Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální práce s lidmi ohroženými nebo sociálně vyloučenými Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální práce s lidmi ohroženými nebo sociálně vyloučenými Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Sociální práce s lidmi ohroženými nebo sociálně vyloučenými Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV

2 Základní rámec zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace sociální začleňování – proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný sociální služba – činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení sociální práce – přímá práce s klientem, případná koordinace a zprostředkování pomoci tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

3 síť romských poradců a sociálních kurátorů, která přešla na OÚ ORP ze zrušených okresních úřadů, kteří mají znalosti potřeb v terénu registrovaní poskytovatelé sociálních služeb – zejména možnosti pomoci prostřednictvím sociální rehabilitace a terénní sociální práce přímo v lokalitách Pomoc poskytnutá prostřednictvím soc. služeb musí:  vycházet z individuálně určených potřeb osob  působit aktivně  podporovat rozvoj jejich samostatnosti  motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace Sociální služby v procesu sociálního začleňování:  jsou pouze jednou z mnoha komponent,  nemohou být univerzálním modelem a  nemohou nahrazovat ostatní chybějící články tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

4 Plánování sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb:  výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území (nutnost identifikace konkrétních problémů)  zajišťován orgány veřejné správy (sociální služby musí sloužit jako objednaný produkt k uspokojení zjištěných potřeb)  tvorba založena na spolupráci všech zainteresovaných subjektů (orgán veřejné správy jako garant, poskytovatelé sociální služby, uživatelé sociální služby) Role MPSV:  podpora rozhodovacích procesů (konzultace, metodika)  možnost pouze pozitivních sankcí (kdo plánuje, může získat dotace, know-how, podporu) tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

5 Možnosti podpory nastavení systému - zákon o sociálních službách metodická podpora a konzultace, akreditace vzdělávání v sociálních službách systém kontroly a inspekce kvality plánování rozvoje sociálních služeb kompetence obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajů, krajských úřadů a MPSV jsou stanoveny v § 92-96 zákona o sociálních službách tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

6 tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Možnosti podpory z MPSV dotace ze státního rozpočtu ČR - poskytuje každoročně odbor sociálních služeb a sociálního začleňování. Poskytovány centrálním dotačním systémem – snaha o decentralizaci a převedení dotačních řízení na kraje (ovšem pouze za předpokladu, že řízení nebude diskriminační a nebude podporovat zařízení zřizované kraji (jak se ukázalo při dotačním řízení na letošní rok). Pro příklad v roce 2010 a 2011 bylo službám sociální prevence (mimo prostředky ESF) přiděleno každý rok cca ¾ mld. Kč tvorba Strategie pro sociálního začleňování Podpora prostřednictvím čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů – např. jednotlivé výzvy MPSV nebo IP krajů

7 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Možnosti podpory z MPSV Novelou zákona o sociálních službách byl v § 92 písm. d) rozšířen výkon státní správy na OÚ ORP o koordinaci poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob Jelikož se jedná o výkon přenesené působnosti, MPSV samozřejmě zajišťuje metodickou podporu, organizuje konzultační dny pro krajské metodiky, kteří v rámci přenesené působnosti koordinují a vedou sociální pracovníky na OÚ ORP MPSV připravuje metodiku pro výkon sociální práce, která naváže na úspěšné projekty, které již podpořilo dříve, a které realizovala Ostravská universita - vzdělávání sociálních kurátorů a vzdělávání terénních sociálních pracovníků

8 Možnosti řešení v rámci sociálních služeb  prostupnost a dostupnost sociálních služeb – 1. pomoc pro osoby v nouzi a v krizi  propojení s dávkovými systémy – poskytnout základní „sociální síť“, pomoci člověku v krizi, stabilizovat ho a aktivizovat a vrátit ho do běžného života, neboli „sociálně jej začlenit“ Související problémy (nikoli v oblasti sociálních služeb)  dostupnost kvalitního a cenově přijatelného bydlení pro nízkopříjmové skupiny osob  extrémní zadluženost – prevence a pomoc – přesné vymezení pojmu „lichva“ a její důsledné potírání, přísnější posuzování udělování povolení k poskytování půjček a úvěrů, včetně důsledné kontroly a postihu  prevence před ztrátou bydlení (zejména v souvislosti se zadlužením a exekucemi) tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

9 tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce 1. Prevence - všechny úrovně např.: prevence vystěhování, prevence před ztrátou bydlení práce s lidmi z VT – oddlužení, zaměstnání lidí se záznamem v RT pomoc pro lidi se závislostmi výuka „sociálních dovedností“ na školách 2. Vzdělávání Výchova k demokracii – tolerance k menšinám, k neúspěšným apod., posilování finanční gramotnosti a sociálních dovedností 3. Publicita, informování veřejnosti - např. vést kampaň podobně jako „Rok 2010 – rok boje proti chudobě“

10 Náměty, podněty, návrhy, otázky a možnosti: V rámci poskytování (odprodeji) pozemků developerům by si samospráva měla velmi zvážit a ohlídat, jakým způsobem bude projekt developera realizován a co bude výsledkem Prevence před ztrátou bydlení Spolupráce samospráv, státní správy, poskytovatelů sociálních služeb se zapojením samotných uživatelů. tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce

11 tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz Na závěr: …odpovědnost … …životní zvraty a nenadálé situace … …služby sociální prevence a sociální začlenění… …potřeba dalších návazných služeb … …kombinace nastavení stávajícího systému a plánovaných opatření… => účinnější a kvalitnější pomoc => lepší vyhlídky pro sociálně vyloučené na důstojnější život

12 Děkuji za pozornost Mgr. Adolf Polák Odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Tel:+420 221 923 965 E-mail: adolf.polak@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb a sociální práce tel: 224 923 965, e-mail:adolf.polak@mpsv.cz, www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Sociální práce s lidmi ohroženými nebo sociálně vyloučenými Mgr.Adolf Polák, Odbor sociálních služeb a sociální práce, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google