Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JJ Mois Année Penzijní reforma – nabídka KB PS Pojďme společně „prodat“ penzijní reformu Vašim klientům!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JJ Mois Année Penzijní reforma – nabídka KB PS Pojďme společně „prodat“ penzijní reformu Vašim klientům!"— Transkript prezentace:

1 JJ Mois Année Penzijní reforma – nabídka KB PS Pojďme společně „prodat“ penzijní reformu Vašim klientům!

2 Investování ve II. a III. pilíři 2

3 do 31.12.2012 od 1.1.2013 Penzijní Fond KB, a.s.  Spravuje jeden fond = jedna strategie spoření (nelze měnit)  PF funguje z výnosů investic  Akcionář PF může čerpat dividendu ze zisku (10%), 5 % zák. rezervní fond KB Penzijní společnost, a.s.  Spravuje 9 fondů (8 nových + 1 „starý“)  Inkasuje poplatky za správu (0,3 - 0,8 %)  Inkasuje poplatky za zhodnocení (10 %)* II. pilíř 4 důchodové fondy III. pilíř 4 účastnické fondy + 1 transformovaný fond Poplatky V čem spočívá změna PF KB na KB PS od 1.1.2013? u Transformovaného fondu je poplatek 15 % ze zisku, u důchod. fondu st. dluhopisů poplatek za zhodnocení není 3

4 Přehled nabídky KB PS ve II. a III. pilíři KB PS nově zavede v každém pilíři 4 fondy: KB PS bude realizovat svoji nabídku ve II. i III. pilíři formou strategií ŽC Podoba strategie je v obou pilířích stejná – liší se ale fondy, které strategie obsahuje (ve II. pilíři jsou to důchodové a ve III. pilíři účastnické fondy) II. pilíř – důchodové fondyIII. pilíř – účastnické fondy KB dynamický důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.KB dynamický účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.KB vyvážený účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. KB konzervativní důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.KB povinný konzervativní fond KB Penzijní společnosti, a.s. KB důchodový fond státních dluhopisů KB Penzijní společnosti, a.s. KB zajištěný účastnický fond KB Penzijní společnosti, a.s. I přes podobné názvy se fondy ve II. a III. pilíři odlišují. + Transformovaný fond KB Penzijní společnosti, a.s. II. pilířIII. pilíř Růstová strategie životního cyklu Vyvážená strategie životního cyklu Konzervativní strategie životního cyklu 4

5 Nabídka KB PS – strategie životního cyklu a samostatné fondy II. pilíř KB vyvážený účastnický fond KB dynamický účastnický fond KB zajištěný účastnický fond KB povinný konzervativní fond Transformovaný fond KB dynamický důchodový fond KB důchodový fond státních dluhopisů KB vyvážený důchodový fond KB konzervativní důchodový fond Strategie životního cyklu - kombinace 3 fondů Strategie životního cyklu - kombinace 3 fondů Úplata za: správu: 0,6 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 55-80 % Úplata za: správu: 0,5 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 15-40 % Úplata za: správu: 0,4 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 0 % 60 – 100 % % dluhopisy 30 % vklady Úplata za: správu: 0,3 % p.a. zhodnocení: NENÍ Akcie: 0 % Min. 70 % českých st.dluh. III. pilíř Úplata za: správu: 0,8 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 65-90 % Úplata za: správu: 0,8 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 25-50 % Úplata za: správu: 0,4 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: 0 % 70 % dluhopisy 30 % vklady Úplata za: správu: 0,8 % p.a. zhodnocení: 10 % Akcie: do 40 % Dluhopisy – až 100 % Úplata za: správu: 0,6 % p.a. Podíl na zisku: 15 % Vznik z PF KB Uzavřený pro nové klienty (od 12/2012) 5

