Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

2 OBSAH PPP obecně některé typy PPP –mentální anorexie –mentální bulimie PPP jako … pro-ana komunita a co si z toho odnést…? 2 Zdroj: http://www.zdn.cz/clanek/sestra/poruchy- prijmu-potravy-450968, cit. 12.2.2011, 21:29

3 PPP dle MKN-10 mentální anorexie atypická mentální anorexie mentální bulimie atypická mentální bulimie přejídání spojené s psychologickými poruchami zvracení spojené s jinými psychologickými poruchami jiné PPP porucha příjmu potravy NS 3

4 PPP OBECNĚ možné pohledy na PPP: –jako patologická změna postoje k vlastnímu tělu –jako psychosomatické onemocnění –jako manická choroba –jako sebepoškozující chování –jako maladaptivní copingová strategie 4 Zdroj: http://lumenn.blog.cz/0903/anorexie, cit. 12.2.2011, 21:27

5 PODOBNOST MA a MB podobné příznaky vs. rozdíl v závažnosti strach z tloušťky touha po štíhlosti, „fobie z nadváhy“ nízké sebevědomí, sociální problémy, somatické obtíže nadměrná pozornost věnovaná vlastnímu vzhledu a tělesné hmotnosti nadměrné soustředění na jídlo (obliba vaření, sbírání receptů… až obsedantně-kompulzivní povahy) 5

6 podobnost II - PŘÍČINY komplexní působení faktorů: –biologických –psychických –sociálních je třeba zmínit mj.: –genetické dispozice – faktor zvyšující riziko poruchy –vývojově podmíněné specifické zátěže – období dospívání (MA jako varianta adolescentního moratoria) –dysfunkční rodinné vztahy (rigidní vztahy, hyperprotektivita, manipulace…, jídlo jako vzpoura) –sociokulturní faktory (nepřiměřená reakce na aktuální sociokulturní normu) 6

7 MENTÁLNÍ ANOREXIE z řeckého „a“ (ne, bez) + „orexie“ (chuť k jídlu) → snížený popud pro příjem potravy 19. stol. „anorexia nervosa“ →odmítání jídla z důvodu chybění signálu chuti k jídlu 1874, William Gull → pojem v odborné literatuře MA = psychicky podmíněné nechutenství 7 Zdroj: http://www.bessel.org/ripper.htm, cit. 14.2.2011, 22:30

8 MA II 8 „MA je porucha, charakterizovaná úmyslným zhubnutím, které si pacient sám vyvolal a dále je udržuje. … Choroba je spojená se specifickou psychopatologií, kde strach ze ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá, ovládaná myšlenka, takže pacienti usilují o nižší tělesnou váhu. Obvykle je přítomna podvýživa různé tíže se sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí.“ (MKN-10, s. 221)

9 MA III výskyt: – nejčastěji mezi 13. a 20. rokem –u chlapců – 1:10 –asi 0,5-1% ženské populace daného věku hlavní příznaky: –aktivní udržování abnormálně nízké tělesné hmotnosti (úbytek váhy 15% oproti normální hmotnosti) –strach z tloušťky i přes velmi nízkou tělesnou hmotnost –amenorea u žen –dlouhodobé hladovění → ztráta chuti k jídlu + pocit hladu –tzn. vyhasnutí normálních somatických signálů –narušené vnímání vlastního těla 9

10 MA IV osobnost nemocných trpících MA – typické příznaky –odlišnost emočního prožívání –specifický způsob uvažování –odlišná motivace a regulační kompetence –vztah k sobě, sebepojetí –vztahy k jiným lidem (? primarity vs. sekundarity) 10 Zdroj: http://www.scene- girls.com/clanky/poruchy-prijmu-potravy/, cit. 12.2.2011, 21:31

11 MA V – průběh a prognóza různá délka trvání epizoda vs. chronický průběh prognóza – liší se dle autorů – Vágnerová: –30% se vyléčí –20% zůstane těžce postižených –většina – částečné zlepšení + kolísání –5% - smrt chování nemocných – bagatelizace závažnosti svého chování argumenty – zdravá výživa, výkonnost… změna osobnosti, výkonnosti, motivace 11

12 12 Zdroj: http://www.idealni.cz/vyzkousejte_potize-a.asp, cit. 14.2.2011, 23:34

