Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jabok / ETF 2015 Michael Martinek. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jabok / ETF 2015 Michael Martinek. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek2."— Transkript prezentace:

1 Jabok / ETF 2015 Michael Martinek

2 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek2

3 MPSV vydalo SLOVNÍK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vážené čtenářky, vážení čtenáři, u příležitosti 25. výročí od vzniku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území jsme pro vás připravili Slovník sociálního zabezpečení. Jde o historicky první publikaci tohoto typu, kterou vydáváme a v níž vysvětlujeme nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek3

4 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek4

5 Klimatická konference má první návrh dohody. Závan optimismu, zní z Paříže Na probíhající klimatické konferenci v Paříži se až do 11. prosince představují dílčí projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a boj s následky změn klimatu. Hlavním výstupem by však měla být obdoba Kjótského protokolu, jejímž cílem bude udržet oteplování klimatu pod hranicí dvou stupňů Celsia v porovnání s předindustriální érou. Představitelé OSN v pátek uvedli, že obdrželi závazky od 184 ze 195 zemí, které ratifikovaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu. Mezi těmi, kdo závazky nepředstavili, jsou válčící Sýrie, izolovaná komunistická Severní Korea, která se konference neúčastní, či nestabilní Libye. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek5

6 Trump mluví o zóně bez muslimů, odpůrci o pomatení a nové úrovni xenofobie Uchazeč o republikánskou nominaci na amerického prezidenta Donald Trump v pondělí vyzval k celkovému a naprostému uzavření Spojených států pro muslimy, včetně turistů. Podle Bílého domu je Trumpův požadavek v rozporu s americkými hodnotami i bezpečnostními zájmy státu. Návrh kritizují i republikáni. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek6

7 Islámští utečenci nebudou podle prezidenta Miloše Zemana dodržovat a respektovat naše zákony a zvyklosti. Budou mít právo šaría, takže nevěrné ženy budou kamenovány, zlodějům se budou utínat ruce. „Přijdeme o krásu žen, protože ty budou zahaleny v burkách od hlavy po paty včetně obličeje, kde máte jen takovou látkovou mřížku.“ 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek7

8 10. Sociální politika v zemích EU Velká Británie Německo Švédsko Francie Itálie Postkomunistické státy Srovnání jednotlivých politik http://www.missoc.org/MISSOC/INFORMATIONBASE/C OMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeT ableSearch.jsp 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek8

9 Situace v Evropě Sociální politika v jednotlivých státech se rozvíjela odlišně, na základě kulturních a historických předpokladů. Tři základní typy sociálního státu: Liberální (reziduální) – např. Velká Británie Korporativistický (pracovně výkonový) – např. Německo Sociálně-demokratický (institucionální) – např. Švédsko 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek9

10 Celkové výdaje na sociální ochranu (v % z HDP) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek10 Země /Období 20012011 EU (28 zemí): 29.1 Belgie26.3 30.4 Bulharsko: 17.7 Česká republika 18.7 20.4 Dánsko29.2 34.3 Německo29.7 29.4 Estonsko13 16.1 Irsko14.3 29.6 Řecko24.3 30.2 Španělsko19.7 26.1 Francie29.6 33.6 Chorvatsko: 20.6 Itálie24.8 29.7 Kypr14.9 22.8 Lotyšsko14.7 15.1 Litva14.7 17 Lucembursko20.9 22.5 Maďarsko19.5 23 Malta17 18.9 Nizozemsko26.5 32.3 Rakousko28.6 29.5 Polsko21 19.2 Portugalsko21.9 26.5 Rumunsko12.8 16.3 Slovinsko24.4 25 Slovensko18.9 18.2 Finsko25 30 Švédsko30.4 29.6 Spojené království 26.6 27.3

