Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou."— Transkript prezentace:

1 NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Slovo „sekta“ je z lat. secta, což znamená způsob života. Jednou z hlavních příčin vedoucím ke vzniku sekt je lpění na názorech či doktrínách, bez ohledu na jejich spojení s realitou. Kult je označení pro určité pojetí vztahu člověka s bohem, které vede k velebení nebo uctívání něčeho, co boha symbolizuje. Jedná se o službu, kterou člověk dluží bohu, místu, svatyni, apod. Slovo „kult“ vzniklo z lat. slova cultus, což znamená uctívání.

2 ROZDĚLENÍ SEKT Sekty rozlišujeme na:
Hnutí pojatá jako duchovní vědy ( scientologie, dianetika) Hnutí vycházející z křesťanství ( svědci jehovovi, mormoni ) Hnutí z východních nauk ( haré kršna ) Hnutí vycházející z okultizmu ( satanismus, hnutí grálu )

3 Svědci Jehovovi Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
1872: sekta založena v USA Charlesem T. Russellem vychází z raného křesťanství a z alternativního výkladu Bible odmítání mnoha křesťanských doktrín, víra v brzký konec světa, odmítání transfúze krve, kouření, vojenské služby, účast v politice nevěří v Trojici, v posmrtný život, od roku 1914 jsou přesvědčeni, že žijí své poslední dny neslaví Vánoce, Velikonoce, narozeniny, svátek – jediným svátkem je Památná slavnost (připomenutí poslední večeře Ježíšovy a jeho učedníků) Jehovisté předpokládají, že člověk po smrti spí a čeká na své vzkříšení. Po vzkříšení budou špatní lidé odsouzeni k záhubě, dobří lidé dosáhnou věčného života v nebi.

4 Charles T. Russell

5 Církev sjednocení Sun Myung Moon
Společenství ducha svatého pro sjednocení světového křesťanství 1954: sekta založena v Koreji Sun Myung Moonem náboženská a politická společnost jenom v Bohu je naprostá jednota všeho vedení Církve sjednocení vybírá svým svobodným členům manželské partnery s cílem založit dokonalé rodiny – tím i dokonalé lidstvo (výběr probíhá na základě fotografií) oddávání živých s mrtvými není nic neobvyklého asi 3 miliony vyznavačů základním spisem jsou Moonovy Boží zákony Sun Myung Moon

6 HARÉ KRŠNA Mezinárodní společnost pro uvědomování si Kršny 1966. sekta založena v USA, zakladatelem je Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda vychází z hinduismu a višnuismu společenství šíří jógu, oddanost k Bohu, abstinenci, lásku, vegetariánství, mravní čistotu jedince i společnosti odmítaní nemanželského sexu stoupenci nocí safrónové róby, muži chodí ostříhaní dohola Kršna je považován za Nejvyšší božskou osobu, člověk se může vysvobodit z koloběhu převtělování sekta byla oblíbená u hippies a u legendární skupiny The Beatles Šrí Šrímad Abhaj Caranáravinta Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

7 Hnutí grálu volné sdružení lidí, kteří se ve svém životě snaží uskutečňovat myšlenky čerpané z Poselství grálu 1928: sekta založena v Rakousku Poselství Grálu se obrací k jednotlivci, bez ohledu na jeho vyznání, jeho rasu, národnost nebo stupeň vzdělání. Ukazuje mu cestu, aby ve vlastním prožívání nalezl poznání, a v něm pak smysl svého bytí, autorem poselství je Oskar Ernst Bernhardt ( Abd-ru-shin) grál není chápán jako nádoba, do které byla zachycena krev Ježíše Krista, ale jako duchovní sídlo pravdy a lásky víra v reinkarnaci Svatý Grál

8 Scientologie Scientologická církev založená v roce 1954 v USA, myšlenky amerického spisovatele L.R. Hubbarda nábožensko-filozofická nauka a praxe, která vychází z východních náboženství Jejím cílem je dovést človeka k úplné svobodě pomocí studia a duchovní konzultace, tedy postupným zdokonalováním sebeuvědomění človeka i schopností uvědomit si Boha. osoba je nesmrtelná duchovní bytost, která vlastní mysl a tělo jedinec sám se nazývá „thetan“ Thetan prý krátce po tělesné smrti přechází do nového těla. Mozek je v scientologii chápán pouze jako součást těla, která slouží jako komunikační centrum pro thetana.

