Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním."— Transkript prezentace:

1 Systém základních registrů

2 Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním znění (tj. zákonů č.100/2010 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 263/2011 Sb.) Nařízení vlády č. 161/2011 z 21.6.2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění (včetně zákona č. 263/2011 Sb.) Vyhláška č. 528/2006 S. k zákonu č. 365/2000 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do IS, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných IS VS Zákon č. 263/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a další související zákony

3 Ze zákona č.111/2009 Sb. se obce staly editory registru osob - to je registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci To vyplývá ze zákonů: Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – zřizování příspěvkových organizací Zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - provozovatelů stanic měření emisí – pouze obce s rozšířenou působností Zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti – honební společenstva

4 Systém základních registrů tvoří:

5 RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – obsahuje základní identifikační, lokalizační a doplňkové údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a vzájemné časové a územní vazby mezi nimi. Správcem RUIAN je Český úřad zeměměřičský a katastrální.

6 Registr práv a povinností – uchovává informace o působnosti orgánů veřejné moci. Do tohoto registru se přihlašují jednotlivé agendy, které budou editovat nebo využívat údaje ze základních registrů. Pro každou z nich RPP stanoví odpovídající využití služeb základních registrů, k němuž bude mít oprávnění dle platné legislativy. RPP bude dále evidovat všechna rozhodnutí, na jejichž základě dojde ke změně údajů v ostatních základních registrech. Správcem RPP je Ministerstvo vnitra. RPP

7 ROB Registr obyvatel - vede údaje o občanech ČR, cizincích, kterým bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo povolení k přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní, občanech EU s přechodnou dobou pobytu delší než 90 dnů, cizincích s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou a jiných fyzických osobách, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. přeshraniční pracovníci, zahraniční studenti vysokých škol, zahraniční statutární zástupci právnických osob). Správa ROB je v gesci Ministerstva vnitra.

8 ROS Registr osob eviduje všechny typy právnických osob a jejich organizační složky, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a orgány veřejné moci. Registr osob bude obsahovat základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a referenční údaje. Jejich úplný seznam vymezuje §26 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zápisy všech údajů do registru osob budou provádět orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti. Hlavními zdroji dat tak budou obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání a dále evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, stavovských organizací, obcí, krajů nebo veterinární správy. Dalšími editory registru osob budou informační systém datových schránek a insolvenční rejstřík, které budou poskytovat údaje o datových schránkách a právním stavu osoby. Správcem je ČSÚ.

9 Harmonogram úkolů obecních úřadů související s rolí editora registru osob: 1. Příprava na práci editora registru osob.Připojení k agendovému informačnímu systemu registru osob IAIS –ROS. a)připojení přes webové rozhraní bez nutnosti upravovat vlastní informační systém b) úprava stávajících informačních systémů z vlastních prostředků obce tak, aby byly schopny komunikovat s ISZR 2. Ověření údajů pro úvodní naplnění registru osob 3. Naplnění registru 4. Pilotní provoz

10 Ústřední orgány nahlásí všechny své agendy Ministerstvo vnitra provádí postupně registraci všech agend Orgány veřejné moci (obce) se přihlašují k působnosti k agendám. Úkoly obecních úřadu související s Registrem práv a povinností RPP

11 Postupy registrace jednotlivých agend a následné oznamování vykonávání působnosti v agendách jsou dány zákonem č. 111/2009 Sb. a NV č. 161/2011 Sb.

12 Termín oznámení agendy Termín, ve kterém musí orgán veřejné moci oznámit Ministerstvu vnitra vykonávání působnosti v agendě je stanoven na 30 dnů ode dne registrace agendy

13 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

14 Dotazy technického i obecného charakteru směřujte do schránky uživatelské podpory: podpora@szrcr.cz podpora@szrcr.cz V pracovních dnech v době mezi 9.00 – 16.00 kontakt na tel čísle: 236 031 758.

15 Instruktážní video Registr práv a povinností Seznam OVM - aktualizace pomocí formulářů http://www.youtube.com/orpvelkemezirici

16 Před prvním přihlášení do Registru práv a povinností RPP se přihlásíme na stránku Seznam OVM/ orgánů veřejné moci http://www.seznamovm.cz/ovm/welcome.do 1. Vytvořit Ohlašovatele agendy 2. Přihlásit se k Agendě

17 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

18 Přihlásíme se pod účtem ADM_XXX Je to stejný účet jako do administrace uživatelů Czech POINT

19 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/ U uživatele adm_XXX Správa rolí Přístup do agendových informačních systémů Zaškrtnout funkci „Ohlašovatel působnosti v agendě" a uložit

20 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

21

22

23 Přihlásíme se účtem adm_XXX https://kaas.czechpoint.cz/ais/login/pais/ 2. Přihlásit se k Agendě

24 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/ Přihlásíme se účtem adm_XXX https://kaas.czechpoint.cz/ais/login/pais/

25 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

26 Oznámení o vykonávání působnosti v agendě Zde se poté rozkliknutí objeví předpřipravené agendy pro vaši obec tak, jak je jednotlivá ministerstva připravují. U agend můžeme prohlížet: Definice agendy …. Výčet OVM …. Činnostní role ….. ……… atd….

27 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

28

29

30 U agendy klikneme K oznámení vyplníte celkový počet úředních osob, které tuhle agendu vykonávají vyplníme počet osob v činnostních rolích

31 Veškeré informace o základních registrech http://www.szrcr.cz/

32

33 01 | 03Turistický ruch Děkuji za pozornost Ing. Jan Forbelský Vedoucí odboru informatiky Tel: 541 65 8841 mail: forbelsky.jan@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Systém základních registrů. Zákony a nařízení vztahující se k problematice základních registrů Zákon č.111/2009 Sb. o základních registrech v aktuálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google