Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů."— Transkript prezentace:

1 Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů

2 Poskytovatel: Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doba trvání programu: Doba trvání programu: 2016 – 2024 Termín vyhlášení:  jednotlivé podprogramy nebudou vyhlašovány ve stejném termínu  den vyhlášení první veřejné soutěže: 1. července 2016 Právní rámec: Právní rámec: zákon č. 130/2002 Sb.; zákon č. 218/2000 Sb.; Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (v souladu s čl. 107 a 108 Smlouvy) Obecné informace

3 Program INTER-EXCELLENCE (IE):  nahrazuje dosavadní programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: INGO II, EUPRO II, COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, GESHER/MOST;  platnost těchto programů končí v letech 2016 – 2017. Historické souvislosti

4 Program INTER-EXCELLENCE je členěn na šest podprogramů Podprogramy I N T E R -LogoNástupce programu Cíl 1 A CTION KONTAKT II; GESHER/MOST C OST COST CZ T RANSFER INGO II (Infra) Cíl 2 I NFORM EUPRO II V ECTOR INGO II (Poplatek) Cíl 3 E UREKA EUREKA CZ

5 Struktura programu INTER-EXCELLENCE Struktura programu Cíl 1 INTER- T INTER- A INTER- C Cíl 2 INTER- V INTER- I Cíl 3 INTER- E INTER-EXCELLENCE

6 Celkové výdaje na uskutečnění programu IE v mil. Kč Výdaje programu (I) Rok Podprogramy INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-ECelkem 2017 101453426278286 2018 21210084576168627 2019 315150127868254940 2020 37917615010192981 113 2021 37917615010192981 113 2022 320149127868254944 2023 2129984575170627 2024 92454426380290 Celkem 2 010940800540501 6005 940

7 Výdaje ze státního rozpočtu v mil. Kč Výdaje programu (II) Rok Podprogramy INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-ECelkem 2017 96433426239240 2018 200948457684525 2019 301141127868127790 2020 3551661501019149930 2021 3551661501019149930 2022 301141127868127790 2023 200948457585525 2024 92454426340250 Celkem 1 900890800540508004 980

8 Výdaje programu (III)

9 Maximální intenzita podpory Intenzita podpory Podprogram/podpora dle kategorie výzkumu INTER-AINTER-CINTER-TINTER-IINTER-VINTER-E Maximální intenzita podpory (% způsobilých /uznaných nákladů Základní výzkum 100 % --- Průmyslový výzkum – výzkumná o. 100 % ---50 % Průmyslový výzkum - podnik 50 % --- Experimentální vývoj – výzkumná o. 100 % ---25 % Experimentální vývoj – podnik 25 % --- Projekt mimo kategorie ---100 % -

10 Uchazečem/ dalším účastníkem / příjemcem projektu může být: Uchazeč projektu PodprogramUchazeč/ další účastník/ příjemce projektu INTER-A Výzkumná organizace; malý, střední nebo velký podnik zabývající se výzkumem INTER-C Výzkumná organizace; malý a střední podnik zabývající se výzkumem INTER-T Výzkumná organizace INTER-I Výzkumná organizace INTER-V Výzkumná organizace INTER-E Malý, střední nebo velký podnik zabývající se výzkumem, popř. ve spolupráci s výzkumnou organizací v roli dalšího účastníka projektu

11 Kritéria naplnění cílů programu počet projektů podpořených programem ≥ 1 200 podíl úspěšně dokončených projektů na celkovém počtu podpořených projektů ≥ 80 % počet institucí realizujících výzkum a vývoj a využívajících podpůrné služby k zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) ≥ 120 počet špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem, ve kterých se čeští výzkumní pracovníci zapojili do řídících/vědeckých orgánů ≥ 30 podíl podpořených projektů aplikovaného výzkumu a vývoje na celkovém počtu podpořených projektů ≥ 20 % počet publikačních výsledků v impaktovaných časopisech s kódem „J imp “ nebo v databázi Scopus s kódem „J sc “ ≥ 600 počet publikačních výsledků v impaktovaných časopisech s kódem „J imp “ nebo v databázi Scopus s kódem „J sc “ ve spoluautorství se zahraničním autorem, s významným podílem autorství zaměstnance příjemce podpory dle Programu ≥ 400 počet výsledků aplikovaného výzkumu s kódem „P“, „F“, „G“,„R“ nebo „Z“ ≥ 250 počet nově vzniklých pracovních míst na projekt v souvislosti s řešením projektu v aplikovaném výzkumu do tří let od ukončení projektu ≥ 0,5 počet publikačních výsledků vedených v mezinárodní databázi na každý úspěšně dokončený projekt v kategorii základního výzkumu ≥ 1 Kritéria

