Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická ochrana rostlin. Přípravky na ochranu rostlin Přípravky na hubení patogenů, škůdců a plevelů (pesticidy) Přípravky na odstraňování poruch z nedostatku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická ochrana rostlin. Přípravky na ochranu rostlin Přípravky na hubení patogenů, škůdců a plevelů (pesticidy) Přípravky na odstraňování poruch z nedostatku."— Transkript prezentace:

1 Chemická ochrana rostlin

2 Přípravky na ochranu rostlin Přípravky na hubení patogenů, škůdců a plevelů (pesticidy) Přípravky na odstraňování poruch z nedostatku stopových prvků (ne průmyslová hnojiva) Morforegulátory a retardanty Desikanty a defolianty Ošetření ran a úprava vzhledu Úprava vlastností postřikových kapalin Značení prac. záběru strojů na ochranu rostlin Hubení škůdců na povrchových vodách Deratizace v zemědělství

3 Pesticidy Insekticidy Akaricidy Nematicidy Moluskocidy Rodenticidy Talpicidy Herbicidy Baktericidy Viricidy Fungicidy

4 Název přípravku Fundazol 50 WP

5 Název přípravku Fundazol 50 WP Obchodní název

6 Název přípravku Fundazol 50 WP obsah účinné látky

7 Název přípravku Fundazol 50 WP obsah účinné látky (benomyl)

8 Název přípravku Fundazol 50 WP obsah účinné látky (benomyl) obecný název

9 Název přípravku Chemický název účinné látky VINCLOZOLIN: /RS/-3-/3,5-dichlorfenyl-5- metyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion

10 Název přípravku Fundazol 50 WP obsah účinné látky - obecně 1-100 %, zbytek: plnidla, adjuvanty atd.

11 ADJUVANTY surfaktanty (angl. surface active ingredients) - lepší adheze kapek pesticidu, prodloužení doby vysychání a zvýšení odolnosti proti smytí deštěm

12 Surfaktanty

13

14

15 ADJUVANTY smáčedla umožňují mísení WP formulací s vodou emulgátory umožňují mísení EC formulací s vodou invertní emulgátory slouží k mísení vodorozpustných pesticidů s olejovým nosičem

16 ADJUVANTY penetranty - podporují pronikání pesticidu pod ošetřený povrch thickenery snižují úlet zvětšováním velikosti kapek safenery - snižují toxicitu pesticidu pro ošetřovaný kulturní porost nebo pro obsluhu kompatibilizační činidla zlepšují slučitelnost při mísení

17 ADJUVANTY ústojná činidla umožňují mísení pesticidů a rozpouštědel s rozdílným pH protipěnící přísady snižují tvorbu pěny při míchání jíchy baktericidní a fungicidní látky zabraňují rozkladu pesticidu ještě před použitím

18 Název přípravku Fundazol 50 WP zkratka pro formulaci

19 Formulace přípravku Dispergovatelný prášek Emulgovatelný koncentrát Granulát Enkapsulované granule Dýmovnice Suspenze kapsulí Pasta Poprach Atd. (cca 80)

20 Rozdělení účinných látek (přípravků) podle účinku Kontaktní Penetrující (hloubkové) Systémové

21 Působení (aplikace) přípravků Preventivní Eradikativní Kurativní

22 Způsoby aplikace přípravků Moření - suché - mokré - polosuché (slurry) Zálivka Postřik Letecký postřik Rosení Zadýmování Nátěr Atd.

23

24 Způsoby aplikace přípravků Letecký postřik Rosení

25 Způsoby aplikace přípravků Zadýmování Nátěr Atd.

26 Aplikovaná množství Přípravek: g – kg/ha Voda: běžný porost 200 – 600 l/ha (výška porostu, množství hmoty, použití surfaktantu, účel ošetření – např. klasové choroby) - ovocné dřeviny 300 – 1000 l/ha - chmel 700 – 3000 l/ha Důležité – kvalita vody! (ne tvrdá nebo železitá) Koncentrace přípravku 0,01 – 5 %

27 Množství postřikové jíchy 100 l/ha 400 l/ha

28 KRITÉRIA VÝBĚRU VHODNÉHO FUNGICIDU ÚČINNOST PROTI CÍLOVÉMU PATOGENU (absence rezistence) VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU (systémový, kontaktní) FÁZE VÝVOJE ROSTLIN, TEPLOTA při aplikaci CENA (kilogramová x hektarová)

29 Ceny přípravků proti plísni bramborové a náklady na ošetření 1 ha Přípravek Cena za kg/l Náklady na 1 ha Pořadí Kuprikol 120 600 4 Dithane 150 300 1 Bravo 265 530 3 Tattoo 275 1100 9 Curzate 326 815 6 Ridomil 398 995 7 Acrobat 522 1048 8 Brestanid 934 374 2 Altima 1834 734 5

