Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁBOŽENSKÉ SEKTY Mgr. Michal oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁBOŽENSKÉ SEKTY Mgr. Michal oblouk."— Transkript prezentace:

1 NÁBOŽENSKÉ SEKTY Mgr. Michal oblouk

2 SEKTA menšinová, obvykle náboženská skupina vydělená z určitého směru
skupina lidí, která zneužívá poselství Bible nebo jiné nauky či norem daných člověku k ovládnutí lidské psychiky a duševnímu zotročení náboženská skupina, která se oddělila od mateřské skupiny ve snaze zreformovat původní učení nebo praxi relativně malá a nová náboženská skupina, která se vymyká pojetí křesťanství náboženská společnost, v níž převažují autoritářství, uzavřenost a další sektářské tendence náboženská společnost, která zneužívá svých členů a poškozuje je

3 ZNAKY SEKT autoritářství – panovačné vedení, charismatický vůdce, který vyžaduje naprostou věrnost a oddanost opozičnost – sekty jsou většinou v protikladu k hodnotové orientaci a životní praxi převládající kultury výlučnost – sekty jsou elitářské, považují se za „jediné“, které mají pravdu zákony – sekty fungují jako přísně strukturované autokratické skupiny, řídí duchovní záležitosti i drobnosti každodenního života svých členů subjektivnost – kladou důraz na emocionální prožitky a zkušenosti svých členů, snižují hodnotu vzdělání, mají tendenci k fanatismu

4 ZNAKY SEKT 6) pocit pronásledování – vyvolávají ho u svých členů, tendence k semknutosti 7) důraz na sankce – vyžadují přizpůsobení se zavedeným praktikám, manipulují se strachem a obviňováním 8) esoteričnost – tajnůstkářství a utajování 9) systematické lhaní 10) ukazuje navenek svou vřelost, nově příchozím slibuje různé výhody 11) sekta se stává novou rodinou, vůdce žádá totální oddanost 12) organizuje sňatky, děti patří celé skupině, ženy jsou podřízené, zvláštní vztah k sexualitě

5 KLASIFIKACE SEKT 1) sekty s křesťanským pozadím Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – Mormoni Svědkové Jehovovi Církev sjednocení – Moonisté Rodina lásky – Boží děti 2) sekty s hinduistickým pozadím Hare Kršna Transcendentální meditace 3) sekty s magicko – okultním pozadím Satanismus, čarodějnictví, woodoo Hnutí grálu 4) psychokulty Scientologická církev

6 MORMONI církev založená Josephem Smithem v USA v roce 1830
ústředí církve se nachází v Salt Lake City ve státu Utah přes 14 miliónů členů církev povzbuzuje mladé muže ve věku od 19 let, aby sloužili dvouletou misii na plný úvazek, ženy mohou sloužit také, ale není na to kladen takový důraz (dnes slouží ve světě přes misionářů) nejdůležitější je rodina (každý pondělní večer rodiny pořádají ve svém domově tzv. rodinný domácí večer) nepijí alkohol, kávu, černý a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádné jiné drogy v minulosti praktikovali mnohoženství církev není v žádné zemi placena z veřejných rozpočtů, každý člen daruje 10 % ze svého příjmu

7 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI celosvětová náboženská společnost, vznikla v USA v 70. a 80. letech 19. století z křesťanského apokalyptického hnutí adventistů jsou si jistí, že všechna proroctví z Bible se dosud splnila a že čekáme na splnění těch posledních a můžeme tomu důvěřovat nepovažují Ježíše Krista za Boha, ale za Božího Syna, neslaví Vánoce a jiné svátky, nepoužívají žádné symboly, ani kříž a jiné předměty k uctívání, věří, že křesťanství by mělo být způsobem života v roce 2011 byl jejich celkový počet 19,4 milionů mimo své misijní činnosti jsou známí neziskovou publikační aktivitou (mj. časopisy Strážná věž a Probuďte se!) odmítají transfuze krve, neúčastní se politického života ani válečných konfliktů

8 CÍRKEV SJEDNOCENÍ Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství, Moonova sekta nebo Moonisté nové náboženské hnutí oficiálně založené v Jižní Koreji Son-mjong Munem 1. května 1954 působí celosvětově a nejvíce se rozšířila v Jižní Koreji a Japonsku, počet členů je odhadován od několika set tisíc po několik miliónů hlásí se k odkazu křesťanství, přičemž vychází z učení reverenda Muna obsaženém v knize Boží Princip, který je chápán jako „nové vyjádření pravdy“ Mun tvrdí, že se o Velikonocích roku 1936 usilovně modlil na stráni jedné hory a zjevil se mu Ježíš, ten mu řekl, že byl vyvolen, aby se stal jeho nástupcem a dokončil dílo, které Ježíš započal, tedy vytvoření Božího království na zemi je obviňována z totalitních praktik a ekonomického využívání členů, objevily se zprávy o možném užití psychické manipulace nebo vymývání mozků členů hromadné svatby

9 HARE KRŠNA Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, často nazývaná Hare Krišna nebo Hare Kršna, její kořeny jsou ve védské tradici vaišnavské hnutí, které v roce 1966 založil v USA A. C. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda veřejnosti je známo zejména díky průvodům v ulicích měst se zpěvem mahámantry a tancem hlavním pramenem ke studiu je Bhagavadgíta v překladu samotného Prabhupády doplněném o jeho komentáře vycházející z komentářů předchozích guruů Krišna je Nejvyšší Pán, Nejvyšší božstvo, osobní Bůh a je všemocný, vševědoucí a věčný všichni členové se věnují bhakti-józe každý člen je povinen vzdát se masa, ryb, vajec, čaje, kávy, tabáku, alkoholu a ostatních drog, hazardu, sex je povolen pouze manželům a za účelem plození dětí

10 SATANISMUS kult „padlého anděla“ Satana, který je ztělesněním zla
Satan je zlý vzbouřený démon, který je nepřítelem Boha a pokušitelem lidstva, jako protivník se objevuje ve vztahu k Ježíši Kristu, tím se ze Satana stává Antikrist a synonymum zla v průběhu věků se vyvíjel, jako první formu satanismu můžeme označovat lidové čarodějnictví v současné době působí mnoho rozličných náboženských skupin, jež se hlásí k satanismu, nejpočetnější skupinu tvoří přívrženci LaVeyova satanismu, jenž vznikl roku 1969, kdy Anton Szandor LaVey napsal Satanskou bibli příznivci satanismu používají různé symboly, nejčastějšími jsou bafomet (obrácený pentagram s hlavou kozla), samotný pentagram, číslo 666 a Petrův Kříž (obrácený kříž) nejvíce ovlivňuje satanismus metalovou hudbu, satanistické motivy lze nalézt i v literatuře, postava Satana se také často objevuje v hororech

11 SCIENTOLOGIE náboženský systém, jehož studiem má člověk získat vlastní nesmrtelnost a přetnout koloběh zrození a smrti zakladatelem je Američan L. Ron Hubbard, který v roce 1950 vydal základní knihu Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, která popisuje „vědu o lidském duchu“ s cílem dosáhnout „duchovního zdraví“ dianetika je údajně léčebná metoda scientologové mají asi milión členů na celém světě, mezi veřejnými představiteli je např. Tom Cruise a John Travolta scientologie působí prostřednictvím různých organizací a misí, v USA byla uznána za církevní a veřejně prospěšnou organizaci, v ČR působí jako nezisková organizace bývá obviňována z brainwashingu – vymývání mozků

12 zdroje


Stáhnout ppt "NÁBOŽENSKÉ SEKTY Mgr. Michal oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google