Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Minimalizace rizik spojených s přepravou Aon Stach Česká republika Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol. s r.o. 602.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Minimalizace rizik spojených s přepravou Aon Stach Česká republika Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol. s r.o. 602."— Transkript prezentace:

1 Minimalizace rizik spojených s přepravou Aon Stach Česká republika Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol. s r.o. www.aon.cz www.aon.com 602 394 644

2 1 www.aon.cz Aon Stach Česká republika Fúze 1.1.07 Akvizice 12.7.06

3 2 www.aon.cz Aon Česká republika, spol. s r.o. Základní údaje Aon Česká Republika s.r.o. Šafaříkova 201/17, Praha 2 zákl. kapitál: 3.550.000 Kč zahájení činnosti: 16.7.1992 STACH & S.T., a.s. Kolovratská 2/111, Praha 10 zákl. kapitál: 5.000.000 Kč zahájení činnosti: září 1991 obě společnosti jsou zakládajícími členy AČPM pojištění profesní odpovědnosti –globální smlouva 20 mil. USD pro jednu událost, 103,5 mil. USD pro všechny události –lokální smlouva 35 mil Kč (Aon ČR) a 500 mil. Kč (Stach).

4 3 www.aon.cz Aon Česká republika, spol. s r.o. Základní údaje Vývoj zprostředkovaného pojistného v ČR (v mil. Kč) 2003200420052006* Aon Česká republika887891802 2 122 STACH GROUP v ČR1 0451 1541 159 Vývoj počtu zaměstnanců 2003200420052006 Aon Česká republika605859 123 STACH GROUP v ČR778084

5 4 www.aon.cz Akciová společnost se sídlem v Chicagu Aktiva v roce 2005 ve výši 27,818 mld. USD Příjmy v roce 2005 ve výši 10,030 mld. USD 40.000 pracovníků v pojistně makléřské činnosti 46.000 pracovníků celkem 500 kanceláří ve 120 zemích světa 237 místo v žebříčku FORTUNE 500 v roce 2005 Rating S&P „A-“ Aon Corporation je akreditovaný makléř u Lloyd´s Možnost zajištění servisu ve všech zemích světa Aon Corporation Profil

6 5 www.aon.cz Největší pojišťovací makléř v ČR Největší pojišťovací, zajišťovací a kaptivní makléř na světě Pro své klienty zajišťuje jako jeden z mála makléřů kompletní pojistný servis: –Identifikace a zhodnocení rizik, úprava standardních pojistných produktů –Vypsání výběrového řízení na vhodného pojistitele –Upsání rizik u pojistitele –Likvidace škod –Tvorba pojistného manuálu a jiných příruček –Školící a jiná činnost, tvorba nových druhů pojištění Hlavní orientace – velké a střední průmyslové celky, speciální druhy pojištění jako např. přeprava, životní pojištění, pojištění v návaznosti na zákonné podmínky, mezinárodní pojištění apod. Aon Česká republika, spol. s r.o.

7 6 www.aon.cz Vznik škody Nejčastější příčiny škod Působení přírodních jevů bez návaznosti na lidský faktor Důsledky lidské činnosti - autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, havárie lodí apod. Nedostatky spojené s uložením nákladu, působení vlhka či tepla, překocení nákladu apod. Neodborné zacházení s nákladem Krádeže Přirozená povaha zboží – koroze, vyschnutí, zapaření, rychlokazitelnost, plesnivění apod. Události válečného či politického charakteru Další vlivy, např. působení hlodavců, jaderné či radioaktivní záření Opoždění dodávky, nepřevzetí zásilky příjemcem, škody způsobené třetím osobám

8 7 www.aon.cz Vznik škody

9 8 www.aon.cz Vznik škody

10 9 www.aon.cz Vznik škody

11 10 www.aon.cz Vznik škody

12 11 www.aon.cz Vznik škody

13 12 www.aon.cz Vznik škody

14 13 www.aon.cz Vznik škody

15 14 www.aon.cz Vznik škody

16 15 www.aon.cz Vznik škody

17 16 www.aon.cz Vznik škody

18 17 www.aon.cz Vznik škody

19 18 www.aon.cz Vznik škody

20 19 www.aon.cz Vznik škody

21 20 www.aon.cz Vznik škody Velikost rizika závisí na Charakteru přepravovaného zboží Charakteru cílových a tranzitních teritorií, (přírodní, politické či infrastrukturní podmínky) Přepravní vzdálenosti Způsobu přepravy Počtu manipulačních operací prováděných v průběhu celého přepravního procesu Odborných schopnostech a zkušenostech subjektů podílejících se na realizaci obchodního případu a souvisejících (přepravních) služeb

