Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_SD/c-pVPH TB č. 9 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 1. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_SD/c-pVPH TB č. 9 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 1. část."— Transkript prezentace:

1 N_SD/c-pVPH TB č. 9 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 1. část

2 1. Účetnictví a daně Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů = ZoÚČ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění … Faktura – není legislativně očetřeno Náležitosti účetního dokladu. - označení dokladu, - obsah účetního případu a jeho účastníci, - peněžní částka a množství, - okamžik vyhotovení a uskutečnění, - podpisový záznam odpovědné osoby

3 1. Účetnictví a daně Faktura = současně plní roli i daňového dokladu Náležitosti daňového dokladu: - subjekt, který uskutečňuje plnění + jeho DIČ - subjekt, pro který se uskutečňuje plnění + jeho DIČ - evidenční číslo daňového dokladu - rozsah a předmět plnění - datum vystavení a uskutečnění plnění - jednotková cena bez daně - údaje o výši daně

4 1. Účetnictví a daně Druhy účetních dokladů: - vnitřní → příjemky, výdejky, pokladní doklady … - vnější → faktury, výpisy z bankovních účtů … - jednotlivé - sběrné Faktury → vydané → přijaté → proforma f. (nabídka v podobě budoucí f.) → zálohová f.

5 1. Účetnictví a daně Oběh účetních dokladů: - vyhotovení - přezkoušení - třídění a číslování - zaúčtování - uložení („archivace“) - skartace (specializovaná) účetní spisovna

6 1. Účetnictví a daně Způsob uchovávání dokladů: - písemná forma - technická forma - smíšená forma (§33 ZoÚČ – konverze) Použití účetních dokladů pro: → účely účetnictví → daňové účely → účely pojistného (důchodové + sociální)

7 1. Účetnictví a daně Elektronická fakturace: → použití UEP / UEZ → pomocí EDI E-fakturace – datové formáty (→ výstupní formáty!): - EDI (Electronic Data Interchange) - ISDOC (Information System Document) - ostatní Zasílání faktur → e-poštou (formát PDF) → pomocí DS

8 1. Účetnictví a daně Náležitosti daňového dokladu v e-podobě (podle § 34 ZoDPH): → ZoA + VoSSL - věrohodnost původu - neporušitelnost obsahu - čitelnost Daňový portál MF (od 2006): - osobní daňové účty - elektronické podání (EPO) - daňová informační schránka = komunikace s FÚ

9 1. Účetnictví a daně Úschova účetních dokumentů (§§ 31 a 32 ZoÚČ): - účetní závěrka, výroční zpráva → 10 let - účetní doklady a rozvrhy, inventurní soupisy → 5 let - účetní záznamy o vedení účetnictví→ 5 let - DPH → 10 let - mzdové listy → 30 let - sociální pojištění → 10 let


Stáhnout ppt "N_SD/c-pVPH TB č. 9 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 1. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google