12 Podprogramy INTER-ACTIVE

13 Podprogram INTER-ACTION  Cíl podprogramu:  podpora spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v zemích mimo EU (podmínkou je uzavřená bilaterální smlouva v oblasti výzkumu a vývoje)  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace; malý, střední a velký podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 100 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu KONTAKT II, GESHER/MOST Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 96200301355 301200901 900 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 101212315379 320212922 010

14 Podprogram INTER-COST  Cíl podprogramu:  podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu (formou nových akcí – tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře orgány COST)  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace; malý nebo střední podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 100 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu COST CZ Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 4394141166 1419445890 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 45100150176 1499945940

15 Podprogram INTER-TRANSFER  Cíl podprogramu:  podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu INGO II (Infra) Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 3484127150 1278444800 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 3484127150 1278444800  Kategorie výzkumu:  základní výzkum  Intenzita podpory:  100 %

16 Podprogram INTER-INFORM  Cíl podprogramu:  podpora budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve výzkumu a vývoji v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Kategorie výzkumu:  podprogram není zařazen do kategorií výzkumu a vývoje  Intenzita podpory:  100 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu EUPRO II Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 265786101 865726540 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 265786101 865726540

17 Podprogram INTER-VECTOR  Cíl podprogramu:  posílení aktivního zastoupení českých výzkumných pracovníků v řídících orgánech špičkových nevládních organizací mezinárodního charakteru zabývajících se výzkumem a vývojem  Způsobilý uchazeč:  výzkumná organizace  Kategorie výzkumu:  podprogram není zařazen do kategorií výzkumu a vývoje  Intenzita podpory:  100 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu INGO II (Poplatek) Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 2689985350 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 2689985350

18 Podprogram INTER-EUREKA  Cíl podprogramu:  podporuje užší propojení mezi průmyslovými podniky všech velikostí s výzkumnými organizacemi (uděluje projektům statut EUREKA) a umožňuje projektům zažádat o spolufinancování z veřejných prostředků ve svých domovských zemích  Způsobilý uchazeč:  malý, střední a velký podnik se sídlem v ČR, který se zabývá výzkumem, popř. ve spolupráci s výzkumnou organizací v roli dalšího účastníka projektu  Kategorie výzkumu:  základní, průmyslový výzkum a experimentální vývoj  Intenzita podpory:  v rozmezí 50 % - 25 %  Rozpočet podprogramu: Nástupce programu EUREKA CZ Rok 20172018201920202021202220232024Celkem Výdaje ze státního rozpočtu (v mil. Kč) 3984127149 1278540800 Celkové výdaje na program (v mil. Kč) 78168254298 254170801 600

19 Náklady projektu

20 Náklady projektu / finanční tabulka (I)

21 Změny nákladového členění oproti stávajícím programům Nově:  částky rozpočtu v návrhu projektu budou uváděny v korunách, nikoliv v tisících korunách (např. osobní náklady – rok 2017: 128 238 Kč);  došlo ke sloučení položek: „Mzdy a platy“, „Dohody“ a „Povinné zákonné odvody“ – nově vznikla pouze jedna položka: „Osobní náklady“, která obsahuje výše zmíněné podpoložky;  přejmenování položky: „Doplňkové náklady“ na položku: „Nepřímé náklady“;  odstraněny položky: „Pořízení majetku“; „Výsledky“;  nová položka rozpočtu: „Subdodávky“; „Členský poplatek“;  nepřímé náklady nelze počítat z položky: „Subdodávky“ a „Členský poplatek“. Ostatní:  způsobilými náklady budou pouze odpisy (dle vnitřních směrnic organizace);  odpočitatelná DPH není způsobilý náklad. Náklady projektu / finanční tabulka (II)

