Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Olomouc, 11. dubna 2016 Významné stavby na území Olomouckého a Zlínského kraje Ing. Pavel Surý generální ředitel Moravské dopravní fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Olomouc, 11. dubna 2016 Významné stavby na území Olomouckého a Zlínského kraje Ing. Pavel Surý generální ředitel Moravské dopravní fórum."— Transkript prezentace:

1 Olomouc, 11. dubna 2016 Významné stavby na území Olomouckého a Zlínského kraje Ing. Pavel Surý generální ředitel Moravské dopravní fórum

2 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 Modernizace dopravní infrastruktury v krajích ČR prozákaznický přístup, aktivní komunikace se všemi partnery, zvyšování rychlosti a kapacity na železniční infrastruktuře při zachování kapacity pro nákladní dopravu, zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti, šetrný provoz k životnímu prostředí, modernizace tratí a vybavení stanic, výstavba nových zastávek, použití nejnovějších technologií a informačních systémů, pravidelná analýza potřeb zákazníků, snaha o efektivní řešení staveb a spolufinancování z evropských fondů. 2 Rozvoj dopravní infrastruktury v krajích ČR

3 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 Nové zastávky v roce 2014 otevřen rekordní počet nových zastávek a jsou postupně připravovány další, vždy nutná dohoda zúčastněných stran – zejména s regionální samosprávou – tedy obecními a městskými úřady, dohoda často zahrnuje míru spoluúčasti na nákladech, podněty na výstavbu nových zastávek jsou průběžně analyzovány na celé síti SŽDC, ne vždy je však možné výstavbu zastávek realizovat, zřízení nových zastávek přináší potenciál i pro ostatní druhy dopravy, v jejich blízkosti mohou vznikat nové přestupní terminály, či jen zastávky místní dopravy, případně záchytná parkoviště P+R. 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v krajích ČR

4 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 4 Stavby v realizaci (1) Rekonstrukce žst. Olomouc hlavní nádraží realizace v období 09/2013 až 02/2017, celkové investiční náklady 2,48 mld. Kč, zvýšení traťové rychlosti až do 160 km/h, rekonstrukce nástupišť včetně vybudování jednoho nového, zvětšení kapacity dráhy, zajištění bezbariérové přístupnosti stanice, zvýšení komfortu cestujících osazením eskalátorů na výstupech ze severního podchodu na nástupiště i do odbavovací haly ve výpravní budově, rekonstrukce mostních objektů včetně přemostění řeky Bystřice, zajištění požadavků na interoperabilitu.

5 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 5 Stavby v realizaci (2) Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl.n. v realizaci do 9/2016, celkové investiční náklady 87,009 mil. Kč, stavba řeší rekonstrukci tratí zaústěných do železniční stanice Olomouc hlavní nádraží od Prostějova a Kostelce na Hané, cílem zvýšení traťové rychlosti do 60 km/h. DOZ Mikulovice – Jeseník v realizaci do 07/2016, celkové investiční náklady 252,804 mil. Kč, celková modernizace železniční stanice Jeseník, výstavba nástupišť s bezbariérovým přístupem, která zvýší bezpečnost a komfort cestujících.

6 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 6 Stavby v realizaci (3) Rekonstrukce žst. Hanušovice v realizaci do 12/2016, celkové investiční náklady 402 mil. Kč, celková modernizace železniční stanice, zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť včetně zajištění bezbariérové přístupnosti stanice, nové staniční zabezpečovací zařízení s možností výhledového zapojení stanice do dálkového řízení.

7 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 7 Stavby v realizaci (4) Revitalizace trati Bludov – Jeseník v realizaci do 10/2016, celkové investiční náklady 994,627 mil. Kč, rekonstrukce traťového úseku Bludov – Hanušovice, rekonstrukce stanic Ruda nad Moravou a Bohdíkov a zastávek Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice–Holba, zajištění bezbariérové přístupnosti, zvýšení traťové rychlosti na 70 až 100 km/h, modernizace železničních přejezdů, nové zabezpečovací zařízení, které umožní zapojení tohoto úseku trati do dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení.