13 MENTÁLNÍ BULIMIE různá označení syndromu: „bulimarexia“, „syndrom dietního chaosu“… „bulimia nervosa“ – 1979, Gerard Russell 13 „MB je syndrom charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání a nadměrnou kontrolou své tělesné váhy, vedoucí k přejídání, následovaném zvracením nebo používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy shodné s MA, včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a tvaru těla. Opakované zvracení zvyšuje riziko poruchy elektrolytové rovnováhy a somatických komplikací.“ (MKN-10, s. 221)

14 MB II výskyt –především dívky a ženy, 16-40 let –2-6% ženské populace hlavní příznaky –strach z tloušťky spojený s neschopností kontrolovat příjem jídla –záchvaty opakovaného extrémního přejídání –různá frekvence a délka záchvatů –vyvolání zvracení, užití projímadel, následné hladovění větší náhled na chování jednodušší motivovat k léčbě 14

15 MB III - osobnost společné i pro další PPP: –nízké sebehodnocení, nejistota, závislost na názoru druhých –sklon ke konformnosti –potřeba být štíhlý impulzivita, neschopnost sebeovládání emoční labilita deprese a úzkost v důsledku selhání zvýšená sebekritičnost 15

16 16 Zdroj: http://www.idealni.cz/vyzkousejte_potize-b.asp, cit. 14.2.2011, 23:38

17 SOCIÁLNÍ VÝZNAM PPP PPP nejsou veřejností považovány za onemocnění aktivity spojené s hubnutím – důsledek působení médií, životní styl bagatelizace potíží s příjmem potravy nemocný: –zájem zúžen na oblast výživy a hmotnosti –aktivity a kontakt s ostatními omezeny –chápání vlastní izolace jako důsledek tloušťky → posilováno přesvědčení, že je nutné zhubnout 17

18 PPP jako PSYCHOSOMATICKÉ ONEMOCNĚNÍ PPP – kombinace trojí poruchy: –potlačení pudovosti a s tím spojených citů (nahrazeno rozumem, vůlí, pracovním/sportovním úsilím…) –tendence po absolutním ohraničení a nezávislosti –slabost vlastního „já“ → porucha sebeocenění –+ často traumatické narušení osobnosti pudovost (nenasycenost, žravost) – zvracení a projímadla jako reakce strach jíst, přibývat na váze – aby se to nevymklo kontrole kompenzace pocitu méněcennosti – pomocí horečnaté činnosti a výkonu 18

19 PPP jako MANICKÁ PORUCHA návyková chorobná závislost: –narkomanie, toxikomanie… –nekontrolovatelná touha po dalším užití omamujícího prostředku –sklon k postupnému zvyšování dávky, tělesné i psychické abstinenční projevy nové manické choroby: –poruchy postoje k jídlu –pracovní vášeň – workoholismus –úvěrová vášeň – zadlužování se –hráčská vášeň - gambling 19

20 paralely mezi návykovou závislostí a PPP: –myšlení koncentrováno na závislost – ostatní potřeby (tělesné, duševní i společenské) zanedbávány –abstinenční příznaky ne tak silné vs. jsou přítomny –často sklon k tomu v průběhu nemoci jíst čím dál méně –→ to odpovídá zvyšování dávky při obvyklých narkomaniích 20

21 21 „Nevím, kdy se to stalo, nevím, kdy jsem si poprvé uvědomila, že jsem nemocná, nevím. Každým dnem si do deníčku nakreslím tlustou čáru a říkám si, začnu znovu, od zítra s tím skončím, není to problém, dokážu to. Je to jako droga, je to krásnej pocit, když do sebe rychle cpu všechny dobroučký zakázaný jídla... miluju máslo, s houskou a nugetou, bílý pečivo, hodně másla, šunka, tvrdej sýr, kakao, buchta, sušenky, párky, špagety s tunou kečupu a pak všechno vyzvracím.“ (Bohatová, V.)

22 PPP jako SPCH SPCH –řada definic vs. nejednotnost –zmiňovány následující prvky –“chování, které: jedinec vykonává sám sobě, je záměrné a cílené, je fyzicky násilné, není suicidální.“ mezi způsoby SPCH bývají mj. řazeny: –přejídání se, –hladovění, –příliš tělesného cvičení –málo tělesného pohybu 22 Alderman in Krieglová, M. (2008), s. 18

23 PPP jako SPCH - PODOBNOSTI často společný výskyt SPCH a PPP: –SPCH a MA – 5-23% –SPCH a MB – 5-40% fenomenologická spojitost: –poruchy typické pro ženy –většinou období adolescence –pocity nespokojenosti s vlastním tělem a pocity neschopnosti –snaha o kontrolu nad vlastním tělem a situací a dál: –PPP jako MAC –„efekt nákazy“ („copy-cat effect“) 23

