Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavádění centrálních nákupů 1.Legislativa 2. Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů 3. Působnost jednotlivých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavádění centrálních nákupů 1.Legislativa 2. Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů 3. Působnost jednotlivých."— Transkript prezentace:

1

2 www.qcm.cz Zavádění centrálních nákupů

3 www.qcm.cz 1.Legislativa 2. Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů 3. Působnost jednotlivých subjektů 4. Zvolení vhodných zadávacích řízení 5. Časový harmonogram centralizovaného zadávání 6. Personální zabezpečení 7. Elektronizace VZ v rámci centralizovaného zadávání 8. Efektivita centrálních nákupů Obsah prezentace

4 www.qcm.cz zákon č. 137/2006 o ZVZ v platném znění UV 563/2011 a Minimální požadavky… UV 930/2011 (seznam komodit pro CN) UV č. 343/2010 a UV č. 451/2011(o používání el.tržišť a seznam komodit pro povinný nákup přes el.tržiště) UV č. 289/2 015 (o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu na bázi dobrovolnosti ) Legislativa

5 www.qcm.cz provedení komoditní analýzy vytvoření seznamu komodit pro centrální nákupy vytvoření pravidel pro centrální nákupy úprava vnitřních předpisů tak, aby byla zakotvena povinnost využívat schválený systém centrálních nákupů a centralizovaného zadávání schválení komodit, u kterých bude povinnost centralizovaného zadávání v případě objektivních důvodů příprava žádostí o výjimku Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů

6 www.qcm.cz určení centrálního (příp. centrálních) zadavatele (zadavatelů) a pověřujících zadavatelů, určení pravomocí a odpovědností všech subjektů účastnících se centralizovaného zadávání stanovení postupů centralizovaného zadávání příprava smlouvy o vzájemných vztazích CZ-VZ sběr požadavků od pověřujících zadavatelů pro centralizované zadávání a centrální nákup Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů - pokračování

7 www.qcm.cz 1. Řídící orgán - zpracovává analýzu potřebných komodit a zařazuje komodity (vyřazuje)do (z) seznamu centrálně zabezpečovaných komodit - připravuje pravidla centrálního nákupu, včetně vzorů zadávacích podmínek - vyhodnocuje fungování systému centrálních nákupů, - metodicky řídí centrální nákup - analyzuje a vyhodnocuje centrální nákupy - provádí průzkum trhu (prověřuje jeho možnosti vč. cen) Působnost jednotlivých subjektů

8 www.qcm.cz 2. Centrální zadavatel - zpracovává specifikace komodit a vymezuje jejich konkrétní parametry pomocí číselníku NIPEZ, - zasílá pověřujícím zadavatelům seznam plánovaných komodit a podklady k uplatnění svých požadavků, - předkládá pověřujícím zadavatelům návrh zadávací dokumentace k připomínkám, uzavírá smlouvy CZ- VZ, - po vypořádání připomínek k zadávací dokumentaci realizuje zadávací řízení, uzavírá rámcové či jiné smlouvy; Po uzavření smlouvy: - schvaluje nestandardní nákupy či nákupy od jiných než rámcových dodavatelů, Působnost jednotlivých subjektů– pokračování 1

9 www.qcm.cz - prověřuje, zda poskytnuté plnění odpovídá požadavkům na kvalitu, cenu, termíny dodání, množství; 3. Pověřující zadavatelé - uplatňují své požadavky v rámci předsběru, - realizují minitendry či objednávky, uzavírají prováděcí (kupní) smlouvy, - odůvodňují plánovaný nákup od jiného než rámcového dodavatele nebo nákup nestandardního majetku, - evidují průběh nákupu v evidenčním modulu veřejných zakázek. Působnost jednotlivých subjektů– pokračování 2

10 www.qcm.cz Rámcové smlouvy Rámcová smlouva s jedním uchazečem (pojištění, bezpečnostní služby) zadávání na základě RS dle § 92 odst. 1 písm. a) Rámcová smlouva s více uchazeči - zadávání na základě RS dle § 92 odst. 2 písm. a) Rámcová smlouva s více uchazeči - zadávání na základě RS dle § 92 odst. 3 (minitendry) Dynamický nákupní systém (ICT, spotřební materiál, kancelářské potřeby) Nákupy na komoditní burze (energie, plyn) Zvolení vhodných zadávacích řízení

11 www.qcm.cz stanovit časové cykly pro sběr požadavků pověřujících zadavatelů stanovit harmonogram přípravy a připomínkování zadávacích podmínek stanovit časové cykly, ve kterých budou zadávány centralizované veřejné zakázky a realizovány centrální nákupy Časový harmonogram pro centralizované zadávání a centrální nákupy

