Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou."— Transkript prezentace:

1 NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Slovo „sekta“ je z lat. secta, což znamená způsob života. Jednou z hlavních příčin vedoucím ke vzniku sekt je lpění na názorech či doktrínách, bez ohledu na jejich spojení s realitou. Kult je označení pro určité pojetí vztahu člověka s bohem, které vede k velebení nebo uctívání něčeho, co boha symbolizuje. Jedná se o službu, kterou člověk dluží bohu, místu, svatyni, apod. Slovo „kult“ vzniklo z lat. slova cultus, což znamená uctívání.

2 ROZD Ě LENÍ SEKT Sekty rozlišujeme na: 1. Hnutí pojatá jako duchovní vědy ( scientologie, dianetika ) 2. Hnutí vycházející z křesťanství ( sv ě dci jehovovi, mormoni ) 3. Hnutí z východních nauk ( haré kršna ) 4. Hnutí vycházející z okultizmu ( satanismus, hnutí grálu )

3 Svědci Jehovovi - Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - 1872: sekta založena v USA Charlesem T. Russellem - vychází z raného křesťanství a z alternativního výkladu Bible - odmítání mnoha křesťanských doktrín, víra v brzký konec světa, odmítání transfúze krve, kouření, vojenské služby, účast v politice - nevěří v Trojici, v posmrtný život, od roku 1914 jsou přesvědčeni, že žijí své poslední dny - neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svátek – jediným svátkem je Památná slavnost (připomenutí poslední večeře Ježíšovy a jeho učedníků) - Jehovisté předpokládají, že člověk po smrti spí a čeká na své vzkříšení. Po vzkříšení budou špatní lidé odsouzeni k záhubě, dobří lidé dosáhnou věčného života v nebi.

4 Charles T. Russell

5 Církev sjednocení - Společenství ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství - 1954: sekta založena v Koreji Sun Myung Moonem - náboženská a politická společnost - jenom v Bohu je naprostá jednota všeho - vedení Církve sjednocení vybírá svým svobodným členům manželské partnery s cílem založit dokonalé rodiny – tím i dokonalé lidstvo (výběr probíhá na základě fotografií) - oddávání živých s mrtvými není nic neobvyklého - asi 3 miliony vyznavačů - základním spisem jsou Moonovy Boží zákony Sun Myung Moon

6 HARÉ KRŠNA - Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny - 1966. sekta založena v USA, zakladatelem je Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - vychází z hinduismu a višnuismu - společenství šíří jógu, oddanost k Bohu, abstinenci, lásku, vegetariánství, mravní čistotu jedince i společnosti - odmítaní nemanželského sexu - stoupenci nocí safrónové róby, muži chodí ostříhaní dohola - Kršna je považován za Nejvyšší božskou osobu, člověk se může vysvobodit z koloběhu převtělování - sekta byla oblíbená u hippies a u legendární skupiny The Beatles Šrí Šrímad Abhaj Caranáravinta Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

7 Hnutí grálu - volné sdružení lidí, kteří se ve svém životě snaží uskutečňovat myšlenky čerpané z Poselství grálu - 1928: sekta založena v Rakousku - Poselství Grálu se obrací k jednotlivci, bez ohledu na jeho vyznání, jeho rasu, národnost nebo stupeň vzdělání. Ukazuje mu cestu, aby ve vlastním prožívání nalezl poznání, a v něm pak smysl svého bytí, autorem poselství je Oskar Ernst Bernhardt ( Abd-ru- shin) - grál není chápán jako nádoba, do které byla zachycena krev Ježíše Krista, ale jako duchovní sídlo pravdy a lásky - víra v reinkarnaci Svatý Grál

8 Scientologie - Scientologická církev založená v roce 1954 v USA, myšlenky amerického spisovatele L.R. Hubbarda - nábožensko-filozofická nauka a praxe, která vychází z východních náboženství - Jejím cílem je dovést človeka k úplné svobodě pomocí studia a duchovní konzultace, tedy postupným zdokonalováním sebeuvědomění človeka i schopností uvědomit si Boha. - osoba je nesmrtelná duchovní bytost, která vlastní mysl a tělo - jedinec sám se nazývá „thetan“ - Thetan prý krátce po tělesné smrti přechází do nového těla. Mozek je v scientologii chápán pouze jako součást těla, která slouží jako komunikační centrum pro thetana.

