Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 K LÍČOVÁ SLOVA Předmět účetnictví Význam a funkce účetnictví Právní normy Směrná účtová osnova a účtový rozvrh Vnitropodnikové směrnice Účetní zásady

3 PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech a to v peněžních jednotkách. Poskytuje informace o 1. stavu a pohybu aktiv a pasiv; 2. nákladech, výnosech a s tím související zjištění hospodářského výsledku. Funkce účetnictví 1. Poskytuje informace pro potřeby podnikatele. 2. Může sloužit jako důkazný prostředek při vedení sporů. 3. Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku. 4. Zjištění informací pro účely daňové. 5. Umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření.

4 P RÁVNÍ NORMY Zákon o účetnictví Vyhláška Ministerstva financí - podnikatelských subjektů se týká vyhláška č. 500/2002 Sb., ustanovení zákona o účetnictví (jednotlivé části a položky účetní závěrky). České účetní standardy - podrobnější výklad k jednotlivým oblastem účetnictví Obchodní zákoník České účetní standardy - stanoví například povinnost uložení účetních a dalších listin do obchodního rejstříku, daňové zákony, zákon o cenných papírech, zákon o cestovních náhradách atd.

5 § ZÁKON § Účetnictví je úplné. Účetnictví je vedeno průkazně. Účetnictví je správné. Definuje osoby. Definuje období. Povinnosti při vedení a jejich metody Pravidla při oceňování Účetní knihy Směrovou účetní osnovu Účetní závěrky a jejich zveřejnění Zákon o účetnictvíObsah zákona

6 § ZÁKON § = kdo je účetní jednotka Právnická osoba Fyzická osoba Ostatní FO, které přesáhly stanovený obrat Ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí PO ode dne svého vzniku až po den svého zániku. FO jsou účetní jednotkou dle překročení ročního obratu, vedou účetnictví od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce. Vymezení účetních jednotek Povinnost vést účetnictví

7 ROZDÍL MEZI FYZICKOU OSOBOU A PRÁVNICKOU OSOBOU Fyzická osoba: Pod fyzickou osobou si představíme jednoho konkrétního člověka. Platí daň fyzických osob. Do obchodního rejstříku se zapisuje nepovinně. Objektem obchodněprávních vztahů je sám živnostník, který firmu řídí a sám v ní pracuje. Právnická osoba Pod právnickou osobou si představíme společnost několika osob, která je oprávněná vstupovat do právních vztahů a jednat svým jménem. Platí daň právnických osob. Do obchodního rejstříku se zapisuje povinně. Objektem obchodněprávních vztahů je právnická osoba, která firmu řídí, ale nemusí v ní pracovat.

8 D AŇOVÁ EVIDENCE Fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun, nejsou účastníkem sdružení ani nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Co daňová evidence obsahuje? Deník příjmů a výdajů Knihu pohledávek a závazků Karty dlouhodobého majetku Karty zásob a rezerv Mzdovou evidenci Karty pro zapisování nepeněžních transakcí Pokladní knihu a knihu jízd Evidenci stálých plateb Kdo vede daňovou evidenci?

9 V EDENÍ ÚČETNICTVÍ Kdo vede účetnictví? Všechny subjekty, které uvádí §1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Právnické i fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Také fyzické osoby, které se samy dobrovolně rozhodnou vést podvojné účetnictví, a fyzické osoby, jejichž obrat za předchozí kalendářní rok přesáhl hodnotu 25 mil. Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních předpisů. Zejména tyto subjekty - obchodní společnosti - družstva - státní podniky - FO, které jsou účetní jednotkou

10 ÚČETNÍ ZÁSADY Zásady bilanční kontinuity (návaznosti jednotlivých účetních období) Zásada věcné a časové souvislosti Zásada znalosti účetních metod Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti (správnost a platnost předpisů a postupů, opatrnost) Přednost obsahu před formou Zákaz kompenzace (zákaz vzájemného vyrovnání)

11 VNITROPODNIKOVÉ SMĚRNICE Nejtypičtější vnitropodnikové směrnice - Účtový rozvrh - Odpisový plán - Podpisové vzory - Harmonogram účetní závěrky - Používání měnových kurzů - Způsoby oceňování - Oběh účetních dokladů - Zásady časového rozlišení - Inventarizace majetku a závazků - Normy přirozených úbytků - Používání silničních motorových vozidel - Způsob účtování zásob

12 ÚČTOVÝ ROZVRH Vycházejí ze závazné směrné účtové osnovy Příklad: 511 – Opravy a udržování 5 1 1 Náklad Služby Opravy a udržování Třída, skupina, účet Podrobnější členění Příklad: 511 – Opravy a udržování 511/100 – dlouhodobého hmotného majetku 511/200 – drobného hmotného majetku Syntetické účtyAnalytické účty

13 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA A ÚČTOVÝ ROZVRH Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin. - Podle účtové osnovy účtují zejména obchodní společnosti, družstva, státní podniky a fyzické osoby. - Účtová osnova zahrnuje 10 účtových tříd, které se dále člení do účtových skupin. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH má každý žák k dispozici, viz příloha

14 Z DROJE Štohl, P.: Maturitní okruhy z účetnictví 2012. Znojmo : Pavel Štohl, 2012. IBSN 978-80-87237-45-8.


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Pecková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google