Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok."— Transkript prezentace:

1 Plnění programu rozvoje města

2 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok 2007 III.Přehled probíhajících akcí IV.Přehled připravovaných akcí na další období

3 3 I.Východiska programu rozvoje města Bílovce

4 4 Program rozvoje města Bílovce  strategické cíle města vycházejí z vývoje finančních prostředků města na roky 2007-2010 a z koncepčních dokumentů:  územní plán města Bílovce, schválený Zastupitelstvem města Bílovec dne 13. 8. 1998  strategický rozvojový plán Sdružení obcí Bílovecka  program rozvoje města Bílovce na roky 2007-2010, který navazuje na program 2004-2007  město se snaží naplňovat své cíle na základě stanovených programových cílů města, které jsou členěny v následující tabulce:

5 5 Programové cíle městaObecný cíl 1. Priority města obecný rozvoj 2. Územní plánování územní rozvoj 3. Problematika životního prostředí udržitelný rozvoj 4. Dopravní problematika zlepšit kvalitu komunikací pěší i vozidlové včetně dopravního značení 5. Sociální a zdravotní problematika zachovat dostupnost a zvýšit kvalitu sociální a zdravotní péče 6. Bytová problematika zvýšit kvalitu bytového fondu, výnosy z prodeje vložit do rekonstrukcí objektů města 7. Školství zefektivnit využití školských objektů 8. Vzdělávací a zájmová činnost (kultura, sport, památky a cestovní ruch) nabídnout smysluplné využití volného času dětem, dospělým i seniorům 9. Bezpečnost (požární ochrana, integrovaný záchranný systém, městská policie) ochrana majetku před požárem i vandalismem, preventivní aktivity 10. Informovanost, spolupráce, podnikání kvalitnější vzájemnou komunikací napomáhat rozvoji města

6 6 II. Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok 2007

7 7 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského  Provedené práce: - celková rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského v Bílovci - bourací práce, demontáž starého zařízení a vybavení, nové rozvody vody a elektro, nové šatny, WC, okna, dveře, dlažby, podlahy, oprava střechy a fasády - součástí stavby byla dodávka nového vybavení kuchyně – gastrozařízení, kompletní dodávka vzduchotechniky a zrušení NTL přípojky plynu  Celkové náklady: - 11.375 tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

8 8 Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka - práce byly provedeny ve spolupráci s dalšími obcemi mikroeregionu Bílovecko  Provedené práce: - vybudování metropolitní vysokorychlostní internetové sítě, - vybudování veřejně přístupných míst k internetu.  Celkové náklady: - 11.253 tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU, státního rozpočtu, rozpočtu kraje a podílu města)

9 9 Regenerace panelového sídliště I. etapa 1. část - projekt se týkal úpravy veřejných ploch a prostranství ve vlastnictví města Bílovce uvnitř zastavěného území panelového sídliště v Bílovci, projektová dokumentace je navržena do 3 etap  Provedené práce: - úprava zpevněných i nezpevněných ploch a prostranství včetně kácení a dosadeb stromů  Celkové náklady: - 8.011 tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

10 10 Oprava střechy kostela sv. Mikuláše v Bílovci - kostel sv. Mikuláše je dominantou Slezského náměstí, historického centra města a je jednou ze 7 nemovitých kulturních památek města, práce na kostele probíhají v etapách  Provedené práce: - obnova krovů, střech a říms jižní strany kostela, včetně přístavků a kaplí  Celkové náklady: - 1.752 tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu, rozpočtu Římskokatolické farnosti a podílu města)

11 11 Oprava chodníků – ul. 17. Listopadu a ul. Pod Hubleskou  Provedené práce: - rekonstrukce chodníkových těles, bezbariérová úprava  Celkové náklady: - 1.463 tis. Kč (projekt byl hrazen plně z rozpočtu města) Bezbariérové veřejné WC v suterénu radnice  Provedené práce: - vybudování bezbariérového veřejného WC - stavební úpravy spočívaly ve změně dispozice stávajícího WC, byly provedeny terénní úpravy spojené s přístupem do budovy pro imobilní osoby  Celkové náklady: - 701tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

12 12 Projektová dokumentace na realizaci úspor energie v ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova v Bílovci - v současnosti probíhají projekty na realizaci úspor energie na ZŠ Komenského a MŠ Wolkerova, budou ukončeny do konce roku 2008  Provedené práce: - zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro budoucí realizaci úspor energie vč. energetického auditu - následné práce spočívají v zateplení budov, střech a výměně oken u objektů v majetku města  Celkové náklady: - 680 tis. Kč (projekt byl spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)

