Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

24. května 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "24. května 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové."— Transkript prezentace:

1 24. května 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální registr administrativních budov

2 Úvodní slovo generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Miloslav Vaněk

3 Představení systému CRAB Ing. Kateřina Schön ředitelka odboru Organizačního a projektového řízení

4 Hlavní nabídka

5 Aplikace Objekt

6 Formy reportingu Online reporty produkční data, stav ke dni generování reportu 14 předpřipravených reportů dle zadání ÚZSVM možnost porovnání věcně souvisejících hodnot pomocí vhodných filtrů hodnoty jsou (kromě výjimek) ovlivněny přístupovými právy uživatele Reporty analytického modulu čtvrtletně odlévaná data - obraz CRAB pro reporting použita vybraná data, podmnožina dat CRAB v podobě dimenzí a faktů data za jednotlivé roky/čtvrtletí => možnost sledování trendů a meziročních srovnání 21 předpřipravených reportů a desítky grafů dle zadání ÚZSVM možnost porovnání věcně souvisejících hodnot pomocí vhodných filtrů hodnoty jsou (kromě výjimek) ovlivněny přístupovými právy uživatele

7 Formy reportingu Ad-hoc reporty nástroj pro uživatelskou tvorbu reportů k dispozici stejná datová struktura jako pro reporty analytického modulu přehledné a intuitivní prostředí, tvorba reportů metodou „drag and drop“ možnost filtrování dle libovolných dimenzí možnost provádění výpočtů, řazení, seskupování, podmíněného formátování možnost jednoduché úpravy designu Portlet na Hlavní nabídce údaje zobrazené na úvodní stránce po přihlášení uživatele možnost zobrazení jednoho či více indikátorů možnost zobrazení jako grafu, ukazatele s hraničními hodnotami apod. možnost zobrazení různých KPI dle uživatelské skupiny přihlášeného uživatele

8 Hlavní nabídka Online reporty AM reporty Ad-hoc reporty

9 Data pro reporting a KPI Aplikace Objekt údaje o konkrétních budovách, spravovaných konkrétními státními institucemi za správnost údajů je odpovědný administrátor objektu Vybrané sledované údaje: plochy celkem - užitná, kancelářská, bytů, ostatní plochy využité - kancelářská, bytů, ostatní plochy nevyužité - kancelářská, bytů, ostatní počty kanceláří a bytů kapacita kancelářských ploch, skutečný počet osob technické parametry objektů - energetický štítek, pasportizace aj.

10 Data pro reporting a KPI Aplikace Ekonomické údaje výdaje a příjmy spojené s jednou konkrétní budovou a jednou konkrétní státní institucí (v roli vlastníka, spoluvlastníka či uživatele) za správnost údajů je odpovědná každá státní instituce, čtvrtletně zadává hodnoty za každou budovu, kterou užívá Vybrané sledované údaje: výdaje v členění dle rozpočtové sklady příjmy z nájemného skutečný počet zaměstnanců - čtvrtletně aktualizovaný přehled o počtu zaměstnanců konkrétní státní instituce v konkrétní budově

11 Aplikace Ekonomické údaje Data pro reporting a KPI Investiční výdaje 1.0Investice do budovy vč. technického zhodnocení nad 40tis. Kč 2.0Projektová dokumentace 3.0Ostatní související investiční výdaje Neinvestiční výdaje 4.0Technické zhodnocení dlouh. hmot. majetku do 40tis. Kč 5.0Nákup paliv a energie 5.1Studená voda 5.2Teplo 5.3Plyn 5.4Elektrická energie 5.5Pevná paliva 5.6Pohonné hmoty a maziva 5.7Teplá voda 5.8Nákup ostatních paliv a energie 6.0Nákup služeb 6.1Ostraha 6.2Úklid 6.3Revize 6.4Správa nemovitostí 6.5Likvidace odpadu 6.6Péče o zeleň 6.7Odklízení sněhu 6.8Projektová dokumentace k opravám Neinvestiční výdaje 7.0Nájemné 8.0Opravy a udržování do 40tis. Kč 9.0Opravy a udržování nad 40tis. Kč 10.0Opravy a udržování do 40tis. Kč vázané na akce EDS/SMVS 11.0Opravy a udržování nad 40tis. Kč vázané na akce EDS/SMVS 12.0Ostatní neinvestiční výdaje - vázané na akce EDS/SMVS Příjmy 13.0Příjmy z pronájmu 13.1Příjmy z pronájmu pozemků 13.2Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 13.3Ostatní příjmy z pronájmu majetku