6 II. PILÍŘ AkcieDluhopisy Alternativní investice (komodity) DepozitaDurace Rizikový profil Měnové zajištění Očekávaná průměrná roční výkonnost Poplatek za obhospodařování/ za zhodnocení KB Důchodový fond státních dluhopisů Až 100% České státní dluhopisy min 70% Až 10%5 let3100%2%0,3% p.a. / - KB konzervativní důchodový fond 60% – 100% Korporátní max. 30 5 let2100%3%0,4% p.a. / 10% KB Vyvážený důchodový fond 15% - 40%60% - 80%475%4%0,5% p.a. / 10% KB Dynamický důchodový fond 55% - 80%20% - 40%0 – 5%650%5%0,6% p.a. / 10% III. PILÍŘ Akcie*Dluhopisy Alternativní investice (komodity) DepozitaDurace Rizikový profil Měnové zajištění Očekávaná průměrná roční výkonnost Poplatek za obhospodařování/ za zhodnocení KB Povinný konzervativní účastnický fond 60% – 100% Korporátní max. 30 5 let2100%3%0,4% p.a. / 10% KB Zajištěný účastnický fond Až 40% Až 100% Státní dluhopisy (a NPT ** ) až 100%, Korporátní max. 70% 3100%2% - 3%0,8% p.a./ 10% KB Vyvážený účastnický fond 25% - 50%50% – 70%0 – 2,5%475%4%0,8 % p.a. / 10% KB dynamický účastnický fond 65% - 90%10% - 30%0 – 5%650%5% - 6%0,8% p.a./ 10% 6 zájemcům v obou pilířích primárně nabízejte strategie spoření životního cyklu! při jednání s klientem používejte spolu s materiálem „Doporučené strategie a přehled dalších poskytovaných informací“ Strategie spoření, účastnické a důchodové fondy KB PS

7 II. PILÍŘ Důchodový fond státních dluhopisů Konzervativní důchodový fond KB vyvážený důchodový fond KB dynamický důchodový fond Proč je výhodné zvolit si strategii životního cyklu? — Klient se nemusí o nic starat. Díky strategii má „autopilota“, který je nastaven dle konkrétního investičního profilu klienta — Postupné zkonzervativňování portfolia s blížícím se odchodem do důchodu, zapracovány zákonné limity — Po celou dobu bude strategie hlídat poměr mezi fondy vzhledem k věku odchodu do důchodu — V průběhu roku 2013 bude možné sledovat fondy a jejich vývoj na stránkách www.kbps.cz www.kbps.cz Pro koho? Pro velmi konzervativní klienty — s velkou averzí k riziku — bezpečnost je pro ně na prvním místě i za cenu nižšího výnosu Pro konzervativní investory — kteří se chtějí podílet na potenciálních výnosech dluhopisových trhů nejen státních, ale i korporátními dluhopisy Klienty — kteří si uvědomují potenciál akciových trhů — kteří chtějí však mít značnou část svého portfolia alokovánu v konzervativních aktivech Pro investory — kteří chtějí co nejvíce participovat na potenciálu akciových trhů — kteří mají zkušenosti s investováním do dynamický investičních nástrojů Co očekávat? Stabilitu výnosů Minimální výkyvy investice v čase Potenciálně vyšší výnosy díky korporátním dluhopisům Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z akciové složky portfolia Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika (dominantní akciová složka) III. PILÍŘ KB povinný konzervativní KB zajištěný účastnický KB vyvážený účastnický fond KB dynamický účastnický Pro koho? Pro konzervativní investory — kteří se chtějí podílet na potenciálních výnosech dluhopisových trhů nejen státních, ale i korporátních Pro konzervativní klienty — kteří chtějí částečně těžit z růstu dynamických trhů při současné strategii zajištění nejvyššího NAV (čistá hodnota aktiv) Klienty — kteří si uvědomují potenciál akciových trhů — chtějí však mít značnou část svého portfolia alokovánu v konzervativních aktivech Pro investory — kteří chtějí co nejvíce participovat na potenciálu akciových trhů — Kteří mají zkušenosti s investováním do dynamický investičních nástrojů Co očekávat? Potenciálně vyšší výnosy díky korporátním dluhopisům Strategie zaměřená na udržení nejvyššího dosaženého NAV fondu Aktivně spravovaný zajištěný fond, zajištění profesionalitou a strategií investování Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z akciové složky portfolia Potenciál vyššího výnosu při akceptaci vyššího rizika z dominantní akciové složky portfolia 7 Důchodové účastnické fondy KB PS

