Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zadávání veřejných zakázek v resortu MV Centralizované zadávání veřejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra, srpen 2014 0.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zadávání veřejných zakázek v resortu MV Centralizované zadávání veřejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra, srpen 2014 0."— Transkript prezentace:

1

2 zadávání veřejných zakázek v resortu MV Centralizované zadávání veřejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra, srpen 2014 0

3 1 Obsah prezentace A. Centralizované zadávání v resortu MV 1. Komodity 2. Jednotlivé kroky - Působnost jednotlivých subjektů - Zvolení vhodných zadávacích řízení - Časový harmonogram - Personální zabezpečení B. Elektronizace VZ v rámci centralizovaného zadávání, úspory

4 2 A. Centralizované zadávání v roce 2008-2014 - komodity  Rok 2008 - 2009 xerografický papír, obálky a poštovní tašky, výpočetní technika, kancelářský nábytek sedací a lehací, pneumatiky pro osobní a užitková vozidla, pohonné hmoty do vlastních úložišť, tiskárny a multifunkční tiskárny včetně spotřebního materiálu, spotřební materiál pro stávající tiskárny, záznamová a paměťová média  Rok 2010 rozšíření o komodity pronájem kopírovacích strojů, kovový nábytek, zákonné pojištění vozidel a havarijní pojištění vozidel, elektrická energie,

5 3 A. Centralizované zadávání v roce 2008-2014 – komodity- pokračování  Rok 2011: stávající + plyn  Rok 2012 – 2014: rozšíření o kancelářské potřeby a nábytek v plném rozsahu dle číselníku NIPEZ, nákup pohonných hmot prostřednictvím karet, bezpečnostní služby, osobní vozidla a další komodity pro specializované činnosti hasičských záchranných sborů a policie České republiky (např. bezpečnostní, policejní a hasičské vybavení, uniformy, přilby, obuv, vesty apod.), dále analytické přístroje, programy a informační systémy, lázeňské služby, telekomunikační služby, atd.

6 4 A. Centralizované zadávání - jednotlivé kroky 1.Působnost jednotlivých subjektů v rámci centralizovaného zadávání 2.Zvolení vhodných zadávacích řízení 3.Časový harmonogram pro centralizované zadávání 4.Personální zabezpečení centralizovaného zadávání

7 5 1.Působnost jednotlivých subjektů v rámci centralizovaného zadávání 1.Řídící orgán - zpracovává analýzu potřebných komodit a zařazuje komodity (vyřazuje)do (z) resortního seznamu centrálně zabezpečovaných komodit, - připravuje resortní pravidla centrálního nákupu, včetně vzorů zadávacích podmínek, - vyhodnocuje fungování resortního systému, - metodicky řídí centrální nákup v resortu, - analyzuje a vyhodnocuje nákupy, - provádí průzkum trhu (prověřuje jeho možnosti vč. cen)

8 6 1. Působnost jednotlivých subjektů v rámci centralizovaného zadávání – pokračování 1 2.Centrální zadavatel -zpracovává specifikace komodit a vymezuje jejich konkrétní parametry pomocí číselníku NIPEZ, -zasílá podklady pověřujícím zadavatelům seznam plánovaných komodit k uplatnění svých požadavků, -předkládá pověřujícím zadavatelům návrh zadávací dokumentace k připomínkám, uzavírá smlouvy CZ-VZ, -po vypořádání připomínek k zadávací dokumentaci realizuje zadávací řízení, uzavírá rámcové či jiné smlouvy; Po uzavření smlouvy: -schvaluje nestandardní nákupy či nákupy od jiných než rámcových dodavatelů,

9 7 1. Působnost jednotlivých subjektů v rámci centralizovaného zadávání – pokračování 2 -aktualizuje potřeby pověřujících zadavatelů -prověřuje,, zda poskytnuté plnění odpovídá požadavkům na kvalitu, cenu, termíny dodání, množství; 3.Pověřující zadavatelé - uplatňují své požadavky v rámci předsběru, - realizují minitendry či objednávky, uzavírají prováděcí (kupní) smlouvy, - odůvodňují plánovaný nákup od jiného než rámcového dodavatele nebo nákup nestandardního majetku, - evidují průběh nákupu v evidenčním modulu veřejných zakázek.