22 Způsobilé náklady projektu (způsobilost nákladů/výdajů se vztahuje jak na příjemce, tak na dalšího účastníka projektu) Přímé náklady/výdaje 1.osobní náklady/výdaje včetně sociálních a zdravotních odvodů; 2.odpisy dlouhodobého majetku (hmotný a nehmotný); 3.ostatní zboží a služby; 4.subdodávky; 5.cestovné. Tyto náklady/výdaje jsou způsobilé v případě, že jsou:  uvedeny v rozpočtu /projektu;  skutečné;  vynaložené účastníkem v průběhu projektu;  stanoveny podle obvyklých účetních a manažerských zásad organizace;  použity výhradně za účelem dosažení cílů a očekávaných výsledků Programu/projektu;  v souladu se zásadami úspornosti, účelnosti a efektivity;  zaneseny v účetní evidenci účastníka;  očištěny od nezpůsobilých nákladů. Způsobilé náklady projektu

23 Osobní náklady Do této kategorie patří: osobní náklady na realizaci projektu v souladu s vnitřními předpisy uchazeče/příjemce:  náklady na zaměstnance příjemce /dalšího účastníka projektu, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s „obsahovou“ náplní realizace projektu;  administrativní a technická podpora Způsobilé náklady projektu – osobní náklady

24 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku  za uznatelný výdaj je považována částka rovnající se maximální výši odpisu v souladu s výpočtem podle postupu níže. Způsobilými jsou i odpisy majetku, který byl již zakoupen uchazečem/příjemcem, bude využíván pro projekt a není ještě odepsán uchazečem/příjemcem;  pokud se jedná o dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek (majetek, jež je odepisován), tak způsobilými náklady mohou být pouze odpisy podle běžné praxe v organizaci;  příjemce prostředků není oprávněn měnit zvolenou metodu výpočtu odpisů v průběhu odpisování. Pro položku odpisů platí, že způsobilými náklady je pouze výše odpisů vypočtená podle následujícího vzorce: UN = (A/B) x C x D, kde A = doba trvání projektu B = doba upotřebitelnosti (délka odepisování) C = pořizovací cena D = koeficient využitelnosti pro řešení projektu Způsobilé náklady projektu – odpisy

25 Ostatní zboží a služby Náklady na pořízení vybavení a zařízení, jež nespadá do skupiny odepisovaného majetku, a náklady související s jeho pořízením, jsou plně zahrnuty do spotřeby, jsou tedy způsobilé v celé výši, ale jen za předpokladu, že se jedná o majetek související se schváleným projektem. Do této položky patří také:  spotřební zboží a provozní materiál  jedná se o způsobilé náklady/výdaje na kancelářské potřeby, provozní materiál a jiné náklady/výdaje, u kterých může příjemce prostředků prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění projektu nezbytné, a které je možné jednoznačně doložit příslušnými účetními doklady.  služby  náklady/výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínek, že dodání služby bude přispívat k realizaci projektu a vytvářet přidanou hodnotu. Jedná se především o náklady/výdaje spojené s publicitou a propagací projektu a s informačními aktivitami jinými než prováděnými zaměstnanci příjemce/dalšího účastníka Projektu. Způsobilé náklady projektu – ostatní zboží a služby

26 Subdodávky Příjemce může část prováděné výzkumné aktivity – věcného řešení projektu sub-kontrahovat. Příjemce je oprávněn použít tento finanční nástroj, a to pouze v případě, že není schopen danou aktivitu provést vlastní kapacitou a tuto skutečnost zdůvodní v návrhu projektu. Daň z přidané hodnoty  daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý náklad/výdaj pouze v případě, kdy příjemce nebo další účastník projektu vystupuje v projektu jako neplátce DPH;  informace o tom, zda příjemce/další účastník projektu vystupuje v projektu, jako neplátce DPH musí být vždy uvedena v předkládané žádosti;  kurzové ztráty jsou způsobilým nákladem/výdaje u položky, kde vznikly. Způsobilé náklady projektu – subdodávky, DPH