9 DIANETIKA - dianetika znamená „skrze mysl“ - moderní věda o duševním zdraví - předchůdce scientologie - květen 1950: vychází kniha L.R. Hubbarda: Dianetika – moderní věda o duševním zdraví - základní cíl člověka je přežití (ideálem přežití je nesmrtelnost) - překážkou v přežívání jsou engramy, které jsou příčinou psychosomatických nemocí (dianetika má člověku pomoci překonat engramy a ten pak může dosáhnout optimálního stavu) - dianetická technika má podobu rozhovoru klienta s auditorem, při kterém klient opět prožívá jednotlivé úseky svého života. Několikeré prožití těch okamžiků, které v klientovi zanechaly engramy, má klienta od těchto engramů očistit.

10 MORMONI - Církev Ježíše Krista svatých posledních dní - asi 10 milionů členů - 1830: církev založena v USA Josephem Smithem - vychází z křesťanství, judaismu a islámu - vedle Bible je zde základní kniha Mormon, která popisuje osud Izraelitů, kteří se v předkřesťanské éře přestěhovali do Ameriky - polygamie, možný rasismus, platba desátků - káva, alkohol, kouření, některé čaje a drogy jsou zakázány Joseph Smith

11 SATANISMUS - 1966: v USA založena Církev Satanova - zakladatel: A.S. LaVey - vychází z převrácené křesťansko- židovské nauky, černé magie a čarodějnictví - mnoho odnoží, které sjednocuje uctívání Satana – princip zla - mnoho rituálů, např Černá mše, Invokace Bafometa, Pentagramový rituál,…. - základní kniha: Satanistická Bible od LaVeye - znaky: převrácený pentagram, obrácený kříž, číslo 666, kozel.. - myšlenkově čerpá LaVey od Nietzscheho - softsatanismus vs. hardsatanismus Pentagram

12 SATANISMUS - hlásání návratu k původní přirozenosti člověka, zejména v oblasti sexu, zavrhování jakýchkoliv dogmat - LaVeyovský softsatanismus zavrhuje jakékoliv zvířecí oběti – člověk je také považován za zvíře, takže jsou zavrhovány i oběti lidské - základem je satanské devatero (jde o de facto převrácené křesťanské desatero), které hlásá postoj pravého satanisty ke světu - veleknězem Církve Satanovy v ČR je Jiří Valtr, zvaný Big Boss Anton Szandor LaVey

13 VOODOO - voodoo je označováno jako monotheistický kult nebo náboženství s prvky magie - přibližně 50 molionů vyznavačů - vzniklo v Africe, nyní je to masové náboženství na Haiti, na ostrově v Karibském moři. Každý třetí člověk zde je tohoto vyznání. - bílé a černé voodoo - šamani jsou prostředníky mezi lidmi a duchy (léčitelé, věštci, bylinkáři,..) a mají obvykle obrovskou moc, je jich velmi málo - při kouzlení se využívají loutky, tanec, hudba a zvířecí oběti (nejčastěji kuřata) Panenka voodoo

14 NEW AGE - počátky hnutí jsou spojovány s vydáním knihy Kristův návrat od theozofky A. A. Baileyové - nemá zakladatele ani základnu - ideololog: atomový fyzik Fritjof Capra - Veřejně známé začalo být hnutí koncem 60. let v USA v souvislosti s postmodernismem a kulturou odporu vůči tradičním hodnotám (hippies). V polovině sedmdesátých let začíná šířit svůj program o sjednocení světa (ekonomiky, kultury a politiky). - 4 pilíře: vědecký podklad, náboženství Orientu, znamení vodnáře a nová psychologie - prvním projevem hnutí New Age v hudbě byl muzikál Vlasy symboly


Stáhnout ppt "NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou."

Podobné prezentace


Reklamy Google