Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Železniční stavby v Pardubickém kraji Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Pardubice, 5. září 2013 Dopravní konference Pardubice 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Železniční stavby v Pardubickém kraji Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Pardubice, 5. září 2013 Dopravní konference Pardubice 2013."— Transkript prezentace:

1 Železniční stavby v Pardubickém kraji Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Pardubice, 5. září 2013 Dopravní konference Pardubice 2013

2 Pardubický kraj Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Základní údaje o stavbě: -celkové investiční náklady (CIN) 1,2 mld. Kč – vysoutěžená cena 872 mil. Kč (bez DPH) -modernizace stanice, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a vybudování nových nástupišť s bezbariérovým přístupem -přeložka v lokalitě Mendrik – zvýšení rychlosti na 120 – 160 km/h (původně 70 km/h) -zrušení nebezpečných železničních přejezdů, nahrazení podchodem -vybudování nového přednádraží s obratištěm pro autobusy a novým parkovištěm a napojením na nové přemostění Tiché Orlice spojující Kerhartice s vlastním městem 2

3 Pardubický kraj Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Stav přípravy/realizace: -stavba v realizaci, předpokládaný termín dokončení květen 2015 -zhotovitel EUROVIA CS, a.s., Praha 3

4 Pardubický kraj Modernizace tratě Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice n. Labem Základní údaje o stavbě: -předpokládané CIN: 1,0 mld. Kč -první ze souboru staveb „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim“ -výstavba druhé traťové koleje v celém úseku a rekonstrukce stávající koleje s cílem dosažení traťové rychlosti 160 km/h 4

5 Pardubický kraj Modernizace tratě Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice n. Labem Stav přípravy/realizace: -v letošním roce dokončen projekt stavby -předpoklad realizace: 03/2014 – 08/2015 -předpoklad zadání veřejné zakázky na realizaci: 12/2013 -návazně zahájena příprava modernizace navazujících úseků Pardubice hl. n. – Stéblová a Opatovice n. Labem – Hradec Králové hl. n.; Stavební správa východ připravuje zadávací podmínky pro záměr projektu (ZP) a přípravnou dokumentaci (PD) 5

6 Pardubický kraj Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň Základní údaje o stavbě: -cílem stavby je odstranění stávajícího rychlostního omezení na 80 – 85 km/h a zvýšení rychlosti na 160 km/h (výhledově na 200 km/h) výstavbou tratě ve zcela nové stopě -požadované zvýšení rychlosti není možné dosáhnout pouze směrovými úpravami v údolí Tiché Orlice, bylo potřeba hledat novou stopu železniční tratě -v současnosti sledovány a vyhodnocovány tyto varianty možného vedení trati Parametry sledovaných variant: -varianta minimální: v úseku Ústí n. Orl. – Brandýs n. Orl. rekonstrukce stávající tratě -varianta střední: částečně využívá stávající stopu, tři kratší tunely, maximální rychlost 80 - 160 km/h -varianta maximální: nová stopa v celém úseku dva dlouhé tunely, maximální rychlost 160 km/h (výhledově 200 km/h), požadavek obce Brandýs n. Orl. na vymístění železnice z města 6

7 Pardubický kraj Modernizace tratě Ústí nad Orlicí – Choceň Stav přípravy/realizace: -zpracován investiční záměr, neschválená přípravná dokumentace z roku 2009, aktualizace EIA (2013 – po schválení studie proveditelnosti) -předpokládané CIN dle varianty: cca 2 / 4 - 5 / 15 mld. Kč 7

8 Pardubický kraj Revitalizace trati Pardubice – Ždírec nad Doubravou Základní údaje o stavbě: -stavba připravována v rámci tzv. malých projektů OPD, celkové náklady na její realizaci tak nesmí přesáhnout 1 mld. Kč -v rámci přípravné dokumentace posuzována ekonomická efektivita stavby, do které by byl zahrnut úsek Chrudim (vč.) – Ždírec nad Doubravou a doplnění výhybek pro rychlost 80 km/h v ŽST Medlešice pro zrychlení křižování, tak aby nebyla znemožněna případná stavba „medlešické spojky“, jejíž ekonomická efektivita bude opětovně posouzena v rámci zpracování studie proveditelnosti uzlu Pardubice Stav přípravy/realizace: -zpracována přípravná dokumentace – zpracovatel SUDOP Ústí nad Labem, předpokládaný termín odevzdání 30. 10. 2013 8

