Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2 Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? Jozef Bajusz

3 Boží pravda se neztratila.čistota pronásledování kompromis obřady a moc Změna přikázání, změna učení, změna způsobu uctívání 1370 J.Viklef 1400 J.Hus 1500 M.Luther 1550 J.Kalvín 1700 R.Williams 1750 b.Vesleyové 1840 W.Miller

4 čistota pronásledování kompromis obřady a moc Změna přikázání, změna víry, změna způsobu uctívání valdenští bratrská evangelická presbyteriáni babtisté metodisté adventisté Boží pravda se neztratila Boží pravda se neztratila.

5 „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle řekl jsem vám to předem.“„Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 Množí se falešné církve a sekty „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“

6 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 2Tm 4,3.4Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 2Tm 4,3.4 Množí se falešné církve a sekty

7 „...lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.“ 2P 2,2.3„...lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení.“ 2P 2,2.3 Množí se falešné církve a sekty

8 Ti lživí učitelé...rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Opustili přímou cestu a zbloudili,...Řeční prázdně a nabubřele a svádějí... ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. 2P 2,12-19 Ti lživí učitelé...rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti a dostanou odplatu za svou nepravost. Opustili přímou cestu a zbloudili,...Řeční prázdně a nabubřele a svádějí... ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. 2P 2,12-19 Množí se falešné církve a sekty

9 Co je sekta? Proč mají úspěch? „Lidé hledají pomoc. A zdá se, že v mnohých případech jim ji sekty poskytují. Mají vysoce organizovaný systém, do kterého je možno se zapojit. Projevují skutečný zájem o nové členy a nadšeně šíří své poselství.“

10 12345 Pět klíčů k odhalení sekty Množí se falešné církve a sekty

11 1. Člověk místo Boha „Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“„Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ Izajáš 45,22 Vůdce - kterého následovat Člověk - jehož uctívat a poslouchat Jedinec - který je vyvolený

12 1. Člověk místo Boha Moonova sekta = reverend Moon Moonova sekta = reverend Moon členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni členové jeho sjednocené církve jsou mu hluboce oddáni Svatyně lidu = Jim Jones Diktátor, považoval se za dědicem Boha na zemi. Meher Baba = „Není pochyb o tom, že jsem ztělesněním Boha. Jsem Kristus - jsem všechno a podstata všeho.“ Misie Božího světla = přišel guru Maharádž Dží. :Uznávejte ho, poslouchejte ho, milujte ho...“ Haré Kršna = „Jeho Božská milost…“ stoupenci se musí zcela podřídit vůdci stoupenci se musí zcela podřídit vůdci

13 1. Člověk místo Boha V čele sekty stojí silná charismatická osobnost s mimořádnými schopnostmi. „A nikomu na zemi nedávejte jméno ´OTEC´, jediný je váš Otec, ten nebeský.“ Mat 23,9 ?

14 2. Lidské slovo nad Boží slovo „On však odpověděl: ‘Psáno jest…‘ “ Mat 4,4 „Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení.

15 2. Lidské slovo nad Boží slovo Moonova sekta = „Principy“- „Božské zásady“ Mormoni = „Kniha Mormonů“ Svatyně lidu = J. Jones odsoudil Bibli Meher Baba = Kniha, kterou dám číst lidem, bude knihou srdce a bude v ní ukryt klíč k záhadám života.“ Stoupenci Kršny = Bhagavadgita

16 Svědkové Jehovovi = „Strážná věž“

17 2. Lidské slovo nad Boží slovo Vyžaduje se absolutní poslušnost vůdci a jeho učení. Charismatické hnutí = někdo z členů v extázi zjevuje pravdu Mnozí falešní proroci se odvolávají i na dodatečná zjevení, a staví je na roveň Bibli jako „Boží zjevení pro dnešní dobu“. Jiní uznávají autoritu Bible, ale jen v interpretaci svého vůdce.

18 2. Lidské slovo nad Boží slovo Rabín, kněz, farář, kazatel, biskup, papež, atd. všichni svá tvrzení nebo svůj výklad musí najít v Bibli. Každý člověk musí slyšené slovo porovnávat s poselstvím Bible. „Přijali evangelium s velikou chtivostí a každý den zkoumali v Písmu, a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11

19 3. Zázraky a znamení „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem.“ Mat 24,24.25 „Mnozí mi řeknou v onen den:‘Pane,Pane, což jsme v tvém jménu neprorokovali, a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy, a ve tvém jménu neučinily mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím:‘Nikdy jsem vás neznal.‘ “ Mat 7,22.23

20 Pravost učení se nezakládá na nadpřirozených věcech Křesťanská věda = uzdravování Svatyně lidu = zázračné léčení (dokonalý podvod) Charismatické hnutí = zázrační léčení Ducha Svatého Scientologie = duševní zdraví

21 3. Zázraky a znamení „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.“ Zjev 16,14 „A činí veliká znamení, dokonce i oheň s nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.“ Zjev 13,13 Zázraky nesmí nahradit nikdy Boží slovo.