12 www.qcm.cz Malé resorty ÚOSS (průměr. počet podříz. organizací 7,5) Průměrný přepočtený počet pracovníků zajišťujících centralizované zadávání povinných komodit dle číselníku NIPEZ v rámci 1 resortu - v rámci řídicího subjektu 7,0 - v rámci podřízené organizace 0,5 Velké resorty ÚOSS Průměrný přepočtený počet pracovníků zajišťujících centralizované zadávání povinných komodit dle číselníku NIPEZ v rámci 1 resortu - v rámci řídicího subjektu 12,0 - v rámci podřízené organizace 0,5. Personální zabezpečení centralizovaného zadávání

13 Elektronické zadávání prostřednictvím Resortního systému centralizovaného zadávání (RSCZ) 12 I. PORTÁL II. EVIDENČNÍ MODUL III. E-ZAKIV. GEMIN

14 I. PORTÁL RSCZ Účelem „PORTÁLU“ je poskytnout uživatelům systému jednotné místo pro: 13 1. Uveřejňování informací k oblasti zadávání veřejných zakázek 2. Přístup do Systému a do jeho jednotlivých částí, tj. přístup do: a)Evidenčního modulu b)externího elektronického nástroje E-ZAK c)externího elektronického tržiště veřejné správy GEMIN 3. Uveřejňování informací k vývoji a nasazování nových verzí aplikační části systému 4. Přístup k uživatelské dokumentaci 5. F.A.Q. (často kladené otázky) 6. Kontaktní údaje na pracovníky podpory systému

15 II. EVIDENČNÍ MODUL „EVIDENČNÍ MODUL“ je část Systému, která je určena pro Evidenci realizovaných veřejných zakázek a pro statistické a manažerské výstupy nad vloženými daty k realizovaným veřejným zakázkám. 14 Evidenční modul

16 III. E-ZAK Externí certifikovaný elektronický nástroj „E-ZAK“je část Systému, která je především určena k realizaci zadávacích řízení v režimu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“), současně je ale možno využít i pro realizaci VZ malého rozsahu na nepovinné komodity a současně slouží k uveřejňování VZ na Profilu zadavatele i pro tvorbu a odesílání formulářů do Věstníku VZ a pro realizaci VZ k DNS. 15 E-ZAK

17 IV. GEMIN Externí atestovaný elektronický nástroj – elektronické tržiště „GEMIN“ (viz https://www.gemin.cz) je část Systému, která je především určena k provádění průzkumů trhu před vlastním zadávacím řízením a k realizaci zadávacích řízení v režimu Zákona (zjednodušené podlimitní řízení) a k realizaci VZ malého rozsahu v hodnotě od 50 tis. Kč bez DPH na tzv. „povinné komodity“, ale současně umožňuje i realizaci zadávacích řízení na pořízení jakékoliv položky od hodnoty > než 0,- Kč bez DPH nad rámec „položek povinných“ a dále slouží k uveřejňování uvedených VZ na Profilu zadavatele e-Tržiště (sekundární Profil zadavatele). https://www.gemin.cz 16 GEMIN

18 GEMIN dále slouží pro realizaci dílčích plnění k Rámcovým smlouvám Centralizovaného nákupu (objednávky, minitendry a sdružené minitendry) v intencích § 92/1a, 1b, § 92/2a, 2b a §92/3 Zákona. 17 Veřejné zakázky – cesta k Věstníku VZ

19 www.qcm.cz Porovnání cen, za které se nakupovalo před zahájením centrálních nákupů s cenami, za které bylo nakupováno z centrálně uzavřených smluv. Úspora Kč je vyjádřena v %. Pilotní fáze CN Xerografický papír46 % Výpočetní technika23,5 % Nábytek (kancelářský, sedací, lehací, kovový)49 % Pneumatiky19,5 % Pohonné hmoty do vlastních úložišť10 % Obálky a poštovní tašky43 % Tiskárny a multifunkční tiskárny21 % Spotřební materiál pro stávající tiskárny40 % Záznamová a paměťová média26 % Efektivita centrálních nákupů

20 www.qcm.cz Děkuji za pozornost Ing. Šárka Nováková QCM, s.r.o. tel. 731 440 578 Prostor pro dotazy


Stáhnout ppt "Zavádění centrálních nákupů 1.Legislativa 2. Jednotlivé kroky centralizovaného zadávání a centrálních nákupů 3. Působnost jednotlivých."

Podobné prezentace


Reklamy Google