11 Celkové výdaje na sociální ochranu na obyvatele v EUR 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek11 Země / Období2011 EU (28 zemí)6 695 Belgie8 892.42 Bulharsko714.51 Česká republika2 257.79 Dánsko13 072.58 Německo8 662.25 Estonsko1 488.77 Irsko10 590.91 Řecko4 707.23 Španělsko5 107 Francie9 388.43 Chorvatsko1 729.17 Itálie6 854.71 Kypr4 116.01 Lotyšsko1 038.8 Litva1 285.74 Lucembursko15 936.75 Maďarsko1 959.76 Malta2 629.01 Nizozemsko10 651.48 Rakousko9 285.81 Polsko1 588.66 Portugalsko3 890.12 Rumunsko882.68 Slovinsko3 778.53 Slovensko1 538.42 Finsko9 173.51 Švédsko10 542.3 Spojené království8 103.03

12 VELKÁ BRITÁNIE Liberální model soc. státu: důraz na odpovědnost jedince; spíše kompenzace následků soc. událostí než jejich prevence Alžběta I. (1558-1603) – chudinské zákony (1598, 1601): Každá farnost odpovědná za nalezení práce pro chudé a za výstavbu chudinských nemocnic a ubytoven Novelizace 1834: unifikace systému Založení „workhousů“: domy, kde chudí práceschopní byli nuceni pracovat a za to dostali ubytování, práce neschopní dostali ubytování. Moderní sociální legislativa: 1908 penzijní pojištění 1911 zdravotní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek12

13 Leeds – workhouse, 1865 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek13

14 Welfare state W. Beveridge, J. M. Keynes Sociálněpolitické zákonodárství, vytvořeno 1944-1948; principy: Univerzální sociální pojištění – nemocenské, penzijní, úrazové, v nezaměstnanosti; pojistné platil rovným dílem zaměstnanec a zaměstnavatel, 20% přispíval stát. Státní sociální pomoc – přídavek na dítě, příspěvek pro samoživitele, příspěvek na topení, porodné. Národní zdravotní služba – bezplatné zdravotnictví pro všechny, financované z daní. Bezplatné primární a sekundární vzdělání (do 16 let), financované z daní. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek14

15 Sociální pojištění – National Insurance Scheme, NIS Sociální pojištění je vládní systém pojištění umožňující hradit dávky v případě nemoci, invalidity, nezaměstnanosti, ztráty živitele a stáří (starobní důchody). Sociální pojištění jste povinni platit, pracujete-li ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, je vám 16 nebo více let a jste mladší, než je věková hranice pro odchod do důchodu. Pojištění platíte pouze, pokud vyděláváte více než je určená částka. Hranice pro výši příjmů je určena vládou a obvykle se každoročně v dubnu mění. Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 11 % ze své hrubé mzdy a zaměstnavatelé 12,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Hranice věku pro odchod do důchodu pro ženy se postupně posunuje, aby se dostala na stejnou věkovou hranici odchodu do důchodu jako je nyní pro muže - 65 let. Poté se hranice odchodu zvýší jak pro muže tak i ženy na 68 let. Osoby, jejichž příjmy jsou velice nízké, neplatí sociální pojištění. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek15

16 Národní zdravotní služba (NHS) Systém je financován daňovými odvody výdělečně činných osob, ne zdravotním pojištěním. Každý občan UK má nárok na bezplatnou zdravotní péči (včetně pobytu v nemocnici), nezávisle na výši příspěvku do státní pokladny. Zdravotní péči zdarma využívají i cizinci z Evropské Unie, žadatelé o azyl, migranti ze třetích zemí, kteří zde pobývají alespoň po dobu dvanácti měsíců. Zdravotní pojištění si Britové platí jen v případě, když si chtějí zajistit nadstandardní péči. Za lékařský předpis se platí univerzální poplatek 7,65 liber, bez ohledu na cenu léku. Léky jsou zdarma pro seniory nad šedesát let, těhotné ženy a ženy do roku po porodu, mladistvé do šestnácti či osmnácti let (pokud jsou řádnými studenty), pacienty trpící určitým onemocněním, pacienty v invalidním důchodu a všechny pacienty pobírající sociální dávky a jejich partnery. V rámci hospitalizace jsou léky poskytovány zcela zdarma. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek16

