Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luhačovice, 24. 9. 2015 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele pro modernizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luhačovice, 24. 9. 2015 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele pro modernizaci."— Transkript prezentace:

1 Luhačovice, 24. 9. 2015 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy STŘEDNÍ MORAVA – KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ

2 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 2 Morava – důležitá železniční křižovatka V segmentu osobní i nákladní dopravy tvoří region Moravy klíčové spojnice ve směru sever – jih i západ – východ, základním stavebním kamenem rozvoje železniční infrastruktury je dokončení modernizace zbývajících částí tranzitních železničních koridorů, zkapacitnění, zvýšení rychlosti a elektrizace tratí pro dálkovou a především regionální dopravu snaha o včasnou realizaci tratí rychlých spojení se sousedními kraji i Prahou a Brnem, výstavba nových zastávek.

3 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 3 Výkony železniční dopravy v moravských krajích Přeprava cestujících v rámci kraje (tis. osob) Zdroj dat: Ročenka dopravy MD Přeprava věcí v rámci kraje (tis. tun)

4 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 Operační program Doprava 2014–2020 (tzv. OPD 2) míra příspěvku až 85 %, obvyklá výše cca 70% alokace na celé rozpočtové období pro prioritu č. 1 „Železniční a ostatní udržitelná doprava“ (železnice, městská kolejová doprava, dopravní projekty krajů apod.), předpokládaný objem pro železnici – cca 49 mld. Kč. CEF – Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility) je určen pouze pro projekty v rámci „Hlavní sítě“ TEN-T (tzv. TEN-T „Core Network“), míra příspěvku až 85 % (ve zvýhodněném období tzv. národní obálky v letech 2014– 2020), předpokládaný objem pro železnici v rámci „národní obálky“ – cca 27 mld. Kč. 4 Zdroje financování na období 2014–2020

5 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 5 Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka – Mošnov včetně napojení Letiště Leoše Janáčka investiční náklady 553 mil. Kč, 85 % spolufinancováno z OPD 1, zahájení provozu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem 13. dubna 2015, zvýšení traťové rychlosti z 50 km/h na 100 km/h, celý úsek elektrizován a vybaven novým zabezpečovacím zařízením, vytvoření podmínek pro kolejové napojení průmyslové zóny Mošnov. Významné realizace na Moravě

6 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 6 Zastávka Třinec centrum vznik v souvislosti s optimalizací trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, nachází se v docházkové vzdálenosti náměstí T. G. Masaryka v centru města, zprovozněna 20. června 2013. Zastávka Frenštát pod Radhoštěm město zastávka v blízkosti centra města – přiblížení železniční dopravy většině obyvatel města, v rámci stavby vybudováno nové nástupiště, přístupové chodníky, parkoviště a veřejné osvětlení, zprovozněna 14. prosince 2014. Nové zastávky – realizované

7 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 7 Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh investiční náklady 55 mil. Kč, realizace 2017 zastávka situovaná u mostu Mládeže, přestupní vazba na MHD. Výstavba zastávky Havířov nemocnice investiční náklady 55 mil. Kč, předpoklad realizace 09/2016 až 04/2017, nově budovaná zastávka u silničního nadjezdu v km 16,968 s přístupovými cestami z ulice Dělnická vedené po silničním nadjezdu. Nové zastávky – připravované

8 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 8 Rekonstrukce žst. Olomouc hlavní nádraží investiční náklady 2,2 mld. Kč, spolufinancování 1,7 mld. Kč z OPD 1, realizace v období 09/2013 až 08/2016, zkrácení jízdní doby přes železniční uzel Olomouc, zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/hod, zlepšení komfortu pro cestující, bezbariérové úpravy stanice, nová vnější a ostrovní nástupiště s celkovou délkou nástupních hran 1 780 m, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC Rekonstrukce významných uzlů (1)