22 21 www.aon.cz Možnosti pojištění Omezení přepravní rizik Pojištění zásilky během přepravy „DOPRAVNÍ POJIŠTĚNÍ - nejčastěji ze SKLADU DO SKLADU“ – důvodem k pojistnému plnění je sama skutečnost, že došlo ke škodě na přepravovaném zboží Pojištění odpovědnosti za škody z přepravních smluv „POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPRAVCE“ dopravce odpovídá za úplnou či částečnou ztrátu zásilky nebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty, či zasilatelský smluv. „POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZASÍLATELE“ zasílatel odpovídá za škodu vzniklou jinému v souvislosti s obstaráním přepravy V žádném případě se nejedná o pojištění duplicitní. Podstatné rozdílnosti jsou v rozsahu pojistného krytí.

23 22 www.aon.cz Dopravní pojištění Pojištění v závislosti na INCOTERMS či jiných dohodnutých pravidlech Dělení pojištění: A: dle rozsahu pojištění: - proti všem rizikům (s ujednanými výlukami) - proti vyjmenovaným nebezpečím (požár, výbuch, nehoda dopr. prostředku, vyložení v nouzovém přístavu, zemětřesení, sopečný výbuch, úder blesku, oběť společné havárie, svržení či spláchnutí z paluby, vniknutí vody, pád při nakládání či vykládání) - proti nejzávažnějším rizikům „totální škoda“ (požár, výbuch, nehoda dopr. prostředku, vyložení v nouzovém přístavu, oběť společné havárie, svržení z paluby) B: dle způsobu sjednání: - jednorázové pojištění – co přeprava to jedna pojistná smlouva - hromadné pojištění zásilek – s hlášením zásilek v dohodnutých termínech - obratové pojištění – pojištění celého obratu společnosti „tj. všechny přepravy“

24 23 www.aon.cz Dopravní pojištění Dopravní pojištění - pokračování Pojistná částka:dle faktury u CIP na 110 %, (s možností pojištění i nákladů na přepravu, cla, zisku) Spoluúčast :obvykle není sjednána = 0,-Kč Doba trvání pojištění: dle sjednání – obvykle ze skladu do skladu Oprávněná osoba:pojistník / pojištěný dle ujednání INCOTERMS či obchodní smlouvy o prodeji zboží Předmět pojištění:obchodní zásilky (resp. zájem na zachování zásilky v témže stavu jež byla před pojištěním) Doklady pro řešení škody: všechny doklady jež vydal pojistitel (certifikát, pojistka), originál přepravního dokladu, originál škodního zápisu, vyčíslení škody „faktura“, identifikaci osoby jež obdrží náhradu, originál zprávy o příčině či rozsahu škody, doklad o uplatnění škody po viníkovi

25 24 www.aon.cz Dopravní pojištění Dopravní pojištění – pokračování – VÝLUKY  Pojistitelné po dohodě za příplatek a se spoluúčastí Přirozená povaha zásilky, vnitřní zkáza, lom, úbytek, roztavení, rozpuštění Uhynutí zvířat, rostlin, působení povětrnostních vlivů, lodních výparů, hmyzu, hlodavců apod. Poškrábání, odření, vnitřní vada, ztráta funkčnosti, zkrat, přepětí, indukce Obvyklá vlhkost vzduchu, či obvyklé kolísání teplot Přeprava v otevřených dopravních prostředcích či říčních lodích Válečné události, pirátství, vzpoura, plenění, násilné nepokoje, stávky, výluky, blokády, sabotáže, teroristické či náboženské akty  Nepojistitelné Vady věci jež byly známé před započetím přepravy (nakládky) Vadné či nevhodné balení Obvyklé obchodní rozdíly či úbytky, množství či objemu zásilky Zpronevěra, úmyslné jednání pojištěného, pojistníka, nedodržení sjednané dodací lhůty Porušení celních, deklaračních předpisů, zásah státní moci či veřejné zprávy Působení jaderné energie, kybernetická rizika Platební neschopnost provozovatele dopravního prostředku