10 8 2. Zvolené druhy zadávacích řízení pro centralizované zadávání a způsob hodnocení nabídek  Rámcová smlouva s jedním uchazečem – pro zákonné a havarijní pojištění vozidel, bezpečnostní služby, nákup pohonných hmot pomocí karet – hodnocení nabídek e-aukcí, zadávání na základě RS dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ (výzva rámcovému dodavateli k poskytnutí plnění)  Rámcová smlouva s více uchazeči - hodnocení nabídek e- aukcí zadávání na základě RS dle § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ (výzva rámcovému dodavateli k předložení návrhu na uzavření smlouvy)  Rámcová smlouva s více uchazeči - zadávání na základě RS dle § 92 odst. 3 (minitendry) ZVZ (výpočetní technika, tiskárny a multifunkční tisková zařízení, kancelářské potřeby, ostatní nábytek)

11 9 2. Zvolené druhy zadávacích řízení pro centralizované zadávání a způsob hodnocení nabídek - pokračování  Dynamický nákupní systém pro období 2013 až 2016 (pro prostředky ICT, spotřební materiál k tiskárnám a multifunkčním tiskovým zařízením)  Nákup na komoditní burze (elektřina, plyn)

12 10 3.Časový harmonogram pro centralizované zadávání  stanovit časové cykly pro sběr požadavků pověřujících zadavatelů  stanovit harmonogram přípravy a připomínkování zadávacích podmínek  stanovit časové cykly, ve kterých budou zadávány centralizované veřejné zakázky

13 11 4.Personální zabezpečení centralizovaného zadávání  Malé resorty ÚOSS (průměr. počet podříz. organizací 7,5) Průměrný přepočtený počet pracovníků zajišťujících centralizované zadávání povinných komodit dle číselníku NIPEZ v rámci 1 resortu - v rámci řídicího subjektu 7,0 - v rámci podřízené organizace 0,5  Velké resorty ÚOSS Průměrný přepočtený počet pracovníků zajišťujících centralizované zadávání povinných komodit dle číselníku NIPEZ v rámci 1 resortu) - v rámci řídicího subjektu 12,0 - v rámci podřízené organizace 0,5.

14 12 B. Elektronizace VZ v rámci centralizovaného zadávání 1.Realizace minitendrů přes elektronická tržiště pro státní správu, elektronický přenos dat do evidenčního modulu 2.Elektronické zadávání veřejných zakázek 3.Nákupy na komoditní burze 4.Úspory

15 13 B.1.1 Realizace minitendrů přes elektronická tržiště, elektronický přenos dat do evidenčního modulu veřejných zakázek Důvody pro využívání elektronických nástrojů (e-tržišť) pro zadávací řízení na základě rámcových smluv: Rychlost:  využití přednastavených položek z RS  příjem nabídek, vyhodnocení, rozhodnutí o výběru a odeslání objednávky, je možno realizovat v minimálním čase; Konkurenční prostředí a transparentnost:  soutěží mezi sebou rámcoví dodavatelé, všechny úkony přes e-tržiště jsou transparentní; Rovné zacházení:  E-tržiště na základě vymezených podmínek vyhodnotí jejich splnění a stanoví nejlepší nabídku.

16 14 B.1.2 Rozsah poptávaných služeb přes e-tržiště -Vyhlašování samostatných minitendrů navázaných na RS (pro rámcové dodavatele) a samostatných výběrových řízení pro další (externí) dodavatele -Samostatné vyhodnocení minitendrů a samostatně výběrových řízení pro externí dodavatele -Možnost hodnocení podaných nabídek pomocí aukcí -Export dat zadaných do evidenčního modulu (EM) do e-tržiště a import dat zpět z e-tržiště do EM. 14

17 15 B.1.3 Vhodné komodity pro nákup přes e-tržiště  Pro nákup přes e-tržiště byly zařazeny všechny druhy majetku z uzavřených rámcových smluv; všechny komodity byly obchodovány jednak jako výběrová řízení na základě rámcových smluv (minitendry), kdy u některých bylo hodnocení podaných nabídek pomocí aukce, u některých proběhlo hodnocení bez aukce  Zjištění: -Bariéry na straně pověřujících zadavatelů i rámcových dodavatelů -Lépe vyhlašovat minitendry na větší objem (sdružené minitendry), -Při nákupu pohonných hmot u externích dodavatelů zpočátku problémy se stanovením ceny podle vzorce. 15

18 16 B.2. Využívání elektronického nástroje v resortu MV Proč bylo rozhodnuto v resortu MV o zadávání veřejných zakázek v rámci centrálních nákupů prostřednictvím elektronického nástroje 1.snížení cen centrálně nakupovaných komodit, 2.snížení transakčních nákladů, větší transparentnost zadávání, 3.zjednodušený přístup kontrolních orgánů a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 4.snížení počtu námitek, 5.lepší přehled o veřejných zakázkách, 6.zlepšení informovanosti veřejnosti.

