Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

2 Charakteristiky projektu  Typ projektu: individuální, národní  Prioritní osa 4:Systémový rámec celoživotního učení  Oblast podpory 4.1: Systémový rámec počátečního vzdělávání  Celková doba realizace projektu: 2008 – 2012  Celkové náklady: 110 000 000

3 Cíle projektu  Vytvářet širokou metodickou podporu SOŠ a SOU při tvorbě školních vzdělávacích programů a následně při jejich realizaci  Napomáhat pilotním školám při ověřování a inovaci pilotních ŠVP – dokončit ověřování v celém vzděl. cyklu  Podporovat sociální partnerství v odborném vzdělávání  Informovat širokou veřejnost o cílech kurikulární reformy v počátečním odborném vzdělávání

4 Komu bude projekt prospěšný?  Hlavní cílová skupina pilotní školy projektu Pilot S (30), ředitelé a koordinátoři tvorby ŠVP na dalších školách, lektoři a konzultanti;odborná i laická veřejnost  Sekundární skupina žáci; vzdělavatelé (centra DVPP, VŠ), zřizovatelé škol a decizní orgány (zpětná vazba, podněty pro své záměry)

5 Co projekt zohledňuje ? 1.Obavy škol z náročnosti tvorby ŠVP a vyššího pracovního vytížení jak při zpracování ŠVP, tak při výuce

6 2. Potřeby škol z hlediska zavádění KR  Doplnit si pedagogické vzdělání

7  Potřeba systematické metodické pomoci při tvorbě a zavádění ŠVP

8 Dále zohledňuje 2.Postup zavádění RVP a ŠVP RVP: 2007 (61 RVP)– 2010 ŠVP: 2008 - 2012 3. Připravenost SOŠ a SOU na tvorbu ŠVP a poskytovaná podpora – možnosti DVPP 4. Realizace, výsledky a využitelnost projektu Pilot S

9 Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných SOŠ a SOU  Cíl: Ověřit postupy a prostředky pro zavádění dvoustupňové tvorby VP  Výstupy: Pilotní ŠVP, metodika tvorby ŠVP, studijní texty, ověřený program DVPP, poradenská činnost PŠ,  Současná etapa řešení: Ověřování výuky ve 2. roč.; podpora ostatním školám (DVPP,Zpravodaj, web proejktu, konference)

10 Plánované aktivity A.Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU B.Podpora sociálního partnerství v OV C.Metodická podpora tvorby a realizace ŠVP na ostatních SOŠ a SOU D.Osvětová a informační podpora kurikulární reformy E.Management a propagace projektu

11 Aktivita A  Sledování realizace ŠVP na pilotních školách až do ZZ a MZ; inovace ŠVP  Podpora PŠ při realizaci a inovaci ŠVP  Shromažďování a zprostředkování příkladů dobré praxe PŠ  Rozvoj profesních kompetencí učitelů  Výstupy: Inovované ŠVP,PDP, evaluační zprávy a doporučení  2008-2011; náklady: 25 mil.

12 Aktivita B Podpora sociálního partnerství v OV  Sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery  Šetření mechanismů zapojení SP do vzdělávání a tvorby ŠVP na dalších školách  Vyhledávání a zprostředkování příkladů  Výstupy: Studie, příklady DP  2008 – 2012; náklady 5 mil.

13 Přispěje realizace ŠVP k prohloubení spolupráce se zaměstnavateli?

14 Přispěje realizace ŠVP k prohloubení spolupráce s rodiči?

15 Aktivita C Metodická podpora tvorby a realizace ŠVP  Příprava škol na tvorbu ŠVP: vzdělávání lektorů DVPP a konzultantů; sledování potřeb škol, studijní a metodické materiály  Poradenství k tvorbě a realizaci ŠVP; regionální konzultační centra, podněty pro inovaci metodiky a zkvalitňování ŠVP  Podpora zavádění prvků inovativní pedagogiky: zprostředkování zkušeností a PDP škol, podpůrné materiály, sledování potřeb škol  2008 – 2012; náklady 40 mil.

16 Aktivita D Osvětová a informační podpora kurikulární reformy v OV  Záměr:Objasňování KR, zkušeností z realizace, propojení s TP, vývojové trendy atp.  Cílová skupiny: pedagogická i nepedagogická veřejnost  Prostředky: masová média, propagační materiály, přímá komunikace (např. kulaté stoly, besedy, semináře)  2008 – 2012; náklady 30 mil.

17 Aktivita E Management a propagace projektu  Průběžné obsahové, a organizační řízení probíhajících aktivit projektu  Marketing projektu, distribuce výstupů  Finanční řízení, vedení stanovené agendy  PR projektu, šíření výsledků; webové stránky projektu, informační zpravodaj  2008 – 2012; náklady 10 mil.

18 Vazba na jiné projekty  Aktivita A: Pilot S, Kvalita II – evaluace výsledků, Metodika II (využití portálu rvp.cz), Klíč (klíčové kompetence)  Aktivita B: Pilot S, Metodika II, UNIV (celoživotní vzdělávání)  Aktivita C: Metodika II, Klíčové kompetence, Kurikulum G, Podpora (DVPP)  Aktivita D: Propagace projektů MŠMT OP VK

19 Děkujeme Vám za pozornost Kontakty: PhDr. Jana Kašparová, NÚOV jana.kasparova@nuov.cz Mgr. Irena Palánová, NÚOV irena.palanova@nuov.cz


Stáhnout ppt "KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google