Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAN FABIANEK, CS-PROJECT spol. s r.o. Konference Centralizované zadávání veřejných zakázek Praha, 25.01.2012 VYUŽITÍ ČÍSELNÍKU NIPEZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAN FABIANEK, CS-PROJECT spol. s r.o. Konference Centralizované zadávání veřejných zakázek Praha, 25.01.2012 VYUŽITÍ ČÍSELNÍKU NIPEZ."— Transkript prezentace:

1 JAN FABIANEK, CS-PROJECT spol. s r.o. Konference Centralizované zadávání veřejných zakázek Praha, 25.01.2012 VYUŽITÍ ČÍSELNÍKU NIPEZ

2 Základní přínos číselníku NIPEZ Aktuální příklady zadefinování předmětů VZ ze současných e-tržišť Cílový stav zadefinování předmětů VZ Varná konvice BOSCH TP-4521 Pracovní stanice v provedení minitower o riginální systém Win 7 Professional 64bit Intel Core i3-2120 3.3 3MB 500GB SATA 7200 HDD, 4GB (2x2GB) DDR3-1333 16X DVD+RW SM SATA Intel HD Graphics Předmět VZ odkazuje na konkrétní typ výrobek jednoho z výrobců Popis obsahuje řadu obchodních názvů a je neúplný Efektivnější popis předmětu VZ

3 Využití číselníku NIPEZ v praxi Číselník NIPEZ bude ulehčovat centralizované zadávání – bude jednotným slovníkem pro komunikaci mezi více zadavateli Číselník NIPEZ bude sloužit MMR pro stanovování komoditní povinnosti k opatřením v oblasti zadávání veřejných zakázek (již dnes slouží pro zadefinování komoditní povinnosti pro e-tržiště) Číselník NIPEZ bude sloužit k zadávání VZ na e-tržišti a v NEN Číselník NIPEZ spolu s e-tržišti a NEN bude poskytovat cenná data o nákupech veřejné správy, a to i z komoditního pohledu Číselník NIPEZ bude sloužit rovněž pro katalogizaci komodit, tj. bude možné ho využívat pro tvorbu elektronických katalogů ve smyslu § 149 ZVZ

4 Využití číselníku NIPEZ v rámci RSCZ 1.Provedení základní analýzy komodit nakupovaných zadavateli v resortu ÚOSS, přičemž získaná data z analýzy by měla být navázána na jednotnou klasifikaci komodit, nejlépe číselník NIPEZ. Cílem této analýzy je zjistit roční finanční objemy nákupů jednotlivých komodit v resortu ÚOSS. 2.Vytvoření resortního seznamu komodit pro CZ na základě výstupu z předchozí analýzy a na základě minimálního povinného seznamu komodit pro CZ 3.Postupné provádění standardizace komodit, které budou předmětem centralizovaného zadávání. Před zavedením RSCZ (termín 30. dubna 2012) je nutné provést následující aktivity, v rámci nichž je doporučováno použití číselníku NIPEZ:

5 1. Provedení základní analýzy komodit Cílem základní analýzy komodit je identifikovat v resortu komodity, které se nakupují průřezově napříč celým resortem a u každé komodity odhadnout její roční finanční objem nákupu v rámci celého resortu Na základě získaných dat je nutné se rozhodnout, které komodity nad rámec minimálního povinného seznamu komodit pro CZ, budou v resortním seznamu komodit pro CZ Vzhledem k aktuálnímu harmonogramu implementace e-tržišť je vhodné identifikovat v rámci analýzy i komodity a jejich objemy, které jsou povinné pro e-tržiště (podřízené organizace v resortu ÚOSS musí nakupovat na e-tržišti nejméně v rozsahu 50 % předpokládaných finančních prostředků vynakládaných na vymezené komodity) Výhody použití číselníku NIPEZ:  Obsahuje informace o komoditní povinnosti jak pro CZ, tak pro e-tržiště  Pokrývá celé spektrum nákupů veřejné správy

6 2. Vytvoření resortního seznamu komodit pro CZ Resortní seznamy musí obsahovat min. komodity dané usnesením vlády č. 930/2011 Za identifikaci komodit vhodných pro nákup v rámci RSCZ nad rámec komodit z minimálního povinného seznamu komodit odpovídá Řídicí subjekt RSCZ (zpravidla ÚOSS). PRO VYTVOŘENÍ RESORTNÍHO SEZNAMU MUSÍ POUŽÍT ČÍSELNÍK NIPEZ Resortní seznamy by měly zohledňovat komodity specifické pro určité resorty (např. léčiva v resortu zdravotnictví) Za všechny komodity uvedené v resortním seznamu komodit budou vyčíslovány úspory pomocí metodiky, kterou vydá MMR

7 3. Provádění standardizace komodit Provádění standardizace komodit je doporučováno formou ustanovení standardizačních týmů pro komoditní kategorie, které budou předmětem centralizovaného zadávání. Výstupem práce standardizačních týmů je vydefinování požadavků na nákup komodit formou tzv. slepého katalogu (katalog, který bude obsahovat typové položky nakupované prostřednictvím centrálního zadavatele, např. typové kancelářské židle). Práce standardizačních týmů musí být kontinuální a musí reagovat jak na změny na trhu, tak na změny poptávky ze strany zadavatelů. Tento slepý katalog pak bude postupně naplňován údaji o konkrétních komoditách dodavatelů, kteří budou typové položky zadavatelům v resortu dodávat. Výhody použití číselníku NIPEZ:  Obsahuje vlastnosti pro parametrický popis komodit


Stáhnout ppt "JAN FABIANEK, CS-PROJECT spol. s r.o. Konference Centralizované zadávání veřejných zakázek Praha, 25.01.2012 VYUŽITÍ ČÍSELNÍKU NIPEZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google