30 Cenová rozvaha Stav porostu Cenové relace a prodejnost produktu Finanční efekt ošetření

31

32 Náklady na přípravek

33 KRITÉRIA VÝBĚRU VHODNÉHO FUNGICIDU ZPŮSOB A PODMÍNKY APLIKACE (skleníky, letecká aplikace, hygienická pásma zdrojů vody atd.) REZIDUÁLNÍ ÚČINNOST, OCHRANNÁ LHŮTA MÍSITELNOST S DALŠÍMI PESTICIDY A HNOJIVY (včetně antagonismu nebo synergismu) MOŽNÁ FYTOTOXICITA (měď, síra, teplota, okrasné rostliny) UŽITÍ PRODUKTU (dětská výživa, vývoz do určité země, hrozny stolní x moštové, integrovaný systém produkce) DALŠÍ POZITIVNÍ ČI NEGATIVNÍ VLIVY (urychlení či zpomalení zrání, zlepšení či zhoršení kvality produktu, green efekt, indukce rezistence apod.)

34 Míchání přípravků (tank-mix) Údaje o mísitelnosti na etiketě Nemíchat koncentrované přípravky Možná potřeba úpravy pH (měď) Možná změna účinku (fytotoxicita)

35 Antirezistentní strategie Střídat přípravky (nejen názvy, ale i účinné látky) Nepoužívat jednotlivé přípravky v jedné sezóně vícekrát, než je doporučeno Používat kombinované přípravky Dodržovat stanovené hektarové dávky Dbát na kvalitu ošetření (tlak, pojezdová rychlost, surfaktanty) Neošetřovat kurativně systémovými přípravky

36 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na člověka: Vysoce toxický Žíravý Toxický Dráždivý Zdraví škodlivý

37 zejména chlorované uhlovodíky - DDT, MCPA (krmiva) Snížení reziduí: umývání surovin loupání produktů pasterizace, sterilizace, sušení - málo účinné skladování – málo účinné mletí mouka – vrchní vrstvy (celozrnná) podstatně více vaření, zejména pokud se odstraňuje tuk kvašení – minimální vliv, spíše rezidua potlačují rozvoj kvasinek

38 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na včely: Toxický Škodlivý Relativně neškodný

39 Včely 1. Přípravky pro včely toxické, které nesmějí být aplikovány na rostliny navštěvované včelami (tj. kvetoucí rostliny včetně stromů a dřevin s otevřenými květy a kvetoucí porosty s více jak dvěma kvetoucími rostlinami na m2 a rostliny při výskytu medovice) a v žádném případě z letadla. 2. Přípravky pro včely škodlivé, které nesmějí být aplikovány na rostliny navštěvované včelami a z letadla na pozemcích, přes které probíhá hromadný let včel za snůškou v době, kdy včely létají a ráno před výletem včel. Čas povoleného ošetření vymezen denní dobou od skončení letu do 23 h. Zakazuje se ošetření ráno. Postřikem nesmí být zasaženo stanoviště včelstev. 3. Přípravky pro včely relativně neškodné, které nemají v aplikaci legislativní omezení, ovšem jen pokud jejich použití plně respektuje podmínky stanovené v rozhodnutí o registraci a schválený návod k použití. Praxi lze doporučit i tyto přípravky aplikovat po skončeném letu včel.

40 Včely

41

42

43 Nová úprava podtrhuje ohlašovací povinnost a vzájemnou informovanost: - - pěstitel musí 48 h předem ohlásit leteckou aplikací - - chovatel včel oznamuje obecnímu úřadu koncem února stanoviště včel (kočování 5 dní předem) - - hromadný let včel oznamují včelaři neprodleně po vyhlášení letecké aplikace. Stanoviště mimo zastavěnou část obce se označují žlutým rovnostranným trojúhelníkem o straně v délce 1m.

44 Včely Největší toxicita fipronil Regent (LD 50 kontaktně 5,9 ng/včela, LT 50 > 4h, reziduální toxicita 21dní),který byl prokázán v 90% případů s rozsáhlým hynutím včelstev v posledních letech. Rozklad v mrtvých včelách - 2 dny 82,5%. Zcela rozdílné chování včel bylo možné pozorovat při ošetření včel na řepce ve stanu chlorpyrifosem Nurelle (LD50 59 ng/včela)

45 Včely Příčiny poškození včelstev úlet postřikové jíchy na kvetoucí necílové rostliny (javory,vrby,jívy) zaplevelení ošetřovaného porostu kvetoucími plevely rozkvět ošetřené kultury (řepka) v době trvání reziduální toxicity přípravku rozkvět plevelných rostlin (hluchavka) v době trvání reziduální toxicity přípravku reziduální zbytky v postřikovači

46 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na zvěř: Zvlášť nebezpečný Nebezpečný Relativně neškodný