8 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 8 Stavby v realizaci (5) Odstranění propadu rychlosti na trati Krnov-Šumperk, v úseku Bludov – Hanušovice (mimo) – Ramzová (mimo) – Jeseník (mimo) v realizaci do 11/2016, celkové investiční náklady 615,813 mil. Kč, kompletní rekonstrukce železničního svršku a spodku jednotlivých traťových úseků mezi železniční stanicí Hanušovice a železniční stanicí Lipová Lázně spojená s dílčím zvýšením traťové rychlosti.

9 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 9 Připravované stavby (1) Modernizace trati Brno – Přerov předpoklad realizace 2020 – 2023, rozděleno na 5 dílčích staveb, modernizace trati až na rychlost 200 km/h, zdvoukolejnění trati v délce 76,5 km, podstatné zvýšení propustnosti trati, odstranění mimoúrovňových křížení, výstavba bezbariérových nástupišť, výrazné zkrácení jízdní doby Ostrava – Brno, Ministerstvem dopravy schválena studie proveditelnosti, dokončeny práce na zadávacích dokumentacích staveb, probíhá výběr zhotovitele na zpracování přípravných dokumentací a záměrů projektu s předpokladem otevírání obálek v 06/2016.

10 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 10 Připravované stavby (2) Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice předpoklad realizace 2019 – 2023, celkové investiční náklady 8 mld. Kč, podstatné zvýšení propustnosti trati, celková modernizace a elektrizace trati, rekonstrukce železniční stanice Otrokovice a komplexní přestavba železniční stanice Zlín střed, vybudování nových nástupišť s bezbariérovým přístupem a vybudování mimoúrovňových křížení v místech vysokého dopravního zatížení, rozsah stavby a její technické řešení bylo definováno schválenou studií proveditelnosti, probíhají práce na zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu.

11 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 11 Připravované stavby (3) Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba předpokládaná realizace 2018 – 2020, celkové investiční náklady 2,33 mld. Kč, stavba obsahuje rekonstrukci výhybny Dluhonice a úseku Dluhonice – Prosenice s mimoúrovňovým zapojením v oblasti Dluhonic, odstranění několika železničních přejezdů včetně vybudování nezbytných mimoúrovňových křížení, rozsah stavby a technické řešení bylo definováno schválenou studií proveditelnosti, splnění požadavků interoperability, v rámci zpracování přípravné dokumentace byla posouzena možnost výstavby nové železniční zastávky Přerov Předmostí – posouzení prokázalo její zápornou ekonomickou efektivitu, proto nebyla po projednání s Centrální komisí Ministerstva dopravy do stavby zahrnuta.

12 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 12 Připravované stavby (4) Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba předpoklad realizace 2018 – 2021, CIN 710,7 mil. Kč, úpravy tratě v souvislosti s přechodem na pravostranný provoz trati Bohumín – Břeclav od zahájení platnosti GVD 2012/2013, stavba řeší mimoúrovňové křížení vlaků směr Olomouc – Hranice na Moravě s vlaky Přerov – Olomouc se současným zachováním mimoúrovňového křížení vlaků směr Hranice na Moravě – Přerov s vlaky Olomouc – Hranice na Moravě, stavba zajistí splnění požadavků interoperability a bude dosaženo zvýšení kapacity dráhy, rozsah stavby a její technické řešení bylo definováno schválenou studií proveditelnosti, probíhají práce na zpracování přípravné dokumentace.

13 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 13 Připravované stavby (5) Zvýšení tratové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou předpokládaná realizace 2017 – 2018, celkové investiční náklady 1,436 mld. Kč, předmětem stavby je zvýšení rychlosti na dvoukolejném traťovém úseku Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, prodloužení délky staničních kolejí železniční stanice Lhotka nad Bečvou tak, aby vyhovovala požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013, o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, zvýšení komfortu cestujících zřízením bezbariérového přístupu na nástupiště, rekonstrukce technicky zastaralého trakčního vedení, zpracována aktualizace přípravné dokumentace.

