Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církev dnes Smysl a poslání církve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církev dnes Smysl a poslání církve."— Transkript prezentace:

1 Církev dnes Smysl a poslání církve

2

3

4 Evropa Severní Amerika Jižní Amerika

5

6 Dějiny Spojených států amerických
Část 1, kap. 12, odst. 6 Georgie Bancroft „aby se podřídili,… nebo je bude muset vyhnat, anebo ještě něco horšího.“

7

8

9

10 Juda 14.15 „…Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých,
aby vykonal soud nade všemi a usvědčil všechny bezbožné z jejich skutků, které kdy ve své bezbožnosti spáchali,…“

11 Žalm 96, 11-13 „Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím,
co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.“

12 Izajáš 26, 19 „Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou!
Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.“

13 Izajáš 25,8-9 „Panovník Hospodin provždy odstraní smrt
a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: ‚Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.‘ “

14 Lukáš 21, 31 „Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte,
že je blízko království Boží.“

15

16 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života

17 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života
Kristus je skutečným Pánem světa i církve

18 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života
Kristus je skutečným Pánem světa i církve Spasení si nelze zasloužit ani koupit

19 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života
Kristus je skutečným Pánem světa i církve Spasení si nelze zasloužit ani koupit Jediným vůdcem je Boží vůle

20

21 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života
Kristus je skutečným Pánem světa i církve Spasení si nelze zasloužit ani koupit Jediným vůdcem je Boží vůle Rozhodovat se pro Krista zodpovědně

22 Vývoj Adventismu Bible je pravidlem víry a života
Kristus je skutečným Pánem světa i církve Spasení si nelze zasloužit ani koupit Jediným vůdcem je Boží vůle Rozhodovat se pro Krista zodpovědně Setkání s Kristem vede ke změně člověka

23

24 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy

25 Jan 14,3 „A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu
a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“

26 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby

27 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby Smrt je spánek

28 Jan 11, 25 „Ježíš jí řekl, ‘Já jsem vzkříšení i život.
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.‘“

29 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby Smrt je spánek Ježíš vzkřísí mrtvé

30 1. Tes 4,16 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;“

31 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby Smrt je spánek Ježíš vzkřísí mrtvé Kristus jako velekněz

32 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby Smrt je spánek Ježíš vzkřísí mrtvé Kristus jako velekněz Soustředění na prorocké knihy

33 Poznatky objevené v Bibli
Ježíš přijde brzy Studium Bible a rozpoznání znamení doby Smrt je spánek Ježíš vzkřísí mrtvé Kristus jako velekněz Soustředění na prorocké knihy Učení o Večeři Páně

34 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera

35 Jan 14, 15 „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“

36 Matouš 15,9 „Marně mě uctívají, neboť učí naukám,
jež jsou jen příkazy lidskými.“

37 Co říká Bůh?

38 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty

39 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty Trvalý prorocký dar

40 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty Trvalý prorocký dar Zdravý životní styl

41 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty Trvalý prorocký dar Zdravý životní styl Nový způsob života

42 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty Trvalý prorocký dar Zdravý životní styl Nový způsob života Misijní poslání

43 Poznatky objevené v Bibli
Význam Desatera Poselství soboty Trvalý prorocký dar Zdravý životní styl Nový způsob života Misijní poslání Role vzdělávání

44 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti

45 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti Neustálý křesťanský růst

46 Zjevení 18,2 „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů,
skrýší všech nečistých duchů.“

47 Zjevení 18,4 „A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ‘Vyjdi, lide můj,
z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.’ “

48 1 Kor 1,18 „Slovo o kříži je bláznovstvím těm,
kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“

49 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti Neustálý křesťanský růst Vyváženost osobnosti

50 Výchova „Každá lidská bytost…má podobně
Ellen G. White „Každá lidská bytost…má podobně jako Stvořitel schopnost myšlení a jednání. Lidé, u kterých je tato schopnost správně rozvinuta, stanou se zodpovědnými a vedoucími pracovníky v různých oblastech podnikání. Takoví lidé budou mít na ostatní správný vliv:“

51

52 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti Neustálý křesťanský růst Vyváženost osobnosti Spolupráce uvnitř křesťanství

53 Jan 13, 35 „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým.“

54 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti Neustálý křesťanský růst Vyváženost osobnosti Spolupráce uvnitř křesťanství Dnešní prorocké povolání

55 Poznatky objevené v Bibli
Sociální činnosti Neustálý křesťanský růst Vyváženost osobnosti Spolupráce uvnitř křesťanství Dnešní prorocké povolání Praktické křesťanství

56 „Na počátku mého studia
jsem si učinil zásadu, kdykoliv poznám správné mínění, ihned opouštím od svého méně správného. Radostně a s pokorou přijmu názor zdůvodněný lépe.”


Stáhnout ppt "Církev dnes Smysl a poslání církve."

Podobné prezentace


Reklamy Google