8  Obecně budou fondy ve III. pilíři agresivnější, než fondy ve II. pilíři  Rozdíly budou hlavně mezi Dynamickými a Vyváženými fondy  Konzervativní fondy v obou pilířích budou podobné  Tato strategie „rozdílných“ přístupů ve II. a III. pilíři byla zvolena z důvodu DIVERZIFIKACE portfolia  Specifikum II. pilíře – KB důchodový fond státních dluhopisů  Jako jediný fond nebude účtovat poplatek za zhodnocení  Všechny fondy II. pilíře:  Bez poplatků za správu majetku a zhodnocení prostředků v roce 2013  Specifikum III. pilíře – KB zajištěný účastnický fond Z akcií např.: Warsaw General Index 20, Russian Depository RDX (US$), Prague SE PX, ale i S&P 500 nebo Stoxx 50 Z dluhopisů např.: Effas bond indices Czech govt. 1-3,Effas bond indices Czech govt. All>1YR, Barclays Euro-Agg corporate Rozdíly mezi fondy ve II. a III. pilíři 8

9 Strategie životního cyklu  Strategie životního cyklu jsou takové strategie spoření, ve který dochází automaticky v portfoliu účastníka k přeskupování nástrojů finančního trhu (akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu) s blížícím se odchodem účastníka do důchodu, příp. s blížícím se vznikem nároku na dávku  K přesunu dochází tím způsobem, že se v portfoliu postupně snižuje podíl Dynamického fondu ve prospěch fondu Vyváženého a Konzervativního, který má ke konci spoření v portfoliu účastníka převahu  Všechny tři námi nabízené strategie splňují podmínky stanovené zákony 426/2011 a 427/2011 pro přesun prostředků do Konzervativního fondu (zákony stanovují limity, kdy je nutné přesunout prostředky účastníka do Konzervativního fondu) s cílem minimalizovat investiční riziko v období před možným výběrem 9

10 Detail nabízených strategií životního cyklu Schéma přesouvání instrumentů finančního trhu v jednotlivých strategiích (jedná se o max. limity vyjádřené v procentech)  Růstová strategie životního cyklu  Vyvážená strategie životního cyklu  Konzervativní strategie životního cyklu Tato schémata budou v dokumentu Doporučené strategie spoření a další informace Akcie Dluhopisy Nástroje peněžního trhu 10

11  Úplata za správu Úplata se bude strhávat na měsíční bázi. KB PS spočte průměrnou hodnotu jakou měl konkrétní fond za uplynulý měsíc a z ní vypočítá dle dané výše poplatku (např. 0,8 % p.a.) celkovou úplatu, kterou si strhne vůči fondu (poníží se tím hodnota PJ/DJ)  Úplata za zhodnocení Strhává se jednou ročně, ale hodnotu PJ/DJ snižuje měsíčně, aby na konci roku nedošlo v případě dosaženého zhodnocení ke skokovému poklesu PJ/DJ) Účtování úplaty ve fondech 2014 – Rozdíl oproti minulému roku je 0,5 Kč => PS si může účtovat poplatek za zhodnocení 10 % z tohoto rozdílu (0,05 Kč). 2015 – PS si nemůže účtovat žádný poplatek za zhodnocení 2016 – PS si může účtovat poplatek za zhodnocení 10 %, ale jen z rozdílu 1,7 Kč (2016) – 1,5 Kč (2014) = 0,2 Kč. 11

12  KB PS nabídne speciální fond, který bude svou investiční politikou usilovat o „zajištěný výnos“  Zajištěný výnos však není žádná garantovaná hodnota, na kterou by měl účastník právní nárok  KB PS bude tento fond spravovat tak, aby aktuální hodnota Penzijní jednotky na konci investičního horizontu byla minimálně ve výši její nejvyšší hodnoty dosažené v průběhu existence fondu (tzv. Zajištěná hodnota)  Zajištěná hodnota tedy znamená nejvyšší hodnotu Penzijní jednotky dosažené v průběhu existence fondu  Investiční horizont u tohoto fondu je 10 let:  v případě ukončení spoření před dovršením tohoto horizontu nemá účastník nárok na Zajištěnou hodnotu, je mu vyplacena částka daná aktuální hodnotou PJ  po dovršení investičního horizontu je účastníkovi nabídnuto pokračovat ve spoření v jiném účastnickém fondu  Aby bylo zajištěno dosažení Zajištěné hodnoty, je očekáváno, že značná část majetku Fondu bude investována do nerizikových aktiv  Fond je vhodný pro investory, kteří by prostřednictvím investic na kapitálových trzích rádi dosáhli vyššího výnosu, než je možné dosáhnout na peněžním trhu a trhu konzervativních státních dluhopisů, ale kteří současně požadují nulovou ztrátu ze svých investic ke konkrétnímu datu v budoucnu (k ultimu Investičního horizontu)  Investor by si měl uvědomit, že pro získání hodnoty odpovídající min. Zajištěné hodnotě, která není garantovaná, musí respektovat nastavený 10-letý Investiční horizont KB zajištěný účastnický fond 12