27 Nepřímé náklady projektu  nepřímé náklady/výdaje představují nezbytné náklady/výdaje spojené s realizací projektu, nicméně nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu;  jedná se například o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, bezpečnost, připojení na internet, IT služby, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla;  stanovení výše nepřímých výdajů se řídí finančními pravidly Horizon2020, kde se pro výpočet nepřímých nákladů/výdajů zavádí jednotná pevná sazba financování nepřímých nákladů/výdaje pro všechny příjemce bez ohledu na jejich právní status ve výši 25 % z přímých nákladů;  ze základu pro výpočet se odečítají:  náklady/výdaje na subdodávky;  náklady/výdaje na příspěvky poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách příjemce. Způsobilé náklady projektu – nepřímé náklady

28 Cestovní náhrady Cestovními náhradami se rozumí:  jízdní náklady/výdaje – tj. náklady/výdaje na cestu, které v případě zahraniční cesty zahrnují náklady na dopravu v zemi pobytu a nutné vedlejší náklady/výdaje, za které se považují poplatky za vstup na letiště, vízové poplatky, pojistné za pojištění léčebných výloh a další;  náklady/výdaje na ubytování;  stravné (zahrnující kapesné);  ostatní náklady/výdaje. Způsobilými náklady/výdaji v rámci cestovních náhrad jsou také další úhrady nákladů/výdajů přímo souvisejících s pracovní cestou. Může jít např. o poplatky za parkovné, dálniční poplatek (v přiměřené výši vzhledem k délce pracovní cesty), poplatky za úschovu zavazadel, v případě zahraničních cest náklady/výdaje na cestovní připojištění apod. Způsobilé náklady projektu - cestovné

29 Nezpůsobilé náklady projektu Způsobilými náklady například nejsou:  úroky z úvěrů;  debetní úroky;  pokuty, penále, finanční tresty;  rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy;  nedobytné pohledávky;  správní poplatky (výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku apod.);  daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně nebo vrácení;  náklady na právní spory;  daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, apod.);  ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci apod.);  clo;  náklady, které byly nebo budou nárokovány jako způsobilé v rámci jiných dotačních programů. Nezpůsobilé náklady projektu

30 Kritéria hodnocení dle cílů programu

31 Kritéria hodnocení  Vědecko-výzkumná kvalita návrhu projektu  inovativnost návrhu projektu  metoda a strategie řešení  míra zapojení zahraničního partnera  Přínosy návrhu projektu  vědecké, technické nebo socio-ekonomické přínosy řešení projektu  očekávané krátkodobé přínosy  očekávané dlouhodobé přínosy  opatření k maximalizaci přínosů  Podmínky realizace projektu  připravenost, efektivita a proveditelnost harmonogramu řešení  kompetence a odbornost řešitelského týmu  finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury a časového rozložení a z hlediska efektivního využití poskytnuté podpory  přiměřenost rizik Kritéria hodnocení cíle 1, podprogramů ACTION, COST, TRANSFER

32 Kritéria hodnocení  Kvalita návrhu projektu  posouzení kvality podpůrných služeb pro rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a pro aktivní zapojení České republiky do aktivit v ERA (Evropském výzkumném prostoru) a dalších multilaterálních aktivit  posouzení kvality informační, poradenské a konzultační sítě na zprostředkování informací o příležitostech pro zapojení do programů mezinárodní spolupráce  Přínosy návrhu projektu  očekávaný přínos v dlouhodobém horizontu  přínos aktivity ve vztahu k mezinárodnímu programu/ aktivitě výzkumu a vývoje  přínos aktivity pro českou vědeckou obec  očekávaný přínos v krátkodobém horizontu  transfer informací  potenciál vyššího zapojení do mezinárodních programů  Proveditelnost projektu  kvalifikační předpoklady všech členů řešitelského týmu  strategie a metody řešení projektu  časový harmonogram  finanční zabezpečení z hlediska výše, struktury, časového rozložení a efektivního využití poskytnuté podpory  přiměřenost rizik Kritéria hodnocení cíle 2, podprogramů INFORM A VECTOR

