Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Vývoj registru sčítacích obvodů České republiky jako GIS řešení Ing. Zdeňka Udržalová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Vývoj registru sčítacích obvodů České republiky jako GIS řešení Ing. Zdeňka Udržalová,"— Transkript prezentace:

1

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů České republiky jako GIS řešení Ing. Zdeňka Udržalová, odbor statistických registrů

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Obsah  1. Soustava registrů ČSÚ  2. Legislativa, koncepce  3. Technologie, charakteristiky  4. Aktualizace registru  5. Aplikace, výstupy  6. Organizace, kontakty

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 1 – soustava registrů ČSÚ  soustava registrů ČSÚ dnes představuje registr ekonomických subjektů, registr sčítacích obvodů, neveřejný zemědělský registr a registr ubytovacích zařízení  podpora propojování registrů na společné bázi informací o území jako zdroje úspor a snižování zátěže (nejen ve veřejné správě)

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce  registr sčítacích obvodů (dále RSO) dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v pozdějším znění, viz § 20a, má od března 2004 pozici částečně veřejného registru  v rozsahu daným zákonem je veřejným seznamem sčítacích obvodů a budov s územními identifikacemi (včetně adres a lokalizace); počty bytů dle budov jsou neveřejnou částí registru

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce  připravovaná novelizace zákona o státní statistické službě navrhuje RSO dobudovat na registr územních identifikací a budov  bude evidovat soustavu prvků, podchycující územní, správní, sídelní a statistické struktury státu a dále budovy a jejich části (vchody) s přidělenými čísly domovními  budovy a byty se budou zapisovat do registru se statistickými a technickými parametry  novela navrhuje definovat pojmy část obce, základní sídelní jednotka, územně technická jednotka, budova a statistický obvod (nástupce sčítacího obvodu)

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce  Koncepce vývoje RSO 1999 znamenala rozšíření o geografické vymezování evidovaných objektů nad mapovými podklady  Koncepce vývoje RSO 2002-3 Cíle:  Opora výběrů pro sociální statistiky  Základ pro vytváření regiónů, zón v návaznosti na statistická data  Provázanost na další statistické registry  Primární zdroj soustavy územních číselníků  Základna pro vytváření geografických informací  Poskytování informací

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce  Definice: registr je soustava územních a územně evidenčních prvků v dané hierarchii a vazbách v prostoru a čase, modelující soustavu prvků pomocí nástrojů geografického informačního systému (dále GIS); sčítací obvod je nejmenším územním obvodem skladebným do katastrálního území, ZSJ a části obce  Registr dále eviduje: * ulice, čísla orientační, PSČ ve vazbě na budovy *byty (pořadová čísla v rámci budovy)

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce  NEW příprava integrace vnitřních systémů METIS a RSO jako primárního zdroje územních číselníků a jejich metadat příprava propojení RES a RSO příprava záměru na sčítání lidu kolem roku 2010 s širším využíváním administrativních dat (registrů)  spolupráce s MI ČR * na projektu Portálu veřejné správy – mapových služeb

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 2 – legislativa, koncepce * popisná data **územní, územně evidenční, adresní a jiné číselníky, jejich vazby NEW atributy (velikost dle výměry, počtu obyvatel, středy území) ** sčítací obvody (územní identifikace, lokalizace) – dále SO NEW statistické atributy ** budovy (územní identifikace, adresy, lokalizace) NEW technické a statistické atributy ** byty (pořadová čísla, adresy) NEW identifikace, technické a statistické atributy * geografická data ** definiční body budov (s příslušnými atributy) NEW vchody ** polygony SO a od nich odvozené hranice vyšších prvků (s atributy) ** definiční body názvů ulic a veřejných prostranství (s atributy) ** mapové podklady pro zpracování (ZABAGED /1/, 2 a katastrální mapy) NEW mapové podklady pro prezentaci (DMÚ25)

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 3 – technologie, charakteristiky  Ideové schéma registru  popisná a geografická data registru  územní číselníky, budovy, byty  a jejich obrazy, mapové podklady  Technologie  relační databáze Oracle  ArcGIS (ArcSDE, ArcInfo, ArcEditor, ArcMap, ArcIMS, aj.), a další podpůrné technologie  LAN/WAN sítě