26 25 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Hranice odpovědnost je vesměs určena mezinárodní úmluvou vztahující se na příslušné odvětví, jejímž signatářem je stát, jehož je dopravce příslušníkem. Letecké nákladní dopravaMontreal 1999 Mezinárodní silniční nákladní dopravaCMR Ženeva 1956 a Protokol k této úmluvě 1978 Mezinárodní železniční přeprava zbožíCOTIF s ratifikací v Litvě 2003 Vnitrozemská vodní dopravaodpovědnost s parlamentní úpravou CMNI shodnou s Evropským ujednáním Námořní dopravas uvedením na rubu námořního konosamentu

27 26 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Letecké nákladní dopravaMontreal 1999 Dopravce odpovídá za škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození přepravovaného nákladu pouze za podmínky, že událost která způsobila škodu nastala v průběhu přepravy Dopravce neodpovídá vůbec či v omezené míře pokud škoda nastala: – Vlastní vadou, kvalitou přepravovaného nákladu – Vadným balením – Válkou či následky ozbrojeného konfliktu – Zásahem úřední moci Omezení odpovědnosti dopravce za škodu je do výše 17 SDR/ZPČ za kilogram pokud nebyl za příplatek dohodnut limit vyšší

28 27 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Mezinárodní silniční nákladní dopravaCMR Ženeva 1956 a Protokol k této úmluvě 1978 Dopravce odpovídá za škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození přepravovaného nákladu, která vznikne od okamžiku převzetí do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty Dopravce je zproštěn odpovědnosti: – Při přepravě v otevřených vozidlech bez plachet – Při chybějícím či vadném obalu – Za proces nakládky, vykládky odesílatelem, příjemcem či osobami jednající za ně – Pokud ke škodě dojde přirozenou povahou zásilky, působením hlodavců, a za úbytek, rez, lom, vnitřní kažení – Nedostatečné či vadné značky, – Přeprava živých zvířat

29 28 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Omezení odpovědnosti za škodu do výše 25 zlatých franků / 8,33 SDR/ZPČ za kg chybějící brutto váhy Dále se hradí dovozné, clo a jiné výlohy související s přepravou V případě překročení dodací lhůty je odpovědný pouze do výše dovozného (rozpor mezi Anglickou a Francouzskou verzí) Odesílatel může, zaplatí-li dohodnutý příplatek k přepravnému, udat v nákladním listě cenu zásilky převyšující hranici stanovenou v čl. 23 odst. 3 CMR a v takovém případě nahrazuje cena tuto hranici: vyšší náhradu lze požadovat pouze, pokud byl sjednán za příplatek k přepravnému zvláštní zájem na dodání čl. 24 („vyšší hodnota zásilky“) a čl. 26 („překročení dodací lhůty“) CMR

30 29 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Mezinárodní železniční přeprava zbožíCOTIF s ratifikací v Litvě 2003 Dopravce odpovídá za škodu v případě zničení, ztráty nebo poškození přepravovaného nákladu, která vznikne od okamžiku převzetí do okamžiku jejího vydání, jakož i za překročení dodací lhůty Dopravce je zproštěn odpovědnosti: – Při přepravě v otevřených vozech – Při chybějícím či vadném obalu – Z přirozené povahy zásilky – Při nesprávném, nepřesném či neúplném označení zásilky – Při přepravě živých zvířat – V případě, kdy přeprava měla být doprovázena a ke ztrátě nebo poškození došlo za okolnosti, které měl doprovod odvrátit Omezení odpovědnosti dopravce za škodu je do výše 17 SDR/ZPČ za kg chybějící brutto váhy, pokud nebyl za příplatek dohodnut limit vyšší

