, že už pouhá obava z nežádoucího nebo vedlejšího účinku léku vede u mnoha lidí k tomu, že se tento účinek skutečně dostaví.

42 Literatura Mikšová, Z. a kol. Kapitoly z oš. péče I. 1. vyd. Praha: Grada s. ISBN Kozierová, B.a kol. Ošetrovateľstvo II. 1. vyd. Martin: Osveta ISBN Kol. autorů. Základy ošetřování nemocných. 1. vyd. Praha: Karolinum s. ISBN

43 Děkuji za pozornost!!!

44 Ošetřovatelský proces při místní aplikaci léků
Bakalářské studium I. ročník – všeobecná sestra Prezenční i kombinovaná forma studia B001772, B01859 Ošetřovatelské postupy 2 Zpracovala: Mgr. Monika Hošťálková

45 Aplikace léků kůží Dermatika – léky aplikované lokálně na kůži, k vykapávání a výplachu Indikace dermatik – snížení svědění, zvlhčení, promaštění a změkčení kůže, lokální vazokonstrikce nebo vazodilatace, vytvoření ochranného povlaku, podání ATB, antiseptik, analgetik,… Formy léků – omyvadla (lotionis), masti, pasty, krémy, tekuté pudry, zásypy, léčebné tinktury, léčebné koupele; náplasti (analgetika, antikoncepce,…) Dermatika jsou léky aplikované lokálně na kůži a také k vykapávání a výplachu. Dermatika mají své indikace. Forem léků k lokální aplikaci je také několik.

46 Zásady pro aplikaci léků kůží
Dodržovat dobu a způsob podání léku Aplikace šetrná, pozor na odstraňování léků – NE TŘENÍ !!!, odstraňování teplou vodou nebo olejem Hygienické podávání (nabírání léků) – aplikace štětičkou nebo lopatkou – NIKDY NEVRACET DO NÁDOBY S LÉKEM!!! Dodržení správného aplikačního postupu – zaschnutí, lehké překrytí obinadlem Čisté ložní a osobní prádlo P/K Sledování účinku léku Pozn. masti v tubě – individualizované, vždy vytlačit cca 1 – 2 cm masti na čtvereček Při manipulaci a aplikaci léků určených na kůži je třeba dodržovat tyto zásady.

47 Získávání informací Pozorování Studium dokumentace Stávající léčba
Alergie na léčivé přípravky Stravovací návyky Předcházející potíže související s kůží Lokalizace, bolestivost, svědění, výskyt od kdy, po čem, atd. Od pacienta musíme získat potřebné informace. Zahrnujeme do něj pozorování, kdy si všímáme stavu kůže, kožních změn, apod. Důležité je také studium dokumentace. Některé léky celkově podávané mohou s lokálními léčivými přípravky vyvolat nepříjemné kožní reakce. Věnovat pozornost musíme také alergiím, proto se na ně vždy ptáme a sledujeme možné alergické reakce po nanesení daného přípravku na kůži. Pokud se vyskytne jakákoli reakce na kůži všímáme si jejího umístění a projevů. Sledujeme, kdy a po čem se tento problém objevil a samozřejmě hlásíme lékaři.

48 Ošetřovatelská diagnóza
Deficit informací o účinku léku a způsobu jeho aplikace v souvislosti s poruchou kognitivních funkcí Podrážděnost v souvislosti se svěděním kůže nebo jiných kožních onemocnění Porucha kožní integrity v souvislosti se škrábáním Riziko vzniku infekce při nedodržení aseptického postupu při ošetření narušené kůže Snížení sebevědomí v souvislosti s výskytem např. kožního onem. Sociální izolace v souvislosti s např. viditelnými projevy kožního onem. Zkuste vytvořit trojsložkovou ošetřovatelskou diagnózu.

49 NANDA Taxonomie II. – domény 5., 6., 11.
Ošetřovatelské diagnózy – deficitní vědomosti, situačně snížená sebeúcta, riziko situačně snížené sebeúcty, poškozená kožní integrita, riziko poškozené kožní integrity, riziko infekce Podle NANDA taxonomie II je možné stanovit ošetřovatelské diagnózy vycházející z domény 5., 6. a 11. Zkuste popřemýšlet o trojsložkových ošetřovatelských diagnózách.

