Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z pohledu pedagogiky a katechetiky Mezigenerační vztahy Marie Zimmermannová Hradec Králové 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z pohledu pedagogiky a katechetiky Mezigenerační vztahy Marie Zimmermannová Hradec Králové 2009."— Transkript prezentace:

1 z pohledu pedagogiky a katechetiky Mezigenerační vztahy Marie Zimmermannová Hradec Králové 2009

2 Odborná východiska Pedagogika Pedagogika vzdělávání a výchova zaměřená na přirozenou stránku člověka s cílem pomoci člověku začlenit se a uplatnit ve společnosti Katechetika Katechetika výchova ve víře a zároveň služba Božímu slovu zaměřená na růst a dozrávání jedince i celého křesťanského společenství ve víře

3 Bůh Pedagog Katecheta Člověk výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny rodinná katecheze

4 Otázky spojené s výchovou a vzděláváním Kým je pro mne Bůh? Kým je pro mne Bůh? Kdo je člověk? Kdo je člověk? Jaké jsou možnosti formace člověka? Jaké jsou možnosti formace člověka? Jaký je účel jeho formace? Jaký je účel jeho formace? Jakou roli má učitel a katecheta ve výchově a vzdělávání? Jakou roli má učitel a katecheta ve výchově a vzdělávání?

5 Kým je pro mne Bůh?... jak se řešilo (dříve) Školní katecheze Školní katecheze výuka katechismu výuka katechismu mravní výchova mravní výchova estetická výchova estetická výchova náboženská socializace (modlitba, mše svatá, svátosti, pobožnosti, poutě, svátostiny, liturgický rok...) náboženská socializace (modlitba, mše svatá, svátosti, pobožnosti, poutě, svátostiny, liturgický rok...)... v dětském věku,... křesťanská společnost

6 Kým je pro mne Bůh?... dnešní přístupy etická výchova etická výchova výchova k symbolickému myšlení výchova k symbolickému myšlení poznávání Boží lásky na základě biblických textů... výchova vztahu k Bohu poznávání Boží lásky na základě biblických textů... výchova vztahu k Bohu výchova k liturgickému slavení výchova k liturgickému slavení výchova k diakonii výchova k diakonii výchova ke společenství výchova ke společenství výchova k misii výchova k misii celoživotní formace

7 Představy o Bohu Bůh – Svatý, všemohoucí, vševědoucí, spravedlivý, milosrdný... Bůh – Svatý, všemohoucí, vševědoucí, spravedlivý, milosrdný... Snaha člověka o dokonalost Snaha člověka o dokonalost Bůh, který nás obdarovává a smilovává se, doprovází člověka svým Duchem Bůh, který nás obdarovává a smilovává se, doprovází člověka svým Duchem Člověk se učí přijímat a otevírat se Božímu působení, odevzdá se Bohu a nechá se jím vést Člověk se učí přijímat a otevírat se Božímu působení, odevzdá se Bohu a nechá se jím vést

8 Představy o církvi Viditelná společnost všech pokřtěných, kteří mají pravou víru, přijímají stejné svátosti a uznávají papeže za svou viditelnou hlavu. Viditelná společnost všech pokřtěných, kteří mají pravou víru, přijímají stejné svátosti a uznávají papeže za svou viditelnou hlavu. (Katolický katechismus, F. Tomášek, 1968) Církev je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Církev je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Církev existuje v místních církvích. Církev existuje v místních církvích. Uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především eucharistické. Žije z Kristova slova a z jeho těla, a tak se sama stává Kristovým tělem. Uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především eucharistické. Žije z Kristova slova a z jeho těla, a tak se sama stává Kristovým tělem. (KKC, 752)

9 Kdo je člověk? 1. Řecko-antické období: duševně- tělesná bytost s oddělitelnou duší 2. Židovsko-křesťanské období: člověk je stvořen k obrazu Božímu, oslovený jménem, vykoupený a pozvaný do společenství s Bohem (sv. Pavel) 3. Novověká antropologie: člověk je autonomní, osvíceně-rozumný a sebeurčující bytost

