Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Základní informace Praha, 29.3.2012 Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Ing. Marek Grill MMR ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Základní informace Praha, 29.3.2012 Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Ing. Marek Grill MMR ČR."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Základní informace Praha, 29.3.2012 Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Ing. Marek Grill MMR ČR

2 -Společný slovník pro veřejné zakázky -Nařízení ES č. 213/2008 -Spravován Evropskou komisí -Aktuální kódy CPV -  http://simap.europa.eu/ - Informace o evropských VZ http://simap.europa.eu/  http://www.isvz.cz/isvz/ - Informační systém o VZ http://www.isvz.cz/isvz/ CPV kódy

3 -Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. září 2009 č. 1184 k převodu správy elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy a opatřením J.6 Národního plánu (Strategie používání e-tržišť pro veřejnou správu) Hlavní úkoly: -Navrhnout a zdůvodnit základní koncepci přístupu ke kategorizaci a standardizaci komodit (tj. předmětů veřejných zakázek) v ČR -Návrh komoditních kategorií vhodných pro zadávání prostřednictvím elektronického tržiště a jejich vymezení. -Návrh dalšího postupu v otázce kategorizace a standardizace v ČR. Standardizace a kategorizace komodit

4 Hlavní cíle: - Efektivní řízení portfolia veřejných nákupů - Získání přehledu o tom co a jak kupuji -Produktem standardizačních aktivit a elektronizace veřejného nákupu je spektrum přínosů – od nefinančních (vyšší transparentnost, informovanost a možnost přijímat strategická rozhodnutí) po finanční (úspora z nakupovaných cen, úspora transakčních nákladů). Standardizace a kategorizace komodit

5 - Žádná komplexní kategorizace komodit v oblasti zadávání veřejných zakázek nebyla donedávna provozována. - Usnesení vlády ČR ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie Komoditní povinnost je vymezena pouze obecnou definicí a nelze tedy jasně určit, které komodity spadají do kategorie „ICT“ a které do kategorie již nikoli. Nedávný stav standardizace a kategorizace

6 -užívání slovního popisu při definování předmětu VZ -velmi často užíváno pro popis předmětu VZ obchodních názvů -chybovost a pracnost používání CPV kódů -neúplné popisy předmětu VZ -u specifických předmětů využívání sektorových číselníků (SUKL, třídník stavebních prací) Hlavní důvody standardizačních aktivit

7 Stav k 29.3.2012 -Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště -Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 930 o Minimálním povinném seznamu komodit povinně nakupovaných s využitím institutu centrálního zadavatele Komoditní povinnosti E- TRŽIŠTĚ RESORTNÍ SYSTÉM CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ

8 Kdo má povinnost e-tržiště používat? Co nakupovat? Pro jaká řízení? E-tržiště VZMR POVINNOST používat e-tržiště ÚOSS a jejich podřízené organizace UV č. 451/2011 „seznam komodit pro e-tržiště“ UV č. 933/2011 „seznam komodit pro centralizované zadávání“ ZPŘMINITENDRY DOBROVOLNOST používat e-tržiště kraje, obce …atd. Resortní systémy centralizovaného zadávání (rámcové smlouvy)

9 Číselník NIPEZ Jeden z informačních systémů projektu NIPEZ funkce: a)podpora zadavatelů a dodavatelů při procesu zadávání veřejných zakázek b)využití při standardizaci komodit c)efektivnější popis nakupovaných komodit d)efektivnější proces nákupu komodit „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)“ financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384.

10 stromová struktura CPV + parametrický popis komodit + pravidla pro popis komodity + stanovování povinnosti + úprava – špatných překladů nelogické struktury CPV duplicita komodit atd. stromová struktura CPV špatné překlady nelogická struktura CPV duplicita komodit atd. Číselník NIPEZ klasifikace CPV na http://www.isvz.cz/isvz /http://www.isvz.cz/isvz / …….klasifikace komodit založená na CPV Aktuální příklady zadefinování předmětů VZ ze současných e-tržišť Cílový stav zadefinování předmětů VZ Varná konvice BOSCH TP-4521 Pracovní stanice v provedení minitower o riginální systém Win 7 Professional 64bit Intel Core i3-2120 3.3 3MB 500GB SATA 7200 HDD, 4GB (2x2GB) DDR3-1333 16X DVD+RW SM SATA Intel HD Graphics Předmět VZ odkazuje na konkrétní typ výrobek jednoho z výrobců Popis obsahuje řadu obchodních názvů a je neúplný

11 Číselník NIPEZ je vytvářen jako soustava několika různých komoditních číselníků Číselník NIPEZ je postaven na standardu ISO 8000 a využívá metadata eOTD eCl@ss Národní oborové číselníky NCS (eOTD) CPV eOTD Otevřený technický slovník postavený na ISO 22745 Číselník NIPEZ – základní koncepce

12 Číselník NIPEZ se skládá ze dvou základních částí: 1.Klasifikační strom Číselník NIPEZ – struktura

13 2. Pravidla pro popisování předmětu VZ včetně sad parametrů pro jednotlivé standardizovatelné komodity z klasifikačního stromu Číselník NIPEZ – struktura

14 Ukázka informační podpory  základní informace na www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz  informační podpora na xeon2.aura.cz/mmr-nipezxeon2.aura.cz/mmr-nipez

15 Použití číselníku v praxi  centrální referenční databáze pro standardní popis předmětů VZ, datový slovník vyhovuje ISO 8000 a 22745  jednotná definice předmětů VZ při centralizovaném zadávání v jednotlivých rezortech  napojení číselníku na e-tržiště a NEN, jednotná standardizace předmětů VZ při různých typech nákupů

16 Možnosti definice předmětu VZ na e-tržišti a)textový popis b)vygenerování parametrů pro popis po zadání CPV c)definice dle vlastních parametrů

17 Číselník NIPEZ musí odpovídat nabídce a poptávce komodit na trhu, a proto je potřeba ho udržovat a dále rozvíjet. Správcem číselníku NIPEZ je MMR ČR MMR je pracovištěm certifikovaným podle ISO 8000-110 jako Správa číselníku NIPEZ Quality Master Data Provider a Master Data Quality Manager

18 Vysoká kvalita dat číselníku NIPEZ je nezbytná  pravidelná aktualizace komodit i sad vlastností (SV) - 1 x měsíčně aktualizace přírůstků - 1 x za 3 měsíce – uvolněný celý číselník  export dat komodit pro e-tržiště (kumulativně, přírůstkově)  bude zajištěn přístup k obsahu pro širokou veřejnost a pro registrované uživatele i stahování dat  změny v číselníku podléhají schvalovacímu procesu  podpora zadavatelů a dodavatelů – Helpdesk s registrací a schvalováním požadavků Správa číselníku NIPEZ

19  základní informace na www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz  informační podpora na xeon2.aura.cz/mmr-nipezxeon2.aura.cz/mmr-nipez  kontakt na podporu z MMR ČR Marek Grill, marek.grill@mmr.cz Přístup k číselníku NIPEZ

20 Děkuji za pozornost…  Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz  Portál o veřejných zakázkách a koncesích www.portal-vz.cz/  Informační systém o veřejných zakázkách www.isvz.cz/isvz/  Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém www.isvzus.cz/


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Základní informace Praha, 29.3.2012 Kategorizace a standardizace komodit – ČÍSELNÍK NIPEZ Ing. Marek Grill MMR ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google