9 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 9 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. a 3. stavba investiční náklady 2,3 mld. a 711 mil. Kč, předpoklad realizace 2017–2021, rekonstrukce výhybny Dluhonice a přilehlých úseků úpravy tratě v souvislosti s přechodem na pravostranný provoz trati Bohumín – Břeclav od zahájení platnosti grafikonu vlakové dopravy 2012/2013, stavba řeší mimoúrovňové křížení vlaků směr Olomouc – Hranice na Moravě s vlaky Přerov – Olomouc se současným zachováním mimoúrovňového křížení vlaků směr Hranice na Moravě – Přerov s vlaky Olomouc – Hranice na Moravě. Rekonstrukce významných uzlů (2)

10 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 10 Průjezd uzlem Ostrava - SP předpoklad realizace po roce 2020, zvýšení traťové rychlosti, zlepšení spolehlivosti, rekonstrukce stanice Ostrava hlavní nádraží, bezbariérová úprava nástupišť, nové informační systémy. Rekonstrukce významných uzlů (3)

11 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 11 Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (1) Modernizace traťového úseku Brno-Maloměřice (včetně) – Brno-Židenice (mimo) celkové investiční náklady 0,8 mld. Kč, realizace v období 02/2015 až 12/2015, rekonstrukce žel. svršku a spodku, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, nové trakční vedení, protihlukové stěny. Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno-Horní Heršpice (mimo) celkové investiční náklady 0,2 mld. Kč, realizace v období 02/2015 až 11/2015, modernizace traťových kolejí, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, nové trakční vedení.

12 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 12 Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín, 2. stavba ŽST Český Těšín přestavba železniční stanice – vybudování nových bezbariérových nástupišť a nového zabezpečovacího zařízení, zvýšení rychlosti ve vybraných částech zhlaví na 60–80 km/h, rekonstrukce mostních objektů, atd., předpoklad stavebního dokončení 03/2016 Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200-333,076 traťový úsek v poddolovaném území řešen s technickými parametry optimalizované tratě, hlavní náplní je výměna stávajících mostních konstrukcí v km 332,420 proběhnou zde úpravy trakčního vedení, kabelizace a zabezpečovacího zařízení, předpokládané dokončení stavby 12/2016 Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (2)

13 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 13 Železniční přejezdy na trati Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice významná role v regionální (příměstské) i turistické dopravě, velký počet křížení tratě s řadou pozemních komunikací omezuje traťovou rychlost na stávajících 20–50 km/h, vybudování nových zabezpečovacích zařízení, rekonstrukce silničního tělesa přejezdů, výhledová rychlost trati v novém stavu až 80 km/h, stavba ukončena v polovině letošního roku. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (3)

14 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 14 Rekonstrukce kunčického zhlaví v ŽST Ostrava-Vítkovice komplexní rekonstrukce celého zhlaví stanice s novým napojením vlečky Vítkovice Doprava a.s., rekonstrukce silnoproudých zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně kamerového systému a rekonstrukce mostu v km 33,223 přes ulici Místecká, realizace 06/2015 – 11/2016 celkové investiční náklady 500 mil.Kč Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (4)

15 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 15 DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk celkové investiční náklady 248 mil. Kč, 2/2013–01/2016, zkuš. provoz od 24.9.2016 dálkové řízení provozu a ovládání technologických zařízení. Železniční přejezdy na trati Kroměříž – Zborovice celkové investiční náklady 102 mil. Kč, 01/2015–10/2015, vybavení 8 přejezdů novým světelným přejezdovým zařízením. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (5)

16 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 16 DOZ Břeclav – Brno celkové investiční náklady 279 mil. Kč, 03/2014–08/2015, dálkové řízení provozu a ovládání technologických zařízení. DOZ Veselí nad Moravou (mimo) – Újezdec u Luhačovic (mimo) celkové investiční náklady 82 mil. Kč, 05/2014 - 09/2015, zkuš.provoz od 24.9.2015 dálkové řízení provozu a ovládání technologických zařízení, rekonstrukce nástupišť, snížení hlukové zátěže. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (6)

17 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 17 Revitalizace trati Opava východ – Olomouc investiční náklady 1 mld. Kč, předpoklad realizace 03–11/2016 rekonstrukce stanic Opava západ a Skrochovice, vybudování bezbariérových nástupišť, v traťovém úseku Krnov – Skrochovice zvýšení rychlosti až na 120 km/h. Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna investiční náklady 1 mld. Kč, předpoklad realizace 07/2016 – 07/2017, zvýšení rychlosti na 100km/h, kompletní rekonstrukce svršku a spodku, zřízení bezstykové koleje, rekonstrukce žst. Třebíč. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (7)