50 aplikace léků kůží Aktivity sestry
Aplikace mastí – obalenou dřevenou lopatkou, štětičkou, rukou v rukavicích; 2 mm silná vrstva masti, překrytí čtvercem mulu, lehce přichytit obinadlem Aplikace past – ochrana kůže před macerací (na okolí ran – 2 – 3 mm) Aplikace krémů – lehce vetřít, nepřikrývat Aplikace tekutých pudrů – před použitím protřepat, nanáší se štětičkou, lopatkou obalenou mulem Aplikace zásypů – na suchou kůži Aplikace mazání – nalít do dlaně Aplikace roztoků – štětičkou, jsou ve spreji Léčebné koupele – celková, částečná (sedací); 35 °C; cca 15 min Masti se aplikují ve 2 mm silné vrstvě. Následně se tato vrstva může překrýt čtvercem mulu a lehce přichytit obinadlem. Pasty chrání kůži před macerací. Nanáší se pouze na okolí ran zhruba na šířku 2 – 3 mm, větší plochy se nepokrývají. Krémy se do kůže lehce vtírají a nepřikrývají. Z roztoků můžeme použít např. heřmánek či octan. Vhodná teplota léčebné koupele je 35 °C. Tato koupel by neměla trvat déle než 15 minut. Používá se např. heřmánek, hypermangan a dubová kůra.

51 Aplikace léků do oka Instilace – vkapávaní oftalmik do oka ve formě roztoků Irigace – výplach spojivkového vaku Aplikace mastí Do oka je možné aplikovat masti, oční kapky, tzn. léky do oka vkapávat či provádět jeho výplach.

52 Zásady aplikace – do oka
Léky označené, uzavřené (!!!změna koncentrace) Dodržovat druh a koncentraci léku K/P sedí, leží, dívá se nahoru Kapátko se nedotýká oka ani řas mrkací reflex Do oka se léčivé přípravky aplikují podle zásad, které je nutné dodržovat. Používáme léky vždy označené a uzavřené. Při delším otevření lahvičky by mohl lék změnit svou koncentraci. Vhodné je, aby nemocný při aplikaci léků do oka, ležel či seděl a díval se nahoru. Kapátko ani aplikátor mastí by se neměl dotýkat řas. Tento dotyk vyvolává mrkací reflex a je pak obtížné lék správně do oka vpravit.

53 Aplikace léků do oka irigace
Při zánětech spojivek, při PP, pro odplavení cizího tělesa, před aplikací některých léků do oka Pomůcky Sterilní nádoba nebo undina Irigační roztok cca 37 °C Emitní miska Sterilní čtverečky Ochrana oděvu K/P Sestra má za úkol připravit veškeré pomůcky. Obr. č. 1 Oční vanička

54 Před výplachem je nutné
Kontrola roztoku – druh, teplota, koncentrace Příprava K/P Posouzení stavu oka (slzení, začervenání, sekret, otok) Výplach vlastní – oční vaničkou – K/P provádí sám Výplach undinou – od vnitřního koutku k zevnímu Sestra zkontroluje roztok určený k výplachu, vysvětlí pacientovi výkon a uloží jej do vhodné polohy, nejlépe v sedě. Toto úpatí pro všechny způsoby aplikace léků do oka. Vlastní výplach oční vaničkou provádí nemocný sám. Předkloní se, oční vaničku s roztokem přiloží na oko, tak aby vanička co nejvíce na oku těsnila a následně zakloní hlavu. Nemocný pohybuje bulbem do všech stran. Poté se opět předkloní a vaničku z oka odejme. Při výplachu undinou pacient zakloní hlavu. Ke spánku ošetřovaného oka přiložíme emitní misku, oko rozevřeme a pomocí undiny aplikujeme tekutinu od vnitřního koutku oka k vnějšímu. Na závěr oko osušíme čtverečkem buničiny.

55 Aplikace léků do oka instilace
Aplikce léků do oka (Ophtalmoseptonex, Lacrisyn, Ophtalmoazulen,…) Čtverečkem buničiny protáhnou dolní víčko Z boku nakapat 1 – 2 cm od oka Zatlačit na nososlzný kanálek Př. před vyšetřením očního pozadí se oči tzv. rozkapávají (Atropin,…) Obr. č. 2 Oční kapky – Lacrisyn Obr. č. 3 Oční kapky – Ophtalmo-Septonex Instilací (vkapáváním) se aplikují do oka oční kapky. Léky se do oka aplikují pomocí kapátka či pomocí kapacího uzávěru, který je v současné době součástí očních kapek. Při aplikaci pacient sedí, hlavu má v záklonu, dívá se nahoru. Lepší přístup do oka si zajistíme tak, že pomocí čtverečku buničiny stáhneme dolů dolní víčko. Kapky se aplikují z boku ze vzdálenosti asi 1 – 2 cm. Po aplikaci čtverečkem buničiny zatlačíme na nososlzný kanálek a tím zabráníme stékání léku do kanálku.

