Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů, Praha 18. února 2011 PhDr. Miroslava Matoušová Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů, Praha 18. února 2011 PhDr. Miroslava Matoušová Úřad pro ochranu osobních údajů."— Transkript prezentace:

1 Konference Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů, Praha 18. února 2011 PhDr. Miroslava Matoušová Úřad pro ochranu osobních údajů 1

2 Právní východiska Úmluva o ochraně osob č. 108 z roku 1981 + doporučení Směrnice EU a Rady 95/46/ES z roku 1995 Lisabonská smlouva/ Listina základních práv (2000) Listina základních práv a svobod Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§12 odst. 1 a 2) 2

3 Právní východiska (2) Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života Právo na ochranu soukromí není absolutní a může být omezeno, vyžaduje-li to konkrétní veřejný zájem. Státní orgán může do výkonu tohoto práva zasahovat v případě, jen je-li to v souladu se zákonem nezbytné (např. národní bezpečnost, ochrana života a zdraví, práv a svobod jiných)

4 Základ stanoviska ÚOOÚ Vnímání reality Působnost ÚOOÚ daná zákonem – dozorový úřad pro oblast ochrany osobních údajů, konající na základě podnětu i z úřední povinnosti Působnost omezena na „zpracování osobních údajů“ (systémy „se záznamem“) Požadavek proporcionality každého zásahu do individuálních práv Stanovisko č. 1/2006 Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů 4

5 Zásady zpracování osobních údajů při vynucování práva Zásady omezeně nebo odchylně použitelné: specifický účel kvalita osobních údajů práva subjektu údajů  Modifikace se uplatňují jako výjimky nebo zvláštní úprava 5 Všeobecné zásady zákonnost a poctivost přiměřenost (specifický účel) kvalita osobních údajů transparentnost (otevřenost) zabezpečení práva subjektu údajů

6 Zásady zpracování osobních údajů při provozování MK(D)S Zásady omezeně nebo odchylně použitelné: specifický účel kvalita osobních údajů rozsah shromažďování os. údajů práva subjektu údajů  Modifikace se uplatňují jako? 6 Všeobecné zásady zákonnost a poctivost přiměřenost (specifický účel) kvalita osobních údajů transparentnost (otevřenost) zabezpečení práva subjektu údajů

7 Zásady zpracování osobních údajů při provozování MK(D)S specifický účel: právní titul § 5 odst. 2 písm. a) a e) + ZP kvalita osobních údajů: rozsah shromažďování os. údajů: umístění/nastavení kamer doba uchování práva subjektu údajů: Právo přístupu k osobním údajům: problematičnost přímého přístupu (§ 12) Rozsah a forma informování podle § 11 7

8 Postoj ÚOOÚ ke kamerám na veřejných prostranstvích názor (Věstník Úř. 49/2008) právní základ Provozovat kamerové systémy sledující veřejná prostranství mohou jen Policie České republiky nebo obecní policie Je třeba přijmout a provést všechna přiměřená a účinná opatření k zabezpečení prostředků a záznamů MK(D)S Výslovné vymezení působnosti PČR a obecní policie pro MK(D)S zákonem Odpovědným subjektem je orgán státní/ veřejné moci (Zvláštní) zákon obsahuje i dodatečné specifické záruky Požadavky na zabezpečení stanoví § 13 odst. 1, 3 a 4 zákona č. 101/2000 Sb. 8

9 Poznatky z dozorové činnosti ÚOOÚ Zneužívání shromážděných záběrů MKS k jiným, než deklarovaným účelům Zpřístupňování či zveřejňování kamerových záběrů neoprávněným osobám Nepřijetí technicko-organizačních opatření (…, auditní záznamy) Překračování principů proporcionality mezi chráněným zájmem (účelem) a zasahováním do soukromí fyzických osob

10 Děkuji za spolupráci miroslava.matousova@uoou.cz


Stáhnout ppt "Konference Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů, Praha 18. února 2011 PhDr. Miroslava Matoušová Úřad pro ochranu osobních údajů."

Podobné prezentace


Reklamy Google