18 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 18 Revitalizace trati Bludov – Jeseník investiční náklady 1 mld. Kč, realizace 07/2015 – 06/2016, rekonstrukce stanic Ruda nad Moravou a Bohdíkov a zastávek Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice–Holba. zvýšení traťové rychlosti na 70 až 100 km/h, modernizace 15 železničních přejezdů. DOZ Mikulovice – Jeseník investiční náklady 253 mil. Kč, realizace 09/2015 – 06/2016, přestavba žst. Jeseník, nová nástupiště, zabezpečovací a sdělovací technologie. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (8)

19 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 19 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice investiční náklady 8 mld. Kč, předpoklad realizace 2019 - 2023 podstatné zvýšení propustnosti trati, zdvojkolejnění v úseku Otrokovice - Zlín celková elektrizace trati, odstranění mimoúrovňových křížení, rekonstrukce stanic a zastávek. Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Olomouc investiční náklady 5,4 mld. Kč, zvýšení traťové rychlosti a kapacity zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (9)

20 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 20 Elektrizace trati Brno – Zastávka u Brna investiční náklady 3,7 mld. Kč, předpoklad realizace 2017–2018, elektrizace trati, zdvojkolejnění trati v úseku Střelice – Zastávka u Brna, zvýšení traťové rychlosti, zlepšení stability grafikonu vlakové dopravy, nové zastávky Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (10)

21 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 21 Boskovická spojka investiční náklady 1,2 mld. Kč, předpoklad realizace 2019-2020, modernizaci části traťového úseku od Boskovic po nově zřízenou odbočku Bělá a novostavbu traťové spojky mezi odbočkou Bělá a nově zřízenou odbočkou Lhota Rapotina, úpravy konfigurace kolejiště žst. Boskovice. Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna investiční náklady 1,1 mld. Kč, trať kompletně obnovena a elektrifikována, přímé spojení s Brnem bez přestupu, zvýšení traťové rychlosti na 90km/hod Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (11)

22 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 22 DOZ Ostrava-Svinov – Petrovice u Karviné státní hranice, Dětmarovice – Mosty u Jablunkova státní hranice investiční náklady 300 mil. Kč, zapojení stavby do systému dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení z CDP Přerov. Rekonstrukce úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou předpokládané investiční náklady 1,2 mld. Kč, předpokládaná realizace 2018–2019, rekonstrukce železničního spodku a svršku, kompletní rekonstrukce stanic Křižanov a Sklené nad Oslavou. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (12)

23 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 23 Revitalizace trati Břeclav – Znojmo investiční náklady 1 mld. Kč, předpoklad realizace 07/2016 – 07/2017, rekonstrukce v úseku Boří les (mimo) – Valtice (včetně), rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Vybrané projekty modernizace tratí na Moravě (13)

24 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 24 Další připravované stavby na Moravě pro plánovací období 2014–2020 Modernizace trati Olomouc – Prostějov – Nezamyslice – zpracovává se SP Modernizace trati Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná - zpracovává se SP Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice /Bylnice/ Veselí nad Moravou – SP zpracována Ostrava – Val. Meziříčí, Frýdek-Místek – Český Těšín/Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a Studénka – Veřovice – zpracovává se SP Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

25 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 25 Modernizace trati Brno – Přerov – Moravská magistrála Výrazné zlepšení dostupnosti Brna, střední Moravy a Ostravska, modernizace trati až na rychlost 200 km/h, výrazné zkrácení jízdní doby Ostrava – Brno, výraznější úspora času po dokončení vysokorychlostní tratě Přerov – Bohumín, zdvoukolejnění trati v délce 76,5 km, podstatné zvýšení propustnosti trati, odstranění mimoúrovňových křížení, snížení hlukové zátěže, schválena studie proveditelnosti Ministerstvem dopravy.

26 www.szdc.cz © Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Luhačovice, 24. 9. 2015 Priority železniční infrastruktury na Moravě v období 2014–2020 Ing. Mojmír Nejezchleb náměstek generálního ředitele pro modernizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google