19 17 B.3 Nákupy na komoditní burze  Zrychlení obchodování, šetří se i náklady (celý proces nákupu lze koncentrovat do cca 2 až 3 týdnů od zadání poptávky až po podepsané smluvní dokumenty);  Nejbezpečnější prostředí pro obchodování, je jištěno víceúrovňovým kontrolním a garančním systémem. Jeho součástí jsou zejména následující prvky:  zákon o komoditních burzách,  burzovní pravidla.  Státní dozor nad komoditní burzou vykonávaný prostřednictvím MPO ČR.  Bezpečnost nakládání s daty je kvalitativně na vyšší úrovni, než je běžný standard v komerční sféře i ve státní správě.

20 18 B.4. Vyhodnocení efektivity centrálních nákupů Porovnání cen, za které se nakupovalo v resortu MV před zahájením centrálních nákupů s cenami, za které bylo nakupováno z centrálně uzavřených smluv. Úspora Kč je vyjádřena v %. Pilotní fáze CN (09/2008 – 12/2009)  Xerografický papír46 %  Výpočetní technika23,5 %  Nábytek (kancelářský, sedací, lehací, kovový)49 %  Pneumatiky19,5 %  Pohonné hmoty do vlastních úložišť10 %  Obálky a poštovní tašky43 %  Tiskárny a multifunkční tiskárny21 %  Spotřební materiál pro stávající tiskárny40 %  Záznamová a paměťová média26 %

21 19 B.4 Vyhodnocení efektivity centrálních nákupů - pokračování Dále do CN zaváděné komodity; 2010  Alternativní spotřební materiál pro stávající tisk.45,5 %  Kopírovací stroje51 %  Elektrická energie – nízké napětí 36,5 %  Elektrická energie – vysoké napětí39 % Dále do CN zaváděné komodity; 2011  Plyn – maloodběr14,5 %  Plyn – velkoodběr15 % Dále do CN zaváděné komodity; 2012  Pronájem multifunkčních zařízení (tiskáren a kopírek)32,5 %  Pojištění odpovědnosti za škodu způs. provozem vozidel66,5 % - pozn.: bylo dosaženo zcela exklusivní smlouvy (na 2 roky)

22 20 B. 4 Vyhodnocení efektivity centrálních nákupů – pokračování Přehled CN od počátku ve dvojích údajích: celkové finanční výdaje resortu MV a dosažené úspory proti obvyklým cenám

23 21 B.4 Vyhodnocení efektivity centrálních nákupů – pokračování Poznámky k vyhodnocení pozn.: *) v rámci pilotní fáze (rok 2009) byly komodity tiskárny a multifunkční tiskárny soutěženy a realizovány sloučeně - jednou zakázkou pro jednu rámcovou smlouvu **) počínaje rokem 2012 byly multifunkční tiskárny sloučeny s kopírovacími stroji do jedné zakázky pro jednu rámcovou smlouvu (toto vychází ze zařazení do jednotné majetkové třídy) ***) energie (elektřina, plyn) byly v roce 2013 soutěženy na 2 roky, nákupní hodnoty i úspory tak odrážejí údaje za dvouleté období; dále u plynu neexistují ceníky pro velkoodběr - za tuto oblast je údaj úspor zkreslený, bylo nezbytné pro dosažení alespoň přibližného výsledku vycházet z principu maloodběru

24 22 Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Šárka Nováková Tel. 974 816 481, mobil: 603 190 955 E-mail: sarka.novakova1@mvcr.cz


Stáhnout ppt "zadávání veřejných zakázek v resortu MV Centralizované zadávání veřejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra, srpen 2014 0."

Podobné prezentace


Reklamy Google