Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok."— Transkript prezentace:

1 Plnění programu rozvoje města

2 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok 2007 III.Přehled probíhajících akcí IV.Přehled připravovaných akcí na další období

3 3 I.Východiska programu rozvoje města Bílovce

4 4 Program rozvoje města Bílovce  strategické cíle města vycházejí z vývoje finančních prostředků města na roky a z koncepčních dokumentů:  územní plán města Bílovce, schválený Zastupitelstvem města Bílovec dne  strategický rozvojový plán Sdružení obcí Bílovecka  program rozvoje města Bílovce na roky , který navazuje na program  město se snaží naplňovat své cíle na základě stanovených programových cílů města, které jsou členěny v následující tabulce:

5 5 Programové cíle městaObecný cíl 1. Priority města obecný rozvoj 2. Územní plánování územní rozvoj 3. Problematika životního prostředí udržitelný rozvoj 4. Dopravní problematika zlepšit kvalitu komunikací pěší i vozidlové včetně dopravního značení 5. Sociální a zdravotní problematika zachovat dostupnost a zvýšit kvalitu sociální a zdravotní péče 6. Bytová problematika zvýšit kvalitu bytového fondu, výnosy z prodeje vložit do rekonstrukcí objektů města 7. Školství zefektivnit využití školských objektů 8. Vzdělávací a zájmová činnost (kultura, sport, památky a cestovní ruch) nabídnout smysluplné využití volného času dětem, dospělým i seniorům 9. Bezpečnost (požární ochrana, integrovaný záchranný systém, městská policie) ochrana majetku před požárem i vandalismem, preventivní aktivity 10. Informovanost, spolupráce, podnikání kvalitnější vzájemnou komunikací napomáhat rozvoji města

6 6 II. Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok 2007

7 7 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského  Provedené práce: - celková rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského v Bílovci - bourací práce, demontáž starého zařízení a vybavení, nové rozvody vody a elektro, nové šatny, WC, okna, dveře, dlažby, podlahy, oprava střechy a fasády - součástí stavby byla dodávka nového vybavení kuchyně – gastrozařízení, kompletní dodávka vzduchotechniky a zrušení NTL přípojky plynu  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

8 8 Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka - práce byly provedeny ve spolupráci s dalšími obcemi mikroeregionu Bílovecko  Provedené práce: - vybudování metropolitní vysokorychlostní internetové sítě, - vybudování veřejně přístupných míst k internetu.  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU, státního rozpočtu, rozpočtu kraje a podílu města)

9 9 Regenerace panelového sídliště I. etapa 1. část - projekt se týkal úpravy veřejných ploch a prostranství ve vlastnictví města Bílovce uvnitř zastavěného území panelového sídliště v Bílovci, projektová dokumentace je navržena do 3 etap  Provedené práce: - úprava zpevněných i nezpevněných ploch a prostranství včetně kácení a dosadeb stromů  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

10 10 Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bílovci - kostel sv. Mikuláše je dominantou Slezského náměstí, historického centra města a je jednou ze 7 nemovitých kulturních památek města, práce na kostele probíhají v etapách  Provedené práce: - obnova krovů, střech a říms jižní strany kostela, včetně přístavků a kaplí  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu, rozpočtu Římskokatolické farnosti a podílu města)

11 11 Oprava chodníků – ul. 17. Listopadu a ul. Pod Hubleskou  Provedené práce: - rekonstrukce chodníkových těles, bezbariérová úprava  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl hrazen plně z rozpočtu města) Bezbariérové veřejné WC v suterénu radnice  Provedené práce: - vybudování bezbariérového veřejného WC - stavební úpravy spočívaly ve změně dispozice stávajícího WC, byly provedeny terénní úpravy spojené s přístupem do budovy pro imobilní osoby  Celkové náklady: - 701tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

