Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady projektu DRG Restart do řízení nemocnic Markéta Bartůňková a tým DRG Restart 19. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady projektu DRG Restart do řízení nemocnic Markéta Bartůňková a tým DRG Restart 19. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Dopady projektu DRG Restart do řízení nemocnic Markéta Bartůňková a tým DRG Restart 19. 11. 2015

2 Projekt DRG Restart Síť referenčních nemocnic Metodiky DRG Restart 2 Struktura prezentace

3 Projekt DRG Restart

4 4 Správa DRG do 31.12.2014 pod NRC NRC bylo založeno dne 2.9.2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Zakládajícími členy jsou všechny zdravotní pojišťovny v České republice a Sdružení soukromých nemocnic České republiky. Později přistoupily Asociace nemocnic ČR, Sdružení ambulantních specialistů a Asociace krajských nemocnic. Od ledna 2015 jsou členy NRC pouze zdravotní pojišťovny.

5 5 Programové prohlášení vlády z února 2014

6 6 => Od 1.1.2015 ÚZIS pověřen správou DRG v ČR

7 7 Proč potřebuje Česká republika nový DRG systém? Klinická a ekonomická homogenita jednotlivých DRG skupin stávajícího IR-DRG systému je velmi nízká (problematická): 1.Problém s klinickou homogenitou: současný systém do DRG skupin zařazuje klinicky rozdílné diagnózy a/nebo terapeutické postupy, 2.Problém s ekonomickou homogenitou: současný systém neadekvátně predikuje (vyhodnocuje) náklady na případy v jednotlivých DRG skupinách, Oba výše uvedené problémy vedou k nespravedlivé úhradě akutní lůžkové péče.

8 8 Ekonomická nehomogenita Téměř všechny DRG báze systému IR-DRG jsou členěny do tří skupin dle systému CCseverity (bez CC, s CC, s MCC). Většina DRG bází vykazuje srovnatelné průměrné náklady ve všech třech skupinách definovaných komplikacemi a komorbiditami. 0307 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA Závažnost Průměrné náklady (CZK) Průměrná délka hospitalizace bez CC 56 4446 s CC 56 4446 s MCC 60 2187

9 Příklad MDC 09 - Onemocnění a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsou Tato DRG báze bez vyjádření toho, co bylo pacientovi provedeno nedává smysl. DRGRV 2015ALOSANAKL 093010,5377918 063

10 10 Úkoly a výstupy projektu DRG Restart Klinická část projektuEkonomická část projektu Nákladové ocenění hospitalizace Klasifikační systém Sekundární klasifikace Primární klasifikace Kvantifikace nákladů na akutní péči Alokace nákladů

11 11 Datové zdroje projektu FN Plzeň Nemocnice Chomutov Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Nemocnice Liberec FN Hradec Králové Nemocnice Pardubice Nemocnice České Budějovice Nemocnice Jihlava FN Olomouc Nemocnice Zlín Nemocnice Nový Jičín FN Ostrava MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Motol Praha FN KV Praha KOC Praha a Středočeský kraj Plátci zdravotní péče 1.2.3. Referenční síť Odborné společnosti

12 Síť referenčních nemocnic

13 Aktuální stav referenční sítě projektu DRG Restart 13 ZřizovatelPočet RN (1 IČ) MZ ČR16 Kraj12 Jiná právnická osoba5 Město3 MV ČR1 CELKEM37

14 Vizualizace centroidů a vzdáleností jednotlivých ZZ Fakultní a velké krajské nemocnice ZZ vysoce specializované péče Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče Ostatní ZZ s úzkým zaměřením Centroid Umístění typu ZZ dle centroidu ve dvourozměrném prostoru Graf naznačuje různou heterogenitu jednotlivých typů ZZ. Čím větší jsou vzdálenosti ZZ od centroidu, tím je daný typ ZZ více heterogenní. Centroidy jednotlivých typů ZZ a příslušné vzdálenosti lze opět zjednodušeně zobrazit ve dvourozměrném prostoru pomocí metody diskriminační analýzy. Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 1