14 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 14 Připravované stavby (6) Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice předpokládaná realizace v roce 2017, celkové investiční náklady 50,292 mil. Kč, cílem stavby je zvýšení rychlosti při průjezdu železniční stanicí Prosenice vložením výhybek umožňujících rychlost v odbočném směru až 160 km/h, zpracována přípravná dokumentace a záměr projektu. Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa předpokládaná realizace 06/2016 až 09/2016, celkové investiční náklady 35 mil. Kč, dokončení rekonstrukce kolejiště železniční stanice Uherský Brod, součástí vybudování nového bezbariérově přístupného poloostrovního jednostranného nástupiště, aktuálně proběhlo zapracování připomínek k projektu stavby a probíhá výběrové řízení na realizaci stavby.

15 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 15 Připravované stavby (7) Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Uničov předpokládaná realizace v letech 2018 – 2021, celkové investiční náklady, 2,2 mld. Kč, rekonstrukce a elektrizace trati z Olomouce do Šumperka v úseku Šumperk – Uničov ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 3 kV DC, rekonstrukce stanic a zastávek, vybudování bezbariérově přístupných nástupišť, opatření ke snížení hlukových emisí v zastavěném území, zabezpečení úrovňových křížení s pozemními komunikacemi, zvýšení komfortu cestování zavedením taktové dopravy s vazbou na integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje, probíhají práce na zpracování přípravné dokumentace.

16 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 16 Připravované stavby (8) Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov – Olomouc předpokládaná realizace v letech 2018 – 2021, celkové investiční náklady, 3,2 mld. Kč, rekonstrukce a elektrizace trati z Olomouce do Šumperka v úseku Šumperk – Uničov ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 3 kV DC, zvýšení traťové rychlosti až do 160 km/h, rekonstrukce stanic a zastávek, vybudování bezbariérově přístupných nástupišť, opatření ke snížení hlukových emisí v zastavěném území, zabezpečení úrovňových křížení s pozemními komunikacemi, zvýšení komfortu cestování zavedením taktové dopravy s vazbou na integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje, probíhají práce na zpracování přípravné dokumentace.

17 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 17 Připravované stavby (9) Prodloužení podchodu v žst. Přerov předpoklad realizace 12/2017 – 12/2018, CIN 150 mil. Kč, propojení stávajícího podchodu žst. Přerov na druhou stranu kolejiště do prostoru průmyslové lokality v blízkosti Kojetínské ulice, umožní vytvoření přístupu do železniční stanice ve směru od průmyslové zóny Bochoř, připravuje se zadání přípravné dokumentace stavby. Rekonstrukce areálu HZS Přerov předpokládaná realizace 2017 – 2018, CIN186 mil. Kč, rekonstrukce areálu Hasičského záchranného sboru SŽDC, Jednotka požární ochrany v Přerově, zlepšení stavebně-technického stavu budov, snížení energetické náročnosti, změna účelu užívání části staveb a podstatné zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců této složky Integrovaného záchranného systému.

18 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 18 Připravované stavby (10) Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín předpokládaná realizace v letech 2019 – 2021, elektrizace a rekonstrukce trati v úseku Kojetín – Hulín, umožnění jízdy přímých dálkových vlaků v relaci Brno – Zlín, připravuje se zadání přípravné dokumentace a záměru projektu.