24 PPP jako MALADAPTIVNÍ COPINGOVÁ STRATEGIE PPP jako strategie zvládání zátěže cíl – uvolnit napětí adaptivní vs. maladaptivní – otázka efektivity –neadekvátní, sebedestruktivní způsob řešení problémů –vs. složitá životní situace (např. prevence sebevražedného chování) – pak jde o adaptivní strategii přežití 24

25 25 „Když jsem přešla na osmiletý gympl, tak jsem se rozhodla, že všechno změním. Nejdřív jsem začala hubnout. Přestala jsem jíst maso a sladký. Ale to mi dlouho nevydrželo, tak jsem se někde dočetla něco o projímadlech. To teda bylo dost hnusný. Zkusila jsem zvracet a to bylo mnohem lepší. Jen jsem moc nehubla, protože jsem se pokaždé děsně přejedla. A měla jsem pořádné výčitky svědomí. Jak za jídlo, tak za to zvracení. Jednou jsem se takhle v koupelně při sprchování omylem holítkem pořezala na noze. A najednou jsem objevila věc, co mi pomohla cítit se líp a nic mě to nestálo. Začala jsem se řezat pravidelně, jen povrchově a taky pár nápisů a obrázků. Hubla jsem.“ (Kriegelová, M. (2008), s. 120.

26 LÉČBA PPP léčebný program – přístup: –medicínský –+ psychologický –+ sociální problém – negativní postoj anorektických pacientů k léčbě cíl lékařské péče: –úprava příjmu jídla –odstranění stavu podvýživy 26

27 PRO-ANA KOMUNITA skupina lidí přesvědčených, že MA/MB je životním stylem každý má právo si zvolit tento styl cíl – být hubený MA/MB = pomocník na cestě k tomuto cíli MA/MB – nejsou vnímány jako nemoc, ale jako kamarádka (Ana a Mia) 27

28 PRO-ANA - BLOGY pro-ana stránky/blogy jako způsob přihlášení se ke komunitě stránky určeny primárně již nemocným, kteří si zvolili pro-ana jako cestu jak být lepší (v nemoci) jde tedy o prostor k setkávání nemocných blog jako ochrana před izolací a nepochopením pro-ana – referenční skupina sdílející podobné normy pro-ana jako coping 28 „Jednoho dne možná budu připravena uzdravit se. Ale teď ještě ne. Teď jsem nemocná a je dobré vědět, že venku jsou lidé, kteří cítí totéž, co já.“ (Fox, N., Ward, K., O´Rouke, A. (2005). s. 966.)

29 pro-ana – blogy II ETNOGRAFICKÁ ANALÝZA pro-ana jako kulturní nadstavba blogů o hubnutí ? vzniku a podmínění: pro-ana  PPP blog jako projev nemoci (např. rubriky a jejich vztah k projevům nemoci) odborné znalosti o PPP vs. chybění náhledu sebeprezentace pomocí čísel – výšky, váhy, výsledku v testu PPP 29

30 diskuze na blozích –rozvíjející se nemoc/nemoc – nekritické přijímání podpora patologického chování podpora odklonu od nemoci –náhodní čtenáři – velké neporozumění, často útočení na autorky blogů virtuální komunita jako náhradní sociální skupina –minimalizace obav z hodnocení –útěk z reálného světa –porozumění osob prožívajících totéž –podpora v průběhu i v době ukončení 30

31 ambivalentnost vedení blogů –texty na blogu – projev myšlení autorek –vnitřní logické rozpory –(např. podpora v extrémním hubnutí i jeho ukončení) –podpora bytí i nebytí v komunitě  porozumění i v rámci paradoxů, které by se vnějšímu pozorovateli mohly zdát nepochopitelné 31

