Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jozef Bajusz Hledání nového světa Bude někdy nějaký konec světa?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jozef Bajusz Hledání nového světa Bude někdy nějaký konec světa?"— Transkript prezentace:

1 Jozef Bajusz Hledání nového světa Bude někdy nějaký konec světa?

2 Josef ZOCH: Kvůli nám se narodil Pán
Z vůle Boží vstoupil k nám, spal jen v bídné loži, nevítal ho žádný chrám, kvůli nám, kvůli nám se narodil Pán. Pro spásu věčnou On nám byl dán, v městě jménem Betlém, aby stal se naším světlem, kvůli nám, kvůli nám, se narodil Pán.

3 Snášel rány kvůli nám, než Bůh si svého Krista zpátky vzal, tam k výšinám. Co můžu víc, jen dík mu vzdát, že kvůli nám, jen kvůli nám, se narodil Pán.

4 Břemeno hříchů sejmul nám, za tu lidskou pýchu, musel svůj kříž nést on sám, to kvůli nám, jen kvůli nám, se narodil Pán. Sám Bůh trpěl kvůli nám, vždyť kvůli našim vinám, musel obětovat Syna, kvůli nám, jen kvůli nám, se narodil Pán.

5 Snášel rány kvůli nám, než Bůh si svého Krista zpátky vzal, tam k výšinám. Co můžu víc, jen dík mu vzdát, že kvůli nám, jen kvůli nám, se narodil Pán. To kvůli nám, jen kvůli nám, se narodil Pán.

6 Kde stojíš Ty? ŽIVOT Ježíš Kristus člověk Bůh SMRT

7 Hledání nového světa Bude někdy nějaký konec světa?

8

9 „Stojím na místě, kde začal konec světa
„Stojím na místě, kde začal konec světa.“ atomový vědec Charles Urey v Hirošimě

10 Budeme mít vzduch k dýchání?

11 Nastane nová doba ledová?

12 Stane se naše planeta nakonec jedním obrovským smetištěm?

13 Zničíme své životní prostředí?

14 Spálí slunce veškerý život?

15 Nastane kosmická katastrofa?

16 Vyvraždíme se navzájem?

17 Hrozí nám přelidnění?

18 Budeme mít co jíst?

19 Hrozba nových nemocí!

20 „Zcela určitě budeme navštíveni bytostmi UFO z kosmického prostoru. “
„Zcela určitě budeme navštíveni bytostmi UFO z kosmického prostoru.“ Sybel Leeková, anglická astroložka

21

22 Goethe:„Kouzelnický učeň“

23 „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.“ Luk 21, 26-28

24 Přijde? „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! … V domě mého Otce je mnoho příbytků; … Jdu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,1-3

25 „A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: ’… Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.‘ “ Skutky 1,10.11

26 „Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet
„Přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.“ Žalm 50,3

27 „… a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ Titovi 2,13

28 NZ: 260 kp. 318 x 1500 x

29 Jak přijde? „Když vám řeknou: ’Hle, je na poušti‘, nevycházejte! ’Hle, v tajných úkrytech‘, nevěřte tomu!“ Matouš 24,26

30 „Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“ Matouš 24,27

31 „Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko…“ Zjevení 1,7

32 „Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.“ Matouš 24,30

33 „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním…“ Matouš 25,31

34 „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe,...“ Tesalonickým 4,16...

35 Jak přijde? … viditelně … slyšitelně … s mocí a slávou
… s nebeskými bytostmi … každé oko uvidí … jako blesk

36 Proč přijde? „… sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve a potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu…“ Tesalonickým 4, 16.17

37 „… a setře jim každou slzu s očí
„… a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ Zjevení 21,4

38 „Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.“ Zjevení 22,12

39 Kdy přijde? „Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ Matouš 24,44

40 Kdy nastane konec?

41 „Den Pána přijde jako přichází zloděj
„Den Pána přijde jako přichází zloděj.Tehdy nebesa s rachotem zaniknou,vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“ Petr 3,10

42 Ježíš: „Ať se vaše srdce nechvěje úzkostí - věříte v Boha, věřte i ve mne.“ Jan 14,1

43 „Přijď, Pane Ježíši!“ Zjev 22,20

44 „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil…“ Izajáš 25,9

45

46

47 Poselství od UFO: „Moje milé děti, chci opět přijít, jak jsem to zaslíbil.“
„Zcela určitě budeme navštíveni bytostmi UFO z kosmického prostoru.“ Sybel Leeková, anglická astroložka

48

49 „Stojím na místě, kde začal konec světa
„Stojím na místě, kde začal konec světa.“ atomový vědec Charles Urey v Hirošimě „ Jaké zbraně se použijí ve třetí světové válce?“

50

51

52

53


Stáhnout ppt "Jozef Bajusz Hledání nového světa Bude někdy nějaký konec světa?"

Podobné prezentace


Reklamy Google