Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pilotní projekt základního registru územní identifikace a nemovitostí („PP ZRÚIN“) Vít Suchánek, ČÚZK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pilotní projekt základního registru územní identifikace a nemovitostí („PP ZRÚIN“) Vít Suchánek, ČÚZK."— Transkript prezentace:

1 Pilotní projekt základního registru územní identifikace a nemovitostí („PP ZRÚIN“) Vít Suchánek, ČÚZK

2 Cíle ZRÚIN –použití stejných územních prvků a údajů o nich –ZRÚIN – verifikační nástroj –ZRÚIN – referenční registr –určení subjektů pro předávání údajů a jejich povinností –specifikace poskytování a předávání údajů –správce registru – ČÚZK

3 Koncepce registru F Centrální registr –napojení ostatních základních registrů a dalších ISVS –poskytování a předávání údajů F Aktualizace –– síť aktualizační/registračních pracovišť –využití dosavadních (katastrální úřady, obce...)

4 Obsah registru Vedené prvky Území oblasti, území kraje, území okresu, území obce, území vojenského újezdu, katastrální území, území ZSJ, území správního obvodu, území městského obvodu a území městské části, část obce, ulice nebo jiné veřejné prostranství, budova, obvod dodávací poštovní provozovny, adresní místo, pozemky v podobě parcel. Vedené údaje Identifikační údaje (název prvku, základní kód prvku), lokalizační údaje (souřadnice definičního bodu prvku a souřadnice hranice prvku), případně územní vymezení prvku (výčtem prvků v registru již existujících, kterými je tvořen, nebo zákresem v mapě), registrační místo, povinný subjekt, pro údaje o nemovitostech také další údaje (např. způsob využití, …) a údaje o vlastnictví (majitel…).

5 Současný stav vedení údajů F Vedeny v několika informačních systémech – ISKN – ČÚZK – ÚIR-ADR – MPSV – RSO – ČSÚ – ÚIR-ZSJ – MMR  N eexistuje potřebná provázanost a soulad ČÚZK

6 Důvody pro pilotní projekt F legislativní – další úprava věcného záměru k 30.6.2001 F účelné využití prostředků z VPS - 25 mil. Kč F převedeny do kapitoly ČÚZK 28.9.2001 F nezajištěné financování pro rok 2002

7 Cíle PP ZRÚIN  Využití a spojení datových prvků do navrženého datového modelu  Prvotní naplnění a základní ověření datových zdrojů a toků ZRÚIN  Podklady pro odstraňování nesouladů ve zdrojích  Poznatky pro úpravu věcného záměru a návrh paragrafového znění zákona o ZRÚIN

8 Realizace PP ZRÚIN  ČÚZK - zadavatel veřejné zakázky  Compaq Computer, s.r.o. - dodavatel technologické infrastruktury  Berit, a.s. - dodavatel APV  Pracovní skupina – MPSV, ČSÚ, MMR, ČÚZK

9 Harmonogram PP ZRÚIN F od 9/2001Příprava projektu F 10/2001Smluvní zajištění dodávky, analýza systémových požadavků vč. požadavků na bezpečnost F 11-12/2001Návrh architektury systému a APV, vytvoření a předání APV pro pilotní projekt, příprava datové základny, testování APV PP ZRÚIN F 1/2002Naplnění datové základny pro celou ČR, ověřování a úpravy APV

10 Výstupy PP ZRÚIN F Analýza systémových požadavků. F Analýza dat datových zdrojů. F Návrh architektury systému a APV F Systémová příručka. F Uživatelská příručka. F Vlastní APV – aplikační programové vybavení – databáze Oracle, stanice vyžadují pouze Internet Explorer

11 Funkce systému PP ZRÚIN  Vstup dat do systému  Konverze a porovnání dat F Prohlížení dat –Výběr dle podmínek –Zobrazení detailu –Vyhledávání navázaných objektů F Tvorba výstupních sestav –Přehledové –Srovnávací – odlišné hodnoty zdrojových dat –Rozdílové – nemají záznam v jednom ze zdrojů F Administrace systému

12

13 Další průběh PP ZRÚIN  Postupné zpracování srovnávacích a rozdílových sestav pro celé území ČR  Koordinace odstraňování rozdílů ve zdrojových datech – pracovní skupina  Úpravy zdrojových dat  Iterační opakování zpracování

14 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Pilotní projekt základního registru územní identifikace a nemovitostí („PP ZRÚIN“) Vít Suchánek, ČÚZK."

Podobné prezentace


Reklamy Google