Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY Sekta -v latině-směr, strana (politická) či škola (filozofická), odvozeno od seqour (následuji nebo seco (řežu, dělím) Označuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY Sekta -v latině-směr, strana (politická) či škola (filozofická), odvozeno od seqour (následuji nebo seco (řežu, dělím) Označuje."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY Sekta -v latině-směr, strana (politická) či škola (filozofická), odvozeno od seqour (následuji nebo seco (řežu, dělím) Označuje názorový proud, který se odděluje od převládajícího ideologického systému Postupně sloužilo k označení nábož.skupin, které se výrazně odlišovaly od dominantní církevní nauky a z toho důvodu byly odmítány a získalo negativní nádech

2 UŽÍVÁNÍ SLOVA SEKTA a)Žurnalistika – jakékoliv nábož. skupiny, spjaty s nějakými skandály, důraz na negativní rysy, zobecňování na jiné skupiny b)Teologie - skupiny, výrazně se odlišující od základů křesťanské věrouky c)Sociologie a religionistika - orientace na popis, výklad vzniku, působení, organizační strukturu, konverzi

3 VYMEZENÍ SEKTY Malá náboženská skupina, která vznikla oddělením od převládající náboženské tradice, dosud nemá příliš rozvinutou byrokratickou strukturu řízení a členy jsou především konvertité -spíše je využíván neutrálnější termín – nová náboženství či netradiční religiozita -poukazují na alternativní a také protestní charakter těchto skupin

4 VÝVOJ NOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ Většina je spojena s poválečným vývojem v Evropě a USA – nová generace dospívající v 60-tých letech a)v rovině kulturní - otevřenost vůči jiným kulturám a náboženstvím, šamanismus b)v sociální rovině - politický protest, hledání alternativy vůči mocenským mechanismům Mladí hledají jiný svět a náboženství jim ho poskytují !!

5 Protestní energie mládeže i náboženství mohou mít různá vyústění. Mohou jedince vést k větší hodnověrnosti, pravosti a zodpovědnosti za svůj život (i jiných), ale také mohou vést k podřízenosti, ztrátě svobody a někdy i života. Prakticky ve všech náboženských tradicích světa existovaly, existují a budou existovat prvky, které chápeme jako nebezpečné a sektářské. Tragické případy, končící např. hromadnou sebevraždou členů, nejsou výjimečným znakem dnešní doby. Dnes se to pouze dozvíme rychleji.

6 SVATYNĚ LIDU První případ, který šokoval veřejnost, sebevražda 900 členů (i dětí) v listopadu 1978 v Guayaně, 1976 zkouška oddanosti stoupenců nácvikem sebevraždy Skupinu založil James Waren Jones v r. 1956, považoval se za Boha, jenž má moc vracet mrtvé zpět do života aktivní misijní činnost mezi černochy a chudými, sepětí jejich rodinného života se životem této církve

7 Česká republika Nábož.skupina Jana Ditricha Dvorského, po přečtení Abd-ru-shina Poselství grálu(1991) byl přesvědčen, že je to on, koho Bible nazývá Synem člověka – Parsifal Imanuel, zakladatel Říše Tisíce let Napsal knihu Syn člověka.Mesiášovo živé Slovo k všenápravě světa a spolu s družkou Lucií Dvorskou založil nábož.komunitu ve Hvozdci a Podluhách u Hořovic 2 bývalí vyloučení členové komuny vystoupili v masmediích, věnovali skupině velké finanční částky

8 NEGATIVNÍ ZNAKY Autoritářské řízení Výlučnost skupiny (uzavřenost, izolovanost) Poměrně velká závislost členů na skupině Vzrůstající hospodářský a politický vliv Selekce informací a utajování řídící struktury skupiny či části věrouky Vztah věřících rodičů k oficiálnímu školství

9 POZITIVNÍ ZNAKY Etická nauka řady skupin Odmítání drog, alkoholu, promiskuity Význam harmonického rodinného života Uspokojení touhy po odmítnutí okolní společnosti a vštěpování mravních hodnot napomáhá socializaci

10 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA Proklamace nábož. svobody zpravidla v prvních článcích ústav demokrat.zemí (součást ústavního pořádku ČR) 2 základní přístupy: a) nejzákladnější princip ochrana práv menšin b) tato práva omezuje ve prospěch bezpečnosti celé společnosti

11 Právní existenci církví a nábož. obcí upravuje v současné době v ČR - Listina základních práv a svobod, Zákon č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností Zákon ČNR č.161/1992 Sb. o registraci církví a náboženských společností Podle těchto zákonů mohou církve mimo jiné: -vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve vlastních školách, - zřizovat a provozovat zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, - pověřené osoby vykonávající duchovenskou činnost mají právo vstupu do veřejných zařízení sociální péče, zdravotnických zařízení, dětských domovů, do míst výkonu vazby, trestu

