Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaVěcná práva Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol seznámit studenty s rozdíly mezi držbou, vlastnictvím, zástavním a zadržovacím právem. Datum tvorby5. 1. 2014

2 VĚCNÁ PRÁVA = Subjektivní práva majetkového charakteru, absolutní (působí vůči všem),objektem je věc v právním smyslu Rozdíly mezi věcnými a obligačními vztahy Věcné 1) Stačí 1 subjekt2) Vztah k věci 3) Nakládání s věcí bez souhlasu jiného Obligační 1) min. 2 subjekty2) Vztah mezi osobami 3) Nakládání s věci se svolením jiného

3 DRUHY VĚCNÝCH PRÁV 1) DRŽBA 2) VLASTNICKÉ PRÁVO (výlučné, spoluvlastnictví, SJM) K věci cizí 3) PRÁVO STAVBY 4) VĚCNÁ BŘEMENA (služebnosti, reálná břemena) 5) PRÁVO ZÁSTAVNÍ A PODZÁSTAVNÍ 6) ZADRŽOVACÍ 7) SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU

4 DRŽBA Nabytí Vyžaduje ovládání předmětu + vůli vykonávat právo pro sebe a) Derivativně (od původního držitele) b) originárně Zánik 1) Držitel se jí vzdá 2) Trvale ztratí možnost vykonávat obsah práva 3) Držitel byl z držby vypuzen a neuchová si ji svépomocí ani žalobou řádnáZaložena na platném právním důvodu poctiváKdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává praváNeprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně, vloudil potajmu nebo lstí, nebo kdo se snaží proměnit v trvalé právo, co bylo povoleno výprosou

5 VLASTNICKÉ PRÁVO  Typická jeho publicita (existenci těchto práv je možno ověřit ve veřejných seznamech např. katastr nemovitostí)  Patří mezi základní lidská práva (čl. 11 LZPS)  Vlastník může s věcí volně nakládat, tj. Omezení 1) Vnitřní (vyplývá z povahy vlastnictví - zavazuje) 2) Vnější (z vůle vlastníka, soudu nebo orgánu) držetužívatpožívatpřevádět

6 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 1) Přivlastnění: Věc, která nikomu nepatří, vlastník ji opustil 2) Přírůstek (př. narodí se tele) 3) Vydržení: Fakticky ovládá věc a chová se jako její vlastník 4) Převod vlastnického práva Movitost- předáním, nemovitost – zápisem do veřejného seznamu (koupím krávu) 5) Nabytí od neoprávněného: ( někde měl u sebe naši krávu) 6) Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci: (soud rozhodne, komu patří kráva)

7 SPOLUVLASTNICTVÍ Spoluvlastníci se považují za jedinou osobu, mají právo k celé věci. Spoluvlastnický podíl je v úplném vlastnictví každého spoluvlastníka a vyjadřuje míru účasti na právech a povinnostech. Spoluvlastníci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně Běžná správa se rozhoduje většinou hlasů Významné záležitosti vyžadují 2/3 hlasů

8 PRÁVO STAVBY Stavba je součástí pozemku Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby, která může mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu Není důležité, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. Může být založeno smlouvou, vydržením, rozhodnutím orgánu veřejné moci Právo je dočasné max. 99 let

9 VĚCNÁ BŘEMENA SLUŽEBNOSTIREÁLNÁ BŘEMENA a) Pozemková - Nezbytná cesta - Služebnost okapu, rozlivu - Právo na vodu, pastvy - Opora cizí zdi - Inženýrské sítě b) Osobní - Užívací a požívací právo - Služebnost bytu Vlastník věci je povinen ke konání či plnění vůči povinnému.

10 ZÁSTAVNÍ PRÁVO Oprávnění věřitele, nesplní-li dlužník řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše Předmětem zástavy je dluh= povinnost k příslušnému plnění Forma: 1) písemná 2) veřejná listina Podzástavní právo  Zajištění na druhou  Zajištění věřitelovy pohledávky zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem

11 ZADRŽOVACÍ PRÁVOSPRÁVA CIZÍHO MAJETKU  retenční právo  oprávnění držitele zadržet cizí movitou věc, kterou má oprávněně u sebe, a to k zajištění své pohledávky vůči osobě, které by jinak byl povinen tuto věc vydat  př. v případě opravy auta, kterou ale objednatel nebude chtít zaplatit.  Správce spravuje svěřený majetek, který mu nepatří, ve prospěch 3. osoby CÍL SPRÁVY Prostáplná Zachování majetku Rozmnožení majetku

12 Otázky  Pokuste se vyjmenovat jednotlivá práva k cizí věci.  Co je to retenční právo?  Jak je časově omezeno právo stavby?  Jak lze nabýt vlastnické právo?  Jaký je rozdíl mezi věcným a závazkovým právem?  Vyjmenujte 3 pozemkové služebnosti.

13 Zdroje  DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0  AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=stop&ex=1#ai:MC900411244|  AUTOR NEUVEDEN. http:// office.microsoft.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW:http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1va&ex=1#ai:MC9 00216972|  AUTOR NEUVEDEN. http:// office.microsoft.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=BYTOVKA&ex=1#ai:MC900183468|  AUTOR NEUVEDEN. http:// office.microsoft.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=zedn%C3%ADk&ex=1#ai:MC900334108|  AUTOR NEUVEDEN.. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 5.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=b%C5%99emeno&ex=1#ai:MC900383548|


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google