Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak rozeznat sekty a církve?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak rozeznat sekty a církve?"— Transkript prezentace:

1 Jak rozeznat sekty a církve?
Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve?

2 Množí se falešné církve a sekty
Pět klíčů k odhalení sekty 1 2 3 4 5

3 1. Člověk místo Boha „Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ Izajáš 45,22 Vůdce - kterého následovat Člověk - jehož uctívat a poslouchat Jedinec - který je vyvolený

4 1. Člověk místo Boha Misie Božího světla = přišel guru Maharádž Dží.
:Uznávejte ho, poslouchejte ho, milujte ho...“ Meher Baba = „Není pochyb o tom, že jsem ztělesněním Boha. Jsem Kristus - jsem všechno a podstata všeho.“ Svatyně lidu = Jim Jones Diktátor, považoval se za dědicem Boha na zemi. Moonova sekta = reverend Moon členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni Haré Kršna = „Jeho Božská milost…“ stoupenci se musí zcela podřídit vůdci

5 ? 1. Člověk místo Boha „A nikomu na zemi nedávejte jméno ´OTEC´,
jediný je váš Otec, ten nebeský.“ Mat 23,9 V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi.

6 2. Lidské slovo nad Boží slovo
„On však odpověděl: ‘Psáno jest…‘ “ Mat 4,4 „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

7 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Meher Baba = Kniha, kterou dám číst lidem, bude knihou srdce a bude v ní ukryt klíč k záhadám života.“ Moonova sekta = „Principy“- „Božské zásady“ Mormoni = „Kniha Mormonů“ Svatyně lidu = J. Jones odsoudil Bibli Stoupenci Kršny = Bhagavadgita

8 Svědkové Jehovovi = „Strážná věž“

9 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Charismatické hnutí = někdo z členů v extázi zjevuje pravdu Mnozí falešní proroci se odvolávají i na dodatečná zjevení, a staví je na roveň Bibli jako „Boží zjevení pro dnešní dobu“. Jiní uznávají autoritu Bible, ale jen v interpretaci svého vůdce. Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

10 2. Lidské slovo nad Boží slovo
Rabín, kněz, farář, kazatel, biskup, papež, atd. všichni svá tvrzení nebo svůj výklad musí najít v Bibli. „Přijali evangelium s velikou chtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11 Každý člověk musí slyšené slovo porovnávat s poselstvím Bible.

11 3. Zázraky a znamení „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 „Mnozí mi řeknou v onen den:‘Pane,Pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinily mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím:‘Nikdy jsem vás neznal.‘ “ Mat 7,22.23

12 3. Zázraky a znamení Křesťanská věda = uzdravování Svatyně lidu = zázračné léčení (dokonalý podvod) Charismatické hnutí = zázrační léčení Ducha Svatého Scientologie = duševní zdraví Pravost učení se nezakládá na nadpřirozených věcech

13 3. Zázraky a znamení Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.
„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ Zjev 16,14 „A činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“ Zjev 13,13 Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.

14 Fyzická a ideová izolovanost
4. Izolace členů Fyzická a ideová izolovanost „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ Mr. 5,19 „Neprosím, abys je vzal ze světa…“ Jan 17,15 Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce,

15 4. Izolace členů Jeden osvobozený moonovec řekl: „Všechno, co jsem měl, jsem dal skupině. Nemohl jsem mít žádný kontakt s rodinou nebo přáteli. Učili mě, že právě ti rodiče, kteří mě vychovali, jsou teď mými nejkrutějšími nepřáteli. Moje jediná rodina je teď uprostřed pečlivě střeženého kruhu stoupenců.“ Výlučnost, elitářství a samospasitelnost

16 4. Izolace členů Komunita - semináře - soustředění - spolu
Boží děti = komunita Svědkové Jehovovi = zříct se rodiny, nezdravit Hare Kršna = chrám, komunita David Koreš Chrám slunce Hnutí za obnovu desatera Božího přikázání

17 5. Zbaveni vnitřní svobody
„Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Joz 24,14 „A kdokoli to slyší, ať řekne: ‘Přijď!‘ Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ Zj 22,17

18 5. Zbaveni vnitřní svobody
Zmanipulovaná vůle Nalinkovaný život Vymytý mozek Autoritářské zásady Psychologická izolace

19 5. Zbaveni vnitřní svobody
Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.

20 5. Zbaveni vnitřní svobody
Jim Jones = test věrnosti Svědkové = kolektivní svědomí Moonovci = manipulace jednotlivce i davu housenky Strach a násilí panuje v každé sektě.

21 „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“


Stáhnout ppt "Jak rozeznat sekty a církve?"

Podobné prezentace


Reklamy Google