Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká světová náboženství NÁBOŽENSTVÍ = latinsky religio = v podstatě dodržování kultu a pravidel s ním souvisejících. V některých částech světa se prolíná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká světová náboženství NÁBOŽENSTVÍ = latinsky religio = v podstatě dodržování kultu a pravidel s ním souvisejících. V některých částech světa se prolíná."— Transkript prezentace:

1

2 Velká světová náboženství

3 NÁBOŽENSTVÍ = latinsky religio = v podstatě dodržování kultu a pravidel s ním souvisejících. V některých částech světa se prolíná i s filosofií a celkovým přístupem k životu. Náboženství z vnějšího pohledu zkoumá RELIGIONISTIKA, z vnitřního pohledu TEOLOGIE (oba náhledy se mohou prolínat). Úvodem

4 KMENOVÁ A RODOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. HISTORICKÁ A SOUDOBÁ NÁBOŽENSTVÍ. POLYTEISMUS A MONOTEISMUS. MÍSTNÍ (LOKÁLNÍ) A UNIVERZÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ NÁBOŽENSTVÍ. Typologie náboženství aneb jak je rozčlenit

5 Doba prehistorická – pravěk – utváření prvních představ o životě a smrti, o „nadpřirozených“ jevech v okolním světě – ANIMISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ (z lat.anima = duše), základ pro pozdější POLYTEISMUS. Projevy u pračlověka – uctívání zvířat (např.nástěnné malby v jeskyních), kultovní artefakty (např.Věstonická venuše), specifické způsoby pohřbívání zesnulých (např.pohřby skrčenců). Jednodušší (nižší) forma uctívání = KULT. Úzké sepětí člověka s přírodou (např.Keltové – druidi – posvátné háje). Až v době starověké utváření jednotných náboženských kultů. Co bylo na počátku?

6 Věstonická venuše, příklad kultu ženy – matky, stáří 29000-26000 př.nl.

7 Polys = mnohý + theos = bůh (oba pojmy z řečtiny). Protiklad monoteismus a rodových náboženství – úctívání předků = manismu. Bohové jsou více či méně personalizováni a mají svoji hierarchii = pantheon. Často souvislost se státní správou, státním systémem – náboženství se stává i nástrojem pro ovládání vrstev společnosti, osobnost panovníka mnohdy vnímána jako personifikace boha. Typické pro starověké civilizace a východní náboženství (státní útvary v Mezopotámii, antický svět, oblast Indie, Číny a Japonska). Mějme více bohů aneb něco o polyteismu

8 Múzy (zde na sarkofágu deponovaném v Louvre) – příklad polyteismu.

9 Náboženství židovského národa – Izraele, první monoteistické náboženství, z jehož základů čerpá i křesťanství nebo islám ( a další tzv.abrahámovská náboženství). Je nutné odlišovat judaismus (termín z 19.st.) a židovství – zde spíše soubor kulturních, náboženských a geografických tradic. Náboženství stále živé (od r.70 dodnes tzv.rabínské období, rabín = učitel), v stručném souhrnu těžko definovatelné – přesto v rámci víry je uznáváno tzv.13 MAIMONIDOVÝCH ČLÁNKŮ (Maimonidés, 1135 -1204) Judaismus jako první monoteistické náboženství

10 Bůh existuje. Bůh je jeden. Bůh je netělesný. Bůh je věčný. Jedině Bůh sám může být uctíván. Bůh je vševědoucí. Proroctví zaznamenaná v Bibli jsou pravdivá. Mojžíš byl největším prorokem. Tóra je božského původu. Tóra je neměnná a nezměnitelná. Mesiáš jistě přijde. Mesiáš nás navrátí do země zaslíbené. Nastane vzkříšení mrtvých. 13 Maimonidových článků

11 Davidova hvězda, symbol judaismu, židovství a státu Izrael

12 Monoteistické historické (= založené) náboženství – prvně písemně zaznamenané na přelomu 1. a 2.st. Východiska ve Starém zákoně (společné s judaismem) a Novém zákoně (soubor spisů o životě, skutcích, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského) – v BIBLI, posvátné knize všech křesťanů = „kristovců“ = stoupenců Ježíše Krista (christos = pomazaný). Na sklonku starověku a v průběhu středověku křesťané získávají ucelenou strukturu – KŘESŤANSKOU CÍRKEV s nejvyšší autoritou na Zemi – papežem. I přes nepříznivá období a rozkoly uvnitř církve dnes nejpočetněji zastoupené náboženství světa – cca 2 mlr.věřících. Svaté místo křesťanů – Jeruzalém (Boží hrob). Křesťanství

13 Kříž – zde prostý latinský Ichtus – ryba, též zkratka pro Ježíše Nazaretského, syna Božího Křesťanské symboly

14 Monoteistické abrahámovské náboženství vzniklé v 7.st. V Arabské říši, založené na učení proroka Mohammeda. ISLÁM = odevzdání se Bohu, v tomto případě ALLÁHOVI. Stoupenci islámu = MUSLIMOVÉ. Muslimské svatostánky = MEŠITY. Svatá kniha islámu = KORÁN (na rozdíl od Bible nepřipouští jiné – variabilní – výklady textů, je přísným dogmatem, neměnnou pravdou). Po křesťanství druhé nejrozšířenější náboženství současného světa – cca 1.6 mlr.věřících. Svaté místo pro muslimy = MEKKA. Islám

15 Symbol islámu

16 HINDUISMUS - Indie BUDDHISMUS - Indie DŽINISMUS - Indie SIKHISMUS - Indie ŠINTOISMUS – Japonsko Spojujícím znakem je polyteistická podstata těchto náboženství, která ve skutečnosti vytvářejí spíše filosoficko-náboženský koncept života a náhledu na život (proto jde o tzv.dharmická náboženství – dharma = cesta). Východní náboženství

17 Buddha –“Osvícený“

18 Víra v současném světě

19 NOVÁK, Petr. wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vestonicka_venuse_edit.jpg JASTROW. wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muses_sarcophagus_Louvre_MR880.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muses_sarcophagus_Louvre_MR880.jpg ZSCOUT. wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg FIBONACCI. wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Latin_Cross.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Latin_Cross.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ichthus.svg OLIVER SPALT. wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sukhothai-edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sukhothai-edit.jpg THE GREENEDITOR. Wikipedia [online]. [cit. 19.9.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Religion_distribution.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Religion_distribution.png Použité obrázky

20 www.wikipedia.cz Vlastní práce autora. Použité zdroje


Stáhnout ppt "Velká světová náboženství NÁBOŽENSTVÍ = latinsky religio = v podstatě dodržování kultu a pravidel s ním souvisejících. V některých částech světa se prolíná."

Podobné prezentace


Reklamy Google