Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák."— Transkript prezentace:

1 MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák

2 OBSAH Základní informace Informace poskytované systémem Spolupráce s jinými systémy Programové vybavení

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE Jedná se o geografický informační systém Pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi ve spravovaném území Využití při správě území a obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, zeleň apod.), správě technického vybavení (komunikace, inženýrské sítě), územním plánování, stavebním řízení atd. Všechny verze umožňují kreslení poznámkových výkresů, měření vzdáleností a ploch a širokou škálu tisků Systém je modulární a lze jej postupně rozšiřovat.

4 OBSAHUJE INFORMACE o majetkoprávních vztazích o skutečném stavu území o územně analytických podkladech a nejrůznější účelové aplikace

5 MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY poskytuje výpisy a grafické výstupy z katastru nemovitostí Nabízí jednoduché vyhledávání v databázi katastru nemovitostí a rychlé vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě Přímo ze systému lze vyvolat on-line informace z veřejně přístupné webové aplikace

6 SKUTEČNÝ STAV ÚZEMÍ Součástí systému mohou být i všechny dostupné grafické i popisné informace o území, jako je – technická mapa (obsahující polohopis, nadzemní i podzemní inženýrské sítě, výškopis a zeleň) – letecká ortofotomapa, – základní báze geografických dat (ZABAGED) – orientační plán města – územní identifikace (ulice, čísla orientační a popisná) – digitální model terénu atd.

7 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Pro řešení problematiky jsou připraveny moduly pro jejich kompletní správu. Zahrnují pasport pro evidenci dodaných podkladů, plně editační aplikace MISYS- SPRÁVCE pro jejich úpravy do vhodné technologie a další pasport pro výdej dat v požadovaných formátech. K dispozici je také mapový server pro prezentaci dat pomocí webových technologií.

8 PŘIPOJENÍ DALŠÍCH APLIKACÍ Jedná se o aplikační nadstavby pro řešení různých evidencí a agend, které mají vazbu do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat pasportovaný objekt v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky. V současnosti je připraveno k dodání cca 40 pasportů Mezi nejžádanější patří pasport komunikací, zeleně, územního plánu, dokumentace o území, inventarizace pozemků, veřejného osvětlení, mobiliáře obce, hřbitovů a další.

9 SPOLUPRÁCE S JINÝMI SYSTÉMY MISYS plně otevřeným produktem. Doposud byla realizována propojení na následující systémy : MUNIS firmy TRIADA, RADNICE firmy VERA, Stavební úřad firmy VITA, Pasport zeleně firmy PZK a GIS a firmy MGM, aj., připravované jsou vazby na systémy PVT, GORDIC a ALIS. Do aplikace byly integrovány i databáze územně identifikačních registrů (ÚIR – ADR) Je možné připojit i libovolnou jinou databázi pomocí ODBC.

10 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ dodáván jak v samostatných instalacích, tak v síťové verzi umožňuje přímou práci s formáty grafických dat – rastrových (jako např. BMP, RAS, GIF, JPG, CIT, TIF a další) – vektorových (např. formáty VYK, DGN, DWG, SHP, VTX, VKM) Systém pracuje s novým výměnným formátem dat katastru nemovitostí VFK.

11 ZÁVĚR VÝHODY – Velká škála modulů – Velký rozsah podporovaných formátů NEVÝHODY – Program není poskytnut ve verzi k otestování – Cena

12 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák."

Podobné prezentace


Reklamy Google