Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Právní úprava CR v ČR: Zákon č. 159/1999 Sb. „Zákon o cestovním ruchu“

2 Zájezd mohou prodávat jen cestovní kanceláře formou uzavření cestovní smlouvy cestovní kancelář: živnost koncesovaná provozování na základě koncese (státní povolení – vydává Ministerstva pro místní rozvoj) k získání koncese – doložit odbornou způsobilost (popřípadě splnit další stanovené podmínky) CK musí mít uzavřeno povinné smluvní pojištění (pro případ platební neschopnosti)

3 Definice zájezdu zájezd je: kombinace alespoň dvou služeb CR (doprava, ubytování, jiné služby) na dobu nejméně 24 hodin nebo nocleh a další služba CR (doprava, jiné služby) jiné služby: nejsou doplňkem ubytování nebo dopravy, tvoří významnou část zájezdu nebo jejich cena je nejméně 20 % ceny zájezdu

4 Cestovní smlouva písemná forma nutná pro prodej zájezdu zákazníkovi CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd zákazník se zavazuje zaplatit CK smluvenou cenu zájezdu

5 Obsah cestovní smlouvy a její platnost podstatné náležitosti cestovní smlouvy: označení smluvních stran vymezení zájezdu: - termín - poskytované služby, místo a doba jejich trvání cena zájezdu pokud smlouva tyto náležitosti neobsahuje, je neplatná

6 Další povinné náležitosti cestovní smlouvy způsob, jak zákazník uplatní své nároky, pokud CK poruší své právní povinnosti výše odstupného, které zákazník musí uhradit CK, pokud odstoupí od cestovní smlouvy pokud smlouva tyto náležitosti neobsahuje, je relativně neplatná a neplatnosti smlouvy se může dovolat ten, kdo ji nezpůsobil

7 Další body cestovní smlouvy platby za služby, které nejsou v ceně zájezdu –jejich počet, cena ubytování –poloha, kategorie, vybavenost doprava –druh, kategorie dopravního prostředku, trasa stravování –rozsah, způsob podmínky, které musí splnit účastník zájezdu

8 Případy možného zvýšení ceny zájezdu ze strany CK možnost zvýšení ceny zájezdu do 21 dnů před jeho zahájením pouze v těchto případech: důsledkem zdražení pohonných hmot je zvýšení ceny za dopravu zvýšení plateb spojených s dopravou, pokud jsou v ceně zájezdu (přístavní, letištní poplatky) zvýšení směnného kurzu české koruny v průměru o 10 % CK informuje zákazníka o změně ceny písemně do 21 dnů před zahájením zájezdu

9 Reakce zákazníka na změnu cestovní smlouvy zákazník má právo reagovat v době ne kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS: vyjádří se: odstoupí od cestovní smlouvy souhlasí s novou smlouvou nevyjádří se: souhlasí s novou smlouvou

10 Možnost odstoupení od cestovní smlouvy ze strany zákazníka kdykoliv před zahájením zájezdu důsledek: –zákazník povinen zaplatit CK odstupné –CK vrací zákazníkovi vše, co od něho obdržela před zaplacením odstupného

11 z důvodu změny ceny zájezdu důsledek: –zákazník má právo požadovat novou CS na zájezd v kvalitě původní CS –platby podle původní CS se považují za platby podle nové CS –pokud je cena podle nové CS smlouvy nižší, CK rozdíl v ceně ihned vrací

12 Možnost odstoupení od cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře při porušení povinností zákazníkem při zrušení zájezdu důsledek: –zákazník má právo požadovat novou CS na zájezd v kvalitě původní CS –platby podle původní CS se považují za platby podle nové CS –pokud je cena podle nové CS smlouvy nižší, CK rozdíl v ceně ihned vrací

13 Zrušení zájezdu ze strany CK méně než 20 dní před zahájením zájezdu důvody: nedosaženo minimálního počtu zákazníků v případě neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit v jiných případech CK musí uhradit pokutu ve výši 10 % ceny zájezdu

14 Kontrolní otázky: Jakou formou mohou cestovní kanceláře prodávat zájezd? Jakou formu musí mít cestovní smlouva? Kdy je cestovní smlouva neplatná? Jak je vymezen zájezd v cestovní smlouvě? Jak může reagovat zákazník na změnu cestovní smlouvy? V jakých případech může CK bez sankcí odstoupit od cestovní smlouvy?

15 Zdroje: ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 1999. DROBNÁ, D. MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. 2. upravené vyd. Olomouc : Fortuna, 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google