32 32 „Já jsem na takový stránky narazila - kamarádka mi poslala adresu - a je to fakt strašný. Jsem "vyléčená" anorektička a nejhorší na tom je, že v době svý nemoci bych asi takový stránky chtěla navštěvovat a ještě líp hubnout. Ale to člověk neví, co dělá, není sám sebou. Je to jako když feťákovi řeknete, jak si může sám vyrobit drogu. Ta nemoc člověka nutí hubnout a takovejma věcma se zabejvat. JE HROZNĚ NEFÉR, ŽE NĚKDO PRO-ANOREKTICKÝ STRÁNKY DĚLÁ!“ (citováno dle: http://psychologie.doktorka.cz/jsou-pro- anorekticke-internetove/komentare/, 8. 10. 2009, 23:33) „Já jsem na takový stránky narazila - kamarádka mi poslala adresu - a je to fakt strašný. Jsem "vyléčená" anorektička a nejhorší na tom je, že v době svý nemoci bych asi takový stránky chtěla navštěvovat a ještě líp hubnout. Ale to člověk neví, co dělá, není sám sebou. Je to jako když feťákovi řeknete, jak si může sám vyrobit drogu. Ta nemoc člověka nutí hubnout a takovejma věcma se zabejvat. JE HROZNĚ NEFÉR, ŽE NĚKDO PRO-ANOREKTICKÝ STRÁNKY DĚLÁ!“ (citováno dle: http://psychologie.doktorka.cz/jsou-pro- anorekticke-internetove/komentare/, 8. 10. 2009, 23:33)

33 33 „Ahojky, nevím, jestli si to ještě někdo přečte.... ale ve čtvrtek jsem se vrátila z Brna z nemocnice, měla jsem 34 kg...Teď už mám naštěstí víc, ale ještě z toho nejsem uplně venku... Nechci to dávat za vinu všechno tomhle blogu, ale má na tom velkej podíl. Myslím, že by se měli všechny pro-ana blogy zrušit, protože to vůbec ničemu nepomůže a akorát si tím budou ničit zdraví další holky... A my nesmíme nechat tu hnusnou nemoc, aby nad náma vyhrála!!! Tak jestli chcete, napište taky na blog.cz prosbu, aby se všechny tyhle blogy začaly rušit. Anorexie není životní styl, to je nemoc. Nejezení není styl života, to je pomalá smrt!!!“ citováno dle http://lifeless.blog.cz/0806/nazor, 30. 1. 2009, 21:42.

34 LITERATURA - PŘÍBĚHY KINGSLEY, J. a A.: Alice v zrcadle: matka a dcera v boji s anorexií. Brno: Jota, 2006. SLADKÁ-ŠEVČÍKOVÁ, J.: Z deníku bulimičky. Praha: Portál, 2003. VOMASTEK, P.: Z deníku anorektika. Praha: Tomáš Houška, 2000. CLAUDE-PIERRE, P.: Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy. Praha: Pragma, 2001. 34

35 KDE HLEDAT POMOC organizace, odkazy: –www.anabell.cz linka Anabell: 848 200 210 internetová poradna svépomocné skupiny terapie –www.idealni.cz svépomocné programy: –COOPER, P. J.: Mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Jak se uzdravit. Olomouc: Votobia, 1995. –KRCH, F.: Mentální anorexie. Praha: Portál, 2002. (Praha: Grada, 2003). 35 Zdroj: http://www.ppzdravi.cz/pacientske- organizace-2/pracovni-nabidka- vedouci-kontaktniho-centra-pro- brno.html, cit. 15.2.2011, 10:44

36 Použité zdroje a literatura BOHATOVÁ, V.: Tiché a plíživé drogy. [online] 2008-12-26 [cit. 2009-09-27  12:39] Dostupný z FOX, N., WARD, K., O´ROURKE, A.: Pro-anorexia, weight-loss drugs and the internet: an ´anti- recovery´ explanatory model of anorexia. Sociology of Health  Illness, 2005, s. 944 – 971. ISSN 0141-9889. IDEÁLNÍ.CZ. Dostupný z První vstup: 2011-02-14  23:20. KRCH, F. D. a kol.: Poruchy příjmu potravy. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha : Grada, 2005. 255 s. ISBN 80-247-0840-X. KRIEGELOVÁ, M.: Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2333-4. LEIBOLD, G.: Mentální anorexie. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1995. 140 s. ISBN 80-205-0499-0. Mezinárodní klasifikace nemocí. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize. Tabelární část – aktualizovaná verze k 1. 1. 2009. 1. vyd., 2. verze. BOMTOM agency, 2008. 862 s. NEUWIRTHOVÁ, B.: Blog – pohled na hubnutí jako maladaptivní copingovou strategii: diplomová práce. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, 117 s., VI s., Vedoucí diplomové práce PhDr. Iva Viktorová. PONĚŠICKÝ, J.: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. 2. vyd. Praha : Triton, 2004. 215 s. ISBN 80-7254-459-4. VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. rozšířené vyd. Praha : Portál, 2004. 870 s. ISBN 80-7178-802-3. 36

37 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Barbora Neuwirthová Předmět: Seminář z psychologie Datum: 16. 2. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY."

Podobné prezentace


Reklamy Google