12 NEJVÍCE DISKUTOVANÉ SKUPINY Církev sjednocení- „Moonova sekta“ Scientologie Hnutí Hare Kršna Hnutí New Age Satanismus Svědci Jehovovy

13 SCIENTOLOGIE - DIANETIKA Zakladatel Lafayette Ron Hubbard, v r. 1950 zákl.dílo Dianetika. Moderní věda o mentálním zdraví. Snaha o odhalení kořenů psychosomatických nemocí Učení o analytické (zkušenosti, zážitky, pocity) a reaktivní (engramy, sekundáry, locky) mysli Záporná energie v reaktivní mysli je příčina poruch, nemocí, problémů, odstranění pomocí auditingu Cílem je clear-čistá osoba, zbavená reaktivní mysli a totálně svobodná Religiózní rovina-učení o thetanu, duchovní podstata jedince, duchovní bytost v materiálním těle

14 SATANISMUS Moderní satanismus Aleistr Crowly, 1875, nauka Magick vychází z kabaly a hermetismu 1904, Káhira, anděl Aivaz, Kniha zákona - základní teze „dělej to, co chceš ty“, 1920 Opatství Thelema, sex.orgie, vypovězen Musolliniho režimem ze země Kontrakultura 60.léta, Satanova církev v San Franciscu 30.dubna 1966- Anton Szandor La Vey, knihy Satanská bible, Satanské rituály, Dokonalá čarodějka – shrnují učení

15 LA VEY Důraz na absolutní svobodnou vůli, kritika všech omezení, Satan symbolizuje tuto svobodu a sílu, nikoliv zlo, synkreze magie, okultismu, spiritismu... Tento prvek patrný na všech úrovních nauky i praxe: odpor k dogmatům, hlásání nutnosti vlastního poznání, důraz na tělesnost, sex jako oblasti svobodné přirozenosti, záměrné překračování norem společnosti Významný znak – programová opozice vůči křesťanství! Svátky-Hallowen a Valpuržina noc,důraz na narozeniny, rituál jako psychodrama

16 CÍRKEV SJEDNOCENÍ-Moonisté-Společenství ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství- Sjednocená rodina 1954, Korea, reverend Yong Myung Moon Ježíš jej v r.1936 pověřil dokončením svého poslání, vytvoření Božího království na zemi Komunikoval s Abrahámem, Mojžíšem, Budhou, s Bohem Základní text-Boží princip-interpretace Starého a Nového zákona, komplet v r.1972 Přednášky o principu Základ nauky – princip stvoření, pádu a obnovy Vyvolený korejský národ položí základy pro definitivní oddělení Satana jako v případě Prvního a Druhého Izraele (Egypt, Římská říše) V ČR od r.1969, ústředí Praha, pobočky Brno, Plzeň…

17 HARE KRŠNA-Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny 1966, indický guru Prabhupáda, New York Hnutí čerpá z indické bhaktické tradice-láska a služba bohu, rozvinul bengálec Šrí Čaitan Sborové zpívání božích jmen,u něj extatický trans a sjednocení s Bohem, zpěvná recitace- džapa, 16 kol denně, 116x mahámantra Dnes-období kalijugy-temný věk-hádky, úpadek, poklesky

18 Hlavní zásady Haré Kršna Oddaní bhaktové dodržují: Nejíst maso, ryby, vejce, zabité zvířata, cibule, česnek Nepožívat omamné látky, alkohol, tabák, káva, čaj, kakao Neoddávat se zakázanému sexu (pouze 1x měsíčně, plození dětí) Nehrát hazardní hry, nespekulovat V ČR, Praha, Centrum pro védská studia, např. ekologická farma Kršnův Dvůr u Chotýšan…

19 NEW AGE - Nový věk Záměrně synkretické hnutí, nevytváří jednotnou organizaci, nemá jednoznačně definovanou nauku, praxi, nemá zakladatele, nemá jasné vůdce, jde o síť, uzlové body Zasahuje do politiky, ekonomie, náboženství, vědy, školství, lékařství,,, Spojení spirituality s vědou, myšlenka transformace (jedince, společnosti, kultury) a vědomí její reálnosti

20 Základem krize zásadního významu je podle jednoho z vlivných autorů-Fritjofa Capry-krize vnímání, krize obrazu světa. Capra je autorem 3 klasických knih NA – Tao fyziky, Bod obratu a Neobyčejná moudrost Základní idea-posun od mechanistické koncepce světa k holistickému a ekologickému pohledu Marilyn Fergusonová, kniha Vodnářské spiknutí Hypotéza Gaia-James Lovelock, Lynn Margulisová – Gaia – planeta Země, živoucí bytost, vlastní inteligence, udržuje rovnovážný stav pro existenci života, specifický koncept transcendence, vědecké a nábož.myšlení, ústřední myšlenka některých hnutí - nové pohanství, ekologická hnutí


Stáhnout ppt "NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY Sekta -v latině-směr, strana (politická) či škola (filozofická), odvozeno od seqour (následuji nebo seco (řežu, dělím) Označuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google