Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 25. a 26. 11. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 25. a 26. 11. 2013."— Transkript prezentace:

1 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 25. a 26. 11. 2013

2 Nově vydávaná OSVĚDČENÍ O BEZPEČNOSTI: Koncem roku 2013 a v roce 2014 končí některým dopravcům (cca 20) platnost osvědčení o bezpečnosti. SŽDC není v případě vydání nového osvědčení účastníkem správního řízení. Dopravce tedy musí, v souladu s ujednáním v Preambuli smlouvy o provozování drážní dopravy, své nově vydané osvědčení předložit SŽDC jako doklad o tom, že splňuje podmínky pro provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách. Následně bude dodatkem ke smlouvě upraveno číslo osvědčení a datum jeho vydání uvedené v Preambuli smlouvy. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Aktuálnost dokumentů 2

3 Dopravce se v Článku 5, bodu 6 smlouvy o provozování drážní dopravy zavazuje předat provozovateli seznam jím určených zaměstnanců a jejich kontaktních údajů pro účely ohlašování mimořádných událostí, komunikace v rámci operativního řízení drážní dopravy a přístupů do SPIS. Tento seznam je dopravce povinen v případě jakékoliv změny provozovateli včas aktualizovat. Odbor smluvních vztahů eviduje kontaktní osoby dopravce pro: 1.projednávání smluv a dodatků, 2.mimořádné události, 3.operativní řízení, 4.zasílání novinek s potvrzením, 5.centrální systém výluk (CSV). Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Aktuálnost kontaktů na dopravce 3

4 K 1. 11. 2013 vznikla cestou změny kategorie z části celostátní dráhy nová vlečka „Vlečka SŽDC Bohosudov – Chabařovice st.n.“. SŽDC v současné době provozuje i další dvě takto vzniklé vlečky: –Vlečka SŽDC Oldřichov u Duchcova – Duchcov, –Vlečka SŽDC Vranovice – Pohořelice. Za jízdu na uvedených vlečkách účtuje SŽDC dopravcům smluvní cenu stanovenou podle nákladů na provozování dané vlečky a udržování její provozuschopnosti. Uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy na vlečce zajišťuje Odbor smluvních vztahů. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Vlečky vzniklé změnou kategorie drah 4

5 Aktualizace smluv o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních dráhách ve vlastnictví ČR proběhne ve druhé polovině roku. Budou zapracovány Prohlášením o dráze pro JŘ 2015 vyhlášené novelizované podmínky související se změnami: –v uplatňování Systému odměňování výkonů a s ním související fakturace, –ve způsobu stanovení cen za použití dopravní cesty, –v oblasti vnitřních předpisů provozovatele. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Změny smluv v roce 2014 5

6 Úprava Článku 1 – „Přidělování kapacity dopravní cesty“: doplnění smluvního závazku dopravce dodržovat Systém odměňování výkonů (základní podmínka pro přidělení kapacity dopravní cesty), Systém odměňování výkonu je definován v kap. 6.4 a příloze D Prohlášení o dráze pro JŘ 2015. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Změny smluv k začátku platnosti JŘ 2015 6

7 Úprava Článku 11 – „Ceny za použití železniční dopravní cesty“: ceny za použití dopravní cesty při jízdě vlaku jsou výměrem MF pouze věcně usměrněny, stanoveny jsou v Prohlášení o dráze, dále je od JŘ 2015 v Prohlášení o dráze také –způsob výpočtu těchto cen a kalkulační vzorec, –cenová diferenciace na elektrifikovaných tratích (dosud koeficient „e“). Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny 7 Změny smluv k začátku platnosti JŘ 2015

8 Úprava Článku 14 – „Způsob úhrady cen“: do tohoto článku budou doplněny podmínky úhrady faktur i pro smluvní stranu SŽDC, pro případy úhrady nákladů v souvislosti se stažením vlaku (dle čl. 8 bodu 5 smlouvy) a pro fakturaci sankcí vyplývajících ze Systému odměňování výkonů. Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny 8 Změny smluv k začátku platnosti JŘ 2015

9 Úprava Přílohy 2 - „Vnitřní předpisy provozovatele dráhy“: zrušení předpisu SŽDC Dp181 - Ustanovení předpisů ÖBB V2 a ÖBB V3 odchylná od ustanovení předpisů ČD D1 a ČD D2 (byl nahrazen pohraničními ujednáními pro jednotlivé přechody) nahrazení předpisu SŽDC (ČD) Op16 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci předpisem SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 9 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Změny vnitřních předpisů provozovatele

10 Kontakty 10 Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Jiří Šiman 972 244 562 724 361 747 siman@szdc.cz Praha 8, Křižíkova 552/2, kancelář č. 107 (1 p.) Ing. Petr Šlachta 972 244 267 724 827 876 slachta@szdc.cz

11 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny


Stáhnout ppt "Smlouvy o provozování drážní dopravy a jejich změny Ing. Petr Šlachta Setkání s dopravci, Praha 25. a 26. 11. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google