9 DIANETIKA dianetika znamená „skrze mysl“
moderní věda o duševním zdraví předchůdce scientologie květen 1950: vychází kniha L.R. Hubbarda: Dianetika – moderní věda o duševním zdraví základní cíl člověka je přežití (ideálem přežití je nesmrtelnost) překážkou v přežívání jsou engramy, které jsou příčinou psychosomatických nemocí (dianetika má člověku pomoci překonat engramy a ten pak může dosáhnout optimálního stavu) dianetická technika má podobu rozhovoru klienta s auditorem, při kterém klient opět prožívá jednotlivé úseky svého života. Několikeré prožití těch okamžiků, které v klientovi zanechaly engramy, má klienta od těchto engramů očistit.

10 MORMONI Joseph Smith Církev Ježíše Krista svatých posledních dní
asi 10 milionů členů 1830: církev založena v USA Josephem Smithem vychází z křesťanství, judaismu a islámu vedle Bible je zde základní kniha Mormon, která popisuje osud Izraelitů, kteří se v předkřesťanské éře přestěhovali do Ameriky polygamie, možný rasismus, platba desátků káva, alkohol, kouření, některé čaje a drogy jsou zakázány Joseph Smith

11 SATANISMUS Pentagram 1966: v USA založena Církev Satanova
zakladatel: A.S. LaVey vychází z převrácené křesťansko-židovské nauky, černé magie a čarodějnictví mnoho odnoží, které sjednocuje uctívání Satana – princip zla mnoho rituálů, např Černá mše, Invokace Bafometa, Pentagramový rituál,…. základní kniha: Satanistická Bible od LaVeye znaky: převrácený pentagram, obrácený kříž, číslo 666, kozel.. myšlenkově čerpá LaVey od Nietzscheho softsatanismus vs. hardsatanismus Pentagram

12 SATANISMUS Anton Szandor LaVey
hlásání návratu k původní přirozenosti člověka, zejména v oblasti sexu, zavrhování jakýchkoliv dogmat LaVeyovský softsatanismus zavrhuje jakékoliv zvířecí oběti – člověk je také považován za zvíře, takže jsou zavrhovány i oběti lidské základem je satanské devatero (jde o de facto převrácené křesťanské desatero), které hlásá postoj pravého satanisty ke světu veleknězem Církve Satanovy v ČR je Jiří Valtr, zvaný Big Boss Anton Szandor LaVey

13 VOODOO voodoo je označováno jako monotheistický kult nebo náboženství s prvky magie přibližně 50 molionů vyznavačů vzniklo v Africe, nyní je to masové náboženství na Haiti, na ostrově v Karibském moři. Každý třetí člověk zde je tohoto vyznání. bílé a černé voodoo šamani jsou prostředníky mezi lidmi a duchy (léčitelé, věštci, bylinkáři, ..) a mají obvykle obrovskou moc, je jich velmi málo při kouzlení se využívají loutky, tanec, hudba a zvířecí oběti (nejčastěji kuřata) Panenka voodoo

14 NEW AGE počátky hnutí jsou spojovány s vydáním knihy Kristův návrat od theozofky A. A. Baileyové nemá zakladatele ani základnu ideololog: atomový fyzik Fritjof Capra Veřejně známé začalo být hnutí koncem 60. let v USA v souvislosti s postmodernismem a kulturou odporu vůči tradičním hodnotám (hippies). V polovině sedmdesátých let začíná šířit svůj program o sjednocení světa (ekonomiky, kultury a politiky). 4 pilíře: vědecký podklad, náboženství Orientu, znamení vodnáře a nová psychologie prvním projevem hnutí New Age v hudbě byl muzikál Vlasy symboly


Stáhnout ppt "NÁBOŽENSKÉ SEKTY A KULTY Sekta je náboženská nebo politická skupina, která se odpojila od větší, již zavedené skupiny. Sekty mohou mít s původní skupinou."

Podobné prezentace


Reklamy Google