56 Aplikace léků do oka aplikace mastí
Vytlačit a otřít první kapku (kontaminovaná) K/P se dívá nahoru Dolní víčko potáhnout dolů 3 cm mast vytlačit směrem od vnitřního koutku k zevnímu Po aplikaci K/P lehce přivře oči První kapku je důležité setřít, obvykle to bývá 1 – 2 cm masti. Považuje se za kontaminovanou. Po aplikaci je vhodné doporučit nemocnému oko lehce přivřít, aby nedošlo k vytlačení masti z oka.

57 Aplikace léků do ucha Tekutý přípravek nebo mast
Pomůcky – lék v lahvičce s kapacím uzávěrem, sterilní čtverečky, emitní miska K/P v leže na boku, v sedě se skloněnou hlavou Vyčistit ucho Ohřát na teplotu těla Aplikovat přesné množství Zatlačit na tragus (vyvýšenina na boltci) V poloze zůstat 5 min Provést záznam do dokumentace Mast se aplikuje štětičkou Ucho je před aplikací léčivých přípravků nutné pořádně vyčistit, aby nedošlo k zavlečení ušního mazu do vnitřního ucha. Aplikovaný lék zahřejeme v ruce. Po aplikaci léku je vhodné zatlačit na tragus. To pomůže ke stékání léku dále do zvukovodu. Mast nanášíme štětičkou, která je obalena mastí ze všech stran. Mast aplikujeme velice opatrně, aby nedošlo k poranění bubínku. Na závěr vše zaznamenáme do dokumentace. Obr. č. 4 Ušní kapky

58 Aplikace léků do nosu Léčebné roztoky nebo masti
Před aplikací K/P vysmrkat K/P vsedě s hlavou skloněnou na opačnou stranu než aplikujeme lék – nevtéká do Eustachovy trubice Dýchat ústy Chvíli zůstat v této poloze Provedení záznamu do dokumentace Masti – štětičkou Vhodné je, aby se před aplikací léků do nosu pacient vysmrkal. Vhodná poloha je v sedě se skloněnou hlavou ke straně, do které nebudeme lék aplikovat. Zabráníme tak vtékání léku do Eustachovy trubice. Pacient během aplikace dýchá ústy a po aplikaci by měl chvíli vydržet v této poloze, aby lék nestékal tam, kam nemá. Masti také aplikujeme pomocí vatové štětičky. Provedeme záznam do dokumentace.

59 Aplikace léků rektálně
Využití vstřebávací schopnosti sliznice rekta (voda, minerály, glukóza) Formy léků - čípky (supp.), masti (H), léčebné klyzma Účinek Místní nebo celkový Při aplikaci léků do konečníku se využívá vstřebávací schopnost sliznice tlustého střeva.

60 Nejčastěji používané čípky
Glycerínový čípek – vyprázdnění stolice (místní účinek) Spasmoveralgin supp. – mírní bolest Paralen supp. – snižuje tělesnou teplotu Syntophyllin supp. – rozšiřuje průdušky a zlepšuje dýchání Torecan supp. – potlačuje zvracení Aviril supp. – působí protizánětlivě Příklady nejčastěji používaných čípků.

61 Posouzení – získávání informací
Současně užívané léky, alergie Předchozí zkušenosti s podáváním léků do konečníku Problémy v okolí konečníku (hemoroidy, fisury) Poslední stolice Míra soběstačnosti při samostatné aplikaci léku do konečníku Před aplikací léku do konečníku se musíme informovat o těchto souvislostech či problémech.

62 Aplikace léků do konečníku aplikace čípků
Pomůcky Podnos, gumové rukavice (či gumový prst), vazelína, emitní miska, čtverce buničiny Postup Příprava K/P (vyprázdnit, omýt konečník) Vysvětlení výkonu Vybalit čípek a položit jej na obal Nasadit rukavice K/P dýchat ústy Oddálit hýždě a čípek ukazovákem zavést až za vnitřní svěrač (u dospělého cca 8 cm, u dětí cca 5 cm a méně) K/P stáhnout hýždě Záznam do dokumentace Pohyblivý a soběstačný K/P si může čípek zavést sám!!! Obr. č. 5 Rektální čípky Vhodné je, aby se K/P před aplikací čípku vyprázdnil. Lék se bude sliznicí lépe vstřebávat. Po přípravě čípku poprosíme K/P, aby dýchal ústy. Uvolní se tak svěrače a zavádění čípku bude snazší. Účinek se dostaví za 15 min po zavedení čípku.