17 Důchodový systém Veřejný důchodový systém má dvě úrovně: paušální základní důchod důchod v závislosti na odvodech na pojistném v produktivním věku. Veřejný důchodový systém je však ve Velké Británii doplněn rozsáhlým dobrovolným důchodovým systémem. Pouze ze státní penze žije ve VB méně důchodců než v ostatních zemích EU. V průměru si začínají Britové sami spořit a investovat na penzi již ve 28 letech, to je nejdříve ze všech zemí EU a dříve než Američané. V Británii neexistuje předčasný důchod. Občané, kteří odejdou do důchodu dříve, než činí jejich důchodový věk, tak žijí do dosažení důchodového věku ze svých prostředků. Paušální výše státního důchodu činí 97,65 GBP týdně pro jednotlivce, což je 14 % průměrné týdenní mzdy. Pro manželský pár je paušální státní důchod 156,15 GBP týdně. Druhá část státního důchodu závisí na dosahovaném příjmu a placeném pojistném v produktivním věku. Občan s průměrnou mzdou má čistý státní důchod ve výši 41,5 % průměrného čistého příjmu před odchodem do důchodu. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek17

18 Sazby minimální mzdy platné od 1. října 2012: pro pracovníky od 16 do17 let (mladší 18 let) - 3.68 £/h. pro pracovníky od 18 do 20 let - 4.98 £/h. pro pracovníky od 21 let - 6.19 £/h. x 160 h = 990 x 32 = 31.690 Kč/měs. (ČR 9.200 Kč, od 1.1.2016: 9.900,- Kč)) Srovnání: Minimální mzda v Bulharsku 220 Leva (tj. cca 3080 Kč = nejnižší minimální mzda ze všech zemí v Evropě). 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek18

19 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek19

20 Průměrná měsíční mzda EU 2015 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek20

21 NĚMECKO Korporativistický sociální stát Ústava čl. 20, odst. 1: „Spolková republika Německo je demokratický a sociální spolkový stát.“ Jádrem sociální politiky je sociální pojištění (důchodové, nemocenské, úrazové a pojištění pro případ nezaměstnanosti) a sociální pomoc 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek21

22 Sociální zabezpečení Pět odvětví pojištění: nemocenské (zdravotní) pojištění (145 pojišťoven), pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči, důchodové pojištění, úrazové pojištění pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Dávky sociální pomoci: Každá osoba, která není schopna zajistit si svou existenci vlastními prostředky, a to finančními (příjmy a majetkem) či fyzickými (schopností vykonávat výdělečnou činnost), nebo za pomoci třetích osob, může nárokovat sociální pomoc, jestliže má v současnosti bydliště v Německu pro hlavu domácnosti a pro samostatně žijící osobu 374 EUR (10.098 Kč), manželé nebo druh a družka 337 EUR (9126 Kč). dospělá osoba, která nežije ve vlastní domácnosti ani ve společné domácnosti jako manžel/manželka, partner/partnerka 299 EUR (8073 Kč), člen domácnosti mladší 6 let 219 EUR, 6-14 let 251 EUR, nad 14 let 287 EUR 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek22

23 Rodinná politika Rodičovský příspěvek Od roku 2007 matky a otcové dostanou 67% čistého příjmu v posledních 12 měsících, ale ne méně než 300 a ne více než 1.800 eur měsíčně Podmínka: nesmí vykonávat práci více než 30 hodin týdně Maximální doba pobírání 12 měsíců Vezme-li si druhý rodič (otec) dva měsíce, pak doba pobírání se prodlužuje o ty dva měsíce (otcovská kvóta) Cíl: podpora otců v aktivnější roli při výchově dítěte (dříve pouze 5% otců žádalo RD), částka se odvozuje od čistého příjmu druhého rodiče v době před porodem dítěte Práce do 30 hodin je s pobíráním kompatibilní i u otců, studenti mohou pracovat i déle 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek23