47 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na vodní organismy: Nebezpečný pro ryby Velmi jedovatý, jedovatý škodlivý pro řasy Nebezpečný pro ryby a zvířata požírající ryby Přípravek a jeho použité obaly se nesmí dostat do povrchové vody

48 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na ptáky: Jedovatý Mořené osivo je jedovaté Jedovatý, nelze použít pro postřik salátu, košťálové zeleniny a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich shromažďuje a ptáci ji pijí Jedovatý, nesmí být ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava Škodlivý Relativně neškodný

49 ROZDĚLENÍ PŘÍPRAVKŮ PODLE TOXICITY Na půdní organismy: Jedovatý pro žížaly Škodlivý pro žížaly (při dodržení dávky) Relativně neškodný pro žížaly (při dodržení dávky) Jedovatý pro půdní mikroorganismy Škodlivý pro půdní mikroorganismy Relativně neškodný pro půdní mikroorganismy Lze znovu použít na tomtéž pozemku po uplynutí...

50 POUŽITELNOST V PÁSMECH OCHRANY VODNÍCH ZDROJŮ 1. PÁSMO – ZÁKAZ VŠECH PŘÍPRAVKŮ 2. PÁSMO – PHO1 – PHO6 – ŘADA OMEZENÍ VE VNITŘNÍ ČÁSTI 2. PÁSMA PODZEMNÍCH I POVRCHOVÝCH VOD (PŘED SRÁŽKAMI, SVAŽITOST ATD.)

51 Státy OECD kg účinné látky na 100 ha obdělávané půdy Zdroj:Statistická ročenka ŽP, 1998

52 Státy OECD kg účinné látky na 100 ha obdělávané půdy

53 FUNGICIDY … přípravky proti houbovým patogenům, někdy s vedlejšími účinky i na bakterie nebo roztoče

54 Mykotoxiny produkty látkové přeměny některých hub často velmi jedovaté pro člověka a hospodářská zvířata teplotně stabilní tvorba na poli i ve skladu (Aspergillus - Aflatoxin)

55 problém nejen pro agronomy, ale i pro veterináře a lékaře Toxicita některých sloučenin (LD 50 orální - mg/kg živé váhy) Mykotoxiny

56 Otravy mykotoxiny akutní pozvolně působící 2 mg zearelonu - žádné viditelné poškození 0,25 mg v krmivu po dobu 7 - 10 dnů - příznaky poškození

57 Klas totálně napadený fuzárii

58 Rtuť Bývalá mořidla bývalé prostředky na dezinfekci půdy (Agronal, Agronal Super)

59 Ostatní těžké kovy nikl,cín, železo, zinek, kadmium trifenylcín hydroxid, trifenylcín acetát

60 Fungicidy na bázi mědi Kontaktní působení a preventivní účinnost. Široké spektrum účinnosti. Dobrá baktericidní účinnost. Do buněk hostitele pronikají ionty kovové mědi i kom­plexní sloučeniny v chelátových vazbách. Při opakovaných aplikacích působí retardaci růstu, za tepla a vysoké vlhkosti vzduchu sklon k fytotoxicitě. Nejsou ohroženy vznikem rezistence

61 Měď účinnost proti plísním (Oomycetes), listové skvrnitosti, hniloby. Baktericidní účinek !!!!! Padlí Bordeauxská jícha CuSO 4 (4,5 kg), Ca (OH) 2, (5,5kg), 454 l vody Oxychlorid měďnatý (Kuprikol) Hydroxid měďnatý Organické vazby mědi naftenát měďnatý 8 – hydroxychinolát měďnatý Cuproxat Alliete Ridomil Champion

62 Fungicidy na bázi síry Především je používána elementární síra, vesměs ve smáčitelné úpravě. Působí kontaktně a preventivně. Vykazuje specifickou účinnost na padlí, působí však na celou řadu dalších fytopatogenních hub, ale ne na tzv. pravé plísně. Současně má dobrou vedlejší účinnost na roztoče. Účinnost je podmíněna teplotou. Dobrá účinnost je při teplotách nad 16 °C. Při teplotách nad 26 °C působí krátkodobě a při extrémně vysokých teplotách může působit fytotoxicky. Riziko vzniku rezistence nehrozí.

63 Sirné fungicidy Elementární síra - mletá síra (Síra Sfinx) jemně mletá koloidní síra (Sulikol) granulovaná dezinfekce krytých prostor Polysulfid vápníku (Sulka) Polysulfid baria (Polybarit ) Kumulus


Stáhnout ppt "Chemická ochrana rostlin. Přípravky na ochranu rostlin Přípravky na hubení patogenů, škůdců a plevelů (pesticidy) Přípravky na odstraňování poruch z nedostatku."

Podobné prezentace


Reklamy Google