31 30 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Vnitrozemská vodní doprava Podle českého práva dopravce odpovídá za škodu na zásilce, která vznikne od okamžiku převzetí do okamžiku jejího vydání. Dopravce je povinen nahradit škodu až do výše, jež měla zásilka při předání dopravci. Parlamentem již byla ratifikována dohoda řešící shodnost s námořní přepravou (zatím není podpis prezidenta ČR) tj. Úmluva CMNI. Omezení odpovědnosti dopravce za škodu do výše: - 666,67 SDR/ZPČ za každé balení nebo nákladovou jednotku uvedenou v přepravním dokladu (bedna, svazek, paleta apod.), nebo - 2 SDR/ZPČ za každý kg brutto hmotnosti, nebo - 20.000 SDR/ZPČ za každý TEU vč. zboží (dvacetistopý kontejner)

32 31 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti dopravce Námořní liniová doprava V námořní přepravě je odpovědnost uvedena na rubu náložného listu/konosamentu. Hranice odpovědnosti není stejná a je určena vlajkou lodi, resp. státní příslušností rejdaře, podle toho, k jaké mezinárodní úmluvě přistoupil stát, pod jehož vlajkou loď pluje, ale i místem kde byl dokument vystaven (např. Hamburské pravidla). - Haagské pravidla 1924 – 100 Lstg za zásilku - Haagsko-Visbycká pravidla 1968 – 666,67 SDR/ZPČ za jednotku, nebo 2 SDR/ZPČ za každý kg brutto hmotnosti (EU) - Hamburská pravidla 1978 – 835 SDR/ZPČ za jednotku, nebo 2,5 SDR/ZPČ za každý kg brutto hmotnosti (EU) - dle COGSA – zákon USA – 500 USD za jednotku (USA) - vlastní právní úprava států (například Čína, různé modifikace) - úprava CMI za účelem sjednocení – ve fázi příprav a jednání

33 32 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti zasilatele Zasilatel odpovídá za škody v plné míře (hmotná škoda i škoda následná). Často zasilatel je ve skutečnosti dopravce (přijímá objednávky na přepravu a nikoli zasilatelský příkaz a účtuje dopravné v plné výši a nikoli pouze úplatu za obstarání přepravy) Pokud zasílatel odpovídá ze zasilatelské smlouvy za škodu a je členem Svazu spedice a logistiky ČR, je jeho povinnost škodu nahradit omezena dle ujednání v obchodních podmínkách: - Ve všech případech částkou 20.000 SDR/ZPČ na škodní událost majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody, nebo - V případě, ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zasílatelem převzaté zásilky za účelem obstarání přepravy do výše 8,33 SDR/ZPČ za kg brutto váhy ztracené, zničené či poškozené zásilky - Nepřímé škody ani ušlý zisk se nehradí vůbec

34 33 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škody dopravce Pojistná částka:čerpatelná, na jeden dopr. prostředek, případně na jeden pojistný rok Spoluúčast :dle uvážení dopravce či zasilatele Místo pojištění:teritorium působnosti Doba trvání pojištění: jeden pojistný rok Předmět pojištění:odpovědnost za škodu na zboží Výluky: - vady které existovaly v době převzetí, - škody ze kterých se dokáže dopravce vyvinit „exkulpace“ - škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí - další možné výluky uvedené v pojistné smlouvě - přepravy prováděné v rozporu s právními předpisy

35 34 www.aon.cz Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škody - pokračování Výluky:- působení jaderné či radioaktivní energie, válečné či politické události, zásah státní moci, působení vyšší moci, zabavení apod. - škody z titulu přírodních katastrof, zřícení staveb - škody při skladování - škody vzniklé z důvodu nesplnění obecné povinnosti k odvrácení /minimalizaci škody, - spolunaloženými věcmi - loupeží, mankem, inventárními ztrátami, zmizením - při přepravě určitých druhů zásilek (drahé kovy/kameny, šperky, peníze, cenné papíry, dokumenty a listiny, umělecké/sběratelské/historické předměty, stěhované svršky, živá zvířata apod.)

36 35 www.aon.cz Literatura INCOTERMS 2000 CMR a další mezinárodní úmluvy Obchodní zákoník Přeprava nákladu v silniční dopravě Sborníky přednášek o rizicích spojených s přepravou zboží Pojistné podmínky

37 Minimalizace rizik spojených s přepravou Diskuse Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Minimalizace rizik spojených s přepravou Aon Stach Česká republika Ing. Pavel Hendrych Aon Stach Česká republika, spol. s r.o. 602."

Podobné prezentace


Reklamy Google