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 3 – technologie, charakteristiky  Počet jednotek spravovaných v registru:  53 tisíc sčítacích obvodů  23 tisíc základních sídelních jednotek  15 tisíc částí obcí  13 tisíc katastrálních území, 6,2 tisíc obcí  91 okresů, 14 krajů, 8 oblastí  71 tisíc ulic a veřejných prostranství  2,5 mil. budov  4,4 mil. bytů

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 4 – aktualizace registru  Aktualizace registru: administrativní zdroje UIR-ZSJ (do úrovně ZSJ včetně dílů) – do března 2004 NEW nyní agenda převáděna do RSO ISKN, katastrální mapy ZABAGED, administrativní hranice UIR-ADR (číselník ulic a VP, PSČ, orientační č.) vlastní zdroje STAV 4-99 a 7-99 NEW, BUD 2003/4, LOK 2003/4 geografická podpora statistických zjišťování u stavebních úřadů; doklady od úřadů obcí

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 4 – aktualizace registru  Vyhledávání dalších zdrojů: vyhledávání nových administrativních zdrojů (metodické a datové analýzy zdrojů Ministerstva vnitra ČR – Adresa EO, České pošty, s.p., aj.)  Stav zpracování: *aktuální územně evidenční struktura *budovy k 30.06.2004, Praha průběžně; lokalizace budov k 31.12.2002 *geografické produkty k 31.12.2003

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 5 – základní aplikace, výstupy  nad centrální databází aplikace RSO zajišťuje veškeré on-line zpracování aktualizačních vstupů pomocí dávkové či ruční správy objektů (číselníků a vazeb, budov, bytů a jejich atributů), je primárním zdrojem pro identifikaci zobrazovaných objektů (územních prvků, budov, ulic) udržovaných nástroji GIS, poskytuje informace o číselnících, budovách, o územní a statistické struktuře  NEW připravuje se webová aplikace RSO na prohlížení územních číselníků a vazeb v prostoru a čase (historie začíná rokem 2001) a na vyhledávání adres budov NEW prohlížení budov v číselných řadách dle částí obcí a ulic, prohlížení popisů SO a ZSJ a prohlížení územní struktury okresů a obcí (tzv. průběžný lexikon obcí) a v mapě bude připraveno v příštím roce

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 5 – aplikace, výstupy Aplikace pro územní přípravu sčítání lidí (SLDB):  zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001  spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním Praha, obcemi na komplexní revizi území  příprava, zpracování a prezentace pomocí technologií GIS (speciální ocenění firmy ESRI 2002): * 150 tisíc map SO (pro obce a sčítací orgány), 150 tisíc popisů SO jako seznamů domů s adresami a počty bytů *číselníková opora pro zpracování, geodata pro zobrazování výsledků SLDB poskytování Územních informací SLDB 2001 na vyžádání (pro státní správu a samosprávu zdarma)

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 5 – aplikace, výstupy registr jako základna (opora) pro statistická šetření: *dvoustupňové výběry bytových domácností pro úlohu Výběrové šetření pracovních sil *pilot šetření rodinných účtů *Microcenzus 2002, Energo 2004 *příprava šetření EU-SILC v oblasti příjmů a životních podmínek v Evropské unii registr jako základna (opora) pro prezentaci: *volební výsledky v mapě (číselníková příprava) * publikace

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz  RSO je vyvíjen a spravován * útvary odborů statistických registrů a informatiky (Praha, Pardubice – cca 12 osob) *útvary na Krajských reprezentacích a jejich pracovištích v okresech – cca 14-20 osob v závislosti na míře došetřování v daném období Vývoj registru sčítacích obvodů ČR 6 – organizace, kontakty

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Další vývoj můžete sledovat na webových stránkách ČSÚ: www.czso.czwww.czso.cz registr sčítacích obvodů eKatalog geografických produktů Kontakt na pracoviště, které poskytuje výstupy: Ing. Jiří Podzemský 274 053 115, podzemsky@gw.czso.cz

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Děkuji za pozornost udrzalova@gw.czso.cz mobil604 227 034 telefon466 613 244 fax466 613 243 oddělení statistických územních jednotek se sídlem v Pardubicích


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Vývoj registru sčítacích obvodů České republiky jako GIS řešení Ing. Zdeňka Udržalová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google