22 4. Izolace členů Fyzická a ideová izolovanost „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ „Jdi domů ke své rodině a pověz jim,..“ Mr. 5,19 „Neprosím, abys je vzal ze světa…“ Jan 17,15 Sekta = omezuje normální vztahy soustřeďuje na hnutí, na vůdce,

23 4. Izolace členů Jeden osvobozený moonovec řekl: „Všechno, co jsem měl, jsem dal skupině. Nemohl jsem mít žádný kontakt s rodinou nebo přáteli. Učili mě, že právě ti rodiče, kteří mě vychovali, jsou teď mými nejkrutějšími nepřáteli. Moje jediná rodina je teď uprostřed pečlivě střeženého kruhu stoupenců.“ Výlučnost, elitářství a samospasitelnost

24 4. Izolace členů Komunita - semináře - soustředění - spolu Boží děti = komunita Svědkové Jehovovi = zříct se rodiny, nezdravit Hare Kršna = chrám, komunita Chrám slunce Hnutí za obnovu desatera Božího přikázání David Koreš

25 5. Zbaveni vnitřní svobody „Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit…“ Joz 24,14 „A kdokoli to slyší, ať řekne: ‘Přijď!‘. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ Zj 22,17

26 Zmanipulovaná vůleZmanipulovaná vůle Nalinkovaný životNalinkovaný život Vymytý mozekVymytý mozek Autoritářské zásadyAutoritářské zásady Psychologická izolacePsychologická izolace

27 5. Zbaveni vnitřní svobody Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků.Všechny sekty soustřeďují na sebe sílu, dary a finanční prostředky svých následovníků. Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.Členové takřka vždy musí opustit domov, práci, rodinu i majetek.

28 5. Zbaveni vnitřní svobody Jim Jones = test věrnostiJim Jones = test věrnosti Svědkové = kolektivní svědomíSvědkové = kolektivní svědomí Moonovci = manipulace jednotlivce i davuMoonovci = manipulace jednotlivce i davu housenky Strach a násilí panuje v každé sektě.

29 „ „„ „Varujte se falešných proroků, kteří přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou hltaví vlci.“

30 Která je pravá církev? Pět klíčů k rozpoznání pravdy 12345

31 Kdo založil - vymyslel církev? „… a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“„… a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mat 16,18

32 Potřebuji církev? „Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse.“ Skut 2,47

33 1. K čemu je církev dobrá? „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.“ 1.Kor 12, Pochopení - podpora - vzájemná pomoc

34 2. K čemu je církev dobrá? „…jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“ 1.Tim 3,15 Hledajícím ukazuje - vysvětluje pravdu

35 „..sloup a opora pravdy..“ „Pilát mu řekl: Co je pravda?“ Jan 18,38 Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17

36 Proč jsem členem své církve ? 1) Moji rodiče mne tam zapsali.1) Moji rodiče mne tam zapsali. 2) Líbí se mi lidé, kteří tam chodí.2) Líbí se mi lidé, kteří tam chodí. 3) Kostel je blízko a je veliký.3) Kostel je blízko a je veliký. Znáš logickou odpověď?

37 Existuje vůbec pravá církev? Falešný peníz je velmi podobný pravému. Když hodnotíte - musíte se zaměřit na detaily.

38 Zaměřte se na detaily!

39 Prověř základy své církve: Neučí lidskou tradici?Neučí lidskou tradici? Není názor faráře nad názor Bible?Není názor faráře nad názor Bible? stojí tvoje církev věrně na učení Bible? Zaměř se na detaily u své církve!

40 Jak poznám pravdu? „Kdo chce činit jeho vůli pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“ Jan 1,17 „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8,38

41 Klíčové texty k rozpoznání pravé církve: „…a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11„…a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.“ Skut 17,11

42 1) Své učení opírá o Bibli „…jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“„…jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“ 1.Tim 3,15 Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“ Ježíš: „Tvoje slovo je pravda.“ Jan 17,17 Psáno je!

43 Učení je jednou provždy dané „…kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ Jan 4,23. „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“ Juda 3. verš

44 2) zachovávají Boží přikázání „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12 „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“ Zjev 12,17

45 Kolik přikázání se má zachovávat? „Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.“ Jak 2,10 Uznává, vysvětluje nebo zachovává?

46 3) Věrnost Ježíši „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ Zjev 14,12 „K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1.Petrova 2,21

47 4) Svědectví Ježíšovo „Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží, a drží se svědectví Ježíše Krista.“ Zjev 12,17 „Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví.“ Zjev 19,10

48 5) Bohem proměněný život lidí „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“ Jan 13,35 „Řekne-li někdo: ‚Já miluji Boha‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. “ 1.Jan 4, 20 Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a Otcem toto jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v souženích jejich, [a] ostříhati sebe nepoškvrněného od světa. Jak1,27 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2K 5,17

49 Charakterové vlastnosti znovuzrozeného člověka Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání. Ga 5,22.23

50 Ježíšova církev Ježíš Kristus založil jedno pravé křesťanské náboženství. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest..“„Jeden Pán, jedna víra, jeden křest..“ Ef 4,4 „…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“„…abyste zápasily o víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu.“ Juda 3. verš

51 Moje církev 1. Má stejné učení, jaké měl Ježíš Kristus 2. Její učení je v Bibli a ne v jiných knihách 3. Přijímá celé desatero v nezměněné formě 4. Křtí v dospělosti a ponořením 5. Nevěří filozofii o nesmrtelné duši 6. Spoluvěřící se mají rádi a pomáhají si 7. Jsou tam znovuzrození křesťané

52 Kudy vcházíš ty? Vejděte těsnou branou; prostorná brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ Mat 7,13.14 Tvé rozhodnutí určí cíl tvé cesty! Tvé rozhodnutí určí cíl tvé cesty!

53 Boží naléhavá výzva „Vyjdi - lide můj“ Další přednáška je na téma:

54 Také ty můžeš prožít nejkrásnější den týdne s Ježíšem KDY: v sobotu 17.března 2001 zahájení v 9.30 hod. KDE: Aula pedagogické fakulty PLZEŇ - ul. Jungmannova Program: * Písničky pro radost „životní příběhy“ * Studium: “ existuje peklo? “ - diskuze * Kázání: “Co ti může Ježíš dát? č2. “


Stáhnout ppt "Znaky pravé církve Jak rozeznat sekty a církve? Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google