13 13 Projektová dokumentace na obnovu Muzea  Provedené práce: - zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Muzea - PD je zpracována pro 2 etapy (střecha a stavební úpravy směřující k obnově památky)  Celkové náklady: - 405 tis. Kč (projekt byl hrazen z vlastních zdrojů města) Další akce  opravy a rekonstrukce domů, zateplování, výměna výkladců, oken, dveří  opravy komunikací, chodníků  rekonstrukce veřejného osvětlení  samostatná plynová kotelna na MŠ Wolkerova v Bílovci  vypracovaná PD – Cyklostezka Bílovec – Stará Ves II. etapa  atd.

14 14 III. Přehled probíhajících akcí

15 15 Realizace úspor ZŠ Komenského  Celkové náklady: 24.564 tis. Kč Realizace úspor MŠ Wolkerova  Celkové náklady: 6.534 tis. Kč  Provádění prací: - realizace zateplení budovy objektu školy, zateplení a podložení hydroizolace střechy - výměna oken a dveří - nová fasáda  Zdroje financování: - projekty jsou spolufinancovány z státního rozpočtu a podílu města

16 16 Program mobilita „Bílovec bez bariér II“ (chodníky 17. listopadu, Dukelská, Labuť)  Provádění prací: - betonové dlaždice budou nahrazeny zámkovou dlažbou, budou doplněny silniční obrubníky, bezbariérová úprava  Celkové náklady: - 10.144 tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města) Rekonstrukce chodníků Jeremenkova, Tkalcovská  Provádění prací: - odstranění stávajících asfaltových ploch a nahrazení zámkovou dlažbou včetně silničních obrubníků, bezbariérová úprava, na ul. Tkalcovská proběhla navíc rekonstrukce povrchu místní komunikaci  Celkové náklady: - 2.100 tis. Kč (projekt je hrazen z prostředků města)

17 17 Výměna oken a dveří v budově Radnice  Provádění prací: -výměna a repase oken, výměna a nátěr dveří  Celkové náklady: - 1. 122 tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města) Vodovodní přivaděč Jílovec-Bravinné-Lukavec - Provádění prací: -kompletní výstavba nového vodovodního přivaděče z Jílovce přes Bravinné, Nové Dvory do Lukavce  Celkové náklady: - 35.679 Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

18 18 Celková rekonstrukce bytového domu na Slezském náměstí v Bílovci č.59 - rekonstrukce je již ukončena (realizace probíhala od r. 2007)  Provedené práce: -kompletní rekonstrukce, oprava střechy, fasády, výměna oken, vnitřní úpravy omítek, dlažby, podlahy, obklady, dveře -výměna elektroinstalace, ÚT, rozvody vody  Celkové náklady: - 2.863 tis. Kč (projekt byl plně hrazen z vlastních zdrojů města)  v současnosti probíhají v domě stavební úpravy nebytového prostoru na byt se sociálním určením (pečovatelský) celkové náklady činí 1.069 tis. Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu a podílu města)

19 19 Parčíky – kompletní regenerace zeleně - parčíky se nacházejí na Slezském náměstí v Bílovci před kostelem sv. Mikuláše a na ul. Beskydská v Bílovci  Provádění prací: -kompletní regenerace zeleně -výsadba a úprava prostranství  Celkové náklady: - 1. 618 Kč (projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu, strukturálních fondů a podílu města)

20 20 Analytické podklady ORP Bílovec - pořízení a zpracování „územně analytických podkladů“ pro celé ORP pro splnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územní plánovací činnosti  Celkové náklady: - 1.097 tis. Kč (projekt je plně financován ze strukturálních fondů)

21 21 Restaurování soch u kostela sv. Mikuláše - socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Panny Marie - akce je již ukončena a sochy byly požehnány  Provedené práce: - restaurátorské práce poškozených soch včetně rekonstrukce chybějících částí  Celkové náklady: - 404 tis. Kč (projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu, podílu Římskokatolické farnosti a podílu města)

22 22 Montáž teleskopických zástěn v pokojích Domova důchodců pro zajištění intimity obyvatel - akce je již ukončena  Provedené práce: - montáž 17 teleskopických zástěn se závěsy, které oddělují dvou až třílůžkové pokoje v domově důchodců a 2 teleskopických zástěn do koupelen  Celkové náklady: - 205 tis. Kč (projekt byl spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)  v Domově důchodců byla z rozpočtu města provedena rekonstrukce vodovodních rozvodů (300 tis. Kč) a pořízena markýza a venkovní posezení (185 tis.Kč)

