Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny ve smluvních vztazích s dopravci Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 26. 11. 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny ve smluvních vztazích s dopravci Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 26. 11. 2014."— Transkript prezentace:

1 Změny ve smluvních vztazích s dopravci Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 26. 11. 2014

2 V současné době probíhá aktualizace smluv o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách ve vlastnictví ČR formou dodatků ke smlouvám. Dodatkem jsou do smluv zapracovávány Prohlášením o dráze pro JŘ 2015 již v předstihu vyhlášené novelizované podmínky související: –se způsobem stanovení cen za použití dráhy pro jízdu vlaku, –s uplatňováním Systému odměňování výkonu. Dále se provádí úprava podmínek pro rekuperační brzdění a aktualizace předpisů provozovatele dráhy. Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014 2

3 Úprava Článku 1 – „Přidělování kapacity dopravní cesty“: doplnění textu v bodu 1: „Provozovatel přiděluje kapacitu dopravní cesty dopravci na jeho žádost. Smluvní strany přitom postupují v souladu se zákonem o dráhách a závazným právem Evropské unie.“ Úprava smlouvy v souvislosti s otevřením evropských nákladních koridorů RFC7 a RFC9. Podmínky pro přidělování kapacity dráhy jsou upraveny i přímo použitelnými právními normami EU (Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 913/2010). Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014 3

4 Úprava Článku 6 – „Drážní vozidla “: změna ujednání v bodu 7 - povolení rekuperačního brzdění i v určených úsecích dráhy se střídavou proudovou soustavou. Mapa úseků dráhy, kde je rekuperační brzdění povoleno, je zveřejněna na portálu provozování dráhy. Podmínky jsou stanoveny: –Pokynem generálního ředitele č. 11/2009 - Zavedení provozu rekuperace EHV na stejnosměrné trakční proudové soustavě 3 kV, –Pokynem generálního ředitele č. 14/2008 - Zavedení zkušebního provozu rekuperace EHV (ve znění změn č. 1 až 5). Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014 4

5 Úprava Článku 11 – „Ceny za použití železniční dopravní cesty“: ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou výměrem MF pouze věcně usměrněny, stanoveny jsou nyní v Prohlášení o dráze, dále je od JŘ 2015 v Prohlášení o dráze také způsob výpočtu těchto cen a kalkulační vzorec. Změny ve smluvních vztazích s dopravci 5 Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014

6 Úprava Článku 14 – „Způsob úhrady cen“: článek je nově nazván „Fakturace“, doplněny podmínky úhrady nákladů v souvislosti se stažením uváznutého vlaku (dle čl. 8 bodů 4 a 5 smlouvy) a sankcí stanovených v Prohlášení o dráze, zajištění ručení za DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, závazek smluvních stran neprovádět úhradu faktur formou jednostranného zápočtu. Změny ve smluvních vztazích s dopravci 6 Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014

7 Doplnění nového Článku 15a – „Systém odměňování výkonu“: sjednání závazku obou smluvních stran dodržovat Systém odměňování výkonu, Systém odměňování výkonu je definován v kap. 6.4 a příloze D Prohlášení o dráze pro JŘ 2015. Přistoupení dopravce k tomuto systému je novou podmínkou pro přidělení kapacity dráhy. Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014 7

8 Úprava Přílohy 2 - „Vnitřní předpisy provozovatele dráhy“: Nové předpisy: –SŽDC D4 - Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem, –Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy. nahrazení předpisu SŽDC (ČD) Op16 předpisem SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 8 Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014

9 Úprava Přílohy 2 - „Vnitřní předpisy provozovatele dráhy“: zrušeny předpisy: –SŽDC Dp181 - Ustanovení předpisů ÖBB V2 a ÖBB V3 odchylná od ustanovení předpisů ČD D1 a ČD D2 (byl nahrazen pohraničními ujednáními pro jednotlivé přechody), –SŽDC (ČD) D41 - Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy na úzkorozchodné trati Osoblaha - Třemešná ve Slezsku. změna názvu předpisu SŽDC D7/2, nyní: „Organizování výlukových činností“. 9 Změny ve smluvních vztazích s dopravci Změny smluv o PDD ke 14. 12. 2014

10 Nově vydávaná OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI: Koncem roku 2014 a v roce 2015 skončí některým dopravcům (12) platnost osvědčení o bezpečnosti. SŽDC není v případě vydání nového osvědčení účastníkem správního řízení. Dopravce tedy musí, v souladu s ujednáním v Preambuli smlouvy o provozování drážní dopravy, své nově vydané osvědčení předložit SŽDC jako doklad o tom, že splňuje podmínky pro provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách. Pokud dopravce platné osvědčení o bezpečnosti nepředloží, pozastaví mu SŽDC přidělování kapacity dráhy. Změny ve smluvních vztazích s dopravci Aktuálnost dokumentů 10

11 Dopravce se v Článku 5, bodu 6 smlouvy o provozování drážní dopravy zavazuje předat provozovateli seznam jím určených zaměstnanců a jejich kontaktních údajů pro účely ohlašování mimořádných událostí, komunikace v rámci operativního řízení drážní dopravy a přístupů do SPIS (soubor provozních informačních systémů provozovatele dráhy). Je nutné, aby tyto informace dopravce v případě jakékoliv změny provozovateli včas aktualizoval. Odbor smluvních vztahů eviduje kontaktní osoby dopravce pro: 1.projednávání smluv a dodatků, 2.mimořádné události, 3.operativní řízení, 4.zasílání novinek s potvrzením, 5.centrální systém výluk (CSV). Aktualizaci údajů dopravců dle bodů 1. – 5. zajišťuje paní Dana Králová: tel.: 972 244 504, e-mail: kralovad@szdc.czkralovad@szdc.cz V případě aktualizace přístupů zaměstnanců dopravce do SPIS je požadavek nutné zaslat na e-mail: ppdpristup@szdc.czppdpristup@szdc.cz Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Aktuálnost kontaktů na dopravce 11

12 Kontakty 12 Změny ve smluvních vztazích s dopravci Ing. Jiří Šiman 972 244 562 724 361 747 siman@szdc.cz Praha 8, Křižíkova 552/2, kancelář č. 107 (1 p.) Ing. Petr Šlachta 972 244 267 724 827 876 slachta@szdc.cz

13 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny


Stáhnout ppt "Změny ve smluvních vztazích s dopravci Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 26. 11. 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google