24 Nepřímé dávky Daňová politika: společné zdanění manželů = splitting - podporuje manžele v tradiční rodině (volební program KDU-ČSL) Odpočitatelné položky: Za dítě Za péči o dítě, výchovu nebo profesní přípravu Na domácnost Na náklady péče o dítě pro pracující Na speciální potřeby spojené s profesní přípravou 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek24

25 Důchodový systém Aby Němci měli nárok na výplatu starobních důchodů, musí splnit dvě základní podmínky: Dosáhnout důchodového věku, který je aktuálně ve výši 65 let. V letech 2012 až 2029 bude však docházet k postupnému navyšování důchodového věku až na 67 let. Žadatel o důchod musí být pojištěn minimálně 40 let a alespoň 30 let musí finančně přispívat do prvního důchodového pilíře. Od roku 2023 se povinná doba pojištění a doba placení příspěvků zvedne o 5 let. Po dosažení věku 63 let a 35 letech účasti na důchodovém pojištění si Němci mohou zažádat o předčasný důchod. Na druhou stranu mohou pracovat i během pobírání starobního důchodu, pokud jejich výdělek nepřesáhne maximální výši jejich výdělku před vstupem do důchodu. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek25

26 Třípilířový systém První pilíř: státní, na principu solidarity. Pojištění platí zaměstnanec i zaměstnavatel rovným dílem, 9,8 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanci, kteří vydělávají mezi 400 € (10 000 Kč) a 800 € (20 000 Kč) platí sníženou sazbu pojištění ve výši 4,9 %. Osoby s menším příjmem, než je 400 €, se mohou důchodového pojištění v prvním pilíři účastnit dobrovolně. OSVČ odvádějí do I. pilíře 19,9 % ze svých hrubých příjmů. Minimální měsíční příspěvek na důchodové pojištění činí 78,40 € (1 960 Kč). Druhý pilíř: dobrovolné zaměstnanecké důchodové pojištění, které má v Německu přibližně dvou set letou tradici. Stát tento pilíř podporuje ve formě daňových úlev. Zaměstnavatelé jsou povinni pro své zaměstnance tyto fondy zřídit, zaměstnanci tuto možnost mohou, ale také nemusí využít. Na financování fondů se podílí ve většině případů zaměstnanec i zaměstnavatel. Třetí pilíř: dobrovolný – kapitálové životní pojištění. Německá vláda plánuje zavedení povinné účasti pro doplňkové spoření od roku 2019. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek26

27 ŠVÉDSKO 9,5 mil. obyvatel Sociálně demokratický model sociálního státu, sociální politika spojena s vládou sociální demokracie (1932-1976, 1982-1991, 1994-2006). Politická stabilita, vztahy mezi odbory a vládou Zaměření proti chudobě, sociální dávky spíše konstruovány jako univerzální právo, ne charita Egalitaristická interpretace sociální spravedlnosti Vysoká zaměstnanost Vysoká podpora dvoukariérových rodin, nejvyšší tolerance k variabilitě rodinných forem; latentním důsledkem proces defamilizace Vysoká úroveň sociálních služeb 30% HDP na sociální výdaje (ČR 20%) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek27

28 Historicko právní vývoj Jeden z nejzaostalejších států v Evropě Chudinské zákony v roce 1763 Pojištění v případě nemoci 1891, nízké dávky pro malou část populace 1913: systém veřejných penzí pro celou populaci 1916: úrazové pojištění 1934: uzákoněno pojištění v nezaměstnanosti - organizují odbory a doplňuje jej podpora ze strany státu 1930: K. G. Myrdal – potřeba podporovat rodiny s dětmi v sociální politice 1028 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

29 1946: školní jídlo zdarma 1947: univerzální přídavky na děti 1951: zavedena valorizace penzí 1951: univerzální systém povinného nemocenského pojištění s dávkami v relaci k příjmu 1962: zákon o národním pojištění - 3 části: důchodové, nemocenské, rodičovské 60. léta: rozvoj sociálních služeb 1973: příspěvek v nezaměstnanosti, který doplňuje pojištění v nezaměstnanosti, které bylo pouze pro členy odborů 1974: sociální stát na vrcholu: nemocenské dávky 90% platu 1974: uzákoněna rodičovská dovolená 80. léta: pojištění v nezaměstnanosti – dávka ve výši 90% platu 1029 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