23 23 Dětské hřiště MŠ Wolkerova - akce je již ukončena a dětské hřiště je zpřístupněno veřejnosti  Provedené práce: - byly namontovány nové herní prvky, nové lavičky a odpadkové koše - vybudování dopadových ploch  Celkové náklady: - 344 tis. Kč (projekt byl spolufinancován Nadací ČEZ a podílem města)

24 24 Projektová dokumentace „Plovárna v Podzámčí“  Provádění prací: -Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší vnitřní a venkovní bazén a terénní úpravy okolí (pobytovou louku)  Celkové náklady : - 904 Kč (projekt je plně hrazen z vlastních zdrojů města) Komunitní plánování -základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce obce s uživateli (klienty) a poskytovateli sociálních služeb při vytváření plánu a podkladů pro zformulování priorit v oblasti sociálních služeb  Celkové náklady: - 400 tis. Kč (projekt je spolufinancován z rozpočtu kraje a podílu města)

25 25 Další probíhající akce:  opravy a rekonstrukce domů, zateplování, výměna výkladců, oken, dveří  opravy komunikací, chodníků  rekonstrukce veřejného osvětlení  atd.

26 26 IV. Přehled připravovaných akcí na další období

27 27 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Plovárna v "Podzámčí" výstavba vnějšího i vnitřního zařízení 160.000 evropské fondy 2009-2010 Revitalizace bíloveckého zámku celková revitalizace zámku do podoby hotelového zařízení 108.000 evropské fondy, PPP 2009-2011 Rekonstrukce muzea v Bílovci vytvořit moderní vnitřní expozici, oprava střechy, stropu, krovů, schodiště, zábradlí, sanace zdiva, obnova oken, fasády, kleneb, zdiva a technické infrastruktury 20.000ROP, op.3.22012

28 28 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Oprava komunikací v MPZ rekonstrukce stávajících komunikací v městské památkové zóně 14.500ROP2009-2010 Cyklostezka "Stará Ves u Bílovce" bezpečné vedení pěší a cyklistické dopravy mimo trasu silnice II/463 13.000ROP2009-2010 Rekonstrukce věže kostela sv. Mikuláše využít věž kostela jako vyhlídkové věže 10.000ROP, op.3.22009-2010 Dokončení rekonstrukce kostela sv. Mikuláše oprava říms lodě kostela, obnova fasády, úprava vstupu do kostela 3.000 MK ČR2009-2010

29 29 Připravované akceZáměr Náklady (v tis. Kč) Zdroje financování Termín realizace Modernizace domova pro seniory změna dispozičního řešení, rekonstrukce výtahu a vybudování přístavby pro přesun provozních místností 9.000MPSV ČR2009-2010 Parkoviště u sportovní haly v "Podzámčí" parkovací stání pro osobní automobily a autobusy 6.300ROP2009-2010 Sportoviště u ZŠ Komenského sportovní areál s hřišti pro míčové hry, tenis, plochy pro atletické sporty 4.500ROP, op.3.22009-2010 Areál Modrá Laguna vybudování nové příjezdové komunikace, parkoviště a celková rekonstrukce objektu 4.000ROP2009-2010

30 30 Připravované akceZáměr Nákla dy (v tis. Kč) Zdroje financová ní Termín realizace Demolice Jednota, Žigademolice objektů2.000 ROP, op. 2.3 2009-2010 Dětské hřiště v lokalitě "Na Střelnici" a "Stará Ves u Bílovce" vybudování nových dětských hřišť 1.010 Nadace OKD, ČEZ 2009 Regenerace parků a zeleně výsadba dřevin, květin, ošetření zeleně, vykácené nevzhledných stromů 630OPŽP2009-2010 Vydání publikace "Významní rodáci a osobnosti Bílovecka" vydání publikace o významných osobnostech regionu 250 Nadace OKD, ČEZ 2009

31 31 Děkuji za pozornost. Ing. Sylva Kováčiková, starostka města Město Bílovec Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 Tel.: +420 556 312 101-2 ; fax: +420 556 411 549 starosta@bilovec.cz www.bilovec.cz


Stáhnout ppt "Plnění programu rozvoje města. 2 Obsah I.Východiska programu rozvoje města Bílovce II.Plnění programu rozvoje města Bílovce a zdroje financování za rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google