Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontaktní pracoviště (KoP) Strakonice.  ČR 394 789 uchazečů o zaměstnání (5,4 % - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15-64 let)  Jihočeský kraj 18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontaktní pracoviště (KoP) Strakonice.  ČR 394 789 uchazečů o zaměstnání (5,4 % - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15-64 let)  Jihočeský kraj 18."— Transkript prezentace:

1 Kontaktní pracoviště (KoP) Strakonice

2  ČR 394 789 uchazečů o zaměstnání (5,4 % - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15-64 let)  Jihočeský kraj 18 371 (4,1 %)  Okres Strakonice  celkem 2226 (4,66 %)  muži 1065  ženy 1161  osoby se zdravotním postižením 552  absolventi 57  péče o děti do 15 let 289  tok nezaměstnanosti květen 2016 – evidováno 248, vyřazeno 429

3  Věková struktura  do 18 let – 22, 18-25 – 243, 25-49 – 1148, nad 50 – 813  Struktura dle vzdělání  ZŠ – 565, nižší a střední bez maturity – 974, střední s maturitou – 528, VOŠ a VŠ – 159  Struktura dle délky evidence  nad 5 měsíců – 1273, 12-24 měsíců – 224, nad 24 měsíců – 584 http://portal.mpsv.cz/sz/stat

4

5  Období realizace projektu od února 2016 do ledna 2019  Cílem projektu je pomoci mladým lidem ke zvýšení jejich konkurence-schopnosti na trhu práce získáním profesní praxe formou hlavního pracovního poměru a dále zaměstnavatelům umožnit získat nové zaměstnance, které si mohou vychovat v souladu se svými požadavky.  PRO KOHO JE PROJEKT URČEN? Pro uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let (29 let včetně), s pracovní zkušeností maximálně do 2 let od ukončení studia nebo přípravy na povolání s délkou evidence nad 3 měsíce a dále zaměstnavatele, kteří se do projektu zapojí vyhrazením pracovního místa pro výkon odborné praxe klientů.

6  CO LZE ZÍSKAT? Zaměstnavateli může být poskytnut příspěvek na úhradu mzdových nákladů účastníka odborné praxe v rámci příspěvku SÚPM vyhrazené po dobu min. 6 měsíců. Maximální měsíční výše příspěvku na jedno podpořené pracovní místo je 16 000,- Kč (náklady na mzdy vč. odvodů za zaměstnance). Ve vybraných případech lze dále získat příspěvek na poměrnou část mzdy mentora, který bude dohlížet na odbornou část výkonu praxe. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fo nd__esf_/op_z/regionalni_individualni_projekty__rip/za ruky_pro_mlade_v_jihoceskem_kraji

7  Období realizace projektu od února 2016 do ledna 2019  posílit komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných úřadem práce v oblasti volných pracovních míst, rozvoj spolupráce ÚP ČR a zaměstnavatelů na základě navázání užšího kontaktu  monitorování potřeb zaměstnavatelů na trhu práce, aktivní vyhledávání volných pracovních míst a přispívání ke vzniku nových pracovních míst pomocí cílené nabídky využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, získávání aktuálních a jednotných podkladů pro analýzy trhu práce v regionech (monitoring zaměstnavatelů, analýzy volných pracovních míst, struktura zaměstnanosti, agenturní zaměstnávání, zahraniční zaměstnanost atd.)

8  Doba realizace – 1.4.2016 – 30.11.2020  Cíl - adaptabilita pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu  Cílová skupina - zaměstnavatelé prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců, fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace (které nečerpají veřejné finance)  Formy podpory – příspěvek na vzdělávání a na úhradu mzdových nákladů na zaměstnance po dobu vzdělávání  Vzdělávání obecné i specifické, akreditované i neakreditované kurzy, možnost realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele (včetně praktické přípravy) http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/pov ez-ii

9  Cíl – usnadnění vstupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce, udržení stávajícího zaměstnání u osob, kde se zdravotní stav zhoršil a nemohou již vykonávat dosavadní práci  Žadatel - osoba se zdravotním postižením, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve III., II. nebo I. stupni nebo osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař  Formy pracovní rehabilitace:  poradenství (bilanční diagnostika, ergodiagnostika,..)  zprostředkování zaměstnání  teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zahrnuje: přípravu na budoucí povolání, specializované rekvalifikační kurzy, přípravu k práci

10  Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti  Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (volba povolání, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, poradenství – možnosti hledání zaměstnání, zpracování životopisu, příprava na pracovní pohovor, zprostředkování zam. pro mladistvé, POVEZ II)  Oddělení trhu práce (volná pracovní místa, výběry uchazečů na pracovní místa, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, chráněná pracovní místa, zaměstnávání cizinců, monitoring)  Oddělení nepojistných sociálních dávek (dávky v hmotné nouzi, státní sociální podpora, dávky pro OZP)

11  Oddělení trhu práce:  Vedoucí, zaměstnávání cizinců - Ing. Naděžda Tejmlová tel. 950 162 705, e-mail nadezda.tejmlova@st.mpsv.cznadezda.tejmlova@st.mpsv.cz  Projekt Záruky pro mladé – Pavlína Dejmková tel. 950 162 715, e-mail pavlina.dejmkova@st.mpsv.czpavlina.dejmkova@st.mpsv.cz  Projekt EFES – Mgr. Jana Bolinová tel. 950 162 425, e-mail jana.bolinova@st.mpsv.czjana.bolinova@st.mpsv.cz  Podpora zaměstnávání OZP – Jana Matějková tel. 950 162 706, e-mail jana.matejkova@st.mpsv.czjana.matejkova@st.mpsv.cz  Společensky účelná pracovní místa - Bc.Robina Lískovcová tel. 950 162 423 e-mail robina.liskovcova@st.mpsv.czrobina.liskovcova@st.mpsv.cz  Zveřejňování pracovních míst – Dana Steinerová, DiS. tel. 950 162 413, e-mail dana.steinerova@st.mpsv.czdana.steinerova@st.mpsv.cz

12  Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání  Vedoucí, pracovní rehabilitace Ing. Milada Brejchová, tel: 950 162 409, milada.brejchova@st.mpsv.cz milada.brejchova@st.mpsv.cz  POVEZ II Stanislava Nová, tel: 950 162 708, stanislava.nova@st.mpsv.cz stanislava.nova@st.mpsv.cz Mgr. Veronika Pavlová, tel: 950 162 420, veronika.pavlova@st.mpsv.cz veronika.pavlova@st.mpsv.cz  Oddělení zprostředkování  Vedoucí - Ing. Viktor Hončarenko, tel: 950 162 400, viktor.honcarenko@st.mpsv.czviktor.honcarenko@st.mpsv.cz

13  Textiláků 393, Strakonice  Tel.: 950 162 301  Fax: 950 162 418  E-mail: podatelna@st.mpsv.czpodatelna@st.mpsv.cz  DS: e99zpiu  www.uradprace.cz www.uradprace.cz  Facebook.com/uradprace.cr  Pobočka Blatná Tř. J.P.Koubka 4, Blatná, tel: 950 162 221  Pobočka Vodňany Elektrárenská 28, Vodňany II, tel: 950 162 231


Stáhnout ppt "Kontaktní pracoviště (KoP) Strakonice.  ČR 394 789 uchazečů o zaměstnání (5,4 % - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15-64 let)  Jihočeský kraj 18."

Podobné prezentace


Reklamy Google