63 Aplikace léků do konečníku aplikace mastí
Pomocí aplikátoru, který je součástí mastí (ten se po aplikaci propláchne horkou vodou se saponátem a vytře štětičkou s benzínem) Postup Příprava K/P, vysvětlení výkonu Omytí konečníku Aplikátor zavést do konečníku a aplikovat mast Pohyblivý a soběstačný K/P si může mast zavést sám!!! Mast se do konečníku zavádí pomocí aplikátoru, který je součástí tuby masti.

64 Aplikace léků do konečníku aplikace léčebného klyzmatu
Viz aplikace kapénkového klyzmatu či mikroklyzmatu

65 Aplikace léků vaginálně
Vaginální koule (globuli vaginales), léčebné roztoky, vaginální tablety, čípky, želé, pěna Účinek léků Místní x celkový Výplach pochvy x instilace léku pochvou (čípky, krémy, vaginální tablety) Výplachy pochvy se provádí za účelem preventivním (pomocí antimikrobiálních roztoků), dezinfekčním (před operací), deodorizačním (odstranění zápachu při výtoku z pochvy) a léčebným (při zánětech).

66 Posouzení – získávání informací
Současná medikace, včetně léků pochvou Současné vaginální problémy Hygiena zevních rodidel Je potřebné získat veškeré informace před tím, než budeme aplikovat léky do pochvy. V případě, že budou patrny vaginální problémy, je potřeba o nich získat co nejvíce informací

67 Aplikace léků vaginálně výplach
Pomůcky Irigátor s hadičkou, násadka, peán, infuzní stojan, podložní mísa, mul, rukavice, menstruační vložka Roztok 1000 – 2000 ml, zahřátý na cca 40,5 °C Postup Příprava K/P, vysvětlení výkonu Soukromí – krýt rouškou Vymočení Vleže na zádech s podloženými bedry, podložit gumovou podložkou + podložní mísou Irigátor zavěsit cca 30 cm nad pochvu Trochu upustit a irigátorem opláchnout genitál Zavést 7 – 8 cm při rotaci Záznam do dokumantace Obr. č. 6 Irigátor Důležitá je opět příprava K/P a vysvětlení výkonu. Dbáme na soukromí klientky. Je vhodné, aby se klientka před výkonem vymočila. Klientka zaujme polohu v leže na zádech s oddálenými končetinami. Má podloženou gumovou podložku a podložní mísu. Irigátor zavěsíme cca 30 cm nad pochvu. Tím zaručíme, že proud nebude příliš silný. Před samotným zavedením do pochvy necháme trochu roztoku odpustit a opláchneme genitál. Proud korigujeme peánem. Násadec zavedeme do pochvy asi 7 – 8 cm a rotujeme s ním. Po výplachu vytáhneme nástavec z pochvy. Pomůžeme klientce se posadit na podložní místu a necháme roztok z pochvy vytéci. Na závěr pochvu osušíme a provedeme záznam do dokumentace. Obr. č. 7Nádoba k výplach pochvy

68 Aplikace léků vaginálně instilace léků pochvou
Lék, čípek natřený lubrikantem zavést 8 – 10 cm při zadní stěně pochvy (také tablety) Po zavedení zůstat ležet alespoň 10 min Zavádět nejlépe na noc Po zavedení – hygienická vložka Masti – cca 5 cm hluboko Postup je stejný jako při výplachu pochvou či při zavádění čípků per rectum s malými rozdíly. Obr. č. 8 Poševní mast

69 Literatura Mikšová, Z. a kol. Kapitoly z oš. péče I. 1. vyd. Praha: Grada s. ISBN Kozierová, B.a kol. Ošetrovateľstvo II. 1. vyd. Martin: Osveta ISBN Kol. autorů. Základy ošetřování nemocných. 1. vyd. Praha: Karolinum s. ISBN Použitá literatura.

70 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Ošetřovatelský proces při podávání léků"

Podobné prezentace


Reklamy Google