Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanská výchova 7. ročník. Chápeme jako vztah člověka k vyšší moci, která člověka přesahuje Náboženství může být: - monoteistické (uznává jediného boha)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanská výchova 7. ročník. Chápeme jako vztah člověka k vyšší moci, která člověka přesahuje Náboženství může být: - monoteistické (uznává jediného boha)"— Transkript prezentace:

1 Občanská výchova 7. ročník

2 Chápeme jako vztah člověka k vyšší moci, která člověka přesahuje Náboženství může být: - monoteistické (uznává jediného boha) - polyteistické (uznává více bohů, každý z nich má na starost jinou oblast, bůh války, plodnosti apod.) - panteistické (ztotožňuje boha a přírodu) - ateismus (popírá existenci boha)

3  vzniklo v 1. století na území dnešního státu Izrael  monoteistické náboženství vyznává jednoho Boha ve třech podobách Otec, Syn a Duch svatý (svatá Trojice)  věří v posmrtný život  základní knihou je bible (dvě části Starý a Nový zákon)

4  monoteistické nábož. vzniklo ve 2. tisíciletí př. n. l.  víra v jediného Boha – Jahle, jehož jméno se nesmí vyslovovat, proto židé vyslovují zkratky adonai nebo hašem  přísné plnění a dodržování náboženských povinností  hebrejská bible obsahuje Zákon, pět knih Mojžíšových (tóra) – mýty o stvoření světa, o potopě světa atd.

5  jde o nejmladší velké monoteistické náboženství, které vziklo v roce 622 n. l.  jeho zakladatelem byl prorok Muhammad (Mohamed)  posvátná kniha islámu se nazývá korán (zachycuje zjevení proroka Muhammada, rozdělen do 114 kapitol súr)  Muslimové – tak se označují stoupenci islámu věří v jediného Boha – Alláha  Islám vyžaduje povinnost pětkrát denně vykonávat modlitbu, pronášenou čelem k Mekce

6  zakladatelem je Siddhárta Gautama nazývaný Buddha  každý člověk se může sám, bez bohů oprostit od starostí i radostí každodenního života  tak bude vyřazen z koloběhu převtělování a dosáhne stavu blaženosti, který se nazývá NIRVÁNA  vzorem je Buddhův život, jedinec dosáhne vysvobození, jestliže se „zbaví strachu o život“

7  široký náb. proud vznikl v Indii v 1. tisíciletí př. n. l.  je založen na učení o nerovnosti lidí před bohem, a o božském původu rozdělení společnosti na kasty  vyžaduje přesné dodržování povinností a rituálů  většina hinduistů věří v reinkarnaci

8  Ve 20. století vznikla řada nových náboženských hnutí  Svědci Jehovovi  vychází z bible, avšak křesťanské svátky a tradice odmítají  jsou přesvědčeni, že žijeme v „posledních dnech“ a konec světa očekávají každým dnem  cílem jejich života je žít tak, aby mohli být vyvolenými, kteří jediný budou vzkříšeni Jehovou

9 Mormoni  církev vznikla v USA v 2. polovině 19. století  Mormoni jsou neustále připraveni na soudný den  v jejich rodinách jsou stále tak velké zásoby trvanlivých potravin, vody, a dalších věcí, aby dokázali přežít  jsou velmi pracovití a část výděku odvádějí do společné pokladny, proto tato církev patří mezi nejbohatší na světě

10 - hinduisticky orientovaný směr, který jde cestou uctívání - členové tohoto hnutí žijí velmi prostým životem, v souladu s přírodou - jejich povinností je mnohokrát denně 1728krát předříkávat svoji mantru (svatá slova) - vyžadují naprostou poslušnost, mnohdy odevzdání majetku, své členy izolují od jejich bývalého způsobu života, od známých, přátel i rodin

11  bezvýhradná poslušnost  potlačování svobodného myšlení a úsudku  omezování svobody jedince  upevňování strachu členů (nemohu odejít, budu sám)  izolace od rodiny, přátel  nezájem o vnější společnost  pocit výlučnosti rozlišování „My“ a „oni“ Fanatismus – absolutní přesvědčení o principech vlastní víry

12  Náboženská společnost – organizované seskupení lidí hlásících se k některému náboženství  Mezi nejpočetnější náboženství patří  Islám  Křesťanství  Buddhismus  Hinduismus  Zkoumáním a srovnáváním náb. směrů se zabývá religionistika

13  V. Dudák, Občanská nauka: SPN, Praha 2007, ISBN 80-7235-237-7

14 Děkuji za pozornost Autorem materiálu je Mgr. Renata Jindráková, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz


Stáhnout ppt "Občanská výchova 7. ročník. Chápeme jako vztah člověka k vyšší moci, která člověka přesahuje Náboženství může být: - monoteistické (uznává jediného boha)"

Podobné prezentace


Reklamy Google