33 Kritéria hodnocení  způsob a postup hodnocení návrhů projektů vychází ze Zákona a metodiky PAM;  ke každému návrhu projektu jsou ustanoveni dva oponenti, kteří vypracují písemně oponentní posudek.  posudek oponenta má formu formuláře, který obsahuje stupnici a slovní komentář k jednotlivým kritériím hodnocení a souhrnné vyjádření oponenta;  ve věcech hodnocení návrhu projektu rozhoduje OPO, a to kolektivně na principu většinového veřejného hlasování v souladu se statutem a jednacím řádem;  výsledné pořadí projektů v Národním Green Listu schvaluje MŠMT. Kritéria hodnocení cíle 3, podprogramu EUREKA (I)

34 Kritéria hodnocení - Kritéria hodnocení - při posuzování návrhů projektů jsou užita následující kritéria:  Získání statutu EUREKA – nesplnění této podmínky (§ 17 odst. 3 zákona o podpoře VaVaI) je návrh projektu vyřazen  Základní kritéria (váha – 5)  Finanční způsobilost všech partnerů (1-10 bodů); Formální souhlas mezi partnery (1-10 bodů)  Základní hodnocení (váha – 1,25)  Dobře vyvážené partnerství (1-10 bodů); Přidaná hodnota spolupráce partnerů (1-10 bodů); Technologická kapacita všech partnerů (1-10 bodů); Manažerská způsobilost všech partnerů (1-10 bodů)  Metodický a plánovací postup (1-10 bodů); Rozhodující etapy řešení a jejich náplň (1-10 bodů); Nákladová a finanční struktura (1-10 bodů); Finanční závazky jednotlivých partnerů (1-10 bodů)  Technologie a inovace (váha – 2,5)  Stupeň technologické vyspělosti rizika (1-10 bodů); Technologické předpoklady (1-10 bodů); Řád inovace (1-10 bodů); Geografický/oborový dopad (1-10 bodů)  Trh a konkurenceschopnost (váha – 2)  Velikost trhu (1-10 bodů); Přístup na trh a riziko (1-10 bodů); Návratnost investic (1-10 bodů); Strategický význam projektu (1-10 bodů); Zvyšující se schopnost a viditelnost (1-10 bodů)  Obsah řešení projektu je v souladu s etickými pravidly rozhodnutí EP č. 1290/2013  ano/ne  Řešení projektu nemá negativní dopad na životní prostředí  ano/ne Kritéria hodnocení cíle 3, podprogramu EUREKA (II)

35 Ředitel Odboru strategických programů a projektů: Ing. Jiří Burgstaller, DiS. tel.: 234 815 226 e-mail: jiri.burgstaller@msmt.cz Podprogram ACTION Maria Krausová, DiS. tel.: 234 811 244 e-mail: maria.krausova@msmt.cz Ing. Jarmila Horská tel.: 234 811 557 e-mail: jarmila.horska@msmt.cz Podprogram COST RNDr. Josef Janda tel.: 234 811 720 e-mail: josef.janda@msmt.cz RNDr. Jana Bystřická tel.: 234 811 242 e-mail: jana.bystricka@msmt.cz Podprogram TRANSFER Ing. David Kloz tel.: 234 811 832 e-mail: david.kloz@msmt.cz Podprogram INFORM Ing. Jana Juřicová tel.: 234 811 699 e-mail: jana.juricova@msmt.cz Podprogram VECTOR Ing. David Kloz tel.: 234 811 832 e-mail: david.kloz@msmt.cz Podprogram EUREKA Ing. Josef Martinec tel.: 234 811 512 e-mail: josef.martinec@msmt.cz Kontakty

36 Děkujeme za pozornost Dotazy…


Stáhnout ppt "Podprogramy INTER-ACTIVE Programové období: 2016 – 2024 Ing. Jiří Burgstaller, DiS. Odbor strategických programů a projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google