30 Konec 80. let a 90. léta : krize sociálního státu Redukce již dosažených výhod: snižování nemocenské, růst poplatků ve zdravotnictví, soukromé sociální služby, redukce podpor v oblasti bydlení apod. Trendy : od státní k tržní orientaci, od jednotného a centralizovaného systému k welfare mix a decentralizaci Důchodové pojištění: od roku 2001 zaváděna reforma, která začne platit komplexně v roce 2015 – zpřísňování podmínek pro poskytování důchodu 1030 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

31 Důchodové pojištění Garantovaný důchod (dříve základní důchod). Pro všechny, kteří žijí nebo pracují ve Švédsku s nízkým nebo žádným důchodem odvozeným z příjmu; nahrazuje 60% příjmů Důchod odvozený z příjmu - průběžně financovaný Plně fondovaný prémiový rezervní systém: druhá část důchodu odvozeného z příjmu, 2,5% z pojistného se odvádí na individuální účty Navíc: možnost dobrovolného podnikového nebo soukromého připojištění Dnes již není možný předčasný důchod, odstraněna horní hranice (65 let) – flexibilní věk odchodu do důchodu 1031 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

32 Zdravotní péče a nemocenské pojištění Systém veřejně financované zdravotní péče z daní, určený všem občanům Pacient částečně hradí některou péči (hospitalizace, pohotovost, zubní péči a část výdajů na léky) Pro osoby mladší 20 let vše zdarma včetně antikoncepce Nemocenské pojištění: povinné, dávky ve vztahu k příjmu, ale nutno platit pojištění a mít určité minimální výdělky Od 2. dne do 21. dne : 80% mzdy, při delší nemoci 77,6% příjmu; při překročení příjmové hranice se nemocenské dávky neposkytují (241.500 SEK) 1032 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

33 Sociální služby Financuje státní rozpočet, organizují místní samosprávy (je jich 286) ve spolupráci s National Board of Health and Welfare (normativní, koordinační a metodické vedení, supervize) Veřejný sektor, zdroj vysoké zaměstnanosti; 89% žen Dvě oblasti sociálních služeb: individuální a rodinné služby – asi 10% (péče o předškolní děti, mládež, rodiny, osoby s psychosociálními problémy, příprava školních jídel, řešení domácího násilí apod.) sociální a ošetřovatelské služby o staré a zdravotně postižené občany – asi 90% (osobní asistence, kontaktní osoby, organizace denních aktivit, doprava apod.) 1033 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

34 FRANCIE Francouzská revoluce 1789: Výbor na odstranění žebráctví; odmítl princip dobročinnosti a vyhlásil právo na státní sociální pomoc –těm, kdo nepracují, dát buď práci nebo přiměřenou materiální pomoc. Znárodnění majetku církve nutně vedlo ke státní sociální pomoci. Počátek 20. stol.: nízká porodnost oproti Německu – bezpečnostní problém: důsledek – pronatalitní politika 30. let Nemocenské pojištění 1928, penzijní 1930, rodinné přídavky 1932. Korporativistický model soc. státu, vznik ve 20.-30. letech, převládalo soukromé či kolektivní pojištění prostřednictvím svépomocných spolků – mutualit, stát nebyl hlavním organizátorem 1945: všeobecný systém sociálního pojištění, zpočátku pro zaměstnance, později pro všechny. 1967: tři samostatné pojišťovací systémy starobní, nemocenský, zdravotní a úrazový, rodinný (přídavky na děti) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek34