15 Výsledné centroidy jednotlivých typů ZZ Centroidy v tabulce níže popisují typické zástupce ZZ na základě definičních parametrů typologie ZZ. Typ ZZ Fakultní a velké krajské nemocnice ZZ vysoce specializované péče Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče Ostatní ZZ s úzkým zaměřením Přítomnost centra vysoce specializované péče v ZZ 100.0% 42.1%10.0%0.0% Počet oddělení ZZ poskytujících akutní lůžkovou péči 24.85.611.05.02.0 Počet center vysoce specializované péče přepočtený na počet oddělení akutní péče 0.500.550.050.020.00 Počet lůžek akutní péče daného ZZ přepočtený na počet oddělení akutní péče 65.861.435.029.031.5 Počet okresů spádové oblasti odpovídající 90% hospitalizací 12.123.72.13.69.1 Procentuální zastoupení nejčetnějších MDC skupin 0.110.570.110.190.54 Diference procentuálního zastoupení chirurgických větví MDC skupin od průměru všech ZZ 0.080.220.100.120.33 Počet MDC skupin s dostatečným ročním počtem hospitalizací* 37.78.127.814.24.8 * počet MDC skupin byl kalkulován vždy s rozlišením chirurgické a klinické větve dané MDC skupiny, proto je počet vyšší než standardní počet 27 skupin.

16 Výběr dvojic ZZ do návrhu referenční sítě ZZ Rozsah referenční sítě ZZ je kalkulován na 40 ZZ. Zastoupení jednotlivých typů ZZ musí reflektovat vnitřní heterogenitu typů ZZ (ZZ vysoce specializované péče, Ostatní ZZ s úzkým zaměřením), počet ZZ daného typu a objem péče poskytovaný ZZ daného typu. ZZ vysoce specializované péče: n = 7 → pokrytí celé skupiny. Dalších 32 ZZ bude vybráno z dvojic navržených jako zástupci zbylých typů ZZ: Fakultní a velké krajské nemocnice: n = 9 dvojic ZZ + 1 ZZ (celkem n = 19 ZZ, daný počet dvojic tak pokrývá celou skupinu), Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí: n = 13 dvojic ZZ (celkem n = 76 ZZ, daný počet dvojic tak pokrývá cca třetinu celé skupiny), Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče: n = 5 dvojic ZZ (celkem n = 30 ZZ, daný počet dvojic tak pokrývá cca třetinu celé skupiny), Ostatní ZZ s úzkým zaměřením: n = 5 dvojic ZZ (celkem n = 33 ZZ, daný počet dvojic tak pokrývá cca třetinu celé skupiny).

17 Metodiky DRG Restart http://www.drg-cz.cz/

18 18 Aktuální stav Nejednotné účetní postupy i v rámci shodných právních forem Nesprávné účtování spotřebovaných zdrojů na pracoviště Nesprávné druhové členění nákladů a výnosů Cíl: Standardizace účetních a daňových postupů Metodika: Klasifikace analytických účtů Řešení: Standardizace účtového rozvrhu Standardizace účetních postupů (náplně účtů) Standardizace alokačních postupů

19 Alokace dle příčinné souvislosti: Příklad alokace nákladů a výkonů nemocnice 19 VÝKONY = BODY + ZUM + ZULP n=199 Alokace na pracovištěNákladyVýkony Chybí u n pracovišť1017 Celkem pracovišť199 Chybí v %5%9% Zdroj: Referenční nemocnice

20 Výstupy analýzy datových podkladů: Alokace nákladů/výkonů 20 ÚČETNICTVÍ (ODB 5F7)VYKÁZÁNO (ODB 5F7) ? Ukázka evidence hospodaření pracoviště z účetnictví a vykázané péče stejného pracoviště z NIS

