Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 1 Téma: Občanské právo II – Majetková práva Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: listopad 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K051 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA051 Anotace: Seznámení se základními pojmy majetkového práva.

2 Občanské právo II – Majetková práva Absolutní a relativní majetková práva, věci hmotné a nehmotné, závazky z právních jednání a protiprávních jednání

3 Absolutní majetková práva působí všeobecně vůči každé osobě právo vlastnictví vlastník má nad svým majetkem absolutní moc nikdo nesmí nezasahovat do cizího vlastnictví cílem právní úpravy je ochrana majetku vlastníka

4 Relativní majetková práva (závazková, obligační) uplatňují se v závazkových vztazích, ve kterých je určitá osoba oprávněna žádat splnění povinností od jiné osoby oprávnění = pohledávka oprávněná osoba = věřitel povinnost = dluh (závazek, jakákoliv povinnost dlužníka) povinná osoba = dlužník

5 Věci hmotné věci movité a nemovité (šperky, budovy) věci spotřebitelné a opotřebitelné (hruška, televize) věci zastupitelné - hromadné a nezastupitelné - individuálně určené (látka, kousek látky) věci dělitelné a nedělitelné (pozemek, garáž) věc hlavní a její součásti nebo příslušenství (auto + kola)

6 Věci nehmotné nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení produkty myšlení (vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy, know-how, díla literární, umělecká a vědecká) mají majetkovou hodnotu, oceňují se, mohou se zpeněžit, např. ochranná známka Coca-Cola pohledávky nebo práva vyplývající z používání ochranných známek

7 Úkoly, cvičení: Uveďte další příklady věcí movitých a nemovitých. Uveďte další příklady věcí spotřebitelných a opotřebitelných. Najděte sporné příklady při rozlišování hmotných věcí - např. zemní plyn. Uveďte další příklady ochranných známek.

8 Absolutní majetková práva - věcná práva k věcem vlastním držba – je faktické ovládání věci vlastnictví – vlastník je oprávněn se svými věcmi libovolně nakládat v mezích právního řádu spoluvlastnictví právo duševního vlastnictví – zákon o právu autorském

9 Absolutní majetková práva - věcná práva k věcem cizím právo stavby věcná břemena zástavní právo – zástava je věc určená k zajištění pohledávky zadržovací právo – např. švadlena má právo zadržet ušité šaty, dokud jí zákaznice nezaplatí dlužnou částku za ušití oděvu dědické právo – přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce = dědice

10 Relativní majetková práva - závazky z právních jednání darování koupě směna nájem pacht dílo licence zápůjčka a úvěr

11 Závazky z protiprávních jednání odpovědnost za škodu a za nemajetkovou újmu – obecnou odpovědnost má fyzická i právnická osoba, včetně škody způsobené zvířaty nebo věcmi bezdůvodné obohacení – přijetí peněz zaslané omylem na bankovní účet nekalá soutěž – porušovaní pravidel poctivého podnikání (klamavá reklama)

12 Literatura, citace: HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. ISBN 978-807-3581-633. RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google