9 Pardubický kraj Úpravy SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín – Choceň Základní údaje o stavbě: -rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku Kolín – Choceň Stav přípravy/realizace: -realizace stavby ukončena -CIN: 250 mil. Kč ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav st. hr. Rakousko/Slovensko Stav přípravy/realizace: -zkušební úsek Záboří n. Labem – Přelouč montážně dokončen, radiobloková centrála (RBC) umístěna v ŽST Přelouč; probíhá instalace softwaru a oživení -předpokládané CIN: 680 mil. Kč, spolufinancováno z TEN-T – 50 % způsobilých nákladů -termín realizace: 06/2012 – 10/2014 9

10 Pardubický kraj EMC ve vybraných úsecích trati Praha – Bohumín Základní údaje o stavbách: -výměna stávajících kolejových obvodů tak, aby vyhověly limitům ohrožujících vlivů hnacích vozidel s asynchronními trakčními motory -odstranění staničních kolejových obvodů s frekvencí 50 Hz v ŽST Pardubice hl. n., Česká Třebová a Ostrava hl. n. -v traťovém úseku Česká Třebová – Třebovice v Čechách, Česká Třebová – odbočka Zádulka bude vybudován nový elektronický automatický blok Stav přípravy/realizace: -předpokládané CIN: 250 mil. Kč -předpoklad realizace: 10/2013 – 09/2014, vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s termínem podání nabídek do 3. 10. 2013 -stavbu je nutné dokončit co možná nejdříve, jedná se o doprovodnou stavbu k ETCS na I. koridoru v úseku Kolín – Břeclav 10

11 Pardubický kraj Stavby DOZ Základní údaje o stavbách: -vybudování systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení v předmětném úseku, vazba na informační systémy a nezbytné úpravy zabezpečovacích, sdělovacích, silnoproudých a dalších zařízení ovládaných z CDP Praha a Přerov DOZ Česká Třebová – Přerov -CIN: 165 mil. Kč -stavba ukončena v prosinci 2012 DOZ Česká Třebová (včetně odbočky Zádulka) – Kolín (včetně) -zpracováno zadání na zhotovení záměru projektu (ZP) + doprovodné technické dokumentace (DTD) + přípravné dokumentace (PD) 11

12 Pardubický kraj Uzel Česká Třebová Základní údaje o stavbě: -optimalizace rozsahu kolejiště, zvýšení rychlosti, řešení průjezdu tranzitních vlaků Stav přípravy/realizace: -příprava zahájena v roce 2010 zpracováním technického průkazu (TP) řešení rekonstrukce uzlu Česká Třebová -předpokládané CIN dle TP: 6 mld. Kč -zadána studie proveditelnosti, předpokládaný termín odevzdání červen 2014, zhotovitel SUDOP Brno 12

13 Pardubický kraj Uzel Pardubice Stav přípravy/realizace: -zadáno zpracování studie proveditelnosti, zpracovatel SUDOP Praha -předpokládaný termín odevzdání podzim 2014 Cíle studie proveditelnosti: -zvýšení bezpečnosti provozu a cestujících, zkrácení jízdních dob ve směru Chrudim a Hradec Králové, optimalizace rozsahu a uspořádání kolejiště -prověřit propojení severní a jižní části města (podchodem/nadchodem) -prověřit možnosti zaústění trati směr Chrudim ve vazbě na požadavek vedení přímých vlaků Chrudim – Pardubice – Hradec Králové -prověřit ekonomickou efektivitu mimoúrovňových křížení jednotlivých směrů -prověřit zajištění dostatečné kapacity pro výhledový rozsah dopravy (včetně variantní trakce) v úseku Pardubice hl. n. – Chrudim 13

14 Rekonstrukce a výstavba PZZ Základní údaje -zvýšení bezpečnosti, snížení nehodovosti na přejezdech -odstranění omezení traťové rychlosti, zkrácení cestovních časů -běží projektová příprava, předpoklad realizace 2013 – 2015 Choceň – Litomyšl Rudoltice v Čechách – Lanškroun Moravany – Borohrádek Třebovice v Čechách – Chornice 14 Pardubický kraj

15 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Železniční stavby v Pardubickém kraji


Stáhnout ppt "Železniční stavby v Pardubickém kraji Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Pardubice, 5. září 2013 Dopravní konference Pardubice 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google