Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? 12345 Pět klíčů k odhalení sekty Množí se falešné církve a sekty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? 12345 Pět klíčů k odhalení sekty Množí se falešné církve a sekty."— Transkript prezentace:

1

2 Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve?

3 12345 Pět klíčů k odhalení sekty Množí se falešné církve a sekty

4 1. Člověk místo Boha •„Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ •„Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ Izajáš 45,22 Vůdce - kterého následovat Člověk - jehož uctívat a poslouchat Jedinec - který je vyvolený

5 1. Člověk místo Boha Moonova sekta = reverend Moon Moonova sekta = reverend Moon členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni Svatyně lidu = Jim Jones Diktátor, považoval se za dědicem Boha na zemi. Meher Baba = „Není pochyb o tom, že jsem ztělesněním Boha. Jsem Kristus - jsem všechno a podstata všeho.“ Misie Božího světla = přišel guru Maharádž Dží. :Uznávejte ho, poslouchejte ho, milujte ho...“ Haré Kršna = „Jeho Božská milost…“ stoupenci se musí zcela podřídit vůdci stoupenci se musí zcela podřídit vůdci

6 1. Člověk místo Boha V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi. „A nikomu na zemi nedávejte jméno ´OTEC´, jediný je váš Otec, ten nebeský.“ Mat 23,9 ?

7 2. Lidské slovo nad Boží slovo •„•„On však odpověděl: ‘Psáno jest…‘ “ Mat 4,4 •„•„•„•„Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

8 2. Lidské slovo nad Boží slovo Moonova sekta = „Principy“- „Božské zásady“ Mormoni = „Kniha Mormonů“ Svatyně lidu = J. Jones odsoudil Bibli Meher Baba = Kniha, kterou dám číst lidem, bude knihou srdce a bude v ní ukryt klíč k záhadám života.“ Stoupenci Kršny = Bhagavadgita

9 Svědkové Jehovovi = „Strážná věž“

10 2. Lidské slovo nad Boží slovo Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení. Charismatické hnutí = někdo z členů v extázi zjevuje pravdu Mnozí falešní proroci se odvolávají i na dodatečná zjevení, a staví je na roveň Bibli jako „Boží zjevení pro dnešní dobu“. Jiní uznávají autoritu Bible, ale jen v interpretaci svého vůdce.

11 2. Lidské slovo nad Boží slovo Rabín, kněz, farář, kazatel, biskup, papež, atd. všichni svá tvrzení nebo svůj výklad musí najít v Bibli. Každý člověk musí slyšené slovo porovnávat s poselstvím Bible. „Přijali evangelium s velikou chtivostí a každý den zkoumali v Písmu, a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11

12 3. Zázraky a znamení •„•„•„•„Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 •„•„•„•„Mnozí mi řeknou v onen den:‘Pane,Pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinily mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím:‘Nikdy jsem vás neznal.‘ “ Mat 7,22.23

13 Pravost učení se nezakládá na nadpřirozených věcech Křesťanská věda = uzdravování Svatyně lidu = zázračné léčení (dokonalý podvod) Charismatické hnutí = zázrační léčení Ducha Svatého Scientologie = duševní zdraví

14 3. Zázraky a znamení •„•„•„•„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ Zjev 16,14 •„•„•„•„A činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“ Zjev 13,13 Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.

15 4. Izolace členů Fyzická a ideová izolovanost „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ Mr. 5,19 „Neprosím, abys je vzal ze světa…“ Jan 17,15 Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce,

16 4. Izolace členů •J•J•J•Jeden osvobozený moonovec řekl: „Všechno, co jsem měl, jsem dal skupině. Nemohl jsem mít žádný kontakt s rodinou nebo přáteli. Učili mě, že právě ti rodiče, kteří mě vychovali, jsou teď mými nejkrutějšími nepřáteli. Moje jediná rodina je teď uprostřed pečlivě střeženého kruhu stoupenců.“ Výlučnost, elitářství a samospasitelnost

17 4. Izolace členů •Komunita - semináře - soustředění - spolu Boží děti = komunita Svědkové Jehovovi = zříct se rodiny, nezdravit Hare Kršna = chrám, komunita Chrám slunce Hnutí za obnovu desatera Božího přikázání David Koreš

18 5. Zbaveni vnitřní svobody •„•„•„•„Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Joz 24,14 •„•„•„•„A kdokoli to slyší, ať řekne: ‘Přijď!‘. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ Zj 22,17

19 •Zmanipulovaná vůle •Nalinkovaný život •Vymytý mozek •Autoritářské zásady •Psychologická izolace

20 5. Zbaveni vnitřní svobody •Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. •Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.

21 5. Zbaveni vnitřní svobody •Jim Jones = test věrnosti •Svědkové = kolektivní svědomí •Moonovci = manipulace jednotlivce i davu housenky Strach a násilí panuje v každé sektě.

22 „ „„ „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“


Stáhnout ppt "Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? 12345 Pět klíčů k odhalení sekty Množí se falešné církve a sekty."

Podobné prezentace


Reklamy Google