Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů (legislativní pohled) David Zimandl, ICZ a.s. 15. 10. Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů (legislativní pohled) David Zimandl, ICZ a.s. 15. 10. Brno."— Transkript prezentace:

1 Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů (legislativní pohled) David Zimandl, ICZ a.s. 15. 10. Brno

2 Vaše jistota na trhu IT Účel důvěryhodného ukládání dokumentů ►„Formální“ požadavek ●Naplnění legislativních požadavků stanovených v právních předpisech ►„Praktický“ požadavek ●Dokument jako důkaz o provedeném/zamýšleném právním úkonu (projevu vůle) ●Přinést lepší procesní postavení organizace (úřadu) jako účastníka případného řízení (prokázat pravost, nezměnitelnost a pravdivost dokumentu) ►Prolínání zmíněných požadavků do většiny oficiálních úředních a finančních (fiskálních) dokumentů

3 Vaše jistota na trhu IT Ukládání elektronických dokumentů ►Se spuštěním provozu ISDS a změnou procesních předpisů se elektronický dokument stává primárním předmětem komunikace ►Rizika spojená s elektronickou podobou komunikace na straně odesílatele/autora i příjemce ►Nejrizikovější skupinou jsou dokumenty, které zakládají, mění, ruší nebo autoritativně rozhodují o právech a povinnostech dalších osob ►Největší riziko u el. dokumentů představuje jejich důvěryhodné uchovávání(= nezměnitelnost a pravost)

4 Vaše jistota na trhu IT Požadavky stanovené zákony ►Především novelizace zákona o archivnictví a spisové službě ►Pro veřejnoprávní subjekty povinné vedení elektronických spisových služeb akceptujících elektronické dokumenty ►Pro veřejnoprávní subjekty povinné uchovávání elektronických dokumentů, které splňuje podmínky: ●věrohodnost původu dokumentu ●neporušitelnost jeho obsahu ●čitelnost dokumentu ●prokázat existenci dokumentu v digitální podobě v čase ●výše uvedené vlastnosti musí být zachovány po dobu skartační lhůty dokumentu ►Obdobné podmínky platí i pro uchování dokumentů v dalších zákonech (zákon o účetnictví, zákon o DPH)

5 Vaše jistota na trhu IT Požadavky průkaznosti ►§ 69a odst. 8 ►Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě se považuje za pravý: ●byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou: osoby, která k tomu byla v okamžiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů ●a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. ●Ustanovení věty první se vztahuje i na dokumenty vzniklé z činnosti původců, kteří nejsou určenými původci. ►Platí i pro původce soukromé osoby?

6 Vaše jistota na trhu IT Požadavky průkaznosti ►El. podpis příp. el. značka zajišťuje věrohodnost původu ►Neporušitelnost obsahu a prokázání existence dokumentu v čase především prostřednictvím důvěryhodné autority – pomocí kvalifikovaného časového razítka (a jeho opakovaného použití !!) ►Je ale nutné časové razítko na každý jednotlivý dokument? ●I dnes již v praxi pro zajištění zachování průkaznosti lze jedno časové razítko použít na balíčky složené z více dokumentů ●Problémem je cena časového razítka ●I tak lze dokázat neměnnost celého balíčku a tím i jednotlivého dokumentu

7 Vaše jistota na trhu IT Požadavky čitelnosti ►Legislativa usnadňuje především stanovením vhodných (dlouhodobých) formátů, které jsou obecně akceptovány ●Čitelnost pro původce samého ●Čitelnost pro externí subjekty ►Stanoveny v § 20 vyhlášky č. 191/2009 Sb. a jsou závazné pro veřejnoprávní původce ►Především formát PDF proniká i do ostatních právních předpisů ►Čitelnost dokumentu zajištěna i stanovením zákonných podmínek pro provedení konverzí dokumentu

8 Vaše jistota na trhu IT Elektronická spisovna - DESa ►Zajištění průkaznosti a čitelnosti dle zákonů a to jak z formálního i věcného pohledu ►Ukládání uzavřených a vyřízených elektronických dokumentů zpracovaných ve spisové službě i mimo ni ►Důvěryhodné uchovávání dokumentů finančního charakteru ►Lhůty uchovávání stanoveny ve zvláštních zákonech a Spisovém a skartačním řádu organizace ►V některých případech (např. z důvodu vedení soudního řízení, běhu reklamačních lhůt, běhu smluvních závazků), ale nutno počítat s delší lhůtou uchovávání

9 Vaše jistota na trhu IT Děkuji za vaši pozornost … ►David Zimandl, ICZ a. s. ►15. 10. 2009 Brno


Stáhnout ppt "Vaše jistota na trhu IT www.i.cz Důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů (legislativní pohled) David Zimandl, ICZ a.s. 15. 10. Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google