13  Penzijní (III. pilíř) nebo důchodová (II. pilíř) jednotka (PJ/DJ) znamená podíl na majetku fondu. Jejich počet vyjadřuje podíl účastníka na majetku fondu = obdoba podílového listu  S každým novým příspěvkem do fondu nakoupí účastník další jednotky  Počet jednotek, které si účastník nakoupí při pravidelné úložce např. 500 Kč se může každý měsíc lišit (záleží na aktuálně hodnotě PJ/DJ)  V případě, že počet připisovaných PJ/DJ není celé číslo, je účastníkovi připsán nejbližší nižší celý počet PJ/DJ. O případný zaokrouhlovací rozdíl mezi částkou přijatou od účastníka a hodnotou připisovaných PJ/DJ je zvýšen majetek Fondu (zvedá se tím hodnota PJ/DJ pro všechny účastníky) Důchodová a penzijní jednotka ObdobíPříspěvek Hodnota PJ/DJ Počet nakoupených PJ/DJ 1.měsíc500 Kč1 Kč500 ks 2.měsíc500 Kč2 Kč250 ks 13

14  K ohodnocování bude docházet jednou týdně (pátek) – KB PS však může rozhodnout o častějším oceňování investičních nástrojů v majetku Fondu (např. v případě turbulencí na trzích)  Aktuální hodnota důchodové/penzijní jednotky bude zveřejněna na www.kbps.cz a ve vybraných médiích. Na stránkách KB PS budou do budoucna uvedeny stručné informace ke každému fondu – obdobné jako u IKS.www.kbps.cz  Aktuální hodnota portfolia účastníka bude dostupná po přihlášení do webKBPS  Osobní účet – peněžní a majetkový a podúčet. Příspěvky se shromažďují na peněžním podúčtu a na majetkový podúčet se převedou v den nejbližšího ocenění DJ/PJ. Na majetkovém podúčtu je tak evidován počet mnou nakoupených DJ/PJ Ohodnocování portfolia (důchodové/penzijní jednotky) DPS Osobní penzijní/důchodový účet Peněžní podúčet vložené prostředky v Kč Majetkový podúčet nakoupené podíly v PJ/DJ v den ocenění 14

15  Měnit strategii spoření lze ve II. i III. pilíři – u KB PS 2x ročně ZDARMA  Změny strategie spoření jsou možné „všemi směry“:  ze strategie životního cyklu na Individuální strategii a naopak  z jedné strategie životního cyklu na jinou strategii životního cyklu  Před každou změnou strategie je potřeba vyplnit investiční dotazník (abychom byli schopni dát zájemci o změnu zákonem vyžadované doporučení) (možné zjednodušení: pokud klient vyplňoval dotazník v posledních 6 měsících, nemusí vyplňovat nový)  KB PS plánuje změnu 2x ročně zdarma (konkurenční výhoda) Pro urychlení změny strategie spoření se jedná o variantě, kdy by se poplatek za změnu strhával přímo z účtu účastníka  Nejedná se o klasické obchodování na burze – proto se změny provedou jen 1x měsíčně Změny strategie 15

16 Investiční dotazníkInvestiční profil zájemce Doporučení penzijní společnosti (návrh strategie klientovi) Výběr strategie klientem (využití našeho doporučení nebo výběr vlastní) Uzavření smlouvy Od investičního dotazníku k uzavření smlouvy 16 Simulace v důchodové kalkulačce

17 Vyplnění dotazníku je důležité pro zjištění investičního profilu zájemce a následnou nabídku strategie spoření Dotazník má 7 jednoduchých otázek, jejichž vyhodnocením získáme profil zájemce Investiční dotazník klientovi dáváme podepsat (bez podepsaného ID nedojde k zaevidování smlouvy v KB PS) Klient může vyplnění dotazníku odmítnout– v tom případě musí odmítnutí podepsat a můžeme mu nabídnout pouze Konzervativní strategii životního cyklu Investiční dotazník 17 Investiční dotazníkInvestiční profil zájemce Doporučení penzijní společnosti (návrh strategie klientovi) Výběr strategie klientem (využití našeho doporučení nebo výběr vlastní) Uzavření smlouvy