35 Financování Výdaje na sociální zabezpečení za rok 2009 byly 740 miliard eur. Na pojistném bylo v roce 2009 vybráno 57%, na CSG (všeobecná sociální daň, ustanovena zákonem z roku 1990) 22%, na daních 11% a na ostatních poplatcích 10% z celkových příjmů 698 miliard eur. Výdaje: nemocenské pojištění včetně zdravotní péče (47%), důchody (31%), rodina (18%), prac. úrazy a nemoci z povolání (4%). Snižování zdravotnických výdajů: větší spoluúčast na platbě léků a při lékařských vyšetřeních (na rozdíl od ČR návštěva lékaře je zde hrazena jen částečně pojišťovnou, a to částkou stanovenou zákonem). Důchodová reforma, která v roce 2010 vyvolala řadu nepokojů z důvodu prodloužení důchodového věku. Minimální věk pro odchod do důchodu byl z 60 let posunut na 62 let a věk odchodu do plného důchodu z 65 let na 67 let. V období od 62 let do 67 let není nárok na plný důchod, tento nárok nastává až dovršením 67. roku věku. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek35

36 Rodinná politika Národní pokladna pro rodinné přídavky, kryje 80% rodin, poskytuje asi 15 dávek, přispívají zaměstnavatelé, odvádějí 5,4% platů Populační specifika: růst populace, migrace (od poloviny 50.let, z 2,9 dítěte v roce 1964 na 1,89 v roce 2001) 17% nesezdaných soužití, 43,7% dětí narozených mimo manželství – vysoký počet, hned za severskými zeměmi Po roce 1996: růst sňatečnosti, odstranění daňových výhod pro nesezdané páry, dnes daňově výhodnější manželství Úhrnná plodnost: 2,0 (ČR 1,4, EU 1,5) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek36

37 Priority rodinné politiky Cíl: kompenzovat náklady spojené s výchovou dětí – solidarita bezdětných a rodin s dětmi, pronatalitní politika Zajištění minimální životní úrovně pro všechny děti (soc. služby za sníženou cenu, vzdělání a lék. péče zdarma, životní minimum) Ochrana dětí, v posledních letech i sladění práce a rodiny Vysoká zaměstnanost žen, jako v ČR Finanční dávky plošné i testované, podpora péče o malé děti 1037 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

38 38 Úhrnná plodnost (státy EU, Švýcarsko, Island, Norsko - 2007) 1038 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

39 Vybrané dávky pro rodiny Společné zdanění příjmů domácnosti s ohledem na počet osob, jež jsou na příslušném příjmu závislé: Daňová sazba je progresivní v 5 pásmech (0%, 5,5%, 14%, 30%, 40%). Daňový základ: součet příjmů všech členů domácnosti vydělený počtem jejich členů (první dvě děti se počítají jako 0,5 člena) = rodinný kvocient“. Např. šestičlenná rodina (rodiče a 4 děti) platí daňovou sazbu odvozenou ze základu děleného číslem 5 (1+1+0,5+0,5+1+1): roční příjem 480.000, základ daně 96.000. Různé danění pro manželské páry a nesezdané soužití – daňově výhodnější manželství Porodné: jednorázová částka (808,31eur) – i při adopci, plus určitá měsíční dávka do 3 let dítěte podmíněná lékařskými prohlídkami dítěte Přídavky na děti: Základní dávka pro rodiny s dětmi, plošná, poskytuje se od druhého dítěte, výše podle počtu dětí a jejich věku: 2 děti 110 eur měsíčně 3 děti 252,55, každé další o 141,84 více Pro dítě od 11-16 let dalších 31,14; 16 -20 let 55,36 1039 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

40 Výše příspěvku pro rodinu (EU 2004) 1040 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek Země Počet dětí 123456 Belgie71 euro132 euro197 euro 1 Dánsko 2 Finsko90 euro110,50 euro131 euro151,50 euro172 euro Francie0 euro109 euro250 euro390 euro530 euro670 euro Irsko118 euro 147 euro Itálie 3 Lucembursko168 euro399 euro727 euro 4 Německo154 euro 179 euro Nizozemí 5 Rakousko105 euro118 euro131 euro Řecko6 euro18 euro40 euro48 euro Španělsko 6 Švédsko102 euro 129 euro184 euro204 euro Velká Británie107 euro72 euro 7

