Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace Zákon o sociálních službách Autor: Mgr. Jana Votavová VY_32_INOVACE_19_1_4

2 Sociální služby Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách VY_32_INOVACE_19_1 _4 Mgr. Jana Votavová

3 Obsah zákona pomoci fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím – sociálních služeb – a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, hodnocení kvality sociálních služeb předpoklady pro výkon činnosti pracovníků v sociálních službách.

4 Diskuze - otázky V čem spočívá význam zákona? Proč je tento zákon potřebný? Kdo a proč jej využije?

5 Sociální služba činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení

6 Osoba závislá na pomoci jiné osoby osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti rozsah pomoci se stanovuje stupněm závislosti dítě do 1 roku věku se nepovažuje za osobu závislou na pomoci

7 Úkol - uveďte příklady Kdo by mohl být osobou závislou na péči jiné osoby? např. – dítě s Downovým syndromem – nevidomý člověk – senior po mozkové mrtvici – osoba po úrazu páteře

8 Kdo poskytuje pomoc pomoc poskytuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

9 Příspěvek na péči

10 Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje úřad práce.

11 Stupně závislosti stupeň I (lehká závislost), stupeň II (středně těžká závislost), stupeň III (těžká závislost), stupeň IV (úplná závislost), Do stupně se zařazuje dle počtů úkonů, při kterých osoba potřebuje pomoc

12 Při posuzování zdravotního stavu se hodnotí: mobilita orientace komunikace stravování oblékání a obouvání tělesná hygiena výkon fyziologické potřeby péče o zdraví osobní aktivity péče o domácnost

13 Výše příspěvku na péči Na základě zařazení do stupně závislosti se poskytuje výše příspěvku Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc stupeň I 3 000 Kč, stupeň II 6 000 Kč, stupeň III 9 000 Kč stupeň IV 12 000 Kč

14 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc stupeň I 800 Kč, stupeň II 4 000 Kč, stupeň III 8 000 Kč stupeň IV 12 000 Kč

15 Příklad Urči, jaká bude výše příspěvku na péči v následujících případech 10leté dítě ve 2. stupni závislosti 15leté dítě v úplné závislosti Dospělý jedinec ve středně těžké závislosti Dospělý jedinec v 1. stupni závislosti

16 Příklad - řešení Urči, jaká bude výše příspěvku na péči v následujících případech 10leté dítě ve 2. stupni závislosti – 6 000 Kč 15leté dítě v úplné závislosti – 12 000 Kč Dospělý jedinec ve středně těžké závislosti – 6 000 Kč Dospělý jedinec v 1. stupni závislosti – 800 Kč

17 Navýšení příspěvku na péči příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu, že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvojnásobku životního minima rodin (kompenzuje zrušení sociálního příplatku)

18 Asistent sociální péče jedná se o jinou než blízkou osobu (např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb jde o možnost zajištění péče o zdravotně znevýhodněnou osobu v místě, kde není žádný registrovaný poskytovatel, anebo není žádná jiná možnost individuální péče (např. pro nezájem ze strany rodiny nebo tyto osoby žádnou rodinu nemají)

19 Sociální služby

20 Přehled sociálních služeb Typy sociální poradenství služby soc. péče služby soc. prevence Formy pobytové – v ubytovacích zařízeních soc. služeb ambulantní – osoba dochází do zařízení terénní – poskytované v přirozeném prostředí

21 Přiřazení služeb - úkol Přiřaďte službu k typu služby Streetworker Donáška obědů domů Denní stacionář Domov pro seniory Zařízení hygienické péče Azylové bydlení

22 Přiřazení služeb - řešení Přiřaďte službu k typu služby Streetworker - terénní Donáška obědů domů - terénní Denní stacionář - ambulantní Domov pro seniory - pobytové Zařízení hygienické péče - ambulantní Azylové bydlení - pobytové

23 Poskytované činnosti pomoc při péči o vlastní osobu, při hygieně nácvik soběstačnosti zajištění chodu domácnosti poskytnutí stravy ubytování, přenocování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociální poradenství kontakt s prostředím pomoc při uplatňování práv nácvik pracovních dovedností telefonická krizová pomoc při poskytování pobytových služeb, je nutno zajistit i zdravotní službu formou ambulantní péče ve zdrav, zařízení prostřednictvím svých pracovníků (rehabilitace, ošetřování)

24 Diskuse, nebo práce ve skupině Vysvětlete co si pod jednotlivými pojmy představujete, co může daná činnost obsahovat pomoc při péči o vlastní osobu, při hygieně nácvik soběstačnosti zajištění chodu domácnosti poskytnutí stravy ubytování, přenocování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociální poradenství kontakt s prostředím pomoc při uplatňování práv nácvik pracovních dovedností telefonická krizová pomoc

25 Přiřaď správně pojmy Středně těžká závislost Ambulantní služba I. stupeň Služba Č. 108/2006 Činnost poskytující pomoc II.stupeň Služba poskytovaná v zařízení 3000 Kč Zákon o sociálních službách

26 Přiřaď správně pojmy - řešení Středně těžká závislost Ambulantní služba I. stupeň Služba Č. 108/2006 Činnost poskytující pomoc II.stupeň Služba poskytovaná v zařízení 2000 Kč Zákon o sociálních službách

27 zdroje Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/23 Obrázky – grafické aplikace programu MO Power Point 2007

28 VY_32_INOVACE_19_1 _4 Téma sady: Sociální politika Vzdělávací obor:Sociální politika Autor:Jana Votavová Rok vytvoření materiálu: 2012 Název materiálu: Zákon o sociálních službách Jazyk:čeština Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka Cílová skupina:žák Stupeň a typ vzdělávání:střední odborné Typická věková skupina:16 -19 let Klíčová slova:příspěvek na péči, stupně závislosti, sociální služby Očekávaný výstup:žák určí stupeň závislosti osoby na péči jiné osoby, stanoví výši příspěvku na péči, orientuje se v systému sociálních služeb Anotace Prezentace je určená k výkladu zákona o sociálních službách, zaměřuje se na stanovení stupně závislosti, na příspěvek na péči a sociální služby poskytované v ČR. Prezentaci uzavírají otázky k ověření pochopení problematiky. Pokyny pro práci s materiálem Prezentace slouží jako náhrada učebního materiálu, pro obor sociální péče nejsou zpracované učebnice. Po úvodním vysvětlení pojmů může následovat diskuse na téma – význam zákona o soc. službách, potřebnost zákona, využití, kdo může být osobou závislou na péči jiné osoby. Další část se věnuje příspěvku na péči, stanovení jeho výše je možné procvičit na příkladu. Poslední část je zaměřena na sociální služby, žáci si mohou ověřit pochopení dělení sužeb na úkol, kde vyberou o jaký typ služby se jedná, mohou navrhnout další typy služeb. Pojmy v tématu - poskytované činnosti - mohou žáci prodiskutovat, nebo vysvětlit při práci ve skupinách. Na závěr žáci spojí související pojmy z celého tématu.


Stáhnout ppt "Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/34.0048 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google