Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Obsah prezentace Obsah prezentace Základní úhradové mechanizmy – úhrady versus nákladyZákladní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Obsah prezentace Obsah prezentace Základní úhradové mechanizmy – úhrady versus nákladyZákladní."— Transkript prezentace:

1 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Obsah prezentace Obsah prezentace Základní úhradové mechanizmy – úhrady versus nákladyZákladní úhradové mechanizmy – úhrady versus náklady Standardizované nákladyStandardizované náklady Skutečné náklady ZZSkutečné náklady ZZ Rozpočet výnosůRozpočet výnosů Klinicko-ekonomická analýza případů hospitalizacíKlinicko-ekonomická analýza případů hospitalizací Praktická ukázkaPraktická ukázka

2 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Základní úhradové mechanizmy – úhrady versus nákladyZákladní úhradové mechanizmy – úhrady versus náklady Snaha o stanovení úhrad na základě skutečných nákladových poměrů poskytnutých zdravotních služeb Snaha o stanovení úhrad na základě skutečných nákladových poměrů poskytnutých zdravotních služeb Stanovení relativních parametrů pro úhrady Stanovení relativních parametrů pro úhrady Body – pro výkonové úhrady dle Seznamu výkonů s bodovými hodnotamiBody – pro výkonové úhrady dle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Relativní váhy – pro úhrady dle DRGRelativní váhy – pro úhrady dle DRG

3 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Úhrady dle Seznamu výkonůÚhrady dle Seznamu výkonů Podkladem pro stanovení počtu bodu je registrační list nového nebo aktualizovaného výkonu - vstupem jsou klinické a ekonomické parametry výkonu Skutečná úhrada se vypočte na základě stanovené hodnoty bodu určené „Úhradovou vyhláškou“ pro období jednoho roku (s výjimkou stomatologů). Úhrady neodpovídají skutečným nákladům výkonů poskytnutých v ZZ, ale disponibilní zdroje se rozdělují v poměru relativních nákladových poměrů s dodnes přetrvávající nesymetrií v bodovém ocenění

4 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Úhrady dle DRGÚhrady dle DRG Podkladem pro stanovení RV jsou kalkulace na základě produkčních dat všech nemocnic a ekonomických dat referenčních nemocnic (21) poskytujících akutní lůžkovou péčiPodkladem pro stanovení RV jsou kalkulace na základě produkčních dat všech nemocnic a ekonomických dat referenčních nemocnic (21) poskytujících akutní lůžkovou péči Úhrada za případ DRG se vypočte na základě RV případu a stanovené Základní sazby“ určené „Úhradovou vyhláškou“– uvedené zjednodušení platí od roku 2007 velmi omezeně (risk koridory, paušální úhrady, ISÚ atd.) Celkové úhrady jsou také ovlivněny disponibilními zdroji – neodpovídají nákladům.Úhrada za případ DRG se vypočte na základě RV případu a stanovené Základní sazby“ určené „Úhradovou vyhláškou“– uvedené zjednodušení platí od roku 2007 velmi omezeně (risk koridory, paušální úhrady, ISÚ atd.) Celkové úhrady jsou také ovlivněny disponibilními zdroji – neodpovídají nákladům.

5 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů ShrnutíShrnutí Náklady pro stanovení relativních parametrů úhrad (body, relativní váhy) nejsou stanovovány na základě reprezentativních ekonomických zdrojích (lépe je na tom DRG s daty NRC).Náklady pro stanovení relativních parametrů úhrad (body, relativní váhy) nejsou stanovovány na základě reprezentativních ekonomických zdrojích (lépe je na tom DRG s daty NRC). Proces kultivace a aktualizace relativních parametrů není systematický a dostatečně finančně krytýProces kultivace a aktualizace relativních parametrů není systematický a dostatečně finančně krytý

6 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Dostupnost nákladových datDostupnost nákladových dat ZP – nemají žádná nákladová data (důvod nezdaru zavedení DRG v roce 1996) – řeší standardizovanými nákladyZP – nemají žádná nákladová data (důvod nezdaru zavedení DRG v roce 1996) – řeší standardizovanými náklady ZZ – mají veškerá ekonomická data – jsou schopny alokovat náklady až na úroveň případů DRG – nemají dostupná data nákladů indukované extramurální péčeZZ – mají veškerá ekonomická data – jsou schopny alokovat náklady až na úroveň případů DRG – nemají dostupná data nákladů indukované extramurální péče Zřizovatelé (kraje, MZ) – omezená dostupnost ekonomických dat - nejednotnostZřizovatelé (kraje, MZ) – omezená dostupnost ekonomických dat - nejednotnost NRC – dostupná ekonomická data jen referenčních nemocnicNRC – dostupná ekonomická data jen referenčních nemocnic

7 DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Využití nákladových dat ZP – standardizované nákladyZP – standardizované náklady pro účely Revize – „Nákladová revize“ pro účely Revize – „Nákladová revize“ Benchmarking – KEP, EMU Benchmarking – KEP, EMU ZZ – optimalizaci struktury zdravotních služeb, podporu efektivity, snížení nadbytečných nákladů, vnitřní revizní činnost, podporu řízení a rozhodováníZZ – optimalizaci struktury zdravotních služeb, podporu efektivity, snížení nadbytečných nákladů, vnitřní revizní činnost, podporu řízení a rozhodování Zřizovatelé – optimalizace sítě ZZZřizovatelé – optimalizace sítě ZZ NRC – stanovení RVNRC – stanovení RV