10 Člověk v Gaudium et spes Člověk je stvořen k Božímu obrazu Člověk je stvořen k Božímu obrazu Je schopen poznávat a milovat svého Stvořitele Je schopen poznávat a milovat svého Stvořitele Člověk je jednota duše a těla Člověk je jednota duše a těla Člověk převyšuje vesmír věcí, a to tím, co má ve svém srdci (zde ho očekává Bůh) Člověk převyšuje vesmír věcí, a to tím, co má ve svém srdci (zde ho očekává Bůh)

11 Člověk v Gaudium et spes Hřích člověka rozděluje v sobě samém Hřích člověka rozděluje v sobě samém Člověk se může přiklonit k dobru jen svobodně Člověk se může přiklonit k dobru jen svobodně

12 Člověk v postmoderní době Kultura rychlosti Kultura rychlosti Interface Interface Pluralitní vidění skutečnosti Pluralitní vidění skutečnosti

13 Nesrovnalosti ve společnosti způsobené sekularizací mezi racionalitou a poznatelností víry... zkušenost lásky mezi racionalitou a poznatelností víry... zkušenost lásky mezi schopnostmi člověka a vědomím jeho slabosti a odkázanosti na Boží pomoc... pomoc Ducha Svatého mezi schopnostmi člověka a vědomím jeho slabosti a odkázanosti na Boží pomoc... pomoc Ducha Svatého mezi svobodou a odpovědností... rozlišování dober a pravdy mezi svobodou a odpovědností... rozlišování dober a pravdy

14 Nesrovnalosti ve společnosti způsobené sekularizací mezi vědeckou mentalitou a morálkou... mravní síla člověka mezi vědeckou mentalitou a morálkou... mravní síla člověka mezi přítomností a konečnou budoucností člověka... naše přítomnost ústí do budoucnosti mezi přítomností a konečnou budoucností člověka... naše přítomnost ústí do budoucnosti

15 Jaké jsou možnosti formace? Nabídnout poznání Ježíše Krista jako cestu k hledání Pravdy o Bohu a o člověku, která mu dá život. Nabídnout poznání Ježíše Krista jako cestu k hledání Pravdy o Bohu a o člověku, která mu dá život. Pomáhat člověku poznat, že k životu člověk potřebuje „pevný bod“. Jistotu, že je vyvolen, milován, přijímán a poslán (jeho život má smysl) pro druhé lidi. Tuto jistotu mu může dát jen Bůh. Pomáhat člověku poznat, že k životu člověk potřebuje „pevný bod“. Jistotu, že je vyvolen, milován, přijímán a poslán (jeho život má smysl) pro druhé lidi. Tuto jistotu mu může dát jen Bůh. Pomoci mu poznání přijmout a odpovídat na něj. Pomoci mu poznání přijmout a odpovídat na něj.

16 Jaký je účel formace? obrátit se a posléze důvěrně přilnout k Bohu, uvěřit v jeho plán spásy a přijmout spoluzodpovědnost za šíření Božího království obrátit se a posléze důvěrně přilnout k Bohu, uvěřit v jeho plán spásy a přijmout spoluzodpovědnost za šíření Božího království

17 Role učitele a katechety? Průvodce k pravému Učiteli a sám se jím nechává vést Průvodce k pravému Učiteli a sám se jím nechává vést Svědka o tom, co sám přijal a zakusil Svědka o tom, co sám přijal a zakusil Přímluvce u Boha Přímluvce u Boha Žáka, který se sám nechává překvapovat Božím působením Žáka, který se sám nechává překvapovat Božím působením Partnera, který hledá vůli Boží a otevírá se jeho vedení a nabídkám Partnera, který hledá vůli Boží a otevírá se jeho vedení a nabídkám

18 Bůh Pedagog Katecheta Člověk výchova a vzdělávání v rodině formační prostředí rodiny rodinná katecheze


Stáhnout ppt "Z pohledu pedagogiky a katechetiky Mezigenerační vztahy Marie Zimmermannová Hradec Králové 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google