12 12 Projektová dokumentace na realizaci úspor energie v ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova v Bílovci - v současnosti probíhají projekty na realizaci úspor energie na ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova, budou ukončeny do konce roku 2008  Provedené práce: - zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro budoucí realizaci úspor energie vč. energetického auditu - následné práce spočívají v zateplení budov, střech a výměně oken u objektů v majetku města  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)

13 13 Projektová dokumentace na obnovu Muzea  Provedené práce: - zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Muzea - PD je zpracována pro 2 etapy (střecha a stavební úpravy směřující k obnově památky)  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl hrazen z vlastních zdrojů města) Další akce  opravy a rekonstrukce domů, zateplování, výměna výkladců, oken, dveří  opravy komunikací, chodníků  rekonstrukce veřejného osvětlení  samostatná plynová kotelna na MŠ Wolkerova v Bílovci  vypracovaná PD – Cyklostezka Bílovec – Stará Ves II. etapa  atd.

14 14 III. Přehled probíhajících akcí

15 15 Realizace úspor ZŠ Komenského  Celkové náklady: tis. Kč Realizace úspor MŠ Wolkerova  Celkové náklady: tis. Kč  Provádění prací: - realizace zateplení budovy objektu školy, zateplení a podložení hydroizolace střechy - výměna oken a dveří - nová fasáda  Zdroje financování: - projekty jsou spolufinancovány z státního rozpočtu a podílu města

16 16 Program mobilita „Bílovec bez bariér II“ (chodníky 17. listopadu, Dukelská, Labuť)  Provádění prací: - betonové dlaždice budou nahrazeny zámkovou dlažbou, budou doplněny silniční obrubníky, bezbariérová úprava  Celkové náklady: tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města) Rekonstrukce chodníků Jeremenkova, Tkalcovská  Provádění prací: - odstranění stávajících asfaltových ploch a nahrazení zámkovou dlažbou včetně silničních obrubníků, bezbariérová úprava, na ul. Tkalcovská proběhla navíc rekonstrukce povrchu místní komunikaci  Celkové náklady: tis. Kč (projekt je hrazen z prostředků města)

17 17 Výměna oken a dveří v budově Radnice  Provádění prací: -výměna a repase oken, výměna a nátěr dveří  Celkové náklady: tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města) Vodovodní přivaděč Jílovec-Bravinné-Lukavec - Provádění prací: -kompletní výstavba nového vodovodního přivaděče z Jílovce přes Bravinné, Nové Dvory do Lukavce  Celkové náklady: Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

18 18 Celková rekonstrukce bytového domu na Slezském náměstí v Bílovci č.59 - rekonstrukce je již ukončena (realizace probíhala od r. 2007)  Provedené práce: -kompletní rekonstrukce, oprava střechy, fasády, výměna oken, vnitřní úpravy omítek, dlažby, podlahy, obklady, dveře -výměna elektroinstalace, ÚT, rozvody vody  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl plně hrazen z vlastních zdrojů města)  v současnosti probíhají v domě stavební úpravy nebytového prostoru na byt se sociálním určením (pečovatelský) celkové náklady činí tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

19 19 Parčíky – kompletní regenerace zeleně - parčíky se nacházejí na Slezském náměstí v Bílovci před kostelem sv. Mikuláše a na ul. Beskydská v Bílovci  Provádění prací: -kompletní regenerace zeleně -výsadba a úprava prostranství  Celkové náklady: Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, strukturálních fondů a podílu města)

20 20 Analytické podklady ORP Bílovec - pořízení a zpracování „územně analytických podkladů“ pro celé ORP pro splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územní plánovací činnosti  Celkové náklady: tis. Kč (projekt je plně financován ze strukturálních fondů)

21 21 Restaurování soch u kostela sv. Mikuláše - socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Panny Marie - akce je již ukončena a sochy byly požehnány  Provedené práce: - restaurátorské práce poškozených soch včetně rekonstrukce chybějících částí  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu, podílu Římskokatolické farnosti a podílu města)