8 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Ovlivnění výše úhradOvlivnění výše úhrad Na straně ZZ Na straně ZZ eliminovat down-codingeliminovat down-coding v současné době eliminovat regulační srážky – (autorevize) společný zájem ZZ a ZPv současné době eliminovat regulační srážky – (autorevize) společný zájem ZZ a ZP Na straně ZP eliminovat up-coding (revize) Na straně ZP eliminovat up-coding (revize) Snížení nadbytečných nákladůSnížení nadbytečných nákladů Vznikají zejména nesprávným nastavením řídicích a hodnotících procesů poplatných výkonovým úhradám (dle Seznamu výkonů) Vznikají zejména nesprávným nastavením řídicích a hodnotících procesů poplatných výkonovým úhradám (dle Seznamu výkonů) Společný zájem ZZ a ZP Společný zájem ZZ a ZP Optimalizace sítě lůžkových ZZOptimalizace sítě lůžkových ZZ Rušení neefektivních oddělení, ZZ, přesuny zdravotní péče Rušení neefektivních oddělení, ZZ, přesuny zdravotní péče Společný zájem ZZ a ZP Společný zájem ZZ a ZP

9 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Projekt Středočeského kraje Vytvoření datového skladu s daty hospitalizační a ambulantní péče od roku 2008 do současnosti (více než 460 tisíc případů hospitalizací)Vytvoření datového skladu s daty hospitalizační a ambulantní péče od roku 2008 do současnosti (více než 460 tisíc případů hospitalizací) Systém jednotného sběru anonymizovaných dat z provozních systémů (NIS, EKO)Systém jednotného sběru anonymizovaných dat z provozních systémů (NIS, EKO) Jednotné výpočtové mechanizmy (sestavení případů, výpočet výnosů, přiřazení nákladů případům DRG)Jednotné výpočtové mechanizmy (sestavení případů, výpočet výnosů, přiřazení nákladů případům DRG)

10 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Projekt SČK umožňuje :Projekt SČK umožňuje : Sledování kvality vykazování a optimalizaci výnosů úhrad dle DRG Sledování kvality vykazování a optimalizaci výnosů úhrad dle DRG Rozpočet výnosů jednotlivých pracovišť dle DRG - ve srovnání s náklady je možnost jediného hodnotícího kritéria – hospodářského výsledku nákladového střediska Rozpočet výnosů jednotlivých pracovišť dle DRG - ve srovnání s náklady je možnost jediného hodnotícího kritéria – hospodářského výsledku nákladového střediska Klinicko-ekonomickou analýzu jednotlivých případů hospitalizací Klinicko-ekonomickou analýzu jednotlivých případů hospitalizací Benchmarking na úrovni krajské a celostátní (KEP, EMU) Benchmarking na úrovni krajské a celostátní (KEP, EMU) Vnitřní revizní činnost Vnitřní revizní činnost

11 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Eliminace regulačních srážek – aktuální zejména od roku 2012 (ustanovení úhradové vyhlášky) Vnitřní revize (autorevize) ve dvou úrovních : Kontrola podílu případů bez CC s CC a s MCC Kontrola podílu případů bez CC s CC a s MCC Nákladová revize – podíl nákladů případů v relaci s výnosy Nákladová revize – podíl nákladů případů v relaci s výnosy

12 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Rozpočet výnosů Provádí rozpočet výnosů za provedené případy hospitalizací na jednotlivá podílející se pracoviště včetně komplementu, koncilií – jsou rozpočteny i agregované výkony do OD Dochází k narovnání disproporcí daných Seznamem výkonů a řeší rozpor mezi motivací k úsporám nadbytečných nákladů a snahou o maximální výnosy nákladového střediska

13 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Klinicko-ekonomická analýza případů hospitalizací - PModel Klinicko-ekonomická analýza případů hospitalizací - PModel Případová analýza je určena pro klinické hodnocení případů hospitalizace s ekonomickou analýzou nákladové a výnosové složky hospitalizačního případu. Případová analýza je určena pro klinické hodnocení případů hospitalizace s ekonomickou analýzou nákladové a výnosové složky hospitalizačního případu. Výstupem je analýza struktury reálných nákladů vynaložených všemi podílejícími se pracovišti a výnosu za případ dle parametrů platné úhradové vyhlášky. Výstupem je analýza struktury reálných nákladů vynaložených všemi podílejícími se pracovišti a výnosu za případ dle parametrů platné úhradové vyhlášky.

14 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Ekonomická neefektivita na základě Klinicko-ekonomické analýzy případů hospitalizací – Pmodelu může mít následující důvody : Nízká úroveň výnosů z důvodů: Nízká úroveň výnosů z důvodů: individuální ZS (do roku 2013)individuální ZS (do roku 2013) Koeficientu specializací (2014)Koeficientu specializací (2014) Strukturou péče, míry CC, kvalitou vykazováníStrukturou péče, míry CC, kvalitou vykazování Vysoké jednotkové náklady (KEP, EMU) Vysoké jednotkové náklady (KEP, EMU) Nízký objem produkce vzhledem k nákladům (zejména fixním) Nízký objem produkce vzhledem k nákladům (zejména fixním)

15 DRG pro podporu řízení, optimalizaci sítě a úsporu nákladů Praktická ukázka Praktická ukázka


Stáhnout ppt "DRG a další úhradové mechanismy ve vztahu k nákladům poskytovatelů Obsah prezentace Obsah prezentace Základní úhradové mechanizmy – úhrady versus nákladyZákladní."

Podobné prezentace


Reklamy Google