41 Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená Mateřská: od roku 1928, 1.a 2. dítě 6 týdnů před a 10 po porodu, (3. dítě 8 a 18), pobírá nemocenské dávky, ale zaměstnavatel je může dorovnat do čisté mzdy Otcovská: 2002 otec nárok kromě 3 dnů kolem porodu na dalších 11 dní- vybrat najednou v prvních 4 měsících dítěte, stejná pravidla jako ženy Rodičovská: rodiče mohou nastoupit současně nebo jeden po druhém, do 3 let věku dítěte; adopce: do 3 let po převzetí dítěte Možná kombinace s částečným úvazkem Rodičovský příspěvek: vyplácen, když rodič buď přeruší práci, nebo jen na částečný úvazek; 501,59E, nebo 339,94 podle toho, zda pracuje. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek41

42 Další dávky pro rodiny s dětmi Příspěvek na pečovatelku, která hlídá děti u sebe doma Příspěvek na hlídání dětí v jejich bydlišti Rodinný doplněk: testovaná dávka, pro rodiny se třemi a více dětmi nad 3 roky Dávka pro neúplnou rodinu: příspěvek samoživitelce, která se stará o dítě / děti (max. výše 521,52 eur) nebo je těhotná, vyplácí se podle výše příjmů a počtu dětí po dobu 12 měsíců, ale může se vyplácet až do 3 let věku dítěte Rodinná podpora: plošná dávka, něco jako sirotčí dávka, buď pro osamělého rodiče (77,84 eur), nebo pro rodiče adoptovaného dítěte, a pro děti sirotky (103,78). Může být i v případě, kdy jeden z rodičů nepřispívá na dítě 1042 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek

43 Srovnání úhrnné plodnosti Francie se srovnatelně velkými zeměmi EU se srovnatelným podílem imigrantů ZeměÚhrnná plodnostPodíl imigrantů Francie2,011,0 % Španělsko1,413,8 % Německo1,411,6 % 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek43 Na evropské poměry výrazně vysoká úroveň porodnosti ve Francii je často přikládána vlivu migrace a zastoupení imigrantů v populaci. Tento předpoklad však odborníci ve svých analýzách opakovaně vyvracejí. Lze to doložit srovnáním s jinými srovnatelně velkými zeměmi EU (Německo a Španělsko) se zhruba stejným podílem imigrantů, kde je však úhrnná plodnost výrazně nižší.

44 SLOVENSKO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Slovenský systém sociální ochrany má tři základní formy, kterými jsou sociální pojištění sociální podpora (podpora rodin s dětmi) sociální pomoc (dávky v hmotné nouzi) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek44

45 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ nemocenské pojištění jako pojištění pro případ ztráty nebo snížení příjmu z výdělečné činnosti a na zabezpečení příjmu v důsledku dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství, důchodové pojištění, a to: starobní pojištění na zabezpečení příjmu ve stáří a v případě úmrtí; nárok na starobní důchod má pojištěnec, které získal nejméně 10 let důchodového pojištění a dovršil důchodový věk. Důchodový věk je 62 let jednotně u mužů i žen. Začíná se však uplatňovat až u mužů narozených po 31. prosinci 1945 a u žen narozených po 31. prosinci 1961. invalidní pojištění jako pojištění pro případ poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce a pro případ úmrtí, úrazové pojištění jako pojištění pro případ poškození zdraví nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu, služebního úrazu či nemoci z povolání, garanční pojištění v případě platební neschopnosti zaměstnavatele na úhradu nároků zaměstnance, pojištění v nezaměstnanosti jako pojištění pro případ ztráty příjmu z činnosti zaměstnance v důsledku nezaměstnanosti a na zabezpečení příjmu v důsledku nezaměstnanosti. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek45

