Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2016. ► Společná část  2 zkoušky ► Profilová část  3 zkoušky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2016. ► Společná část  2 zkoušky ► Profilová část  3 zkoušky."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2016

2 ► Společná část  2 zkoušky ► Profilová část  3 zkoušky

3 Společná část MZ ► Český jazyk a literatura ► Volitelná zkouška  Cizí jazyk (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština)  Matematika (pokud žák zvolí matematiku, musí v profilové části volit jazyk!!!) ► Jedna úroveň obtížnosti ► Až dvě nepovinné (jazyk nebo matematika)

4 Český jazyk v SČ ► Ústní zkouška (15 min)  úkoly z pracovního listu -------------------------------------------------- ► Didaktický test (60 min) ► Písemná práce (90 min+25 min na výběr zadání)  Opravuje se ve škole!!! ----------------------------------------------------- Váha každé části – 1/3, opakuje se jen ta část, která je hodnocena nedostatečně

5 Č - Ústní zkouška Školní seznam děl pro ústní zkoušku ► Vyhláška = min. 60 děl, my 60 děl ► do 30. září – v informačním systému Žák si vybere 20 děl ze seznamu ► do 31. března 20 min příprava + 15 min zkoušení

6 Č - Didaktický test  Uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí  Otevřené úlohy se stručnou odpovědí Opravuje se v CERMATu

7 Č - Písemná práce ► 90 min + 25 min na výběr zadání ► výběr z 10 centrálně zadaných témat Zkouší se: ► dodržení zadání (forma odpovědi) ► věcná správnost ► volba jazykových prostředků ► jazyková a stylistická správnost Opravují hodnotitelé ve škole !!!

8 Cizí jazyk v SČ ► Ústní zkouška (15 min)  úkoly z pracovního listu -------------------------------------------------- ► Didaktický test (95 min) ► Strukturovaná písemná práce (60 min)

9 CJ – Ústní zkouška ► žák si losuje jedno z min. 5 zadání na pracovních listech ► struktura pracovního listu  motivační úvod  samostatný projev žáka s využitím stimulů  interakce mezi žákem a zkoušejícím ► 20 min příprava, 15 min zkoušení ► možnost použít slovníky při přípravě ► všeobecná témata, běžné situace ► 4 úlohy – reakce na otázky - popis obrázku - popis obrázku - slovní projev na dané téma - slovní projev na dané téma - rozhovor - rozhovor

10 CJ - Didaktický test Dva subtesty: ► poslech s porozuměním (35 min) ► čtení s porozuměním, jazykové kompetence (60 min) Typy úloh ► uzavřené (s výběrem odpovědí) ► otevřené se stručnou odpovědí Opravuje se v CERMATu

11 CJ - Písemná práce ► 60 min ► otevřené úlohy se širokou odpovědí (eseje – zpravidla dvě) ► možnost použít slovník Opravují hodnotitelé v CERMATu

12 Cizí jazyk ► Váha jednotlivých dílčích zkoušek:  Ústní zkouška 25%  Didaktický test 50% ► 25% poslech ► 25% čtení a jazykové kompetence  Písemná práce 25% ► opakuje se ta část, která je hodnocena nedostatečně

13 Matematika ► 1 úroveň obtížnosti – 105 minut na řešení ► pouze písemná zkouška! ► otevřené i uzavřené úlohy Opravuje se v CERMATu

14 Matematika + ► Pouze jako volitelný předmět v profilové části, pokud je ředitelem školy zařazena do ► Pouze jako volitelný předmět v profilové části, pokud je ředitelem školy zařazena do nabídky nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky. (Máme ji zařazenou.) ► ► Zkouška se bude konat v řádném termínu konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky 2016, v období od 2. 5. 2016 do 11. 5. 2016.

15 Profilová část MZ ► povinné 3 zkoušky, až 2 další nepovinné ► forma v kompetenci ředitele školy ► formy zkoušky  písemná  ústní  obhajoba práce  V případě, že žák volí ve státní části matematiku, volí si povinně v profilové části cizí jazyk (min jeden - max dva)

16 Písemná zkouška ► Matematika -120 minut na řešení

17 Ústní zkouška ► fyzika ► chemie ► biologie ► zeměpis ► dějepis ► cizí jazyk – jiný než ve státní části mat. zkoušky ► základy spol. věd ► programování ► latina ► hudební / výtvarná výchova podmínkou je absolvování předmětu dějiny umění

18 Maturitní práce a její obhajoba ► Pokyny pro zpracování na www.gymbk.cz www.gymbk.cz ► Kriteria pro hodnocení tamtéž ► Maturitní práci ve šk. roce 2014/15 lze psát ze semináře z dějepisu, zeměpisu, matematiky, fyzika, chemie, biologie a společenskovědního semináře ► Termín pro odevzdání maturitních prací je konec února

19 Časový harmonogram ► 27.11.2015 – nejzazší termín pro podání přihlášky žáků řediteli školy k MZ (žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)

20 Další informace ► www.cermat.cz www.cermat.cz ► www.novamaturita.cz www.novamaturita.cz


Stáhnout ppt "Maturita 2016. ► Společná část  2 zkoušky ► Profilová část  3 zkoušky."

Podobné prezentace


Reklamy Google