12 Data pro reporting a KPI Aplikace Právní vztahy užívací vztahy, role pronajímatele a role nájemce (a varianty dle typu vztahu) provozní vztahy, role odběratele a role dodavatele vazba na konkrétní budovu za správnost údajů je odpovědný administrátor budovy, které se vztah týká Vybrané sledované údaje: plochy dle smlouvy - kancelářská, bytů, ostatní počet uživatelů dle smlouvy částka za období - nájemné, přepočteno na měsíc výdaje za komodity - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění výdaje za služby - jde o předpis plateb, nikoliv skutečné plnění

13 Data pro KPI (NERV) Cena kancelářských ploch na FTE výdaje na provoz a údržbu budov vlastněných institucí, nájemné, výdaje za energie a vodu u najatých nemovitostí, příjmy z pronájmu budov, počet zaměstnanců (FTE) - aplikace Ekonomické údaje počet m 2 kancelářské plochy - aplikace Právní vztah Čistá kancelářská plocha na jednoho zaměstnance kancelářská plocha užívaná - aplikace Právní vztah skutečný počet zaměstnanců - aplikace Ekonomické údaje % podíl nákl. na nemovitosti na celkových provozních nákl. náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se Správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady), celkové provozní výdaje - aplikace Ekonomické údaje

14 Data pro KPI (NERV) Podíl nákladů na správu nemovit. a počtu zam. (FTE) náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady), skutečný počet zaměstnanců - aplikace Ekonomické údaje Cena na jeden metr plochy náklady na správu nemovitosti (výdaje za služby spojené se správou nemovitostí, možnost zadávat i interní náklady) - aplikace Ekonomické údaje kancelářská plocha - aplikace Objekt Celková spotřeba energie na m 2 náklady na energie v Kč - aplikace Ekonomické údaje spotřeba energií v měrných jednotkách, kancelářská plocha - aplikace Objekt

15 Filtrování v reportech Možnost zobrazení hodnot v reportu/KPI pouze za definovanou oblast Teritorium - filtrování dle Kraje/Krajského soudu, Okresu, Obce s rozšířenou působností, Obce s pověřeným obecním úřadem, Obce Státní instituce - filtrování dle Resortu, Skupiny, Státní instituce Vlastnictví objektu - Státní, Nestátní, Podíl státní a nestátní Období - filtrování pro konkrétní roky Účel užití objektu - dle číselníku CZ-CC Průměrné hodnoty ovlivněné výběrem filtrů/přístupovými právy - srovnání hodnot v rámci vybraného vzorku s průměrnou hodnotou za celý vzorek neovlivněné výběrem filtrů/přístupovými právy - srovnání hodnot v rámci vybraného vzorku s průměrnou hodnotou za celou ČR (z pohledu teritoriálního i z pohledu hierarchie státních institucí) specifické - průměrné hodnoty za věcně příbuzné státní instituce apod.

16 Majetkové reporty Vybrané ukazatele spotřeby energií (v měrných jednotkách)/užitná plocha objektu počty nemovitostí a jejich charakteristiky (energetický audit apod.), využití administrátorem/jiným subjektem => potenciální KPI

17 Ekonomické reporty Vybrané ukazatele výdaje za nájem/počet zaměstnanců, výdaje za nájem/najímaná plocha provozní výdaje/užitná plocha, provozní výdaje/kancelářská plocha příjmy z pronájmu/výdaje na objekt provozní výdaje/užívaná plocha provozní výdaje za energie či služby/užitná plocha, provozní výdaje za energie či služby/počet zaměstnanců příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha výdaje za nájemné/najímaná plocha, výdaje za nájemné/počet zaměstnanců

18 Reporty pro potřeby VDK Vybrané ukazatele užívaná plocha celkem, kancelářská, ostatní/počet zaměstnanců výdaje za provoz a údržbu/užívaná plocha celkem hrazený nájem/užívaná plocha příjmy z pronájmu/pronajímaná plocha

19 Ukázka výstupů

20

21

22

23

24

25 Ukázka výstupů - Ad-hoc


Stáhnout ppt "24. května 2013 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové."

Podobné prezentace


Reklamy Google