46 Přehled sazeb pojistného na sociální pojištění Nemocenské pojištění Důchodové pojištění Pojištění v nezam. Garanční pojištění Úrazové pojištění Rezervní fond solidarity starobníinvalidní Zaměstnanec1,4 %4 %3 %1 % Zaměstnavatel1,4 %14 %3 %1 %0,25 %0,8 % **4,75 % Povinně pojištěnáOSVČ 4,4 %18 %6 % 4,75 % Dobrovolně pojištěná osoba 4,4 %18 %6 %2 % 4,75 % Stát 18 %za ZVS*) + ženy pečující o děti do 6 až 7 let věku 6 % 2 % 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek46

47 Penzijní reforma Na Slovensku proběhla v roce 2004 penzijní reforma a od ledna roku 2005 zde mají tří-pilířový systém: I. pilíř (průběžný) – do tohoto pilíře jsou zapojeni všichni občané a jejich zaměstnavatelé, kteří povinně platí odvody do Sociální pojišťovny z každé mzdy; pokud je občan pouze účastníkem I. pilíře, platí povinné odvody ve výši 7 % z hrubé mzdy a jeho zaměstnavatel ve výši 21,75 % (celkem tedy 28,75 %). Z této částky jde 18 % na starobní důchody, 6 % na invalidní důchody a 4,75 % do rezervního fondu solidarity. Vybrané peníze z prvního pilíře použije Sociální pojišťovna na výplatu současných důchodů. II. pilíř (spořivý) – část finančních prostředků vybraných v I. pilíři putuje na účet občanem vybrané společnosti, která finanční prostředky dále zhodnocuje investováním na kapitálovém trhu. Při zapojení do II. pilíře tak putuje 9 % na konto Sociální pojišťovny a 9 % na účet vybrané společnosti (tj. polovina z 18 % určených na starobní penze). Výsledný důchod je potom kombinací obou forem důchodového zabezpečení. Samozřejmě výše penze z tohoto pilíře závisí především na míře zhodnocení vložených peněz. III. pilíř (dobrovolný) – jedná se o zcela dobrovolné spoření, např. penzijní připojištění, které však bývá většinou daňově zvýhodněno. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek47

48 Výše penze v zemích EU (v % mediánu důchodu k mediánu hrubé mzdy) 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek48 Země Náhradový poměr Země Náhradový poměr Lucembursko74Litva52 Francie64Německo51 Rumunsko64Finsko50 Slovensko62Velká Británie48 Rakousko60Irsko47 Maďarsko59Malta47 Švédsko58Slovinsko47 Portugalsko56Nizozemí46 Španělsko56Řecko45 Itálie55Belgie44 Polsko55Dánsko42 Estonsko54Bulharsko41 Lotyšsko53Kypr38 Česko53Chorvatsko35

49 Rodinná politika Rodiny s deťmi štát finančne podporuje v rámci systému štátnej sociálnej podpory jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Príjem rodiny sa netestuje, až na výnimku pri poskytovaní náhradného výživného. Dávky sú financované výlučne zo štátneho rozpočtu. Rodinám s deťmi sú určené nasledujúce príspevky: Prídavok na dieťa (do 18, resp. 25 let): 23,10 € Príplatok prídavku na dieťa (nelze-li uplatnit slevu na dani): 10,83 € Rodičovský príspevok (do 3 let dítěte): 199,60 € Príspevok pri narodení dieťaťa (na každé dítě): 151,37 € Príplatok k príspevku pri narodení (na každé dítě z prvních tří porodů, které se dožïje 28 dnů): 678,49 € Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá – ročně: 81,99 €, ak ide o dieťa do 6 rokov veku, 101,25 €, ak ide o dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku, 107,55 €, ak ide o dieťa vo veku 15 rokov veku. Príspevok na starostlivosť o dieťa (pěstounská péče): 230,- € /měs. Náhradné výživné (při neplnění vyživovací povinnosti): do 1,2 ŽM Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa Daňový bonus za dieťa: 21,41 € 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek49


Stáhnout ppt "Jabok / ETF 2015 Michael Martinek. 10 Sociální politika v mezinárodním kontextu. Jabok / ETF, 2015. Michael Martinek2."

Podobné prezentace


Reklamy Google