22 22 Montáž teleskopických zástěn v pokojích Domova důchodců pro zajištění intimity obyvatel - akce je již ukončena  Provedené práce: - montáž 17 teleskopických zástěn se závěsy, které oddělují dvou až třílůžkové pokoje v domově důchodců a 2 teleskopických zástěn do koupelen  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)  v Domově důchodců byla z rozpočtu města provedena rekonstrukce vodovodních rozvodů (300 tis. Kč) a pořízena markýza a venkovní posezení (185 tis.Kč)

23 23 Dětské hřiště MŠ Wolkerova - akce je již ukončena a dětské hřiště je zpřístupněno veřejnosti  Provedené práce: - byly namontovány nové herní prvky, nové lavičky a odpadkové koše - vybudování dopadových ploch  Celkové náklady: tis. Kč (projekt byl spolufinancován Nadací ČEZ a podílem města)

24 24 Projektová dokumentace „Plovárna v Podzámčí“  Provádění prací: -Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vnitřní a venkovní bazén a terénní úpravy okolí (pobytovou louku)  Celkové náklady : Kč (projekt je plně hrazen z vlastních zdrojů města) Komunitní plánování -základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce obce s uživateli (klienty) a poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu a podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb  Celkové náklady: tis. Kč (projekt je spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)

25 25 Další probíhající akce:  opravy a rekonstrukce domů, zateplování, výměna výkladců, oken, dveří  opravy komunikací, chodníků  rekonstrukce veřejného osvětlení  atd.

26 26 IV. Přehled připravovaných akcí na další období

27 27 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Plovárna v "Podzámčí" výstavba vnějšího i vnitřního zařízení evropské fondy Revitalizace bíloveckého zámku celková revitalizace zámku do podoby hotelového zařízení evropské fondy, PPP Rekonstrukce muzea v Bílovci vytvořit moderní vnitřní expozici, oprava střechy, stropu, krovů, schodiště, zábradlí, sanace zdiva, obnova oken, fasády, kleneb, zdiva a technické infrastruktury ROP, op

28 28 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Oprava komunikací v MPZ rekonstrukce stávajících komunikací v městské památkové zóně ROP Cyklostezka "Stará Ves u Bílovce" bezpečné vedení pěší a cyklistické dopravy mimo trasu silnice II/ ROP Rekonstrukce věže kostela sv. Mikuláše využít věž kostela jako vyhlídkové věže ROP, op Dokončení rekonstrukce kostela sv. Mikuláše oprava říms lodě kostela, obnova fasády, úprava vstupu do kostela MK ČR

29 29 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Modernizace domova pro seniory změna dispozičního řešení, rekonstrukce výtahu a vybudování přístavby pro přesun provozních místností 9.000MPSV ČR Parkoviště u sportovní haly v "Podzámčí" parkovací stání pro osobní automobily a autobusy 6.300ROP Sportoviště u ZŠ Komenského sportovní areál s hřišti pro míčové hry, tenis, plochy pro atletické sporty 4.500ROP, op Areál Modrá Laguna vybudování nové příjezdové komunikace, parkoviště a celková rekonstrukce objektu 4.000ROP

30 30 Připravované akceZáměr Nákla dy (v tis. Kč) Zdroje financová ní Termín realizace Demolice Jednota, Žigademolice objektů2.000 ROP, op Dětské hřiště v lokalitě "Na Střelnici" a "Stará Ves u Bílovce" vybudování nových dětských hřišť Nadace OKD, ČEZ 2009 Regenerace parků a zeleně výsadba dřevin, květin, ošetření zeleně, vykácené nevzhledných stromů 630OPŽP Vydání publikace "Významní rodáci a osobnosti Bílovecka" vydání publikace o významných osobnostech regionu 250 Nadace OKD, ČEZ 2009

31 31 Děkuji za pozornost. Ing. Sylva Kováčiková, starostka města Město Bílovec Slezské náměstí 1, Bílovec IČ: Tel.: ; fax:


Stáhnout ppt "Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google