Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publikace klasifikace zdravotního stavu lesa na bázi TM Landsat pomocí webových služeb jako součást OPRL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publikace klasifikace zdravotního stavu lesa na bázi TM Landsat pomocí webových služeb jako součást OPRL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad."— Transkript prezentace:

1 Publikace klasifikace zdravotního stavu lesa na bázi TM Landsat pomocí webových služeb jako součást OPRL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

2 Pro koho je tato webová aplikace určena? 1)Krajské úřady, Obce s rozšířenou působností (ORP), ministerstva ( MŽP, MMR, Mze), statistické úřady, kontrolní orgány, Oprávnění žadatelé o náhrady v důsledku působení imisních škod 2) Vlastníci lesů – žadatelé o zařazení do pásem A+B pro daňové úlevy 3) Zpracovatelé LHPO (taxační kanceláře, vysoké a střední školy apod.)

3 Jaké jsou cíle projektu? 1)Cílem je poskytovat žadatelům signální informace a hodnocení zdravotního stavu lesů na základě snímku z družic Landsat. 2) Zajistit monitoring změn zdravotního stavu pro vymezení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí v zákoně 289/1995 Sb. doplněné vyhláškou Ministerstva zemědělství České republiky (MZe ČR) č. 78/1996 Sb. 3) Připravit objektivní podklad pro sanační opatření vůči škodám imisemi (např.vápnění -chemická meliorace), ale i biologický přístup pro návrh minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesa. 4) Připravit objektivní podklad pro daňové úlevy pro vlastníky lesů a finanční politiky státu.

4 Jaká je technologická úroveň projektu? Webová aplikace na bázi Mapserveru s podporou WMS a CSW zpřístupní následující jedinečné informace z družicových snímků Landsat TM ( časová řada 1984-2006) ve formě bezešvých mapových kompozic v rámci celé ČR A - poškození a mortality lesních porostů B - defoliace a mortality jehličnatých porostů C - vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů D - ohrožení jehličnatých porostů E - trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů

5 Jaké jsou ekonomické, sociální a ekologické výhody projektu? 1) Aplikace umožní vlastníkovi objektivním způsobem vymezit hranice pro úlevy na daních. 2) Státní instituce a kontrolní orgány mají okamžité informace pro řešení nenadálých situací (stanovení náhrad, sledování vývoje zdravotního stavu, kalamitní stavy, historický vývoj změn, sledování dlouhodobého zatížení krajiny ). 3) Jsou k dispozici objektivní informace pro sledování stavu životního prostředí a monitoring jeho změn. 4) Je zajištěna objektivní kontrola následných opatření na podporu zlepšení zdravotního stavu lesů.

6 Jaký je význam aplikace v globálním měřítku? Aplikace zpřístupňuje bezešvá data ČR. Pokrývá oblast celé ČR v detailní informaci o velikosti obrazového pixlu 30m x 30m. Trend zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů je problémem celé Evropy. Aplikace zpřístupní vztah mezi aktuálním a dlouhodobým vývojem poškození a mortality jehličnatých porostů v rámci ČR. Mapy zobrazují rozdíl mezi aktuálním a dlouhodobým vývojem v těch místech, kde dochází v aktuálním vývoji ke zhoršování zdravotního stavu, tj. výskytu aktuálního pásma D, C, B, A.

7 Jaká je uživatelská odezva webové aplikace? Aplikace je využívána pro potřeby statní lesnické politiky a každoročně jsou z ní čerpány informace do státních a regionálních statistik, poskytuje základní informace pro Národní lesnický program. Výstupy z aplikace jsou zahrnuté do ročenky Ministerstva životního prostředí a zelené zprávy MZe.

8 Zdravotní stav lesních porostů ve stupnici poškození a mortality

9 Zdravotní stav jehličnatých lesů ve stupnici defoliace a mortality

10 Vývoj zdravotního stavu jehličnatých porostů

11 Ohrožení jehličnatých porostů ve stupni poškození a mortality II - IIIb

12 Trend zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů

13 Zastoupení stupňů poškození a mortality jehličnatých porostů v % za Jm. kraj - ukázka

14 Ukázka možností přidání dalších WMS vrstev

15 Kde jsou prezentovaná data umístěna: -Webové stránky firmy: http://www.uhul.cz – v záložce mapy, pod- složce Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků -Webové stránky aplikace: http://geoportal2.uhul.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=landsat&

16 Konec prezentace. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Publikace klasifikace zdravotního stavu lesa na bázi TM Landsat pomocí webových služeb jako součást OPRL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google