21 21 Aktuální stav Nejednotná typologie pracovišť Problematická alokace nákladů léků a SZM a vykázaných ZUM a ZULP Nevykazování ZUM a ZULP v nákupních cenách. Chybějící alokace osobních nákladů Cíl: Standardizace pracovišť dle poskytovaných služeb Metodika: Základní typologie pracovišť Řešení: Standardizace typologie pracovišť Standardizace personálního vybavení (kalkulované mzdy + systemizace) Standardizace technického vybavení (kalkulované odpisy)

22 Výstupy analýzy datových podkladů: Heterogenní struktura pracovišť 22 PŘÍKLAD 1 PRACOVIŠTĚ (NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA) 809 radiodiagnostika, 1H1 standardní ústavní lůžková péče interní, 1I1 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče interní 501 chirurgie, 5F1 standardní ústavní lůžková péče chirurgická, 5T1 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče chirurgická 4F2 standardní ústavní lůžková péče onkologická, 5F3 standardní ústavní lůžková péče úrazové chirurgie, 6F6 standardní ústavní lůžková péče ortopedická 504 cévní chirurgie, 1H1 standardní ústavní lůžková péče interní, 5H1 standardní ústavní lůžková péče chirurgická, 5I1 resuscitační a intenzivní ústavní lůžková péče chirurgická Jsou i nemocnice, kde 1 ODB = 1 IČP = 1 pracoviště.

23 23 Aktuální stav Některé referenční nemocnice nevyužívají (není povinné) U některých nemocnic chybí základní klíče k přerozdělování (pasportizace budov…) Cíl: Standardizace přerozdělení spotřebovaných zdrojů sdílených pracovišť Metodika: Vnitropodnikové účetnictví Řešení: Standardizace typologie sdílených pracovišť Standardizace vnitropodnikového účetnictví (přerozdělování zdrojů sdílených pracovišť) Standardizace alokačních postupů (přerozdělení zdrojů na produkční pracoviště)

24 24 Vnitropodnikové účetnictví: Změna v rozpouštění nákladů podpůrných středisek Rozpouštění nákladů za teplo n=58 Odchylka mezi variantami n=58 Porovnání 2 metod rozpouštění vnitropodnikových nákladů Rozpouštění nákladů za teplo (41 134 060 Kč ) Varianta 1 dle m 2 podlahové plochy Varianta 2 dle vybraných nákladů pracovišť pod hranicí nad hranicí celkem n pracovišť odchylka 131023 pracovišť celkem 58 v % 22%17%40% max3 754 351 (9%) min-2 310 333 (6%) Zdroj: Referenční nemocnice Varianta 1 Varianta 2 Rozdíl 3,8 mil. Kč

25 25 Aktuální stav Nejednotné možnosti získání vstupních údajů (čas operace, anestézie, …) Nutnost využívání stávajícího Sazebníku výkonů Cíl: Standardizace kalkulačních postupů Metodika: Oceňování produkčních klíčů (aktivit) Řešení: Standardizace kalkulačních postupů Standardizace kalkulačních jednic

26 26 Řešení Cíl: Standardizace kódování a vykazování péče Metodika: Klasifikace hospitalizačních procedur Standardizace typologie výkonů Standardizace hospitalizačních procedur Tvorba pravidel pro vykazování kódů (diagnóz i výkonů) Standardizace kontrolních mechanismů Aktuální stav Nejednotné způsoby a postupy kódování a vykazování Vykazování jiné péče než byla provedená Nevykazování veškeré péče, která byla provedená

27 27 Řešení Cíl: Standardizace klasifikace hospitalizačních případů, dle poskytnuté zdravotní péče a spotřebovaných zdrojů Nový klasifikační systém hospitalizačních případů Zajištění kodérského centra a kontinuální vzdělávání kodérů Tvorba kodérského manuálu Standardizace obsahové náplně hospitalizačních případů Úprava datového rozhraní Aktuální stav Nejednotné způsoby a postupy kódování a vykazování Absence kodérského manuálu Absence vzdělávání pro kodéry

28 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Dopady projektu DRG Restart do řízení nemocnic Markéta Bartůňková a tým DRG Restart 19. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google