19 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 19 Připravované stavby (11) Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a s železniční tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm předpokládaná realizace v období 05/2018 – 12/2018, celkové investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, realizace stavby se předpokládá v rámci sdružení investičních prostředků ŘSD, SŽDC, správce komunikace 3. třídy a obce, lokální přeložka regionální dráhy Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm v obci Zašová a související rekonstrukci napojení komunikační sítě obce Zašová na silnici I/35, hlavním cílem stavby zvýšení bezpečnosti, dosažení normových parametrů křížení dráhy s pozemní komunikací ve vztahu k přilehlým křižovatkám, probíhá zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu,

20 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 20 Připravované stavby (12) Změna trakční soustavy na AC 25 kV 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice předpokládaná realizace v letech 2018 – 2020, celkové investiční náklady 1,2 mld. Kč, předmětem stavby je změna trakčního napájení ze stejnosměrného napětí 3 kV na střídavé napětí 25 kV 50 Hz v délce cca 43 km v úseku Nedakonice – Říkovice, přesunutí styku trakčních soustav do blízkosti železničního uzlu Přerov, součástí stavby je příprava napájení traťových úseků Otrokovice – Zlín – Vizovice a Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice/Veselí nad Moravou/Bylnice, podepsána smlouva se zpracovatelem přípravné dokumentace a záměru projektu.

21 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 21 Připravované stavby (13) Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště předpokládaná realizace ani investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, stavba obsahuje rekonstrukci kolejí, nástupišť a vybudování podchodu v železniční stanici Uherské Hradiště tak, aby vyhovovalo provozním potřebám, zajištění bezbariérové přístupnosti, připravuje se zadání přípravné dokumentace a záměru projektu. Rekonstrukce žst. Vsetín předpokládaná realizace ani investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, celková rekonstrukce stanice včetně vybudování nových bezbariérově přístupných nástupišť a nového podchodu pod celým kolejištěm, technické řešení bude vycházet z rozpracované studie proveditelnosti.

22 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 22 Studie proveditelnosti (1) Studie proveditelnosti tratě Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná předpokládaná realizace ani investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, hlavním cílem zkrácení cestovní doby vlaků dálkové dopravy pro zlepšení přestupních vazeb, podstatné zvýšení traťových rychlostí, prodloužení délky staničních kolejí tak, aby vyhovovaly požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013, o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a umožnovaly průjezd nákladních vlaků délky 740 m, rekonstrukce všech železničních stanic se zajištěním bezbariérového přístupu, přičemž se ve většině případů předpokládá jejich zásadní přestavba, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

23 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 23 Studie proveditelnosti (2) Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice předpokládaná realizace ani investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, modernizace traťového úseku a případné zdvoukolejnění v úsecích, kde to bude vyžadovat dopravní technologie, zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h, stavba je jednou z součástí rychlého spojení Olomouce/Prostějova s Brnem – jedná se o stavbu navazující na soubor staveb v rámci modernizace trati Brno – Přerov.

24 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 24 Studie proveditelnosti (3) Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou předpokládaná realizace ani investiční náklady nejsou v tuto chvíli stanoveny, cílem studie proveditelnosti je nalézt technické řešení elektrizace a modernizace tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice, Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou, Újezdec u Luhačovic – Bylnice a provést ekonomické hodnocení navržených řešení, technické řešení obsahuje celkovou modernizaci a elektrizaci podstatné části trati, vybudování nových nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, modernizace stávajícího sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

25 Moravské dopravní fórum, Olomouc, 11. 4. 2016 Projekt Železniční doprava pro kraje společný projekt SŽDC a Českých drah, při této příležitosti navštěvujeme postupně jednotlivé krajské úřady a diskutujeme u kulatých stolů s jejich představiteli o rozvojových záměrech železnice v jednotlivých regionech, představujeme rozvojové záměry, ale také získáváme zpětnou vazbu z regionů o jejich potřebách a perspektivách jednotlivých tratí, vznikají tematické brožury s informacemi o připravovaných stavbách, v loňském roce navštíveny všechny kraje v ČR, v letošním roce projekt zaměřen na mezikrajskou spolupráci. 25 Spolupráce s krajskými úřady

26 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel Surý Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Olomouc, 11. dubna 2016 Významné stavby na území Olomouckého a Zlínského kraje Ing. Pavel Surý generální ředitel Moravské dopravní fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google