18 Vyplněný investiční dotazník klientovi přiřadí konkrétní investiční profil Máme 4 investiční profily, do kterých rozřazujeme klienty:  Dynamický profil  Růstový profil  Vyvážený profil  Konzervativní profil Profil vypovídá o znalostech zájemce, jeho vztahu k riziku Zjištění profilu je důležité pro naši správnou nabídku (návrh) strategie Investiční profil zájemce 18 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU Počet bodů: Profil: oddo 1015 konzervativní 1622 vyvážený 2331 růstový 3244 dynamický Investiční dotazníkInvestiční profil zájemce Doporučení penzijní společnosti (návrh strategie klientovi) Výběr strategie klientem (využití našeho doporučení nebo výběr vlastní) Uzavření smlouvy

19  II. pilíř  III. pilíř Tyto matice naleznete v dokumentu „Doporučené strategie spoření a další informace“. Doporučení penzijní společnosti Rizikový profilNávrh strategie Dynamický Růstová strategie životního cyklu Růstový Vyvážený Vyvážená strategie životního cyklu Konzervativní Konzervativní strategie životního cyklu Rizikový profil Věk18-45 let46-50 let51-55 let> 55 let Počet let do důchodu>1915-1910-14<10 Dynamický Růstová strategie životního cyklu Růstový Vyvážený Vyvážená strategie životního cykluZ-100VSŽC KonzervativníKonzervativní strategie životního cyklu (KSŽC) Z-100KSŽC Z -100 – 100 % prostředků do KB zajištěného účastnického fondu Naše doporučení klientovi vychází z následujících prodejních matic 19 Investiční dotazníkInvestiční profil zájemce Doporučení penzijní společnosti (návrh strategie klientovi) Výběr strategie klientem (využití našeho doporučení nebo výběr vlastní) Uzavření smlouvy

20 Doporučení pro účastníky k přestupu do ÚF, případně setrvání v TF se bude řídit následující tabulkou: Situace každého klienta je nutné řešit individuálně:  Př.1: účastník s PP 3,4 a příspěvkem zaměstnavatele => PŘESTUP VÝHODNÝ - možnost výběru prostředků formou „Starobní penze na určenou dobu“ (3 roky) – nedaní se příspěvky od zaměstnavatele  Př.2: účastník s PP 3,4 s důchodovým věkem do 65 let (zhruba do roku narození 1965) => PŘESTUP VÝHODNÝ – nárok na výběr prostředků (formou penze) vzniká již 5 let před důchodem – v TF výběr až při dovršení 60 let Doporučení penzijní společnosti pro stávající účastníky Věk účastníkaDoporučená strategie Penzijní plán č. 3, 4 <=50Přejít do ÚF > 50Setrvat v TF Penzijní plán č. 1 ---------Setrvat v TF 20 Investiční dotazníkInvestiční profil zájemce Doporučení penzijní společnosti (návrh strategie klientovi) Výběr strategie klientem (využití našeho doporučení nebo výběr vlastní) Uzavření smlouvy

21 Namodelujte klientovi dle doporučené strategie jeho situaci v důchodu Případně vyzkoušejte jiné strategie, pokud se klientovi navrhovaná nelíbí Kalkulačku naleznete na stránkách KB PS nebo využijte off-line verzi Simulace v důchodové kalkulačce 21 Simulace v důchodové kalkulačce

22 Shrnutí - 7 důvodů proč spolupracovat s KB PS Nejlepší penzijní fond v ČR v letech 2011 a 2012 Na penzijní reformu jsme připraveni a chceme se stát lídrem na trhu Zázemí silné finanční skupiny KB/SG Profesionální servis pro poradenské sítě – infolinka: 955 525 995 Propracovaná nabídka produktů pro oba pilíře Bez poplatku za správu a zhodnocení ve II. pilíři v roce 2013 Bez poplatku za opakované změny strategie ve II. i III. pilíři v roce 2013 Kompletní informace - bezplatná infolinka KB k penzijní reformě (800 111 124) a komplexní „důchodová“ kalkulačka na pfkb.cz a v off-line verzi

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JJ Mois Année Penzijní reforma – nabídka KB PS Pojďme společně „prodat“ penzijní reformu Vašim klientům!"

Podobné prezentace


Reklamy Google